Giáo dục

Toán lớp 5: Ôn tập So sánh hai phân số trang 6

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 6, 7 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập So sánh hai phân số của Chương một.

Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, cùng lý thuyết Ôn tập so sánh hai phân số sẽ giúp các em ôn tập, củng cố lại kiến thức cũng như các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Lý thuyết Ôn tập so sánh hai phân số

a) Trong hai phân số cùng mấu số:

  • Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
  • Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

b) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

Giải bài tập Toán 5 trang 7

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5)

Điền >, <, =? vào chỗ trống

frac{4}{{11}},,,...,,,frac{6}{{11}}

frac{{15}}{{17}},,,...,,,frac{{10}}{{17}}

frac{6}{7},,,...,,,frac{{12}}{{14}}

frac{2}{3},,,...,,,frac{3}{4}

Gợi ý đáp án:

+) dfrac{4}{11}< dfrac{6}{11}

+) dfrac{15}{17}> dfrac{10}{17}

+) dfrac{6}{7} = dfrac{6times 2}{7 times 2} = dfrac{12}{14}

Vậy dfrac{6}{7} = dfrac{12}{14}

+) dfrac{2}{3} = dfrac{2times 4}{3 times 4} = dfrac{8}{12} ; dfrac{3}{4} = dfrac{3times 3}{4 times 3} = dfrac{9}{12}

dfrac{8}{12} < dfrac{9}{12}

Vậy dfrac{2}{3} < dfrac{3}{4}

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) frac{8}{9};,,,frac{5}{6};,,,frac{{17}}{{18}}

b) frac{1}{2};,,,frac{3}{4};,,,frac{5}{8}

Gợi ý đáp án:

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

dfrac{8}{9}=dfrac{16}{18}; dfrac{5}{6}=dfrac{15}{18};

Giữ nguyên phân số dfrac{17}{18}

Ta có: dfrac{15}{18}< dfrac{16}{18}< dfrac{17}{18}hay dfrac{5}{6}< dfrac{8}{9}< dfrac{17}{18}.

Vậy các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:dfrac{5}{6}; dfrac{8}{9}; dfrac{17}{18}.

b) Quy đồng mẫu số: MSC = 8

dfrac{1}{2}= dfrac{4}{8}; dfrac{3}{4}= dfrac{6}{8};

Giữ nguyên dfrac{5}{8}.

Ta có: dfrac{4}{8}< dfrac{5}{8}< dfrac{6}{8} hay dfrac{1}{2}< dfrac{5}{8}< dfrac{3}{4}

Vậy các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{1}{2};dfrac{5}{8}; dfrac{3}{4}.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page