Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2022

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp 5 2022. Người lao động muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sang tỉnh, thị thành khác thì xin chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bài viết này Honda Anh Dũng sẽ giúp bạn thông suốt hơn về nó.

Thủ tục chuyển trợ cấp thất nghiệp

1. Thủ tục chuyển trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP (Luật BHTN tại Nghị định 61/2020 / NĐ-CP), thủ tục chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nộp giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tới cơ quan việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Cơ quan việc làm gửi cho công nhân giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc và gửi giấy giới thiệu chuyển tới cơ quan việc làm nơi công nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày bàn giao giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân, cơ quan việc làm nơi công nhân chuyển tới sẽ gửi công bố về việc chuyển tới Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc ngừng chi trả trợ cấp thất nghiệp theo thủ tục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lập theo mẫu quy định.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thu được giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan việc làm có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi công nhân chuyển tới để tiếp diễn hưởng trợ cấp thất nghiệp. công tác. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của công nhân. Đơn đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi công nhân chuyển tới hưởng trợ cấp thất nghiệp tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân theo quy định của luật pháp.

Nghị định 61/2020 / NĐ-CP đã xóa bỏ khoản 3,5,6 Điều 22 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP nên các bước làm thủ tục chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp được huỷ bỏ, ngắn gọn như trên.

2. Xin chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP của Chính phủ chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về bảo hiểm thất nghiệp thì giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận 1 trong các hồ sơ sau đây trình bày việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo lao động: Hiệp đồng lao động hoặc giao kèo lao động đã hết hạn hoặc đã kết thúc. Quyết định từ nhiệm; Đã khắc phục vạ tuyệt thông; Quyết định kỷ luật cất chức; Chấm dứt hoặc thỏa thuận kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo lao động.

Trường hợp công nhân tham dự bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Bộ luật Lao động thì văn bản công nhận kết thúc giao kèo lao động theo mùa vụ hoặc theo công tác đặc thù có thời hạn từ đủ 3 tháng tới dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của giao kèo ấy.

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội công nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho công nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, công ty thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an quần chúng công nhận việc đóng BHTN trong thời hạn 30 ngày. và trả sổ BHXH cho công nhân, tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

Thủ tục chuyển trợ cấp thất nghiệp năm 2021

3. 1 số câu hỏi liên can tới việc chuyển bảo hiểm thất nghiệp

3.1 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tiến hành theo các bước quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP.

3.2 Có phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ko?

Khi chuyển tới nơi ở khác, bạn phải làm thủ tục chuyển nhà. Vì nếu bạn chuyển đi nơi khác thì bạn phải nhận trợ cấp thất nghiệp ở 1 nơi khác. Chỉ với các thủ tục chuyển trường, cơ quan chính phủ tại khu vực bạn sinh sống mới có thể cung ứng bạn tốt nhất trong việc nhận trợ cấp thất nghiệp.

3.3 Câu hỏi cảnh huống

Hỏi: Xin luật sư tham mưu giúp, tôi làm việc tại Bình Dương và đóng bảo hiểm từ tháng 2/2022. Nay do cảnh ngộ gia đình tôi phải thôi việc vào Nghệ An sinh sống. Tôi đang nghĩ suy chuyển bảo hiểm thất nghiệp về Nghệ An thì nên vào Bình Dương đăng ký thất nghiệp và cần hồ sơ gì hay chỉ cần trả sổ bảo hiểm đã đóng về Nghệ An để đăng ký thất nghiệp?

Trả lời:

Theo bạn thì bạn chưa đăng ký thất nghiệp tại Bình Dương (nơi kết thúc giao kèo lao động) và bạn muốn đăng ký thất nghiệp ở Nghệ An để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây. Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP quy định:

Điều 17. Nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, tính từ lúc ngày kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc nhưng mà công nhân chưa có việc làm có ước vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp 01 bộ giấy tờ trực tiếp để hưởng trợ cấp thất nghiệp. quy định tại Điều 16 Nghị định này tới cơ sở việc làm nơi công nhân có ước vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Nhân viên có thể giao cho cho người khác nộp hoặc gửi tệp qua đường bưu điện trong bất cứ trường hợp nào sau đây:

a) Bệnh tật, thai sản có công nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép;

b) Bị cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền thành lập bị tai nạn;

c) Hỏa thiến, lũ lụt, địa chấn, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có công nhận của Chủ tịch Ủy ban quần chúng quận, huyện, thị xã.

Trong các trường hợp trên, ngày nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày người có thẩm quyền trực tiếp tới nộp giấy tờ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện của trường hợp được gửi qua đường bưu điện.

