Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 11: Thay đổi vai trò trong xã hội là tài liệu hết sức có ích nhưng Honda Anh Dũng muốn giới thiệu đến các bạn học trò lớp 9 tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 11 gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan về sự chỉnh sửa các vai trò trong xã hội có đáp án kèm theo. Qua đây để các em học trò lớp 9 có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp đến. Vì thế, đây là các cụ thể Khóa Tiếng Anh 9 Unit 11 Theo dõi và tải về tại đây.

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 11 có đáp án

Chọn 1 từ trong mỗi dòng với 1 mẫu trọng âm không giống nhau

1. A. áp suất

B. bảng trắng

C. phục vụ

D. bảng trắng

2. A. máy tính

B. khoa học

C. . lý thuyết

D. cơ sở

3. A. hủy hoại

B. giáo trình

C. công nghiệp

D. thương nghiệp

Tìm từ có âm khác trong vùng được gạch chân.

1. A. houScông tác

Ban nhạcSion

Spital

D. classphòng

2. A. bình chọn1cà vạt

B. cơ sở1tor

C. chỉ dẫn1ko còn nữa

D. vợ1le

3. Abbạnrden

B. cbạnở lại

C. tbạnrtle

D. cbạnriculum

Cho dạng đúng của động từ ở thể thụ động thì ngày mai đơn.

1. Liên tục điều chỉnh chương trình học _____________ (được điều chỉnh) để thích hợp với những chỉnh sửa trong xã hội.

2. Phụ nữ _____________ (không lấy phí) khỏi phần lớn các công tác nhà do công nghệ đương đại.

3. Không phải tất cả các quyết định trong gia đình đều do con trai ______________ (tiến hành).

4. Thêm cầu vượt _____________ (xây dựng) để giảm giao thông trong thành thị.

5. Chúng tôi ở khách sạn Grand, _____________ (phá tháo dỡ) phía trước 1 shop bách hóa.

Chọn câu giải đáp đúng A, B, C hoặc EASY

1. Louis Pasteur, ___________ đã phát xuất hiện cách chữa bệnh dại, là 1 nhà khoa học người Pháp.

a. anh đó

B. ấy

C. người nào?

D. người nào?

2. Có 1 căn phòng bé ở ______________ chúng tôi đều bận.

1 xúc sắc

B. ở đâu?

C.dat

Cái này

3. Giáo viên trong các lớp học tiên tiến là vì công tác chính của họ là đặt chỉ tiêu và tổ chức công đoạn học tập cho thích hợp.

A.decision maker

B.facilitators

C.facilities

D.directors

4. Vai trò truyền thống của vợ / chồng là ____________ về sự an toàn và bảo mật.

A.deliverer

B. người ủng hộ

C.supply

D.provider

5. Anh đó vẫn dựa dẫm vào tía má của mình; anh đó thường xuyên thu được tiền để sống từ chúng.

A.finance

B. vốn đầu tư

C.financial

D.financier

Đọc đoạn văn và chọn câu giải đáp đúng A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi.

Vai trò chỉnh sửa của nữ giới trong xã hội Philippines

Khi nhiều người nghĩ tới nữ giới trong nền văn hóa châu Á, họ nghĩ tới 1 xã hội nam quyền, nơi nữ giới ko có nhiều quyền như nam giới. Tuy nhiên, người Philippines thì khác. Phụ nữ Philippines luôn được lợi đồng đẳng hơn nữ giới các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Ban đầu, nữ giới Philippines hiện tại vào vai trò là người đứng đầu sắp đặt gia đình, họ điều hành tiền nong, vào vai trò là người cố vấn tín ngưỡng và thậm chí là con gái sắp đặt hôn nhân cho đàn ông và con gái của họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự phục tòng chồng của nữ giới.

Điều này ko có tức là họ có sự đồng đẳng ở mọi nơi. Ở nơi làm việc, nữ giới Philippines được trả lương thấp hơn và thường được thuê cho những địa điểm thấp hơn, ngay cả lúc họ có đủ điều kiện để kiếm được nhiều tiền hơn. Về mặt gia đình, nữ giới phụ trách khó nhọc trong nhà để phân phối họ về mặt vốn đầu tư, khi mà con trai có thể giữ tiền tài họ và chẳng hề chịu phận sự gì đối với gia đình.

