Vai trò và khả năng của tất cả các nhân vật trong Propnight

Propnight is a survival horror game similar to Dead by Daylight with characters, divided into 2 roles as survivor and killer.

However, what makes this game different is that the survivalist characters can transform into props (props, items) to hide from the pursuing killer. The mechanics are similar to PropHunt, a game mode from Garry’s Mod. They also have distinct abilities for survival in the game.

Besides, each killer character will also possess different abilities that players of this role need to know to take advantage of it in catching survivors.

In this article, let’s find out the abilities of all the characters with 2 roles as survivor and killer in Propnight.

Propnight . Survivor Characters

In Propnight, there are 5 survivors with different roles and special abilities: Chris, Isaac, Mabel, Kate and Taiga. These characters can be outfitted by tapping the main menu and choosing Customization.

Chris

Chris’ special ability is energy drink, it allows him to run faster and increase stamina for 9 seconds. This skill is removed after 1 use.

Isaac

Isaac’s special ability is the camera. He can use the camera to take pictures of the killer, temporarily stunning them for 4 seconds and giving them time to flee. This skill is removed after 1 use.

Mabel

Mabel’s special ability is a book that allows her to become invisible for 5 seconds. This skill is removed after 1 use.

Kate

Kate is one of two healers on the team, with a skill set she can use to heal party members up to 10 HP (out of a character’s 100 HP), up to 6 times use.

Taiga

Taiga is another healing character, with a set of skills she can use to heal any party member up to 10 times. However, it only heals 6 HP at a time.

Murderers in Propnight

In Propnight, there are all 5 killers: Akasha, Banshee, Granny, Igor and Imposter.

Akasha

Akasha is a nasty old man with a grin that is too big and full of monstrosities. His special abilities include Blade Dance, Blood Eye and Shadow, specifically as follows:

 • Blade Dance – A forward charge full of damage.
 • Blood Eye – Creates a blood eye in the air to keep an eye on survivors.
 • Shadow – Creates a shadow form that allows them to move faster but not attack.

Banshee

Terrifying nun style Banshee has a scream as terrible as her bite. Many players think that this is the scariest character in Propnight with the appearance of Valak in the horror movie The Conjuring 2. The skills of this character include:

 • Curse – Cursing one of the Propmachines makes it harder for survivors to repair.
 • Flight – Allows Banshee to fly in any direction.
 • Scream – When Banshee screams, it will deal damage to survivors in a radius around her.

Granny

An old woman who seems slow but capable of surviving easily. Her figure is extremely scary with claws and dark eye circles like an abyss. Granny’s special abilities include Astral, Mine and Throw, specifically how they work as follows:

 • Astral – Make Granny invisible and increase her speed for a short time.
 • Mine – Set up a ghost knife that will scatter when a survivor approaches.
 • Throw – Throw a knife to damage survivors from a good distance.

Igor

Igor is a pink Easter bunny with a saw in his hand. Its special abilities include Chainsaw Terror, Charge, and Soda Bomb.

 • Chainsaw Terror – Silences the noise of chainsaws, allowing Igor to become invisible.
 • Charge – A simple quick dash forward with the chainsaw on the machine.
 • Soda Bomb – Throw a soda box and it will explode right after.

Imposter

This scary face full of teeth has the ability to disguise itself as a survivor. Imposter’s special abilities include Overcharge, Spy, and Prop.

 • Overcharge – Overcharge all unrepaired Propmachines and increase Imposter’s movement speed for each repaired.
 • Prop – Turn into a prop (utility, object) like the survivors.
 • Spy – Change the appearance of Imposter to one of the survivors.

.

