Tài Liệu

Toán lớp 5: Giới thiệu máy tính bỏ túi trang 81

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 81, 82 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Giới thiệu máy tính bỏ túi của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 82

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 5)

Thực hiện phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a) 12,45 + 796,892

c) 75,54 x 39

b) 352,19 – 189,471

d) 308,85 : 14,5

Gợi ý đáp án:

Lần lượt ấn các nút:

a) 1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =

Đáp số: 923,342

b) 3 5 2 . 1 9 – 1 8 9 . 4 7 1 =

Đáp số: 162,719

c) 7 5 . 5 4 x 3 9 =

Đáp số: 2946,06

d) 3 0 8 . 8 5 : 1 4 . 5 =

Đáp số: 21,3

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 5)

Viết các số sau thành số thập phân (Dùng máy tính bỏ túi để tính):

dfrac{3}{4};dfrac{5}{8}; dfrac{6}{25} ; dfrac{5}{40}.

Gợi ý đáp án:

Chia tử số cho mẫu số:

– Ấn 3 : 4 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.75, tức là 0,75.

Vậy: dfrac{3}{4}= 0,75;

– Ấn 5 : 8 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.625, tức là 0,625.

Vậy: dfrac{5}{8} = 0,625;

– Ấn 6 : 2 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.24 , tức là 0,24.

Vậy: dfrac{6}{25} = 0,24;

– Ấn 5 : 4 0 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.125, tức là 0,125.

Vậy: dfrac{5}{40} = 0,125.

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 5)

Một học sinh nhấn lần lượt các phím sau:

Bài 3

Theo em, bạn đó đã tính giá trị của biểu thức nào?

Gợi ý đáp án:

Bạn đó đã tính giá trị của biểu thức.

Kết quả của biểu thức là: 4,5 × 6 – 7 = 20.

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 81, 82 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Giới thiệu máy tính bỏ túi của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 82

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 5)

Thực hiện phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a) 12,45 + 796,892

c) 75,54 x 39

b) 352,19 – 189,471

d) 308,85 : 14,5

Gợi ý đáp án:

Lần lượt ấn các nút:

a) 1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =

Đáp số: 923,342

b) 3 5 2 . 1 9 – 1 8 9 . 4 7 1 =

Đáp số: 162,719

c) 7 5 . 5 4 x 3 9 =

Đáp số: 2946,06

d) 3 0 8 . 8 5 : 1 4 . 5 =

Đáp số: 21,3

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 5)

Viết các số sau thành số thập phân (Dùng máy tính bỏ túi để tính):

dfrac{3}{4};dfrac{5}{8}; dfrac{6}{25} ; dfrac{5}{40}.

Gợi ý đáp án:

Chia tử số cho mẫu số:

– Ấn 3 : 4 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.75, tức là 0,75.

Vậy: dfrac{3}{4}= 0,75;

– Ấn 5 : 8 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.625, tức là 0,625.

Vậy: dfrac{5}{8} = 0,625;

– Ấn 6 : 2 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.24 , tức là 0,24.

Vậy: dfrac{6}{25} = 0,24;

– Ấn 5 : 4 0 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.125, tức là 0,125.

Vậy: dfrac{5}{40} = 0,125.

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 5)

Một học sinh nhấn lần lượt các phím sau:

Bài 3

Theo em, bạn đó đã tính giá trị của biểu thức nào?

Gợi ý đáp án:

Bạn đó đã tính giá trị của biểu thức.

Kết quả của biểu thức là: 4,5 × 6 – 7 = 20.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page