May mắn thay, các bước đang được tiến hành để thăng bằng nhận thức về sự bất đồng đẳng này. Quản lý Nguồn nhân công bảo đảm rằng nhiều nữ giới hơn nữa chiếm giữ các địa điểm cấp cao trong các tổ chức béo và bé. Nhiều nữ giới đang chiếm giữ các địa điểm chỉ đạo trong các nhà băng, chính phủ và các doanh nghiệp đa non sông.

Mặc dầu họ đã có tổng thống là nữ, mà việc tham dự vào chính trị ko được coi là mục tiêu của nữ giới, và nhiều nữ giới vẫn giữ truyền thống rằng nữ giới chẳng thể ở địa điểm cao hơn chồng. 1 phần của nghĩ suy này là do tác động của công đoạn thực dân hóa đối với nữ giới Philippines.

Giống như nữ giới ở nhiều nơi trên toàn cầu, nữ giới Philippines phải tranh đấu để giành được địa điểm xứng đáng trong xã hội của họ. Họ đã làm việc chịu khó để vượt ra khỏi giới hạn của ngôi nhà của họ và chứng tỏ rằng họ có sức mạnh và quyền lực để kiểm soát kinh doanh và chính trị.

1. Tất cả những điều sau đây đều đúng về nữ giới Philippines hiện tại NGOẠI TRỪ điều ấy ____.

A.Họ được lợi đồng đẳng hơn các nước khác ở Đông Nam Á

B. họ có 1 vai trò quan trọng trong chính trị

C. họ sắp đặt hôn nhân cho đàn ông và con gái của họ

D. họ giúp con cái của họ về các vấn đề tín ngưỡng

2. Sự bất đồng đẳng ở nhà là __________.

A.Phụ nữ làm chủ gia đình

B. nữ giới kiếm tiền để nuôi sống bản thân

C. con trai kiếm được nhiều tiền hơn để nuôi gia đình và giữ tiền

D. cả nữ giới và nam giới đều làm việc, mà nam giới giữ tiền

3. Phụ nữ ko được lợi đồng đẳng tại nơi làm việc vì ___________.

A. họ được trả ít hơn cho những công tác giống như nam giới

B. họ luôn được thuê cho những địa điểm thấp hơn

C. họ ko có đủ trình độ

D. họ mang 1 gánh nặng trong nhà

4. Vì tác động của công đoạn thực dân hóa đối với nữ giới Philippines, ______________.

A. giữ chức phận Chủ tịch nước

B. xếp hạng cao trong kinh doanh

C. chiếm địa điểm thấp hơn chồng

D. nắm giữ các địa điểm chỉ đạo trong các doanh nghiệp đa non sông

5. Để có sự đồng đẳng trong mọi lĩnh vực của xã hội, nữ giới phải ___________.

A. bầu 1 nữ tổng thống

B. tranh đấu cho đúng địa điểm của họ

C. chịu khó trong gia đình

D. kiểm soát kinh doanh và chính trị

Viết thông tin trong ngoắc đơn như 1 mệnh đề hơi hơi (xác định hoặc ko xác định) vào địa điểm phù hợp trong câu.

1. Bố của Julia vừa trở về sau kỳ nghỉ trượt tuyết. (ông đó hơn 80 tuổi)

2. Các vấn đề doanh nghiệp gặp phải đều được khắc phục. (Tôi sẽ phê chuẩn cụ thể những điều này trong chốc lát.)

3. Cô đó bị tác động nặng nề bởi cha cô đó. (cô đó tôn thờ anh đó)

4. Phụ huynh được đề xuất tham dự vào nghiên cứu. (con cái của họ từ 4 tới 6 tuổi)

5. Anh đó ko mong chờ thời kì. (anh đó phải đi sau ấy)

6. Các đồng bạc La Mã hiện đang được trưng bày trong Cơ quan sưu tầm Quốc gia. (1 dân cày địa phương gặp họ trên 1 cánh đồng)

Tải file tài liệu để xem thêm các Đề rà soát Tiếng Anh 9 Unit 11

Thông tin thêm

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11: Changing roles in society là tài liệu hết sức có ích nhưng Honda Anh Dũng muốn giới thiệu tới bạn học trò lớp 9 cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về Changing roles in society có đáp án kèm theo. Qua ấy giúp các em học trò lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 có đáp án

Choose a word in each line that has different stress pattern

1. A. pressure

B. whiteboard

C. responsive

D. whiteboard

2. A. computer

B. science

C. theoretical

D. facility

3. A. demolish

B. syllabus

C. industrial

D. commercial

Find the word which has a different sound in the underlined part.

