Windows 11 22H2 yêu cầu tài khoản Microsoft để cài đặt

Windows 11 22H2 nghe đâu loại trừ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng account cục bộ, buộc khách hàng phải sử dụng account Microsoft ngay cả lúc đã setup bạn dạng Windows 11 Pro. Thay đổi này được tiến hành cho khách hàng Windows 11 Home trước ấy.

Khởi đầu với Windows 11 22H2Microsoft muốn kết hợp setup hệ quản lý với account Microsoft của khách hàng. Vì thế, chỉnh sửa này ko còn “giới hạn” trên Windows 11 Home nhưng vận dụng cho toàn thể bạn dạng Windows 11 Pro† Tuy nhiên, Windows 11 Enterprise ko bị tác động và khách hàng có thể thiết lập hệ quản lý theo ý muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều khách hàng setup account Microsoft

Khi khách hàng kết hợp account của họ, Microsoft sẽ tự động định cấu hình OneDrive cho thiết bị và tự động mở đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm setup và tùy chọn giữa các thiết bị, thành ra khách hàng có thể đơn giản điều hành nhiều PC.

Windows 11 với những chỉnh sửa mạnh bạo về giao diện và thiết kế cùng nhiều công dụng cao cấp khác khiến khách hàng ưng ý hơn. Mày mò thêm về cách setup Windows 11 để sử dụng hệ quản lý mới này tại đây

Cài đặt Windows 11 22H2 không thể có tai nghe Microsoft

Để setup Windows 11 22H2, trong công đoạn setup đề nghị phải thiết lập account Microsoft và đường truyền internet bất biến, trong trường hợp chọn account cơ quan hoặc trường học, khách hàng sẽ sử dụng tên miền của tổ chức. Bạn có thể tham khảo cách tạo account Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.

Mặc dầu kết hợp account Microsoft với Windows 11 có thể hữu dụng, nhưng mà không hề tất cả khách hàng đều muốn Microsoft có quyền truy cập vào thông tin của họ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx
Hiện tại vẫn có thể bỏ dở đề nghị account bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu account Microsoft ko còn đó. 1 công bố lỗi hiện ra trên màn hình, nhưng mà bạn vẫn có thể nhấn. nhấp chuột Nút tiếp theo (tiếp theo) và tạo 1 account cục bộ.

Thông tin thêm

Windows 11 22H2 đề nghị account Microsoft để setup

Windows 11 22H2 nghe đâu loại trừ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng account cục bộ, buộc khách hàng phải sử dụng account Microsoft ngay cả lúc đã setup bạn dạng Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được tiến hành cho khách hàng Windows 11 Home trước ấy.

Khởi đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn kết hợp setup hệ quản lý với account Microsoft của khách hàng. Như vậy chỉnh sửa này ko còn “giới hạn” trên Windows 11 Home nhưng mở mang sang cả bạn dạng Windows 11 Pro. Tuy nhiên Windows 11 Enterprise sẽ ko bị tác động và khách hàng có thể thiết lập hệ quản lý tùy ý theo cách họ muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều khách hàng phải có account Microsoft để setup

Khi khách hàng kết hợp account của mình, Microsoft sẽ tự động cấu hình OneDrive cho thiết bị và mở đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm các setup và tùy chọn tự động trên các thiết bị không giống nhau, giúp khách hàng có thể điều hành nhiều PC 1 cách đơn giản.

Windows 11 với sự chỉnh sửa mạnh bạo về giao diện và thiết kế cùng nhiều công dụng tăng lên khác khiến khách hàng ưng ý hơn. Xem thêm cách setup Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ quản lý mới này nhé.

Để setup Windows 11 22H2, đề nghị phải thiết lập account Microsoft và kết nối Internet hoạt động bất biến trong trong công đoạn setup.Trong trường hợp nếu chọn lựa tùy chọn account cơ quan hoặc trường học, khách hàng sẽ được công bố sử dụng tên miền của tổ chức để thay thế. Bạn có thể tham khảo các tạo account Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.

Mặc dầu việc kết hợp account Microsoft với Windows 11 có thể là hữu dụng, nhưng mà không hề khách hàng nào cũng muốn Microsoft có quyền truy cập các thông tin của họ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx Hiện tại vẫn có thể bỏ dở đề nghị account bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu account Microsoft ko còn đó. Trên màn hình sẽ hiển thị công bố lỗi, nhưng mà bạn vẫn có thể click chọn nút Next (tiếp theo) và tạo account cục bộ.

