Việt Nam chốt danh sách 61 VĐV Esports tham dự SEA Games 31

Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thiện danh sách 61 vận cổ vũ eSports tham gia SEA Games 31, cùng các tập huấn viên, đoàn trưởng, điều hành.

Danh sách 61 vận cổ vũ thể thao điện tử tham gia SEA Games 31

STT Họ và tên Tiêu đề 5 sinh nội dung cuộc thi Đội
Trước nhất Lương Đức Tuấn vận cổ vũ 10/5/1998 Raid – Đồng minh hỗn hợp

CELEBe.2LOL

2 Lê Văn Sơn vận cổ vũ 28 tháng 7 5 1999 Raid – Đồng minh hỗn hợp
3 Bùi Đình Vân vận cổ vũ Ngày 15 tháng 8 5 1996 Raid – Đồng minh hỗn hợp
4 Mai Thanh Phong vận cổ vũ Ngày 2 tháng 11 5 1994 Raid – Đồng minh hỗn hợp
5 Từ Phú Duy vận cổ vũ 7/2/1999 Raid – Đồng minh hỗn hợp
6 Mẹ Việt Hùng vận cổ vũ Ngày 2 tháng 12 5 2003 Raid – Đồng minh hỗn hợp
7 Lê Huy Hải vận cổ vũ 13-7-1995 FIFA Online 4 – Đội hỗn hợp

DIH Esports

số 8 Nguyễn Lê Thánh Tông vận cổ vũ Ngày 25 tháng 5 5 1994 FIFA Online 4 – Đội hỗn hợp
9 Trần Minh Quang vận cổ vũ 8 tháng 1 5 1997 FIFA Online 4 – Đội hỗn hợp
mười Nguyễn Hoàng Hiệp vận cổ vũ 9/1/1992 FIFA Online 4 – Đội hỗn hợp
11 Nguyễn Văn Thân vận cổ vũ 11/10/2000 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp

ông vua

thứ mười 2 Nguyễn Quang Huy vận cổ vũ 10/10/2003 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
13 Vi Văn Miên vận cổ vũ 30/01/2003 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
14 Dan Van Thuong vận cổ vũ 25-07-2003 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
15 Lê Thanh Toani vận cổ vũ 11/11/2000 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp

đội flash

16 Lê Quang Huy vận cổ vũ 10/10/2003 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
17 Tạ Ngọc Quân vận cổ vũ 10/5/2002 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
18 Bùi Sĩ Đức vận cổ vũ Ngày 6 tháng 9 5 2003 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
19 Lâm Xuân Hòa vận cổ vũ 14 tháng 1, 2003 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
20 Trần Duy Sáng vận cổ vũ Ngày 17 tháng 5 5 2001 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp

GAME Esports

21 Đỗ Duy Khánh vận cổ vũ 25-11-1997 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp
22 Đặng Thanh Phê vận cổ vũ 5/11/1999 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp
23 Mai Hoàng Sơn vận cổ vũ 1-11-2002 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp
24 Trần Đức Hiếu vận cổ vũ Ngày 9 tháng 12 5 1999 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp
25 Võ Thanh Tùng vận cổ vũ Ngày 18 tháng 7 5 2001 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp
26 Nguyễn Chí Khanho vận cổ vũ Ngày 30 tháng 6 5 2003 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam

đội flash

27 Phạm Quốc Thani vận cổ vũ 28-11-1998 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam
28 Phạm Quốc Binha vận cổ vũ 18 tháng 12 5 1999 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam
29 Đỗ Thành Đạt vận cổ vũ 11/9/2000 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam
30 Nguyễn Minh Tric vận cổ vũ 13-11-1999 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam
31 Nguyễn Hữu Phát vận cổ vũ Ngày 21 tháng 12 5 2002 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam
32 Lê Trà My vận cổ vũ Ngày 21 tháng 10 5 2000 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ

V Gaming Women

33 Tạ Thị Hà Trang vận cổ vũ 24/01/2002 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
34 Nguyễn Thị Bicho vận cổ vũ 11/9/2000 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
35 Nguyễn Thảo Huyền vận cổ vũ 30/10/2000 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
36 Lê Thu Phương vận cổ vũ 14 tháng 9 5 1999 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
37 Lê Ngọc Tâm Nhi vận cổ vũ 8 tháng 9, 2001 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
38 Lương Khánh Hòa vận cổ vũ 17 tháng 10 5 2000 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
39 Lamb Of Dat vận cổ vũ Ngày 1 tháng 10 5 2001 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp

Cyber_EXE

40 Nguyễn Công Nam vận cổ vũ 18 tháng 3 5 2000 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
41 Nguyễn đức nam vận cổ vũ Ngày 7 tháng 12 5 2003 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
42 Phạm Ngọc Trang vận cổ vũ 13-11-1997 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
43 Võ Minh Quân vận cổ vũ Ngày 29 tháng 7 5 2001 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
44 Lê Ngọc Anho vận cổ vũ 29 tháng 10, 2001 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
45 Trương Anh Tú vận cổ vũ 1 tháng 4 5 1998 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
46 Lý Vương Thuyên vận cổ vũ Ngày 29 tháng 4 5 2003 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp

Sài Gòn Phantom

47 Chuỗi Lai Bang vận cổ vũ 16 tháng 9, 2001 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
48 Nguyễn Công Vinho vận cổ vũ Ngày 21 tháng 1 5 1998 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
49 Phạm Vũ Hoài Nam vận cổ vũ 19/2/1999 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
50 Lương Hoàng Phúc vận cổ vũ 16 tháng 12, 2002 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
51 Nguyễn Thanh Lâm vận cổ vũ 11/9/1997 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
52 Đinh Tấn Khoa vận cổ vũ 6-10-2003 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
53 Vũ Huỳnh Đăng Quang vận cổ vũ 24-11-1996 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân

V Gaming

54 Lê Hoài Nam vận cổ vũ 14-12-2002 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân
55 Nguyễn Đăng Tiến vận cổ vũ 27 tháng 12, 2002 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân
56 Đặng Tuấn Anho vận cổ vũ 06/07/2003 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân
57 Mạc Anh Hào vận cổ vũ 11/12/2001 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân

D’Xavier

58 Vũ Hoàng Hùng vận cổ vũ 02/02/2001 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân
59 Zhou Zhongde vận cổ vũ 08/08/2001 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân
60 Phan Văn Đông vận cổ vũ Ngày 21 tháng 4 5 2003 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân
61 Đinh Dương Thành vận cổ vũ Ngày 17 tháng 6 5 1998 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân

Danh sách các chuyên gia

TT Tên Chức vụ 5 sinh Môn học
Trước nhất Đào Thùy Dương Trưởng nhóm 16 tháng 12 5 1983
2 Nguyễn Hoàng Vinho Chuyên gia 14/07/1984
3 Nguyễn lê hương Chuyên gia Ngày 31 tháng 5 5 1979
4 To Le Nami Để điều hành 27 tháng 8 5 1993 Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online, Free Fire
5 Lê Minh Dũng Để điều hành 24 tháng 8 5 1998 Free Fire – Đồng chí hỗn hợp
6 Huỳnh Tiến Phát Để điều hành 6/7/1992 FIFA Online 4 – Đội hỗn hợp
7 Ngô Minh Tric Để điều hành 11/12/1990 PUBG Mobile – Đồng chí & Tư nhân & Wild Rift Nam & Nữ
số 8 Nguyễn Thạc Hải Dango Để điều hành 01/02/1985 Raid – Đồng minh hỗn hợp
9 Đặng Nguyên Mỹ Để điều hành 26 tháng 7 5 1988 Mobile Legends: Bang Bang – Đồng chí hỗn hợp
mười Nguyễn Anh Túc Huấn luyện viên 24 tháng 8 5 1990 Raid – Đồng minh hỗn hợp
11 Trần Minh Khoic Huấn luyện viên 5 tháng 6 5 1991 FIFA Online 4 – Đội hỗn hợp
thứ mười 2 Phan Huy Phong Huấn luyện viên 1 tháng 12 5 1996 Liên minh huyền thoại – Đồng chí hỗn hợp
13 Bùi Minh Quân Huấn luyện viên 30 tháng 10 5 1993 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nam
14 Trần Đức Lương Huấn luyện viên 7-11-1999 League of Legends: Wild Rift – Đồng chí nữ
15 Võ Hoàng Huy Huấn luyện viên 28 tháng 2 5 1996 Liên minh thiết bị cầm tay – Đồng chí hỗn hợp
16 Nguyễn xuân tuấn Huấn luyện viên 17 tháng 10 5 1992 PUBG Mobile – Đội & Tư nhân

5 nay, 61 vận cổ vũ eSports của Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 nội dung tranh huy chương, bao gồm:

  • Liên Minh Huyền Thoại
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • Trường đấu dũng cảm
  • Liên minh huyền thoại: Wild Rift – đội namđội nữ
  • game sống sót Mobile của Garena
  • PUBG Mobile – Đội và Tư nhân
  • Bất kỳ nơi nào
  • FIFA Online 4

Ở thời khắc ngày nay, đoàn esports Việt Nam đang có ưu điểm tuyệt đối ở 4 môn thể thao là LoL, Wild Rift, PUBG Mobile và Đột Kích với bản lĩnh giành HCV rất cao. Liên Quân Mobile cũng là cái tên nổi trội lúc Saigon Phantom thi đấu với phong thái phập phù ở giải quốc nội nhưng mà kẻ địch của họ cũng là những nhà quán quân toàn cầu ở lĩnh vực này.