1. A. housework

B. vision

C. hospital

D. classroom

2. A. evaluation

B. facilitator

C. guidance

D. female

3. A. burden

B. curtain

C. turtle

D. curriculum

Give the correct form of the verbs in the passive of simple future.

1. The school’s curriculum _____________ (tailor) constantly lớn meet changes in society.

2. Women _____________ (không tính phí) from most housework by high technology.

3. Not all the decisions in the family_____________(make) by men.

4. More flyovers_____________(build) lớn reduce traffic in the city.

5. We are staying at the Grand Hotel, which _____________ (demolish) for a department store.

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Louis Pasteur,___________discovered a cure for rabies, was a French scientist.

A. he

B. that

C. who

D.whom

2. There was a small room into ______________we all crowded.

A.which

B.where

C.that

D.it

3. Teachers in modem classrooms are________because their main task is lớn set goals and organise the learning process accordingly.

A.decision-makers

B.facilitators

C.facilities

D.directors

4. The traditional role of a husband is a____________of safety and security.

A.deliveryman

B.supporter

C.supply

D.provider

5. He’s still__________dependent on his parents; he regularly receives money lớn live from them.

A.finance

B.financial

C.financially

D.financier

Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

The Changing Role of Women in Filipino Society

When many people think of women in Asian culture, they think of a male dominated society where women don’t have as many rights as their male counterparts. However, the Filipino are different. Filipino women have always enjoyed greater equality than women in other nations in Southeast Asia.

For starters, Filipino women today serve as heads in the family arrangement, handling the money, acting as religious mentors and even arranging marriages for their sons and daughters. This is a sharp contrast lớn women being subjugated lớn their husbands.

This does not mean that they have equality everywhere. In the workplace, Filipino women are paid less and are often hired for lower positions even if they are qualified lớn earn more money. On the home front, women carry a heavy burden in the homes in order lớn support them financially while men can keep their money and are not obligated lớn the family.

Thankfully, strides are being made lớn equalize this perception of inequality. Human Resources Managements are seeing lớn it that a lot more women hold high ranking positions in large and small organizations. More women are holding managerial positions in banks, government, and multinational companies.

Even though they have had a female president, involvement in politics is not considered women’s business, and many women still hold lớn the tradition that a woman cannot take a higher position than her husband. Part of this mindset is due lớn the effect of colonization on Filipino women.

Like women in many parts of the world, Filipino women have had lớn fight for their proper place in their society. They have worked hard lớn extend themselves beyond the confines of their homes and show that they have the strength and power lớn control business and politics.

1. All of the following are true about Filipino women today EXCEPT that___________.

A.they enjoy more equality than others in Southeast Asia

B.they have an important role in politics

C.they arrange marriages for their sons and daughters

D.they help their children with religious matters

2. The inequality at home is that__________.

A.women serve as the head of the family

B.women earn money lớn support themselves

C. men earn more lớn support the family and keep the money

D. both women and men work but men keep the money

3. Women don’t enjoy equality at work because ___________.

A.they are paid less for the same jobs as men

B. they are always hired for lower positions

C. they don’t have enough qualifications

D. they carry a heavy burden in the homes

4. Due lớn the effect of colonization on Filipino women, they_____________.

A. hold the position of a President

B.hold high ranking in business

C.hold a lower position than her husband’s

D. hold managerial positions in multinational companies

5. In order lớn have equality in every sector in society, women have lớn ___________.

A. vote a female president

B. fight for their proper place

C.work hard in the family

D. control business and politics

Write the information in brackets as a relative clause (defining or non-defining) in an appropriate place in the sentence.

1. Julia’s father has just come back from a skiing holiday. (he is over 80)

_________________________________________

2. The problems faced by the company are being resolved. (I’ll look at these in detail in a moment.)

_________________________________________

3. She was greatly influenced by her father. (she adored him)

_________________________________________

4. Parents are being asked lớn take part in the survey. (their children are between four or six)

_________________________________________

5. He isn’t looking forward lớn the time. (he will have lớn leave at that time)

_________________________________________

6. The Roman coins are now on display in the National Museum. (a local farmer came across them in a field)

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11: Changing roles in society là tài liệu hết sức có ích nhưng Honda Anh Dũng muốn giới thiệu tới bạn học trò lớp 9 cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về Changing roles in society có đáp án kèm theo. Qua ấy giúp các em học trò lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 có đáp án

Choose a word in each line that has different stress pattern

1. A. pressure

B. whiteboard

C. responsive

D. whiteboard

2. A. computer

B. science

C. theoretical

D. facility

3. A. demolish

B. syllabus

C. industrial

D. commercial

Find the word which has a different sound in the underlined part.

