Tội vu khống phạt bao nhiêu tiền 2022?

Hình phạt cho tội bỉ báng 2022 là bao lăm? Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, quyền này được ghi trong hiến pháp – bộ luật to nhất của nước ta. Tuy nhiên, ngày nay việc sử dụng quyền tự do ngôn luận đang bị lạm dụng để bôi nhọ, bịa chuyện sai sự thực, làm tổn hại tới ích lợi của các nhân vật có liên can. Vậy bỉ báng là gì và hành vi bỉ báng bị trừng trị như thế nào? Sau đấy, hãy đọc bài viết tiếp theo từ Dữ liệu to.

Tội nói xấu sẽ bị trừng phạt theo quy định của luật pháp.

1. Nói xấu là gì?

Phỉ báng là việc cố ý tầm thường hoặc cố ý tầm thường thông tin sai sự thực có nội dung xúc phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của người khác phê chuẩn nhiều bề ngoài như truyền mồm, truyền thông, tạp chí đại chúng, phê chuẩn cáo trạng.

2. Mức phạt bao lăm cho hành vi bỉ báng?

Căn cứ vào Điều 1, Điều 4, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SBS 2017), hình phạt đối với tội bỉ báng như sau:

Điều 156. Tội bỉ báng

1. Người nào vi phạm 1 trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, phạt cải tạo từ 2 5 tới 2 5 hoặc phạt tù từ 3 tháng tới 1 5:

a) Phát minh, tầm thường những điều sai sự thực làm tổn hại nghiêm trọng tới phẩm chất, danh dự hoặc xâm hại tới quyền và ích lợi hợp lí của người khác;

b) Xúi giục người khác phạm tội và trình báo với cơ quan có thẩm quyền.

4. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc tiến hành tính năng nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Tỉ dụ, người có hành vi bỉ báng có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, người vu khống từ 01 tuổi tới 05 tuổi có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề, làm công tác nhất mực.

3. Bao nhiêu 5 tù về tội bỉ báng?

Căn cứ vào các Điều 2, 3, 4, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SBS 2017), nói xấu có thể bị phạt tù, hình phạt chi tiết như sau:

2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 5 tới 3 5:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức phận và quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy bảo, ân cần, chăm nom, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người được tuyển dụng;

e) việc sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông hoặc công cụ điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân hậu 11% tới 45%;

h) Nói xấu người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 5 tới 7 5:

a) Vì động cơ thấp hèn;

b) Gây rối loạn hành vi và thần kinh của nạn nhân 46% trở lên;

c) Bắt nạn nhân tự vẫn.

Về căn bản, người phạm tội bỉ báng có thể bị phạt tù 7 5. Trong đấy, tùy theo chừng độ phạm tội nhưng mà bị hại gây ra cho người bị hại có các khung hình phạt từ 1-3 5, từ 3-7 5.

4. Nói xấu trên Facebook có bị xử phạt ko?

Phỉ báng trên Facebook có thể bị truy tố hình sự
Phỉ báng trên Facebook có thể bị truy tố hình sự

Mạng xã hội là môi trường thọ hoạt chung của xã hội, nên việc phát trực tiếp, viết và đăng ảnh lên mạng xã hội cũng giống như việc nói ở nơi đông người và in giấy lên dán ở những nơi. biển lăng xê hoặc có nhiều cách không giống nhau ở những nơi công cộng để quyến rũ sự chú tâm của mọi người.

Hiến pháp nước ta quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà quyền tự do ngôn luận phải trong phạm vi và giới hạn, ko tác động tới các quyền và trị giá khác cũng được hiến pháp bảo vệ.

Các giới hạn này được trình bày qua các hành vi bị ngăn cấm trong Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định 27/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013 / NĐ-CP, Nghị định số 144/2021 / NĐ- CP, Bộ luật Hình sự 2015 và 1 số văn bản khác.

Hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, phẩm chất của tư nhân, tổ chức trên mạng xã hội, tùy theo thuộc tính, chừng độ có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng tới 5 triệu đồng theo quy định tại các khoản. 3 và 4 Điều 7 Nghị định 144/202 / NĐ-CP.