FIFA Online 4 vẫn kém cạnh nhiều so với Thái Lan cả lúc đấy và hiện thời. Trong lúc đấy, MLBB không hề là 1 trò chơi bình thường ở Việt Nam. Hệ thống giải đấu trong nước của MLBB Việt Nam ko mạnh và đội cũng ko có quá nhiều thành tựu trên trường đấu quốc tế nên tấm HCĐ sẽ là tiêu chí thích thống nhất.

cơn mưaTheo Tin báo Người Đưa Tin – Sao chép đường dẫn

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/viet-nam-chot-danh-sach-vdv-esports-tham-du-sea-games-31-d256087.html
Sao chép đường dẫn

thethao247.vn

Thông tin thêm

Việt Nam chốt danh sách 61 VĐV Esports tham gia SEA Games 31

Đoàn thể thao Việt Nam đã chốt danh sách 61 vận cổ vũ eSports tham gia SEA Games 31 cộng với các HLV, dẫn đội và điều hành.

Danh sách 61 VĐV Esports tham gia SEA Games 31

STT
Họ và tên
Chức danh
5 sinh
Nội dung thi đấu
Đội tuyển
1
Lương Đức Tuấn
VĐV
10/5/1998
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp

CELEBe.2L

2
Lê Văn Sơn
VĐV
28/07/1999
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
3
Bùi Đình Văn
VĐV
15/08/1996
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
4
Mai Thanh Phong
VĐV
2/11/1994
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
5
Văn Phú Duy
VĐV
2/7/1999
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
6
Đàm Việt Hưng
VĐV
2/12/2003
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
7
Lê Huy Hải
VĐV
7/13/1995
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp

DIH Esports

8
Nguyễn Lê Thanh Tòng
VĐV
25/05/1994
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
9
Trần Minh Quang
VĐV
8/1/1997
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
10
Nguyễn Hoàng Hiệp
VĐV
9/1/1992
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
11
Nguyễn Văn Thắng
VĐV
10/11/2000
Free Fire- Đồng đội hỗn hợp

Kingman

12
Nguyễn Quang Huy
VĐV
10/10/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
13
Vi Văn Miền
VĐV
30/01/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
14
Thân Văn Thường
VĐV
25/07/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
15
Lê Thanh Toàn
VĐV
11/11/2000
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp

Team Flash

16
Lê Quang Huy
VĐV
10/10/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
17
Tạ Ngọc Quân
VĐV
10/5/2002
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
18
Bùi Sĩ Đức
VĐV
6/9/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
19
Lâm Xuân Hoà
VĐV
14/01/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
20
Trần Duy Sang
VĐV
17/05/2001
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp

GAM Esports

21
Đỗ Duy Khánh
VĐV
25/11/1997
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
22
Đặng Thanh Phê
VĐV
5/11/1999
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
23
Mai Hoàng Sơn
VĐV
11/1/2002
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
24
Trần Đức Hiếu
VĐV
9/12/1999
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
25
Võ Thanh Tùng
VĐV
18/07/2001
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
26
Nguyễn Chí Khanh
VĐV
30/06/2003
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam

Team Flash

27
Phạm Quốc Thắng
VĐV
28/11/1998
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
28
Phạm Quốc Bình
VĐV
18/12/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
29
Đỗ Thành Đạt
VĐV
9/11/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
30
Nguyễn Minh Trí
VĐV
13/11/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
31
Nguyễn Hữu Phát
VĐV
21/12/2002
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
32
Lê Trà My
VĐV
21/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ

V Gaming Ladies

33
Tạ Thị Hà Trang
VĐV
24/01/2002
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
34
Nguyễn Thị Bích
VĐV
9/11/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
35
Nguyễn Thảo Huyền
VĐV
30/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
36
Lê Thu Phương
VĐV
14/09/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
37
Lê Ngọc Tâm Nhi
VĐV
8/9/2001
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
38
Lương Khánh Hòa
VĐV
17/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
39
Lâm Văn Đạt
VĐV
1/10/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp

Cyber_EXE

40
Nguyễn Công Nam
VĐV
18/03/2000
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
41
Nguyễn Đức Nam
VĐV
7/12/2003
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
42
Phạm Ngọc Trạng
VĐV
13/11/1997
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
43
Võ Minh Quân
VĐV
29/07/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
44
Lê Ngọc Anh
VĐV
29/10/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
45
Trương Anh Tú
VĐV
01/04/1998
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
46
Lý Vương Thuyên
VĐV
29/04/2003
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp

Saigon Phantom

47
Thóng Lai Bâng
VĐV
16/09/2001
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
48
Nguyễn Công Vinh
VĐV
21/1/1998
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
49
Phạm Vũ Hoài Nam
VĐV
19/2/1999
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
50
Lương Hoàng Phúc
VĐV
16/12/2002
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
51
Nguyễn Thanh Lâm
VĐV
9/11/1997
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
52
Đinh Tấn Khoa
VĐV
10/6/2003
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
53
Vũ Huỳnh Đăng Quang
VĐV
24/11/1996
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

V Gaming

54
Lê Hòngười nào Nam
VĐV
14/12/2002
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
55
Nguyễn Đăng Tiến
VĐV
27/12/2002
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
56
Đặng Tuấn Anh
VĐV
06/07/2003
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
57
Mạc Anh Hào
VĐV
12/11/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

D’Xavier

58
Vũ Hoàng Hưng
VĐV
02/02/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
59
Chu Trung Đức
VĐV
08/08/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
60
Phan Văn Đông
VĐV
21/04/2003
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
61
Đinh Dương Thành
VĐV
17/06/1998
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

Danh sách các chuyên gia

TT
Tên
Chức vụ
5 sinh
Bộ môn
1
Đào Thùy Dương
Lãnh đội
16/12/1983
 
2
Nguyễn Hoàng Vinh
Chuyên gia
14/07/1984
 
3
Nguyễn Lê Hương
Chuyên gia
31/05/1979
 
4
Tô Lê Nam
Quản lý
27/8/1993
Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online, Free Fire
5
Lê Minh Dũng
Quản lý
24/08/1998
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
6
Huỳnh Tiến Phát
Quản lý
6/7/1992
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
7
Ngô Minh Trí
Quản lý
12/11/1990
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân và Tốc Chiến Nam & Nữ
8
Nguyễn Thạc Hải Đăng
Quản lý
01/02/1985
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
9
Đặng Nguyễn Mỹ
Quản lý
26/07/1988
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
10
Nguyễn Anh Tú
HLV
24/08/1990
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
11
Trần Minh Khôi
HLV
5/6/1991
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
12
Phan Huy Phong
HLV
01/12/1996
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
13
Bùi Minh Quân
HLV
30/10/1993
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
14
Trần Đức Lương
HLV
11/7/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
15
Võ Hoàng Huy
HLV
28/02/1996
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
16
Nguyễn Xuân Tuấn
HLV
17/10/1992
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

5 nay, 61 vận cổ vũ eSports của Việt Nam sẽ tham dự tranh tài ở 8 bộ môn tranh huy chương bao gồm:

LMHT
Mobile Legends: Bang Bang
Liên Quân Mobile
LMHT: Tốc Chiến – Đồng Đội Nam và Đồng Đội Nữ
Free Fire
PUBG Mobile – Đồng Đội và Cá Nhân
Đột Kích
FIFA Online 4

Ở thời khắc ngày nay, đoàn thể thao điện tử Việt Nam đang có ích thế tuyệt đối ở 4 môn LMHT, Tốc Chiến Nam, PUBG Mobile và Đột Kích với bản lĩnh đạt huy chương vàng rất cao. Liên Quân Mobile cũng là cái tên đáng xem xét lúc Saigon Phantom thi đấu với 1 phong thái hủy diệt ở giải quốc nội, ngoài ra kẻ địch của họ cũng là những nhà quán quân toàn cầu ở bộ môn này.

FIFA Online 4 cả trong dĩ vãng lẫn ngày nay vẫn kém cạnh Thái Lan khá nhiều. Trong lúc đấy, MLBB lại không hề là 1 tựa game bình thường ở Việt Nam. Hệ thống giải đấu quốc nội của MLBB Việt Nam ko mạnh, đội tuyển cũng ko có quá nhiều thành tựu tại trường đấu quốc tế, vậy nên 1 tấm huy chương đồng sẽ là tiêu chí thích hợp hơn cả.