Thông tin thêm

Vai trò và khả năng của tất cả các nhân vật trong Propnight

#Vai #trò #và #khả #năng #của #tất #cả #các #nhân #vật #trong #Propnight

[rule_3_plain]

#Vai #trò #và #khả #năng #của #tất #cả #các #nhân #vật #trong #Propnight

Propnight là một trò chơi kinh dị sinh tồn tương tự như Dead by Daylight với các nhân vật, chia thành 2 vai trò là người sống sót và tên sát nhân.Tuy nhiên, yếu tố tạo nên sự khác biệt cho trò chơi này là các nhân vật người sinh tồn có thể biến thành các prop (đạo cụ, vật dụng) để trốn khỏi kẻ giết người đang truy đuổi. Cơ chế này tương tự như PropHunt, một chế độ chơi từ Garry’s Mod. Họ cũng có những khả năng riêng biệt để sinh tồn trong trò chơi.Bên cạnh đó, mỗi nhân vật kẻ sát nhân cũng sẽ sở hữu những khả năng khác nhau mà người chơi vai trò này cần biết để tận dụng nó trong việc truy bắt những người sống sót.Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những khả năng của tất cả các nhân vật với 2 vai trò là người sống sót và tên sát nhân trong Propnight.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khả năng của các nhân vật trong PropnightCác nhân vật người sống sót trong PropnightChrisIsaacMabelKateTaigaCác tên sát nhân trong PropnightAkashaBansheeGrannyIgorImposterCác nhân vật người sống sót trong PropnightTrong Propnight có tất cả 5 người sống sót với những vai trò và khả năng đặc biệt khác nhau là Chris, Isaac, Mabel, Kate và Taiga. Những nhân vật này có thể được tùy chỉnh trang phục bằng cách nhấn vào menu chính và chọn Customization.Chris(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khả năng đặc biệt của Chris là nước tăng lực, nó cho phép anh ta chạy nhanh hơn và tăng sức chịu đựng trong 9 giây. Kỹ năng này bị loại bỏ sau 1 lần dùng.IsaacKhả năng đặc biệt của Isaac chính là máy ảnh. Anh ta có thể dùng máy để chụp ảnh kẻ giết người, khiến chúng tạm thời choáng váng trong 4 giây và thêm thời gian để chạy trốn. Kỹ năng này bị loại bỏ sau 1 lần dùng.Mabel(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khả năng đặc biệt của Mabel là một cuốn sách cho phép cô ấy trở nên vô hình trong 5 giây. Kỹ năng này bị loại bỏ sau 1 lần dùng.KateKate là một trong hai người chữa lành trong đội, với bộ kỹ năng mà cô ấy có thể sử dụng để chữa lành cho các thành viên trong nhóm lên tới 10 HP (trong số 100 HP của một nhân vật), tối đa 6 lần sử dụng.Taiga(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Taiga là một nhân vật hồi phục khác, với một bộ kỹ năng mà cô ấy có thể sử dụng để chữa lành cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm lên đến 10 lần. Tuy nhiên, nó chỉ hồi 6 HP mỗi lần.Các tên sát nhân trong PropnightTrong Propnight có tất cả 5 kẻ giết người là Akasha, Banshee, Granny, Igor và Imposter.AkashaAkasha là một ông già khó chịu với nụ cười quá lớn đầy quái gở. Những khả năng đặc biệt của ông ta bao gồm Blade Dance, Blood Eye và Shadow, cụ thể như sau:Blade Dance – Một cú lao về phía trước mang đầy sát thương.Blood Eye – Tạo ra một con mắt máu trong không khí để theo dõi những người sống sót.Shadow – Tạo một dạng bóng tối cho phép chúng di chuyển nhanh hơn nhưng không tấn công.BansheeBanshee theo phong cách nữ tu kinh hoàng có tiếng hét khủng khiếp như vết cắn của cô ta. Nhiều người chơi cho rằng đây là nhân vật đáng sợ nhất trong Propnight với tạo hình giống Valak trong phim kinh dị The Conjuring 2. Những kỹ năng của nhân vật này bao gồm:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Curse – Nguyền rủa một trong những Propmachine khiến việc sửa chữa của người sống sót trở nên khó khăn hơn.Flight – Cho phép Banshee bay theo bất kỳ hướng nào.Scream – Khi Banshee hét lên sẽ gây sát thương cho những người sống sót trong bán kính xung quanh cô ta.GrannyMột bà già có vẻ chậm chạp nhưng có khả năng người sống sót một cách dễ dàng. Tạo hình của bà ta vô cùng đáng sợ với móng vuốt và quầng mắt đen như vực thẳm. Các khả năng đặc biệt của Granny bao gồm Astral, Mine và Throw, cụ thể cách chúng hoạt động như sau:Astral – Biến Granny trở nên vô hình và tăng tốc độ của bà ta trong một khoảng thời gian ngắn.Mine – Thiết lập một con dao ma sẽ phân tán khi một người sống sót đến gần.Throw – Ném một con dao để gây sát thương cho những người sống sót từ một khoảng cách tốt.IgorIgor là một chú thỏ Phục sinh màu hồng cầm một chiếc cưa trên tay. Những khả năng đặc biệt của nó bao gồm Chainsaw Terror, Charge và Soda Bomb.Chainsaw Terror – Làm yên lặng tiếng ồn của cưa máy, cho phép Igor tàng hình.Charge – Một cú lao nhanh đơn giản về phía trước với cưa máy trên máy.Soda Bomb – Ném một hộp soda sẽ nó phát nổ ngay sau đó.Imposter(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khuôn mặt đầy răng đáng sợ này có khả năng cải trang thành người sống sót. Những khả năng đặc biệt của Imposter bao gồm Overcharge, Spy và Prop.Overcharge – Nạp quá mức cho tất cả các Propmachine chưa được sửa chữa và tăng tốc độ di chuyển của Imposter cho mỗi chiếc được sửa chữa.Prop – Biến thành một prop (đồ dùng, đối tượng) giống như những người sống sót.Spy – Thay đổi diện mạo của Imposter thành một trong những người sống sót.