#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt

Windows 11 22H2 nghe đâu loại trừ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng account cục bộ, buộc khách hàng phải sử dụng account Microsoft ngay cả lúc đã setup bạn dạng Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được tiến hành cho khách hàng Windows 11 Home trước ấy.

Khởi đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn kết hợp setup hệ quản lý với account Microsoft của khách hàng. Như vậy chỉnh sửa này ko còn “giới hạn” trên Windows 11 Home nhưng mở mang sang cả bạn dạng Windows 11 Pro. Tuy nhiên Windows 11 Enterprise sẽ ko bị tác động và khách hàng có thể thiết lập hệ quản lý tùy ý theo cách họ muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều khách hàng phải có account Microsoft để setup

Khi khách hàng kết hợp account của mình, Microsoft sẽ tự động cấu hình OneDrive cho thiết bị và mở đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm các setup và tùy chọn tự động trên các thiết bị không giống nhau, giúp khách hàng có thể điều hành nhiều PC 1 cách đơn giản.

Windows 11 với sự chỉnh sửa mạnh bạo về giao diện và thiết kế cùng nhiều công dụng tăng lên khác khiến khách hàng ưng ý hơn. Xem thêm cách setup Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ quản lý mới này nhé.

Để setup Windows 11 22H2, đề nghị phải thiết lập account Microsoft và kết nối Internet hoạt động bất biến trong trong công đoạn setup.Trong trường hợp nếu chọn lựa tùy chọn account cơ quan hoặc trường học, khách hàng sẽ được công bố sử dụng tên miền của tổ chức để thay thế. Bạn có thể tham khảo các tạo account Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.

Mặc dầu việc kết hợp account Microsoft với Windows 11 có thể là hữu dụng, nhưng mà không hề khách hàng nào cũng muốn Microsoft có quyền truy cập các thông tin của họ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx Hiện tại vẫn có thể bỏ dở đề nghị account bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu account Microsoft ko còn đó. Trên màn hình sẽ hiển thị công bố lỗi, nhưng mà bạn vẫn có thể click chọn nút Next (tiếp theo) và tạo account cục bộ.

#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt

Windows 11 22H2 nghe đâu loại trừ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng account cục bộ, buộc khách hàng phải sử dụng account Microsoft ngay cả lúc đã setup bạn dạng Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được tiến hành cho khách hàng Windows 11 Home trước ấy.

Khởi đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn kết hợp setup hệ quản lý với account Microsoft của khách hàng. Như vậy chỉnh sửa này ko còn “giới hạn” trên Windows 11 Home nhưng mở mang sang cả bạn dạng Windows 11 Pro. Tuy nhiên Windows 11 Enterprise sẽ ko bị tác động và khách hàng có thể thiết lập hệ quản lý tùy ý theo cách họ muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều khách hàng phải có account Microsoft để setup

Khi khách hàng kết hợp account của mình, Microsoft sẽ tự động cấu hình OneDrive cho thiết bị và mở đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm các setup và tùy chọn tự động trên các thiết bị không giống nhau, giúp khách hàng có thể điều hành nhiều PC 1 cách đơn giản.

Windows 11 với sự chỉnh sửa mạnh bạo về giao diện và thiết kế cùng nhiều công dụng tăng lên khác khiến khách hàng ưng ý hơn. Xem thêm cách setup Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ quản lý mới này nhé.

Để setup Windows 11 22H2, đề nghị phải thiết lập account Microsoft và kết nối Internet hoạt động bất biến trong trong công đoạn setup.Trong trường hợp nếu chọn lựa tùy chọn account cơ quan hoặc trường học, khách hàng sẽ được công bố sử dụng tên miền của tổ chức để thay thế. Bạn có thể tham khảo các tạo account Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.

Mặc dầu việc kết hợp account Microsoft với Windows 11 có thể là hữu dụng, nhưng mà không hề khách hàng nào cũng muốn Microsoft có quyền truy cập các thông tin của họ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx Hiện tại vẫn có thể bỏ dở đề nghị account bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu account Microsoft ko còn đó. Trên màn hình sẽ hiển thị công bố lỗi, nhưng mà bạn vẫn có thể click chọn nút Next (tiếp theo) và tạo account cục bộ.

#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt


#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button