3. Phòng việc làm có phận sự tiếp thu, rà soát giấy tờ, ghi phiếu hứa trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp giấy tờ. . hoặc gửi qua đường bưu điện đối với những người nộp giấy tờ qua đường bưu điện; nếu giấy tờ ko đúng quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại sức nộp giấy tờ và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp công nhân ko có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải giao cho cho công nhân trực tiếp hoặc người khác nộp giấy tờ trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp. văn phòng việc làm nơi công nhân đã nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Nghệ An theo quy định trên bạn chỉ cần nộp 1 bộ giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại phòng việc làm Nghệ An. Giấy má hưởng trợ cấp thất nghiệp được HoaTieu hỗ trợ cụ thể ở phần 2, mời độc giả cùng tham khảo.

Như vậy, để nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngoài việc nộp sổ BHXH đã đóng, bạn còn phải nộp thêm giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1 trong các hồ sơ chứng minh việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

4. Đơn xin trợ cấp WW

Đơn đề xuất chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH.

Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải tại bài viết: Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp, độc giả chỉ cần click vào bài viết và tải mẫu về máy để sử dụng.

Mẫu số 10 – Giấy má chuyển bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., tháng ngày 5 …….

ĐỀ XUẤT CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LỢI KHÔNG THAM GIA

Tốt nhất: Văn phòng việc làm ………………………….

Tôi tên là: …………………… sinh ngày:… ../…. /….

Số CMND / CCCD: …………………… ..

Ngày cấp ………… ../ ……… ../ …………. Xuất bản bởi: …………………………..

1 số sổ BHXH: …………………………

Nơi trú ngụ: ……………………………………………………………………

Chỗ ở bữa nay: ……………………………………

Hiện tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị định số …………. / …………. / ………… của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh / thị thành ………. … ……… ……………………… ..

Tổng số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………… tháng

Đã nhận trợ cấp thất nghiệp: ………… .tháng

Nhưng với lý do: ………………………………………………….

Tôi đề xuất ông / bà chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về tỉnh / thị thành ………………… .. để tôi được tiếp diễn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. /.

…….., tháng ngày 5 ….
người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết trên hỗ trợ thông tin về thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp. Xem 1 số bài viết có lợi khác từ phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu to.

  • Thủ tục, giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Bảo lưu thất nghiệp 5 2022 như thế nào?
  • Bảo hiểm là gì? Cơ sở bảo hiểm 2022

Thông tin thêm

Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2022

Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2022. Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng BHTN tới tỉnh, thị thành khác thì làm đơn đề xuất chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bài viết này Honda Anh Dũng sẽ giúp bạn thông suốt hơn.

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (SĐBS tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP) thì trình tự thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Làm đề xuất chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân chuyển tới.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày hỗ trợ giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân, trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân chuyển đi gửi công bố về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để ngừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 4: Trong 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày thu được giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do công nhân chuyển tới, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề xuất Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển tới để tiếp diễn tiến hành việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của công nhân. Văn bản đề xuất Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi công nhân chuyển tới hưởng trợ cấp thất nghiệp tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân theo quy định của luật pháp.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã hủy bỏ các khoản 3,5,6 Điều 22 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP vì thế nhưng mà các bước thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được rút gọn như trên.

2. Giấy má chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP  của Chính Phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật việc làm về BH thất nghiệp thì giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của 1 trong các hồ sơ sau đây công nhận về việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc: Hiệp đồng lao động hoặc giao kèo làm việc đã hết hạn hoặc đã kết thúc công tác theo giao kèo lao động; Quyết định nghỉ việc; Quyết định đuổi việc; Quyết định kỷ luật buộc nghỉ việc; Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

Trường hợp NLĐ tham dự BH thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì hồ sơ công nhận về việc kết thúc giao kèo lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công tác nhất mực có thời hạn từ đủ 03 tháng tới dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của giao kèo ấy.

– Sổ BHXH.

Tổ chức BHXH tiến hành công nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an quần chúng tiến hành công nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ, tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

3. 1 số câu hỏi liên can chuyển bảo hiểm thất nghiệp

3.1 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải tiến hành theo các bước được quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

3.2 Có phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp?

Khi bạn chuyển nơi ở tới 1 nơi khác sinh sống thì cần phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp. Bởi lúc chuyển tới 1 nơi khác thì bạn phải hưởng trợ cấp thất nghiệp ở 1 nơi khác. Có làm thủ tục chuyển thì cơ quan nhà nước vùng bạn mới có thể cung ứng bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 cách tốt nhất.