Nói xấu trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự theo quy định tại Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra còn phải bồi hoàn thiệt hại về vật chất cho tư nhân, tổ chức. các quy định khác của Bộ luật dân sự nếu có.

Trên đây là trả lời về Hành vi nói xấu bị phạt bao lăm tiền? Xem các bài viết liên can trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Dữ liệu to.

  • Việc bịa chuyện, vu khống, xúc phạm danh dự người khác sẽ bị xử lý như thế nào vào 5 2022?
  • Là 1 giấc mơ nói về 1 ai đấy, bị bắt bớ vì tội vu khống?

Thông tin thêm

Tội vu khống phạt bao lăm tiền 2022?

Tội vu khống phạt bao lăm tiền 2022? Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp – Bộ luật to nhất của nước ta. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngon luận ngày nay lại đang bị lạm dụng để vu khống, bịa chuyện những điều ko đúng sự thực, làm tác động đến ích lợi của các chủ thể có liên can. Vậy tội vu khống là gì và tội vu khống thì bị xử phạt ra sao? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng.

Tội vu khống sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp.
1. Vu khống là gì?

Vu khống là hành vi cố ý đưa ra hoặc cố ý loan truyền những thông tin ko đúng sự thực có nội dung xúc phạm tới phẩm chất, danh dự, uy tín người khác bằng những bề ngoài không giống nhau như truyền mồm, qua công cụ thông tin đại chúng, qua đơn thư cáo giác.

2. Tội vu khống phạt bao lăm tiền?

Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 4 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) quy định về xử phạt đối với tội vu khống như sau:

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào tiến hành 1 trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, phạt cải tạo ko nhốt tới 02 5 hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 5:

a) Bịa chuyện hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thực nhằm xúc phạm nghiêm trọng phẩm chất, danh dự hoặc gây thiệt hại tới quyền, ích lợi hợp lí của người khác;

b) Bịa chuyện người khác phạm tội và tố giác họ trước cơ quan có thẩm quyền.

………….

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Như vậy người phạm tội vu khống có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

Ngoài ra người phạm tội vu khống có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

3. Tội vu khống phạt bao lăm 5 tù?

Căn cứ theo Khoản 2, 3, 4 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) quy định thì tội vu khống có thể bị phạt tù, khung hình phạt chi tiết như sau:

2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 5 tới 03 5:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức phận, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy bảo, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, công cụ điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân hậu 11% tới 45%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 5 tới 07 5:

a) Vì động cơ ươn hèn;

b) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự vẫn.

Tóm lại sức phạm tội vu khống có thể bị phạt tù tới 7 5 tù giam. Trong đấy, tùy theo chừng độ vi phạm, thiệt hại gây ra đối với người bị vu khống nhưng mà có các khung hình phạt từ 1-3 5, từ 3-7 5.

4. Vu khống trên Facebook có bị xử phạt?

Vu khống trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự
Mạng xã hội là môi trường thọ hoạt công cộng của xã hội, thành ra hành vi livestream, viết, đưa hình ảnh lên mạng xã hội cũng gần giống như việc người đấy phát ngôn tại nơi đông người, in bài ra giấy dán ở những ko gian sinh hoạt chung để mọi người biết, đặt biển lăng xê hay có những bí quyết dị biệt tại nơi công cộng để được mọi người chú tâm.

Hiến pháp nước ta quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, không những thế, tự do ngôn luận phải trong phạm vi, giới hạn ko làm tác động tới các quyền và trị giá khác cũng được Hiến pháp bảo vệ.

Các giới hạn này được trình bày ở các hành vi bị ngăn cấm trong Luật an ninh mạng, Luật an toàn thông tin mạng, Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, Bộ luật Hình sự 2015 và 1 số văn bản khác.

Các hành vi vu khống, xúc phạm danh dự phẩm chất của tư nhân, tổ chức trên mạng xã hội tùy thuộc vào thuộc tính, chừng độ không giống nhau có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu tới 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Vu khống trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự theo quy định tại Điều 155, Điều 156 của Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra họ còn phải bồi hoàn về vật chất những thiệt hại gây ra cho tư nhân, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật Dân sự nếu có.