#Vai #trò #và #khả #năng #của #tất #cả #các #nhân #vật #trong #Propnight

[rule_2_plain]

#Vai #trò #và #khả #năng #của #tất #cả #các #nhân #vật #trong #Propnight

[rule_2_plain]

#Vai #trò #và #khả #năng #của #tất #cả #các #nhân #vật #trong #Propnight

[rule_3_plain]

#Vai #trò #và #khả #năng #của #tất #cả #các #nhân #vật #trong #Propnight

Propnight là một trò chơi kinh dị sinh tồn tương tự như Dead by Daylight với các nhân vật, chia thành 2 vai trò là người sống sót và tên sát nhân.Tuy nhiên, yếu tố tạo nên sự khác biệt cho trò chơi này là các nhân vật người sinh tồn có thể biến thành các prop (đạo cụ, vật dụng) để trốn khỏi kẻ giết người đang truy đuổi. Cơ chế này tương tự như PropHunt, một chế độ chơi từ Garry’s Mod. Họ cũng có những khả năng riêng biệt để sinh tồn trong trò chơi.Bên cạnh đó, mỗi nhân vật kẻ sát nhân cũng sẽ sở hữu những khả năng khác nhau mà người chơi vai trò này cần biết để tận dụng nó trong việc truy bắt những người sống sót.Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những khả năng của tất cả các nhân vật với 2 vai trò là người sống sót và tên sát nhân trong Propnight.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khả năng của các nhân vật trong PropnightCác nhân vật người sống sót trong PropnightChrisIsaacMabelKateTaigaCác tên sát nhân trong PropnightAkashaBansheeGrannyIgorImposterCác nhân vật người sống sót trong PropnightTrong Propnight có tất cả 5 người sống sót với những vai trò và khả năng đặc biệt khác nhau là Chris, Isaac, Mabel, Kate và Taiga. Những nhân vật này có thể được tùy chỉnh trang phục bằng cách nhấn vào menu chính và chọn Customization.Chris(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khả năng đặc biệt của Chris là nước tăng lực, nó cho phép anh ta chạy nhanh hơn và tăng sức chịu đựng trong 9 giây. Kỹ năng này bị loại bỏ sau 1 lần dùng.IsaacKhả năng đặc biệt của Isaac chính là máy ảnh. Anh ta có thể dùng máy để chụp ảnh kẻ giết người, khiến chúng tạm thời choáng váng trong 4 giây và thêm thời gian để chạy trốn. Kỹ năng này bị loại bỏ sau 1 lần dùng.Mabel(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khả năng đặc biệt của Mabel là một cuốn sách cho phép cô ấy trở nên vô hình trong 5 giây. Kỹ năng này bị loại bỏ sau 1 lần dùng.KateKate là một trong hai người chữa lành trong đội, với bộ kỹ năng mà cô ấy có thể sử dụng để chữa lành cho các thành viên trong nhóm lên tới 10 HP (trong số 100 HP của một nhân vật), tối đa 6 lần sử dụng.Taiga(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Taiga là một nhân vật hồi phục khác, với một bộ kỹ năng mà cô ấy có thể sử dụng để chữa lành cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm lên đến 10 lần. Tuy nhiên, nó