3.3 Câu hỏi cảnh huống

Hỏi: Xin luật sư tham mưu giúp, em làm việc ở Bình Dương đóng Bảo hiểm từ tháng 02/2022. Nay do điều kiện gia đình nên em xin thôi việc về quê Nghệ An sinh sống. Em tính chuyển bảo hiểm thất nghiệp về Nghệ An lấy thì có cần tới nơi đăng ký thất nghiệp Bình Dương đăng ký ko và cần thủ tục hồ sơ gì ko hay chỉ cần đem sổ bảo hiểm đã chốt về Nghệ An đăng ký thất nghiệp?

Trả lời:

Theo như bạn thể hiện, bạn chưa đăng ký thất nghiệp tại Bình Dương (nơi kết thúc giao kèo lao động) và muốn đăng ký thất nghiệp tại Nghệ An để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây. Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 17. Nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng tính từ lúc ngày kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc, công nhân chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi công nhân muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được giao cho cho người khác nộp giấy tờ hoặc gửi giấy tờ theo đường bưu điện nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có công nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa thiến, lũ lụt, địa chấn, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có công nhận của Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được giao cho trực tiếp nộp giấy tờ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có phận sự tiếp thu, rà soát giấy tờ, ghi phiếu hứa trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp giấy tờ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp giấy tờ qua đường bưu điện; trường hợp giấy tờ ko đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại sức nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ lúc ngày nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu công nhân ko có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì công nhân phải trực tiếp hoặc giao cho cho người khác nộp đề xuất ko hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân đã nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định trên thì để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Nghệ An thì bạn chỉ cần phải nộp 1 bộ giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An. Giấy má đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp được HoaTieu hỗ trợ cụ thể tại phần 2, mời độc giả tham khảo.

Theo ấy, để đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngoài việc nộp sổ bảo hiểm xã hội đã chốt, bạn còn cần nộp đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1 trong các hồ sơ công nhận việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

4. Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề xuất chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là mẫu số 10, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp, độc giả chỉ cần click vào bài viết và tải mẫu đơn về máy để sử dụng.

Mẫu số 10 – Đơn đề xuất chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

…………., ngày … tháng … 5 …….

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………  sinh ngày: …../…./….

Số CMND/CCCD:  ……………………………………..

Ngày cấp …………../………../…………. Nơi cấp: …………………………..

Số Sổ bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………

Nơi thường trú:  ……………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay:  ……………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thị thành…………………………………..

Tổng số tháng thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………..tháng

Nhưng vì lý do:  ……………………………………………………………………..

Tôi đề xuất quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tới tỉnh/thị thành …………………..để tôi được tiếp diễn hưởng các cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

…….., ngày … tháng … 5 ….Người đề xuất (Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết trên đã hỗ trợ thông tin về thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết có lợi khác từ phân mục Hỏi đáp luật pháp của trang Honda Anh Dũng.

Thủ tục và giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp 2022 như thế nào?
Bảo hiểm là gi? Các nguyên lý bảo hiểm 2022

#Thủ #tục #chuyển #bảo #hiểm #thất #nghiệp

Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2022. Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng BHTN tới tỉnh, thị thành khác thì làm đơn đề xuất chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bài viết này Honda Anh Dũng sẽ giúp bạn thông suốt hơn.

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (SĐBS tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP) thì trình tự thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Làm đề xuất chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân chuyển tới.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày hỗ trợ giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân, trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân chuyển đi gửi công bố về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để ngừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 4: Trong 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày thu được giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do công nhân chuyển tới, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề xuất Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển tới để tiếp diễn tiến hành việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của công nhân. Văn bản đề xuất Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi công nhân chuyển tới hưởng trợ cấp thất nghiệp tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân theo quy định của luật pháp.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã hủy bỏ các khoản 3,5,6 Điều 22 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP vì thế nhưng mà các bước thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được rút gọn như trên.

2. Giấy má chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP  của Chính Phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật việc làm về BH thất nghiệp thì giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của 1 trong các hồ sơ sau đây công nhận về việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc: Hiệp đồng lao động hoặc giao kèo làm việc đã hết hạn hoặc đã kết thúc công tác theo giao kèo lao động; Quyết định nghỉ việc; Quyết định đuổi việc; Quyết định kỷ luật buộc nghỉ việc; Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

Trường hợp NLĐ tham dự BH thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì hồ sơ công nhận về việc kết thúc giao kèo lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công tác nhất mực có thời hạn từ đủ 03 tháng tới dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của giao kèo ấy.

– Sổ BHXH.

