Trẻ em Trung Quốc bị cấm xem streamer & donate cho streamer sau 10h tối

Đây là 1 phần của “1 cuộc đàn áp quy định đối với 1 ngành công nghiệp đang bùng nổ” ở Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc hôm thứ 7 đã ban bố 1 số chỉnh sửa đối với luật mới nhằm ngăn trẻ con truy cập quá nhiều tiết mục trên Internet. Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia này đã nói rằng “các nền móng nên tăng nhanh kiểm soát của họ để ngăn trẻ vị thành niên giới hạn người phát trực tiếp hoặc biến thành người phát trực tiếp nhưng ko có sự giám sát của người phệ.”
Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm phát online trò chơi ko được chính phủ cấp phép

Theo báo cáo của Bộ định tuyến, điều này được công bố thêm bởi những điều sau:

Trước tiên. Người xem dưới 18 tuổi ko được phép đưa ra “tiền boa”, 1 phương thức cho phép người xem các chương trình online sử dụng 1 số tiền bé, số tiền này thường được đổi trong thư thoại văn bản hoặc công bố cho người xem.
2. Bất cứ người nào xem nội dung online bằng account của trẻ con sẽ bị tắt cơ chế xem trực tiếp từ 10 giờ tối trở đi, vì người thông minh sẽ phải “phát theo cách họ nên phát hoặc phát nội dung”.
Xem thêm: Trung Quốc cấm người mua 16 tuổi phát trực tiếp

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm 2

Những điều trên ko vận dụng cho các nền móng nước ngoài như: co giật đẹp Youtube† thay vào đấy nó sẽ vận dụng cho các nền móng phệ của Trung Quốc như bilibiliHuya & Douyu và cả douyin – Phần mềm TikTok nội địa của Trung Quốc.
Xem thêm: Sinh viên Trung Quốc hành hung và ném chó từ tầng cao

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm

Những luật mới này được ban hành là kết quả của những phấn đấu của chính phủ Trung Quốc nhằm cắt bớt cái nhưng nước này gọi là “hỗn loạn” trong ko gian mạng và môi trường phát online. Việc ban hành những quy định mới này cũng là 1 tác động của chính phủ Trung Quốc đối với ngành công nghiệp game vốn đang chịu nhiều sức ép ở quốc gia tỷ dân này.

Thông tin thêm

Trẻ em Trung Quốc bị cấm xem streamer & donate cho streamer sau 10h tối

Đây là 1 phần của “1 cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với 1 lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.

Vào ngày thứ 7 mới rồi thì chính phủ Trung Quốc đã công bố 1 số sự chỉnh sửa trong luật mới của mình để chặn lại trẻ con truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền móng cần phải tăng lên sự kiểm soát của mình để chặn lại việc thế hệ dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc biến thành streamer nhưng ko có sự giám sát của người phệ”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được công bố chi tiết hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ ko được phép “bo tiền”, 1 phương thức nhưng những người xem các chương trình online có thể sử dụng 1 số tiền bé, thường được bàn luận thành văn bản dạng giọng nói hoặc công bố cho người phát sóng biết về hành vi đấy của mình.2. Bất kì người nào đang xem các nội dung online bằng account trẻ con sẽ bị tắt tác dụng xem trực tiếp bắt đầu từ 10h tối, nguyên nhân là vì những nhà thông minh nội dung sẽ “cần phải tăng lên cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người mua 16 tuổi livestream

Các điều trên ko vận dụng cho các nền móng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đấy, nó sẽ vận dụng cho các nền móng phệ của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – phần mềm TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học trò Trung Quốc bạc đãi rồi ném 1 chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như 1 hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong phấn đấu hạn chế thứ nhưng họ gọi là “hỗn loạn” trên ko gian mạng và môi trường phát online. Việc công bố những quy tắc mới này cũng là 1 sự tác động của chính quyền Trung Quốc tới ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở đất nước tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Đây là 1 phần của “1 cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với 1 lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.