chỉ hồi 6 HP mỗi lần.Các tên sát nhân trong PropnightTrong Propnight có tất cả 5 kẻ giết người là Akasha, Banshee, Granny, Igor và Imposter.AkashaAkasha là một ông già khó chịu với nụ cười quá lớn đầy quái gở. Những khả năng đặc biệt của ông ta bao gồm Blade Dance, Blood Eye và Shadow, cụ thể như sau:Blade Dance – Một cú lao về phía trước mang đầy sát thương.Blood Eye – Tạo ra một con mắt máu trong không khí để theo dõi những người sống sót.Shadow – Tạo một dạng bóng tối cho phép chúng di chuyển nhanh hơn nhưng không tấn công.BansheeBanshee theo phong cách nữ tu kinh hoàng có tiếng hét khủng khiếp như vết cắn của cô ta. Nhiều người chơi cho rằng đây là nhân vật đáng sợ nhất trong Propnight với tạo hình giống Valak trong phim kinh dị The Conjuring 2. Những kỹ năng của nhân vật này bao gồm:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Curse – Nguyền rủa một trong những Propmachine khiến việc sửa chữa của người sống sót trở nên khó khăn hơn.Flight – Cho phép Banshee bay theo bất kỳ hướng nào.Scream – Khi Banshee hét lên sẽ gây sát thương cho những người sống sót trong bán kính xung quanh cô ta.GrannyMột bà già có vẻ chậm chạp nhưng có khả năng người sống sót một cách dễ dàng. Tạo hình của bà ta vô cùng đáng sợ với móng vuốt và quầng mắt đen như vực thẳm. Các khả năng đặc biệt của Granny bao gồm Astral, Mine và Throw, cụ thể cách chúng hoạt động như sau:Astral – Biến Granny trở nên vô hình và tăng tốc độ của bà ta trong một khoảng thời gian ngắn.Mine – Thiết lập một con dao ma sẽ phân tán khi một người sống sót đến gần.Throw – Ném một con dao để gây sát thương cho những người sống sót từ một khoảng cách tốt.IgorIgor là một chú thỏ Phục sinh màu hồng cầm một chiếc cưa trên tay. Những khả năng đặc biệt của nó bao gồm Chainsaw Terror, Charge và Soda Bomb.Chainsaw Terror – Làm yên lặng tiếng ồn của cưa máy, cho phép Igor tàng hình.Charge – Một cú lao nhanh đơn giản về phía trước với cưa máy trên máy.Soda Bomb – Ném một hộp soda sẽ nó phát nổ ngay sau đó.Imposter(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khuôn mặt đầy răng đáng sợ này có khả năng cải trang thành người sống sót. Những khả năng đặc biệt của Imposter bao gồm Overcharge, Spy và Prop.Overcharge – Nạp quá mức cho tất cả các Propmachine chưa được sửa chữa và tăng tốc độ di chuyển của Imposter cho mỗi chiếc được sửa chữa.Prop – Biến thành một prop (đồ dùng, đối tượng) giống như những người sống sót.Spy – Thay đổi diện mạo của Imposter thành một trong những người sống sót.


 • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
 • Nguồn: https://download.com.vn/kha-nang-cua-cac-nhan-vat-trong-propnight-160247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button