Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022

Miễn thi môn Ngoại ngữ THPT non sông 5 2022

Miễn thi môn Ngoại ngữ cho kỳ thi THPT 2022 – Ai được miễn thi môn Ngoại ngữ để tốt nghiệp 5 2022? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc ân cần lúc kỳ thi THPT 2022 đang tới rất gần. Sau đây là danh sách các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ THPT non sông 5 2022, Honda Anh Dũng xin san sẻ cùng độc giả.

  • Những cột mốc đáng nhớ trong giai đoạn tốt nghiệp trung học 5 2022
  • Xem điểm thi kĩ năng 5 2022

Ngày 19/4/2022, Bộ Giáo dục và Huấn luyện có công văn số 1523 / BGDĐT-QLCL về việc chỉ dẫn tổ chức kỳ thi cuối 5 2022 trung học phổ quát. Theo chỉ dẫn tại công văn này, các trường hợp thi Học trò được miễn thi môn Ngoại ngữ để xét xác nhận tốt nghiệp THPT được quy định chi tiết như sau:

– Thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

– Thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang thi THPT) còn trị giá sử dụng tới chí ít ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Tiếng Anh

Giđấy chứng thực sự ưng ý nhu cầu tối thiểu

Tổ chức phát hành chứng chỉ

Trước hết

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm

– TOEFL iBT 45 điểm

Viện Khảo thí Giáo dục (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– Hội đồng Anh (BC)

– Chương trình Phát triển Quốc tế (IDP)

2

tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội

3

người Pháp

– TCF (300-400 điểm)

– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Ngôn ngữ Trung tâm Quốc gia

– HSK cấp 3

– Cục Ngoại ngữ Tiếng Trung (Hán Bản); Ủy ban Quốc gia về Kỳ thi Năng khiếu tiếng Trung Quốc; Tổng viện Khổng Tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban Công việc Thúc đẩy Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung Quốc gia (Ủy ban Chỉ đạo Kỳ thi Năng lực Ngôn ngữ Hoa Kỳ)

– HSK cấp 3

Trung tâm giảng dạy tiếng nói và cộng tác nước ngoài – Trung Quốc

5

tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1

– Deutsche Sprachdiplom (DSD) B1

– Zertifikat B1

Ủy ban Giáo dục Đại học Đức ở nước ngoài (ZfA)

6

tiếng Nhật

JLPT trình độ N3

Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản

Xem thông tin hữu dụng khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu phệ.

Thông tin thêm

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022

Miễn thi ngoại ngữ THPT non sông 2022

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT 2022 – Nhân vật nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả ân cần trong khi kỳ thi THPT 2022 đang tới rất gần. Sau đây là danh sách các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT non sông 2022, Honda Anh Dũng xin san sẻ tới độc giả.

Các mốc thời kì cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Xem điểm thi bình chọn năng lực 2022

Ngày 19/4 5 2022 Bộ giáo dục và huấn luyện đã ban hành Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL Chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát 5 2022. Theo chỉ dẫn tại công văn này, các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT được quy định chi tiết như sau:

– Thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ quát) hợp thức, có trị giá sử dụng chí ít tới ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm
– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)
– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)
– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ non sông (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban công việc xúc tiến Kỳ thi bình chọn năng lực Hoa ngữ non sông (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm cộng tác giao lưu tiếng nói giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1
– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1
– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ quát Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Trường #hợp #được #miễn #thi #Ngoại #ngữ #tốt #nghiệp #THPT

Miễn thi ngoại ngữ THPT non sông 2022

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT 2022 – Nhân vật nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả ân cần trong khi kỳ thi THPT 2022 đang tới rất gần. Sau đây là danh sách các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT non sông 2022, Honda Anh Dũng xin san sẻ tới độc giả.

Các mốc thời kì cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Xem điểm thi bình chọn năng lực 2022

Ngày 19/4 5 2022 Bộ giáo dục và huấn luyện đã ban hành Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL Chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát 5 2022. Theo chỉ dẫn tại công văn này, các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT được quy định chi tiết như sau:

– Thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ quát) hợp thức, có trị giá sử dụng chí ít tới ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm
– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)
– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)
– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ non sông (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban công việc xúc tiến Kỳ thi bình chọn năng lực Hoa ngữ non sông (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm cộng tác giao lưu tiếng nói giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1
– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1
– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ quát Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Trường #hợp #được #miễn #thi #Ngoại #ngữ #tốt #nghiệp #THPT

Miễn thi ngoại ngữ THPT non sông 2022

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT 2022 – Nhân vật nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2022? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả ân cần trong khi kỳ thi THPT 2022 đang tới rất gần. Sau đây là danh sách các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT non sông 2022, Honda Anh Dũng xin san sẻ tới độc giả.

Các mốc thời kì cần nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Xem điểm thi bình chọn năng lực 2022

Ngày 19/4 5 2022 Bộ giáo dục và huấn luyện đã ban hành Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL Chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát 5 2022. Theo chỉ dẫn tại công văn này, các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT được quy định chi tiết như sau:

– Thành viên đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ quát) hợp thức, có trị giá sử dụng chí ít tới ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm
– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)
– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)
– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ non sông (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban công việc xúc tiến Kỳ thi bình chọn năng lực Hoa ngữ non sông (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm cộng tác giao lưu tiếng nói giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1
– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1
– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ quát Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Trường #hợp #được #miễn #thi #Ngoại #ngữ #tốt #nghiệp #THPT


#Trường #hợp #được #miễn #thi #Ngoại #ngữ #tốt #nghiệp #THPT

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button