Tổ chức BHXH tiến hành công nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an quần chúng tiến hành công nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ, tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

3. 1 số câu hỏi liên can chuyển bảo hiểm thất nghiệp

3.1 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải tiến hành theo các bước được quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

3.2 Có phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp?

Khi bạn chuyển nơi ở tới 1 nơi khác sinh sống thì cần phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp. Bởi lúc chuyển tới 1 nơi khác thì bạn phải hưởng trợ cấp thất nghiệp ở 1 nơi khác. Có làm thủ tục chuyển thì cơ quan nhà nước vùng bạn mới có thể cung ứng bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 cách tốt nhất.

3.3 Câu hỏi cảnh huống

Hỏi: Xin luật sư tham mưu giúp, em làm việc ở Bình Dương đóng Bảo hiểm từ tháng 02/2022. Nay do điều kiện gia đình nên em xin thôi việc về quê Nghệ An sinh sống. Em tính chuyển bảo hiểm thất nghiệp về Nghệ An lấy thì có cần tới nơi đăng ký thất nghiệp Bình Dương đăng ký ko và cần thủ tục hồ sơ gì ko hay chỉ cần đem sổ bảo hiểm đã chốt về Nghệ An đăng ký thất nghiệp?

Trả lời:

Theo như bạn thể hiện, bạn chưa đăng ký thất nghiệp tại Bình Dương (nơi kết thúc giao kèo lao động) và muốn đăng ký thất nghiệp tại Nghệ An để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây. Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 17. Nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng tính từ lúc ngày kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc, công nhân chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi công nhân muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được giao cho cho người khác nộp giấy tờ hoặc gửi giấy tờ theo đường bưu điện nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có công nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa thiến, lũ lụt, địa chấn, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có công nhận của Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được giao cho trực tiếp nộp giấy tờ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có phận sự tiếp thu, rà soát giấy tờ, ghi phiếu hứa trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp giấy tờ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp giấy tờ qua đường bưu điện; trường hợp giấy tờ ko đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại sức nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ lúc ngày nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu công nhân ko có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì công nhân phải trực tiếp hoặc giao cho cho người khác nộp đề xuất ko hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân đã nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định trên thì để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Nghệ An thì bạn chỉ cần phải nộp 1 bộ giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An. Giấy má đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp được HoaTieu hỗ trợ cụ thể tại phần 2, mời độc giả tham khảo.

Theo ấy, để đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngoài việc nộp sổ bảo hiểm xã hội đã chốt, bạn còn cần nộp đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1 trong các hồ sơ công nhận việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

4. Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề xuất chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là mẫu số 10, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp, độc giả chỉ cần click vào bài viết và tải mẫu đơn về máy để sử dụng.

Mẫu số 10 – Đơn đề xuất chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

…………., ngày … tháng … 5 …….

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………  sinh ngày: …../…./….

Số CMND/CCCD:  ……………………………………..

Ngày cấp …………../………../…………. Nơi cấp: …………………………..

Số Sổ bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………

Nơi thường trú:  ……………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay:  ……………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thị thành…………………………………..

Tổng số tháng thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………..tháng

Nhưng vì lý do:  ……………………………………………………………………..

Tôi đề xuất quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tới tỉnh/thị thành …………………..để tôi được tiếp diễn hưởng các cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

…….., ngày … tháng … 5 ….Người đề xuất (Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết trên đã hỗ trợ thông tin về thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết có lợi khác từ phân mục Hỏi đáp luật pháp của trang Honda Anh Dũng.

Thủ tục và giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp 2022 như thế nào?
Bảo hiểm là gi? Các nguyên lý bảo hiểm 2022

#Thủ #tục #chuyển #bảo #hiểm #thất #nghiệp

Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp 2022. Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng BHTN tới tỉnh, thị thành khác thì làm đơn đề xuất chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, Thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bài viết này Honda Anh Dũng sẽ giúp bạn thông suốt hơn.

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (SĐBS tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP) thì trình tự thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Làm đề xuất chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân chuyển tới.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày hỗ trợ giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân, trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân chuyển đi gửi công bố về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để ngừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 4: Trong 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày thu được giấy tờ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do công nhân chuyển tới, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề xuất Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển tới để tiếp diễn tiến hành việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của công nhân. Văn bản đề xuất Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi công nhân chuyển tới hưởng trợ cấp thất nghiệp tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân theo quy định của luật pháp.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã hủy bỏ các khoản 3,5,6 Điều 22 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP vì thế nhưng mà các bước thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được rút gọn như trên.