Vào ngày thứ 7 mới rồi thì chính phủ Trung Quốc đã công bố 1 số sự chỉnh sửa trong luật mới của mình để chặn lại trẻ con truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền móng cần phải tăng lên sự kiểm soát của mình để chặn lại việc thế hệ dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc biến thành streamer nhưng ko có sự giám sát của người phệ”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được công bố chi tiết hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ ko được phép “bo tiền”, 1 phương thức nhưng những người xem các chương trình online có thể sử dụng 1 số tiền bé, thường được bàn luận thành văn bản dạng giọng nói hoặc công bố cho người phát sóng biết về hành vi đấy của mình.2. Bất kì người nào đang xem các nội dung online bằng account trẻ con sẽ bị tắt tác dụng xem trực tiếp bắt đầu từ 10h tối, nguyên nhân là vì những nhà thông minh nội dung sẽ “cần phải tăng lên cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người mua 16 tuổi livestream

Các điều trên ko vận dụng cho các nền móng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đấy, nó sẽ vận dụng cho các nền móng phệ của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – phần mềm TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học trò Trung Quốc bạc đãi rồi ném 1 chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như 1 hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong phấn đấu hạn chế thứ nhưng họ gọi là “hỗn loạn” trên ko gian mạng và môi trường phát online. Việc công bố những quy tắc mới này cũng là 1 sự tác động của chính quyền Trung Quốc tới ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở đất nước tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Đây là 1 phần của “1 cuộc đàn áp bằng qui định diễn ra với 1 lĩnh vực đang bùng nổ” ở Trung Quốc.

Vào ngày thứ 7 mới rồi thì chính phủ Trung Quốc đã công bố 1 số sự chỉnh sửa trong luật mới của mình để chặn lại trẻ con truy cập quá nhiều vào các nội dung trên internet. Cục Phát thanh và Truyền hình nước này đã nói rằng “các nền móng cần phải tăng lên sự kiểm soát của mình để chặn lại việc thế hệ dưới trưởng thành “bo tiền” cho các streamer hoặc biến thành streamer nhưng ko có sự giám sát của người phệ”.Xem thêm: Trung Quốc chính thức cấm stream những trò chơi chưa được cấp phép bởi chính phủ

Theo như báo cáo của Routers, điều này được công bố chi tiết hơn bằng những điều dưới đây:

1. Người xem dưới 18 tuổi sẽ ko được phép “bo tiền”, 1 phương thức nhưng những người xem các chương trình online có thể sử dụng 1 số tiền bé, thường được bàn luận thành văn bản dạng giọng nói hoặc công bố cho người phát sóng biết về hành vi đấy của mình.2. Bất kì người nào đang xem các nội dung online bằng account trẻ con sẽ bị tắt tác dụng xem trực tiếp bắt đầu từ 10h tối, nguyên nhân là vì những nhà thông minh nội dung sẽ “cần phải tăng lên cách quản lí về giờ phát sóng hoặc phát sóng những nội dung gì”.Xem thêm: Trung Quốc cấm người mua 16 tuổi livestream

Các điều trên ko vận dụng cho các nền móng nước ngoài như Twitch hay Youtube; thay vao đấy, nó sẽ vận dụng cho các nền móng phệ của Trung Quốc như Bilibili, Huya & Douyu và cả Douyin – phần mềm TikTok nội địa của Trung Quốc.Xem thêm: Học trò Trung Quốc bạc đãi rồi ném 1 chú chó từ trên tầng cao xuống

Những luật mới này được ban hành như 1 hệ quả của chính phủ Trung Quốc trong phấn đấu hạn chế thứ nhưng họ gọi là “hỗn loạn” trên ko gian mạng và môi trường phát online. Việc công bố những quy tắc mới này cũng là 1 sự tác động của chính quyền Trung Quốc tới ngành công nghiệp game vốn đang bị siết chặt ở đất nước tỉ dân này. 

#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối


#Trẻ #Trung #Quốc #bị #cấm #xem #streamer #donate #cho #streamer #sau #10h #tối

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button