Pháp Luật

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn

Thông tư số 12 năm 2021 BTNMT

Ngày 17/8 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.

Theo đó, định mức kinh tế – kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực từ 05/10/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được Wiki HDAD VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page