Tổng hợp lý thuyết môn Toán 12 – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu có tổng số 153 trang và được chỉnh sửa bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp toàn diện lý thuyết môn Toán 12, bám sát nội dung sách giáo khoa, cung ứng cách phân loại Toán cụ thể và chi tiết.

Nội dung:
Phần 1 Đại số 1.
Chương 1 phần mềm đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị hàm số3.

1 Hiệp phương sai của hàm 3.
2 cực trị của hàm số 7.
3 Tối đa – Tối thiểu 15.
4 Đường tiệm cận của hàm 16.
5 Nghiên cứu sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 17.
6 Tiếp tuyến 25.
7 Hình 27 liên can.
8 Đặc điểm của họ 30 đường cong.
Chương 2 Mũ và Logarit 35.

1 35 quyền hạn và công dụng.
2 log 38.
3 Bất đẳng thức mũ và lôgarit 39.
4 Bài toán lãi suất nhà băng 41.
CHƯƠNG 3 Nguyên thủy – Phần mềm tích hợp cho Tích phân 45.

1 Bản gốc 45.
2 Phương pháp tính nguyên hàm 47.
3 điểm 51.
4 Cách tính điểm 52.
5 Tích hợp các hàm sơ cấp căn bản 54.
6 Phần mềm của các điểm 64.
Chương 4 Số nhiều 69.

1 số nhiều 69.
2 Cộng, trừ, nhân, chia số phức với 70.
3 Phương trình bậc 2 với hệ số thực 71.
4 đại diện cho điểm của số phức 72.
5 Bài toán về môđun số phức mập nhất và bé nhất 73.
Phần II Hình học 75.
Chương 1 Khối đa diện 77.

1 Lăng kính và kim tự tháp77.
2 Khối đa diện và định nghĩa về khối đa diện 77.
3 Hai khối đa diện bằng nhau 78.
4 Phân đoạn và lắp ghép các khối đa diện 80.
5 Khối đa diện lồi 80.
6 Thể tích của khối đa diện 83.
7 Công thức mặt phẳng 85.
8 1 số công thức tính nhanh thể tích khối nón thường gặp 87.
9 Công thức đặc thù về thể tích của 1 tứ diện 90.
Chương 2 Cone-Cylinder-Sphere 93.

1 Xoay hình nón và hình nón 93.
2 Xoay hình trụ và hình trụ 95.
3 Quả cầu và quả cầu 96.
4 Gicửa ải 1 số dạng toán và công thức về 100 hình nón và hình trụ.
5 1 số dạng toán và công thức giải bài 108.
6 Tổng hợp các công thức đặc thù về khối xoay 118.
Chương 3 Hệ tọa độ ko gian 123.

1 Hệ tọa độ ko gian 123.
2 Phi cơ 127.
3 dòng 133.
4 Bộ bài 144.
5 1 số cách giải toán cực nhanh trong ko gian 148.

Tải tập tin

.

Thông tin thêm

Tổng cân đối thuyết môn Toán 12 – Nguyễn Hoàng Việt

#Tổng #hợp #lý #thuyết #môn #Toán #Nguyễn #Hoàng #Việt

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #lý #thuyết #môn #Toán #Nguyễn #Hoàng #Việt

Tài liệu gồm 153 trang, được chỉnh sửa bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng cân đối thuyết môn Toán 12 đầy đủ, bám sát nội dung sách giáo khoa, phân dạng toán chi tiết và cụ thể.