1. A. housework

B. vision

C. hospital

D. classroom

2. A. evaluation

B. facilitator

C. guidance

D. female

3. A. burden

B. curtain

C. turtle

D. curriculum

Give the correct form of the verbs in the passive of simple future.

1. The school’s curriculum _____________ (tailor) constantly lớn meet changes in society.

2. Women _____________ (không tính phí) from most housework by high technology.

3. Not all the decisions in the family_____________(make) by men.

4. More flyovers_____________(build) lớn reduce traffic in the city.

5. We are staying at the Grand Hotel, which _____________ (demolish) for a department store.

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Louis Pasteur,___________discovered a cure for rabies, was a French scientist.

A. he

B. that

C. who

D.whom

2. There was a small room into ______________we all crowded.

A.which

B.where

C.that

D.it

3. Teachers in modem classrooms are________because their main task is lớn set goals and organise the learning process accordingly.

A.decision-makers

B.facilitators

C.facilities

D.directors

4. The traditional role of a husband is a____________of safety and security.

A.deliveryman

B.supporter

C.supply

D.provider

5. He’s still__________dependent on his parents; he regularly receives money lớn live from them.

A.finance

B.financial

C.financially

D.financier

Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

The Changing Role of Women in Filipino Society

When many people think of women in Asian culture, they think of a male dominated society where women don’t have as many rights as their male counterparts. However, the Filipino are different. Filipino women have always enjoyed greater equality than women in other nations in Southeast Asia.

For starters, Filipino women today serve as heads in the family arrangement, handling the money, acting as religious mentors and even arranging marriages for their sons and daughters. This is a sharp contrast lớn women being subjugated lớn their husbands.

This does not mean that they have equality everywhere. In the workplace, Filipino women are paid less and are often hired for lower positions even if they are qualified lớn earn more money. On the home front, women carry a heavy burden in the homes in order lớn support them financially while men can keep their money and are not obligated lớn the family.

Thankfully, strides are being made lớn equalize this perception of inequality. Human Resources Managements are seeing lớn it that a lot more women hold high ranking positions in large and small organizations. More women are holding managerial positions in banks, government, and multinational companies.

Even though they have had a female president, involvement in politics is not considered women’s business, and many women still hold lớn the tradition that a woman cannot take a higher position than her husband. Part of this mindset is due lớn the effect of colonization on Filipino women.

Like women in many parts of the world, Filipino women have had lớn fight for their proper place in their society. They have worked hard lớn extend themselves beyond the confines of their homes and show that they have the strength and power lớn control business and politics.

1. All of the following are true about Filipino women today EXCEPT that___________.

A.they enjoy more equality than others in Southeast Asia

B.they have an important role in politics

C.they arrange marriages for their sons and daughters

D.they help their children with religious matters

2. The inequality at home is that__________.

A.women serve as the head of the family

B.women earn money lớn support themselves

C. men earn more lớn support the family and keep the money

D. both women and men work but men keep the money

3. Women don’t enjoy equality at work because ___________.

A.they are paid less for the same jobs as men

B. they are always hired for lower positions

C. they don’t have enough qualifications

D. they carry a heavy burden in the homes

4. Due lớn the effect of colonization on Filipino women, they_____________.

A. hold the position of a President

B.hold high ranking in business

C.hold a lower position than her husband’s

D. hold managerial positions in multinational companies

5. In order lớn have equality in every sector in society, women have lớn ___________.

A. vote a female president

B. fight for their proper place

C.work hard in the family

D. control business and politics

Write the information in brackets as a relative clause (defining or non-defining) in an appropriate place in the sentence.

1. Julia’s father has just come back from a skiing holiday. (he is over 80)

_________________________________________

2. The problems faced by the company are being resolved. (I’ll look at these in detail in a moment.)

_________________________________________

3. She was greatly influenced by her father. (she adored him)

_________________________________________

4. Parents are being asked lớn take part in the survey. (their children are between four or six)

_________________________________________

5. He isn’t looking forward lớn the time. (he will have lớn leave at that time)

_________________________________________

6. The Roman coins are now on display in the National Museum. (a local farmer came across them in a field)

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11: Changing roles in society là tài liệu hết sức có ích nhưng Honda Anh Dũng muốn giới thiệu tới bạn học trò lớp 9 cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về Changing roles in society có đáp án kèm theo. Qua ấy giúp các em học trò lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11 có đáp án

Choose a word in each line that has different stress pattern

1. A. pressure

B. whiteboard

C. responsive

D. whiteboard

2. A. computer

B. science

C. theoretical

D. facility

3. A. demolish

B. syllabus

C. industrial

D. commercial

Find the word which has a different sound in the underlined part.