Trên đây là trả lời về Tội vu khống phạt bao lăm tiền? Mời độc giả tham khảo bài viết liên can tại mục Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

Bịa chuyện, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?
Kể lại giấc mơ về người nào đấy, có bị xử lý tội vu khống?

#Tội #khống #phạt #bao #nhiêu #tiền

Tội vu khống phạt bao lăm tiền 2022? Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp – Bộ luật to nhất của nước ta. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngon luận ngày nay lại đang bị lạm dụng để vu khống, bịa chuyện những điều ko đúng sự thực, làm tác động đến ích lợi của các chủ thể có liên can. Vậy tội vu khống là gì và tội vu khống thì bị xử phạt ra sao? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng.

Tội vu khống sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp.
1. Vu khống là gì?

Vu khống là hành vi cố ý đưa ra hoặc cố ý loan truyền những thông tin ko đúng sự thực có nội dung xúc phạm tới phẩm chất, danh dự, uy tín người khác bằng những bề ngoài không giống nhau như truyền mồm, qua công cụ thông tin đại chúng, qua đơn thư cáo giác.

2. Tội vu khống phạt bao lăm tiền?

Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 4 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) quy định về xử phạt đối với tội vu khống như sau:

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào tiến hành 1 trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, phạt cải tạo ko nhốt tới 02 5 hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 5:

a) Bịa chuyện hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thực nhằm xúc phạm nghiêm trọng phẩm chất, danh dự hoặc gây thiệt hại tới quyền, ích lợi hợp lí của người khác;

b) Bịa chuyện người khác phạm tội và tố giác họ trước cơ quan có thẩm quyền.

………….

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Như vậy người phạm tội vu khống có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

Ngoài ra người phạm tội vu khống có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

3. Tội vu khống phạt bao lăm 5 tù?

Căn cứ theo Khoản 2, 3, 4 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) quy định thì tội vu khống có thể bị phạt tù, khung hình phạt chi tiết như sau:

2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 5 tới 03 5:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức phận, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy bảo, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, công cụ điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân hậu 11% tới 45%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 5 tới 07 5:

a) Vì động cơ ươn hèn;

b) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự vẫn.

Tóm lại sức phạm tội vu khống có thể bị phạt tù tới 7 5 tù giam. Trong đấy, tùy theo chừng độ vi phạm, thiệt hại gây ra đối với người bị vu khống nhưng mà có các khung hình phạt từ 1-3 5, từ 3-7 5.

4. Vu khống trên Facebook có bị xử phạt?

Vu khống trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự
Mạng xã hội là môi trường thọ hoạt công cộng của xã hội, thành ra hành vi livestream, viết, đưa hình ảnh lên mạng xã hội cũng gần giống như việc người đấy phát ngôn tại nơi đông người, in bài ra giấy dán ở những ko gian sinh hoạt chung để mọi người biết, đặt biển lăng xê hay có những bí quyết dị biệt tại nơi công cộng để được mọi người chú tâm.

Hiến pháp nước ta quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, không những thế, tự do ngôn luận phải trong phạm vi, giới hạn ko làm tác động tới các quyền và trị giá khác cũng được Hiến pháp bảo vệ.

Các giới hạn này được trình bày ở các hành vi bị ngăn cấm trong Luật an ninh mạng, Luật an toàn thông tin mạng, Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, Bộ luật Hình sự 2015 và 1 số văn bản khác.

Các hành vi vu khống, xúc phạm danh dự phẩm chất của tư nhân, tổ chức trên mạng xã hội tùy thuộc vào thuộc tính, chừng độ không giống nhau có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu tới 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Vu khống trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự theo quy định tại Điều 155, Điều 156 của Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra họ còn phải bồi hoàn về vật chất những thiệt hại gây ra cho tư nhân, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật Dân sự nếu có.

Trên đây là trả lời về Tội vu khống phạt bao lăm tiền? Mời độc giả tham khảo bài viết liên can tại mục Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

Bịa chuyện, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?
Kể lại giấc mơ về người nào đấy, có bị xử lý tội vu khống?