Rain

/Theo Tin báo Người Đưa Tin – Copy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/viet-nam-chot-danh-sach-vdv-esports-tham-du-sea-games-31-d256087.html
Copy link
function copyURLSource(str) {
var el = document.createElement(`textarea`);
el.value = str;
document.body.appendChild(el);
el.select();
document.execCommand(`copy`);
document.body.removeChild(el);
alert(`Copy thành công!`);
}

.source-body{
text-transform: initial;
position: relative;
}
.dropdown-copy{
top: calc(100% + 10px);
display: none;
font-size: 15px;
line-height: 1.5;
z-index: 999;
position: absolute;
right: 0;
float: left;
word-wrap: break-word;
min-width: 200px;
width: 200px;
padding: 10px;
text-align: left;
color: #212529;
background-color: #fff;
border: 1px solid rgba(0,0,0,.15);
border-radius: 0.25rem;
}
.dropdown-copy.show{
display: block;
}
.btn-dropdown-copy, .btn-copy{
color: #0089ff;
font-weight: 700;
cursor: pointer;
}

thethao247.vn

#Việt #Nam #chốt #danh #sách #VĐV #Esports #tham #dự #SEA #Games

Đoàn thể thao Việt Nam đã chốt danh sách 61 vận cổ vũ eSports tham gia SEA Games 31 cộng với các HLV, dẫn đội và điều hành.

Danh sách 61 VĐV Esports tham gia SEA Games 31

STT
Họ và tên
Chức danh
5 sinh
Nội dung thi đấu
Đội tuyển
1
Lương Đức Tuấn
VĐV
10/5/1998
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp

CELEBe.2L

2
Lê Văn Sơn
VĐV
28/07/1999
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
3
Bùi Đình Văn
VĐV
15/08/1996
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
4
Mai Thanh Phong
VĐV
2/11/1994
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
5
Văn Phú Duy
VĐV
2/7/1999
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
6
Đàm Việt Hưng
VĐV
2/12/2003
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
7
Lê Huy Hải
VĐV
7/13/1995
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp

DIH Esports

8
Nguyễn Lê Thanh Tòng
VĐV
25/05/1994
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
9
Trần Minh Quang
VĐV
8/1/1997
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
10
Nguyễn Hoàng Hiệp
VĐV
9/1/1992
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
11
Nguyễn Văn Thắng
VĐV
10/11/2000
Free Fire- Đồng đội hỗn hợp

Kingman

12
Nguyễn Quang Huy
VĐV
10/10/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
13
Vi Văn Miền
VĐV
30/01/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
14
Thân Văn Thường
VĐV
25/07/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
15
Lê Thanh Toàn
VĐV
11/11/2000
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp

Team Flash

16
Lê Quang Huy
VĐV
10/10/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
17
Tạ Ngọc Quân
VĐV
10/5/2002
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
18
Bùi Sĩ Đức
VĐV
6/9/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
19
Lâm Xuân Hoà
VĐV
14/01/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
20
Trần Duy Sang
VĐV
17/05/2001
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp

GAM Esports

21
Đỗ Duy Khánh
VĐV
25/11/1997
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
22
Đặng Thanh Phê
VĐV
5/11/1999
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
23
Mai Hoàng Sơn
VĐV
11/1/2002
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
24
Trần Đức Hiếu
VĐV
9/12/1999
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
25
Võ Thanh Tùng
VĐV
18/07/2001
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
26
Nguyễn Chí Khanh
VĐV
30/06/2003
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam

Team Flash

27
Phạm Quốc Thắng
VĐV
28/11/1998
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
28
Phạm Quốc Bình
VĐV
18/12/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
29
Đỗ Thành Đạt
VĐV
9/11/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
30
Nguyễn Minh Trí
VĐV
13/11/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
31
Nguyễn Hữu Phát
VĐV
21/12/2002
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
32
Lê Trà My
VĐV
21/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ

V Gaming Ladies

33
Tạ Thị Hà Trang
VĐV
24/01/2002
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
34
Nguyễn Thị Bích
VĐV
9/11/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
35
Nguyễn Thảo Huyền
VĐV
30/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
36
Lê Thu Phương
VĐV
14/09/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
37
Lê Ngọc Tâm Nhi
VĐV
8/9/2001
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
38
Lương Khánh Hòa
VĐV
17/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
39
Lâm Văn Đạt
VĐV
1/10/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp

Cyber_EXE

40
Nguyễn Công Nam
VĐV
18/03/2000
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
41
Nguyễn Đức Nam
VĐV
7/12/2003
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
42
Phạm Ngọc Trạng
VĐV
13/11/1997
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
43
Võ Minh Quân
VĐV
29/07/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
44
Lê Ngọc Anh
VĐV
29/10/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
45
Trương Anh Tú
VĐV
01/04/1998
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
46
Lý Vương Thuyên
VĐV
29/04/2003
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp

Saigon Phantom

47
Thóng Lai Bâng
VĐV
16/09/2001
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
48
Nguyễn Công Vinh
VĐV
21/1/1998
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
49
Phạm Vũ Hoài Nam
VĐV
19/2/1999
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
50
Lương Hoàng Phúc
VĐV
16/12/2002
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
51
Nguyễn Thanh Lâm
VĐV
9/11/1997
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
52
Đinh Tấn Khoa
VĐV
10/6/2003
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
53
Vũ Huỳnh Đăng Quang
VĐV
24/11/1996
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