MỤC LỤC:
PHẦN I Đại số 1.
CHƯƠNG 1 Phần mềm đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị hàm số 3.
1 Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 3.
2 Cực trị hàm số 7.
3 Giá trị mập nhất – Giá trị bé nhất 15.
4 Đường tiệm cận của hàm số 16.
5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 17.
6 Tiếp tuyến 25.
7 Tương giao đồ thị 27.
8 Điểm đặc thù của họ đường cong 30.
CHƯƠNG 2 Mũ và Logarit 35.
1 Lũy thừa và hàm số lũy thừa 35.
2 Lôgarit 38.
3 Bất phương trình mũ và logarit 39.
4 Bài toán lãi suất nhà băng 41.
CHƯƠNG 3 Nguyên hàm – Tích phân Phần mềm tích phân 45.
1 Nguyên hàm 45.
2 Các cách thức tính nguyên hàm 47.
3 Tích phân 51.
4 Phương pháp tính tích phân 52.
5 Tích phân các hàm số sơ cấp căn bản 54.
6 Phần mềm của tích phân 64.
CHƯƠNG 4 Số phức 69.
1 Số phức 69.
2 Phép cộng trừ, nhân chia số phức 70.
3 Phương trình bậc 2 với hệ số thực 71.
4 Tập trung điểm trình diễn số phức 72.
5 Bài toán liên can tới max, min mô-đun số phức 73.
PHẦN II Hình học 75.
CHƯƠNG 1 Khối đa diện 77.
1 Khối lăng trụ và khối chóp 77.
2 Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện 77.
3 Hai đa diện bằng nhau 78.
4 Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 80.
5 Khối đa diện lồi 80.
6 Thể tích khối đa diện 83.
7 Các công thức hình phẳng 85.
8 1 số công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp 87.
9 Các công thức đặc thù của thể tích tứ diện 90.
CHƯƠNG 2 Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu 93.
1 Mặt nón tròn vo và khối nón 93.
2 Mặt trụ tròn vo và khối trụ 95.
3 Mặt cầu và khối cầu 96.
4 1 số dạng toán và công thức giải nón và trụ 100.
5 1 số dạng toán và công thức giải bài toán mặt cầu 108.
6 Tổng hợp các công thức đặc thù về khối tròn vo 118.
CHƯƠNG 3 Hệ tọa độ trong ko gian 123.
1 Hệ tọa độ trong ko gian 123.
2 Mặt phẳng 127.
3 Đường thẳng 133.
4 Mặt cầu 144.
5 1 số bài toán giải nhanh cực trị ko gian 148.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Tổng #hợp #lý #thuyết #môn #Toán #Nguyễn #Hoàng #Việt

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #lý #thuyết #môn #Toán #Nguyễn #Hoàng #Việt

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #lý #thuyết #môn #Toán #Nguyễn #Hoàng #Việt

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #lý #thuyết #môn #Toán #Nguyễn #Hoàng #Việt

Tài liệu gồm 153 trang, được chỉnh sửa bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng cân đối thuyết môn Toán 12 đầy đủ, bám sát nội dung sách giáo khoa, phân dạng toán chi tiết và cụ thể.

MỤC LỤC:
PHẦN I Đại số 1.
CHƯƠNG 1 Phần mềm đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị hàm số 3.
1 Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 3.
2 Cực trị hàm số 7.
3 Giá trị mập nhất – Giá trị bé nhất 15.
4 Đường tiệm cận của hàm số 16.
5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 17.
6 Tiếp tuyến 25.
7 Tương giao đồ thị 27.
8 Điểm đặc thù của họ đường cong 30.
CHƯƠNG 2 Mũ và Logarit 35.
1 Lũy thừa và hàm số lũy thừa 35.
2 Lôgarit 38.
3 Bất phương trình mũ và logarit 39.
4 Bài toán lãi suất nhà băng 41.
CHƯƠNG 3 Nguyên hàm – Tích phân Phần mềm tích phân 45.
1 Nguyên hàm 45.
2 Các cách thức tính nguyên hàm 47.
3 Tích phân 51.
4 Phương pháp tính tích phân 52.
5 Tích phân các hàm số sơ cấp căn bản 54.
6 Phần mềm của tích phân 64.
CHƯƠNG 4 Số phức 69.
1 Số phức 69.
2 Phép cộng trừ, nhân chia số phức 70.
3 Phương trình bậc 2 với hệ số thực 71.
4 Tập trung điểm trình diễn số phức 72.
5 Bài toán liên can tới max, min mô-đun số phức 73.
PHẦN II Hình học 75.
CHƯƠNG 1 Khối đa diện 77.
1 Khối lăng trụ và khối chóp 77.
2 Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện 77.
3 Hai đa diện bằng nhau 78.
4 Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 80.
5 Khối đa diện lồi 80.
6 Thể tích khối đa diện 83.
7 Các công thức hình phẳng 85.
8 1 số công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp 87.
9 Các công thức đặc thù của thể tích tứ diện 90.
CHƯƠNG 2 Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu 93.
1 Mặt nón tròn vo và khối nón 93.
2 Mặt trụ tròn vo và khối trụ 95.
3 Mặt cầu và khối cầu 96.
4 1 số dạng toán và công thức giải nón và trụ 100.
5 1 số dạng toán và công thức giải bài toán mặt cầu 108.
6 Tổng hợp các công thức đặc thù về khối tròn vo 118.
CHƯƠNG 3 Hệ tọa độ trong ko gian 123.
1 Hệ tọa độ trong ko gian 123.
2 Mặt phẳng 127.
3 Đường thẳng 133.
4 Mặt cầu 144.
5 1 số bài toán giải nhanh cực trị ko gian 148.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://toanmath.com/2021/10/tong-hop-ly-thuyet-mon-toan-12-nguyen-hoang-viet.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button