#Tội #khống #phạt #bao #nhiêu #tiền

Tội vu khống phạt bao lăm tiền 2022? Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp – Bộ luật to nhất của nước ta. Tuy nhiên, việc sử dụng quyền tự do ngon luận ngày nay lại đang bị lạm dụng để vu khống, bịa chuyện những điều ko đúng sự thực, làm tác động đến ích lợi của các chủ thể có liên can. Vậy tội vu khống là gì và tội vu khống thì bị xử phạt ra sao? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng.

Tội vu khống sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp.
1. Vu khống là gì?

Vu khống là hành vi cố ý đưa ra hoặc cố ý loan truyền những thông tin ko đúng sự thực có nội dung xúc phạm tới phẩm chất, danh dự, uy tín người khác bằng những bề ngoài không giống nhau như truyền mồm, qua công cụ thông tin đại chúng, qua đơn thư cáo giác.

2. Tội vu khống phạt bao lăm tiền?

Căn cứ theo Khoản 1, Khoản 4 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) quy định về xử phạt đối với tội vu khống như sau:

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào tiến hành 1 trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, phạt cải tạo ko nhốt tới 02 5 hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 5:

a) Bịa chuyện hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thực nhằm xúc phạm nghiêm trọng phẩm chất, danh dự hoặc gây thiệt hại tới quyền, ích lợi hợp lí của người khác;

b) Bịa chuyện người khác phạm tội và tố giác họ trước cơ quan có thẩm quyền.

………….

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng, cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

Như vậy người phạm tội vu khống có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

Ngoài ra người phạm tội vu khống có thể bị cấm đảm nhận chức phận, cấm hành nghề hoặc làm công tác nhất mực từ 01 5 tới 05 5.

3. Tội vu khống phạt bao lăm 5 tù?

Căn cứ theo Khoản 2, 3, 4 Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) quy định thì tội vu khống có thể bị phạt tù, khung hình phạt chi tiết như sau:

2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 5 tới 03 5:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức phận, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy bảo, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, công cụ điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân hậu 11% tới 45%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 5 tới 07 5:

a) Vì động cơ ươn hèn;

b) Gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự vẫn.

Tóm lại sức phạm tội vu khống có thể bị phạt tù tới 7 5 tù giam. Trong đấy, tùy theo chừng độ vi phạm, thiệt hại gây ra đối với người bị vu khống nhưng mà có các khung hình phạt từ 1-3 5, từ 3-7 5.

4. Vu khống trên Facebook có bị xử phạt?

Vu khống trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự
Mạng xã hội là môi trường thọ hoạt công cộng của xã hội, thành ra hành vi livestream, viết, đưa hình ảnh lên mạng xã hội cũng gần giống như việc người đấy phát ngôn tại nơi đông người, in bài ra giấy dán ở những ko gian sinh hoạt chung để mọi người biết, đặt biển lăng xê hay có những bí quyết dị biệt tại nơi công cộng để được mọi người chú tâm.

Hiến pháp nước ta quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, không những thế, tự do ngôn luận phải trong phạm vi, giới hạn ko làm tác động tới các quyền và trị giá khác cũng được Hiến pháp bảo vệ.

Các giới hạn này được trình bày ở các hành vi bị ngăn cấm trong Luật an ninh mạng, Luật an toàn thông tin mạng, Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, Bộ luật Hình sự 2015 và 1 số văn bản khác.

Các hành vi vu khống, xúc phạm danh dự phẩm chất của tư nhân, tổ chức trên mạng xã hội tùy thuộc vào thuộc tính, chừng độ không giống nhau có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu tới 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Vu khống trên Facebook có thể bị truy cứu nghĩa vụ hình sự theo quy định tại Điều 155, Điều 156 của Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra họ còn phải bồi hoàn về vật chất những thiệt hại gây ra cho tư nhân, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật Dân sự nếu có.

Trên đây là trả lời về Tội vu khống phạt bao lăm tiền? Mời độc giả tham khảo bài viết liên can tại mục Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

Bịa chuyện, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?
Kể lại giấc mơ về người nào đấy, có bị xử lý tội vu khống?

#Tội #khống #phạt #bao #nhiêu #tiền


#Tội #khống #phạt #bao #nhiêu #tiền

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button