V Gaming

54
Lê Hòngười nào Nam
VĐV
14/12/2002
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
55
Nguyễn Đăng Tiến
VĐV
27/12/2002
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
56
Đặng Tuấn Anh
VĐV
06/07/2003
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
57
Mạc Anh Hào
VĐV
12/11/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

D’Xavier

58
Vũ Hoàng Hưng
VĐV
02/02/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
59
Chu Trung Đức
VĐV
08/08/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
60
Phan Văn Đông
VĐV
21/04/2003
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
61
Đinh Dương Thành
VĐV
17/06/1998
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

Danh sách các chuyên gia

TT
Tên
Chức vụ
5 sinh
Bộ môn
1
Đào Thùy Dương
Lãnh đội
16/12/1983
 
2
Nguyễn Hoàng Vinh
Chuyên gia
14/07/1984
 
3
Nguyễn Lê Hương
Chuyên gia
31/05/1979
 
4
Tô Lê Nam
Quản lý
27/8/1993
Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online, Free Fire
5
Lê Minh Dũng
Quản lý
24/08/1998
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
6
Huỳnh Tiến Phát
Quản lý
6/7/1992
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
7
Ngô Minh Trí
Quản lý
12/11/1990
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân và Tốc Chiến Nam & Nữ
8
Nguyễn Thạc Hải Đăng
Quản lý
01/02/1985
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
9
Đặng Nguyễn Mỹ
Quản lý
26/07/1988
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
10
Nguyễn Anh Tú
HLV
24/08/1990
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
11
Trần Minh Khôi
HLV
5/6/1991
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
12
Phan Huy Phong
HLV
01/12/1996
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
13
Bùi Minh Quân
HLV
30/10/1993
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
14
Trần Đức Lương
HLV
11/7/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
15
Võ Hoàng Huy
HLV
28/02/1996
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
16
Nguyễn Xuân Tuấn
HLV
17/10/1992
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

5 nay, 61 vận cổ vũ eSports của Việt Nam sẽ tham dự tranh tài ở 8 bộ môn tranh huy chương bao gồm:

LMHT
Mobile Legends: Bang Bang
Liên Quân Mobile
LMHT: Tốc Chiến – Đồng Đội Nam và Đồng Đội Nữ
Free Fire
PUBG Mobile – Đồng Đội và Cá Nhân
Đột Kích
FIFA Online 4

Ở thời khắc ngày nay, đoàn thể thao điện tử Việt Nam đang có ích thế tuyệt đối ở 4 môn LMHT, Tốc Chiến Nam, PUBG Mobile và Đột Kích với bản lĩnh đạt huy chương vàng rất cao. Liên Quân Mobile cũng là cái tên đáng xem xét lúc Saigon Phantom thi đấu với 1 phong thái hủy diệt ở giải quốc nội, ngoài ra kẻ địch của họ cũng là những nhà quán quân toàn cầu ở bộ môn này.

FIFA Online 4 cả trong dĩ vãng lẫn ngày nay vẫn kém cạnh Thái Lan khá nhiều. Trong lúc đấy, MLBB lại không hề là 1 tựa game bình thường ở Việt Nam. Hệ thống giải đấu quốc nội của MLBB Việt Nam ko mạnh, đội tuyển cũng ko có quá nhiều thành tựu tại trường đấu quốc tế, vậy nên 1 tấm huy chương đồng sẽ là tiêu chí thích hợp hơn cả.

Rain

/Theo Tin báo Người Đưa Tin – Copy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/viet-nam-chot-danh-sach-vdv-esports-tham-du-sea-games-31-d256087.html
Copy link
function copyURLSource(str) {
var el = document.createElement(`textarea`);
el.value = str;
document.body.appendChild(el);
el.select();
document.execCommand(`copy`);
document.body.removeChild(el);
alert(`Copy thành công!`);
}

.source-body{
text-transform: initial;
position: relative;
}
.dropdown-copy{
top: calc(100% + 10px);
display: none;
font-size: 15px;
line-height: 1.5;
z-index: 999;
position: absolute;
right: 0;
float: left;
word-wrap: break-word;
min-width: 200px;
width: 200px;
padding: 10px;
text-align: left;
color: #212529;
background-color: #fff;
border: 1px solid rgba(0,0,0,.15);
border-radius: 0.25rem;
}
.dropdown-copy.show{
display: block;
}
.btn-dropdown-copy, .btn-copy{
color: #0089ff;
font-weight: 700;
cursor: pointer;
}

thethao247.vn

#Việt #Nam #chốt #danh #sách #VĐV #Esports #tham #dự #SEA #Games

Đoàn thể thao Việt Nam đã chốt danh sách 61 vận cổ vũ eSports tham gia SEA Games 31 cộng với các HLV, dẫn đội và điều hành.