2. Giấy má chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP  của Chính Phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật việc làm về BH thất nghiệp thì giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của 1 trong các hồ sơ sau đây công nhận về việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc: Hiệp đồng lao động hoặc giao kèo làm việc đã hết hạn hoặc đã kết thúc công tác theo giao kèo lao động; Quyết định nghỉ việc; Quyết định đuổi việc; Quyết định kỷ luật buộc nghỉ việc; Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

Trường hợp NLĐ tham dự BH thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì hồ sơ công nhận về việc kết thúc giao kèo lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công tác nhất mực có thời hạn từ đủ 03 tháng tới dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của giao kèo ấy.

– Sổ BHXH.

Tổ chức BHXH tiến hành công nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an quần chúng tiến hành công nhận về việc đóng BH thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ, tính từ lúc ngày thu được đề xuất của người sử dụng lao động.

3. 1 số câu hỏi liên can chuyển bảo hiểm thất nghiệp

3.1 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải tiến hành theo các bước được quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

3.2 Có phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp?

Khi bạn chuyển nơi ở tới 1 nơi khác sinh sống thì cần phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp. Bởi lúc chuyển tới 1 nơi khác thì bạn phải hưởng trợ cấp thất nghiệp ở 1 nơi khác. Có làm thủ tục chuyển thì cơ quan nhà nước vùng bạn mới có thể cung ứng bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 cách tốt nhất.

3.3 Câu hỏi cảnh huống

Hỏi: Xin luật sư tham mưu giúp, em làm việc ở Bình Dương đóng Bảo hiểm từ tháng 02/2022. Nay do điều kiện gia đình nên em xin thôi việc về quê Nghệ An sinh sống. Em tính chuyển bảo hiểm thất nghiệp về Nghệ An lấy thì có cần tới nơi đăng ký thất nghiệp Bình Dương đăng ký ko và cần thủ tục hồ sơ gì ko hay chỉ cần đem sổ bảo hiểm đã chốt về Nghệ An đăng ký thất nghiệp?

Trả lời:

Theo như bạn thể hiện, bạn chưa đăng ký thất nghiệp tại Bình Dương (nơi kết thúc giao kèo lao động) và muốn đăng ký thất nghiệp tại Nghệ An để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây. Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 17. Nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng tính từ lúc ngày kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc, công nhân chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi công nhân muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được giao cho cho người khác nộp giấy tờ hoặc gửi giấy tờ theo đường bưu điện nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có công nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa thiến, lũ lụt, địa chấn, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có công nhận của Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được giao cho trực tiếp nộp giấy tờ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có phận sự tiếp thu, rà soát giấy tờ, ghi phiếu hứa trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp giấy tờ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp giấy tờ qua đường bưu điện; trường hợp giấy tờ ko đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại sức nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ lúc ngày nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu công nhân ko có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì công nhân phải trực tiếp hoặc giao cho cho người khác nộp đề xuất ko hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công nhân đã nộp giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định trên thì để thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Nghệ An thì bạn chỉ cần phải nộp 1 bộ giấy tờ đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An. Giấy má đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp được HoaTieu hỗ trợ cụ thể tại phần 2, mời độc giả tham khảo.

Theo ấy, để đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngoài việc nộp sổ bảo hiểm xã hội đã chốt, bạn còn cần nộp đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1 trong các hồ sơ công nhận việc kết thúc giao kèo lao động hoặc giao kèo làm việc.

4. Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề xuất chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là mẫu số 10, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp, độc giả chỉ cần click vào bài viết và tải mẫu đơn về máy để sử dụng.

Mẫu số 10 – Đơn đề xuất chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

…………., ngày … tháng … 5 …….

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………  sinh ngày: …../…./….

Số CMND/CCCD:  ……………………………………..

Ngày cấp …………../………../…………. Nơi cấp: …………………………..

Số Sổ bảo hiểm xã hội: …………………………………………………………

Nơi thường trú:  ……………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay:  ……………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thị thành…………………………………..

Tổng số tháng thừa hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………..tháng

Nhưng vì lý do:  ……………………………………………………………………..

Tôi đề xuất quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tới tỉnh/thị thành …………………..để tôi được tiếp diễn hưởng các cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

…….., ngày … tháng … 5 ….Người đề xuất (Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết trên đã hỗ trợ thông tin về thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết có lợi khác từ phân mục Hỏi đáp luật pháp của trang Honda Anh Dũng.

Thủ tục và giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp 2022 như thế nào?
Bảo hiểm là gi? Các nguyên lý bảo hiểm 2022

#Thủ #tục #chuyển #bảo #hiểm #thất #nghiệp


#Thủ #tục #chuyển #bảo #hiểm #thất #nghiệp

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button