1. A. housework

B. vision

C. hospital

D. classroom

2. A. evaluation

B. facilitator

C. guidance

D. female

3. A. burden

B. curtain

C. turtle

D. curriculum

Give the correct form of the verbs in the passive of simple future.

1. The school’s curriculum _____________ (tailor) constantly lớn meet changes in society.

2. Women _____________ (không tính phí) from most housework by high technology.

3. Not all the decisions in the family_____________(make) by men.

4. More flyovers_____________(build) lớn reduce traffic in the city.

5. We are staying at the Grand Hotel, which _____________ (demolish) for a department store.

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Louis Pasteur,___________discovered a cure for rabies, was a French scientist.

A. he

B. that

C. who

D.whom

2. There was a small room into ______________we all crowded.

A.which

B.where

C.that

D.it

3. Teachers in modem classrooms are________because their main task is lớn set goals and organise the learning process accordingly.

A.decision-makers

B.facilitators

C.facilities

D.directors

4. The traditional role of a husband is a____________of safety and security.

A.deliveryman

B.supporter

C.supply

D.provider

5. He’s still__________dependent on his parents; he regularly receives money lớn live from them.

A.finance

B.financial

C.financially

D.financier

Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

The Changing Role of Women in Filipino Society

When many people think of women in Asian culture, they think of a male dominated society where women don’t have as many rights as their male counterparts. However, the Filipino are different. Filipino women have always enjoyed greater equality than women in other nations in Southeast Asia.

For starters, Filipino women today serve as heads in the family arrangement, handling the money, acting as religious mentors and even arranging marriages for their sons and daughters. This is a sharp contrast lớn women being subjugated lớn their husbands.

This does not mean that they have equality everywhere. In the workplace, Filipino women are paid less and are often hired for lower positions even if they are qualified lớn earn more money. On the home front, women carry a heavy burden in the homes in order lớn support them financially while men can keep their money and are not obligated lớn the family.

Thankfully, strides are being made lớn equalize this perception of inequality. Human Resources Managements are seeing lớn it that a lot more women hold high ranking positions in large and small organizations. More women are holding managerial positions in banks, government, and multinational companies.

Even though they have had a female president, involvement in politics is not considered women’s business, and many women still hold lớn the tradition that a woman cannot take a higher position than her husband. Part of this mindset is due lớn the effect of colonization on Filipino women.

Like women in many parts of the world, Filipino women have had lớn fight for their proper place in their society. They have worked hard lớn extend themselves beyond the confines of their homes and show that they have the strength and power lớn control business and politics.

1. All of the following are true about Filipino women today EXCEPT that___________.

A.they enjoy more equality than others in Southeast Asia

B.they have an important role in politics

C.they arrange marriages for their sons and daughters

D.they help their children with religious matters

2. The inequality at home is that__________.

A.women serve as the head of the family

B.women earn money lớn support themselves

C. men earn more lớn support the family and keep the money

D. both women and men work but men keep the money

3. Women don’t enjoy equality at work because ___________.

A.they are paid less for the same jobs as men

B. they are always hired for lower positions

C. they don’t have enough qualifications

D. they carry a heavy burden in the homes

4. Due lớn the effect of colonization on Filipino women, they_____________.

A. hold the position of a President

B.hold high ranking in business

C.hold a lower position than her husband’s

D. hold managerial positions in multinational companies

5. In order lớn have equality in every sector in society, women have lớn ___________.

A. vote a female president

B. fight for their proper place

C.work hard in the family

D. control business and politics

Write the information in brackets as a relative clause (defining or non-defining) in an appropriate place in the sentence.

1. Julia’s father has just come back from a skiing holiday. (he is over 80)

_________________________________________

2. The problems faced by the company are being resolved. (I’ll look at these in detail in a moment.)

_________________________________________

3. She was greatly influenced by her father. (she adored him)

_________________________________________

4. Parents are being asked lớn take part in the survey. (their children are between four or six)

_________________________________________

5. He isn’t looking forward lớn the time. (he will have lớn leave at that time)

_________________________________________

6. The Roman coins are now on display in the National Museum. (a local farmer came across them in a field)

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 11

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án


#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button