Danh sách 61 VĐV Esports tham gia SEA Games 31

STT
Họ và tên
Chức danh
5 sinh
Nội dung thi đấu
Đội tuyển
1
Lương Đức Tuấn
VĐV
10/5/1998
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp

CELEBe.2L

2
Lê Văn Sơn
VĐV
28/07/1999
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
3
Bùi Đình Văn
VĐV
15/08/1996
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
4
Mai Thanh Phong
VĐV
2/11/1994
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
5
Văn Phú Duy
VĐV
2/7/1999
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
6
Đàm Việt Hưng
VĐV
2/12/2003
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
7
Lê Huy Hải
VĐV
7/13/1995
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp

DIH Esports

8
Nguyễn Lê Thanh Tòng
VĐV
25/05/1994
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
9
Trần Minh Quang
VĐV
8/1/1997
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
10
Nguyễn Hoàng Hiệp
VĐV
9/1/1992
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
11
Nguyễn Văn Thắng
VĐV
10/11/2000
Free Fire- Đồng đội hỗn hợp

Kingman

12
Nguyễn Quang Huy
VĐV
10/10/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
13
Vi Văn Miền
VĐV
30/01/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
14
Thân Văn Thường
VĐV
25/07/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
15
Lê Thanh Toàn
VĐV
11/11/2000
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp

Team Flash

16
Lê Quang Huy
VĐV
10/10/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
17
Tạ Ngọc Quân
VĐV
10/5/2002
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
18
Bùi Sĩ Đức
VĐV
6/9/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
19
Lâm Xuân Hoà
VĐV
14/01/2003
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
20
Trần Duy Sang
VĐV
17/05/2001
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp

GAM Esports

21
Đỗ Duy Khánh
VĐV
25/11/1997
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
22
Đặng Thanh Phê
VĐV
5/11/1999
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
23
Mai Hoàng Sơn
VĐV
11/1/2002
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
24
Trần Đức Hiếu
VĐV
9/12/1999
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
25
Võ Thanh Tùng
VĐV
18/07/2001
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
26
Nguyễn Chí Khanh
VĐV
30/06/2003
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam

Team Flash

27
Phạm Quốc Thắng
VĐV
28/11/1998
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
28
Phạm Quốc Bình
VĐV
18/12/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
29
Đỗ Thành Đạt
VĐV
9/11/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
30
Nguyễn Minh Trí
VĐV
13/11/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
31
Nguyễn Hữu Phát
VĐV
21/12/2002
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
32
Lê Trà My
VĐV
21/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ

V Gaming Ladies

33
Tạ Thị Hà Trang
VĐV
24/01/2002
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
34
Nguyễn Thị Bích
VĐV
9/11/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
35
Nguyễn Thảo Huyền
VĐV
30/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
36
Lê Thu Phương
VĐV
14/09/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
37
Lê Ngọc Tâm Nhi
VĐV
8/9/2001
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
38
Lương Khánh Hòa
VĐV
17/10/2000
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
39
Lâm Văn Đạt
VĐV
1/10/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp

Cyber_EXE

40
Nguyễn Công Nam
VĐV
18/03/2000
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
41
Nguyễn Đức Nam
VĐV
7/12/2003
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
42
Phạm Ngọc Trạng
VĐV
13/11/1997
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
43
Võ Minh Quân
VĐV
29/07/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
44
Lê Ngọc Anh
VĐV
29/10/2001
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
45
Trương Anh Tú
VĐV
01/04/1998
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
46
Lý Vương Thuyên
VĐV
29/04/2003
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp

Saigon Phantom

47
Thóng Lai Bâng
VĐV
16/09/2001
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
48
Nguyễn Công Vinh
VĐV
21/1/1998
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
49
Phạm Vũ Hoài Nam
VĐV
19/2/1999
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
50
Lương Hoàng Phúc
VĐV
16/12/2002
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
51
Nguyễn Thanh Lâm
VĐV
9/11/1997
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
52
Đinh Tấn Khoa
VĐV
10/6/2003
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
53
Vũ Huỳnh Đăng Quang
VĐV
24/11/1996
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

V Gaming

54
Lê Hòngười nào Nam
VĐV
14/12/2002
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
55
Nguyễn Đăng Tiến
VĐV
27/12/2002
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
56
Đặng Tuấn Anh
VĐV
06/07/2003
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
57
Mạc Anh Hào
VĐV
12/11/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

D’Xavier

58
Vũ Hoàng Hưng
VĐV
02/02/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
59
Chu Trung Đức
VĐV
08/08/2001
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
60
Phan Văn Đông
VĐV
21/04/2003
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân
61
Đinh Dương Thành
VĐV
17/06/1998
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

Danh sách các chuyên gia

TT
Tên
Chức vụ
5 sinh
Bộ môn
1
Đào Thùy Dương
Lãnh đội
16/12/1983
 
2
Nguyễn Hoàng Vinh
Chuyên gia
14/07/1984
 
3
Nguyễn Lê Hương
Chuyên gia
31/05/1979
 
4
Tô Lê Nam
Quản lý
27/8/1993
Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online, Free Fire
5
Lê Minh Dũng
Quản lý
24/08/1998
Free Fire – Đồng đội hỗn hợp
6
Huỳnh Tiến Phát
Quản lý
6/7/1992
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
7
Ngô Minh Trí
Quản lý
12/11/1990
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân và Tốc Chiến Nam & Nữ
8
Nguyễn Thạc Hải Đăng
Quản lý
01/02/1985
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
9
Đặng Nguyễn Mỹ
Quản lý
26/07/1988
Mobile Legends: Bang Bang – Đồng đội hỗn hợp
10
Nguyễn Anh Tú
HLV
24/08/1990
Đột kích – Đồng đội hỗn hợp
11
Trần Minh Khôi
HLV
5/6/1991
FIFA Online 4 – Đồng đội hỗn hợp
12
Phan Huy Phong
HLV
01/12/1996
Liên Minh Huyền Thoại – Đồng đội hỗn hợp
13
Bùi Minh Quân
HLV
30/10/1993
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nam
14
Trần Đức Lương
HLV
11/7/1999
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến – Đồng đội Nữ
15
Võ Hoàng Huy
HLV
28/02/1996
Liên quân Mobile – Đồng đội hỗn hợp
16
Nguyễn Xuân Tuấn
HLV
17/10/1992
PUBG Mobile – Đồng đội & Cá nhân

5 nay, 61 vận cổ vũ eSports của Việt Nam sẽ tham dự tranh tài ở 8 bộ môn tranh huy chương bao gồm:

LMHT
Mobile Legends: Bang Bang
Liên Quân Mobile
LMHT: Tốc Chiến – Đồng Đội Nam và Đồng Đội Nữ
Free Fire
PUBG Mobile – Đồng Đội và Cá Nhân
Đột Kích
FIFA Online 4

Ở thời khắc ngày nay, đoàn thể thao điện tử Việt Nam đang có ích thế tuyệt đối ở 4 môn LMHT, Tốc Chiến Nam, PUBG Mobile và Đột Kích với bản lĩnh đạt huy chương vàng rất cao. Liên Quân Mobile cũng là cái tên đáng xem xét lúc Saigon Phantom thi đấu với 1 phong thái hủy diệt ở giải quốc nội, ngoài ra kẻ địch của họ cũng là những nhà quán quân toàn cầu ở bộ môn này.

FIFA Online 4 cả trong dĩ vãng lẫn ngày nay vẫn kém cạnh Thái Lan khá nhiều. Trong lúc đấy, MLBB lại không hề là 1 tựa game bình thường ở Việt Nam. Hệ thống giải đấu quốc nội của MLBB Việt Nam ko mạnh, đội tuyển cũng ko có quá nhiều thành tựu tại trường đấu quốc tế, vậy nên 1 tấm huy chương đồng sẽ là tiêu chí thích hợp hơn cả.

Rain

/Theo Tin báo Người Đưa Tin – Copy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/viet-nam-chot-danh-sach-vdv-esports-tham-du-sea-games-31-d256087.html
Copy link
function copyURLSource(str) {
var el = document.createElement(`textarea`);
el.value = str;
document.body.appendChild(el);
el.select();
document.execCommand(`copy`);
document.body.removeChild(el);
alert(`Copy thành công!`);
}

.source-body{
text-transform: initial;
position: relative;
}
.dropdown-copy{
top: calc(100% + 10px);
display: none;
font-size: 15px;
line-height: 1.5;
z-index: 999;
position: absolute;
right: 0;
float: left;
word-wrap: break-word;
min-width: 200px;
width: 200px;
padding: 10px;
text-align: left;
color: #212529;
background-color: #fff;
border: 1px solid rgba(0,0,0,.15);
border-radius: 0.25rem;
}
.dropdown-copy.show{
display: block;
}
.btn-dropdown-copy, .btn-copy{
color: #0089ff;
font-weight: 700;
cursor: pointer;
}

thethao247.vn

#Việt #Nam #chốt #danh #sách #VĐV #Esports #tham #dự #SEA #Games


#Việt #Nam #chốt #danh #sách #VĐV #Esports #tham #dự #SEA #Games

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button