Hỏi đáp pháp luật

Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự kiến)

Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự kiến)

Dự kiến thông qua 13 văn bản luật trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 21/6/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13

Dự thảo Nghị định hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 21/6/2017. Theo đó, dự kiến thông qua 13 văn bản luật sau đây:

1. Luật đường sắt 2017

2. Luật quản lý ngoại thương 2017

3. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

4. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

5. Luật Quản lý, sử dụng tài Nhà nước 2017

6. Luật Thủy lợi 2017

7. Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017

8. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

9. Luật Cảnh vệ 2017

10. Luật Du lịch 2017

11. Luật Trợ giúp pháp lý 201

12. Luật Quy hoạch 2017

13. Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Thông tin thêm

Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự kiến)

#Thông #qua #Luật #mới #trong #tháng #dự #kiến

[rule_3_plain]

#Thông #qua #Luật #mới #trong #tháng #dự #kiến

Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự kiến)

Dự kiến thông qua 13 văn bản luật trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 21/6/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13
Dự thảo Nghị định hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 21/6/2017. Theo đó, dự kiến thông qua 13 văn bản luật sau đây:

1. Luật đường sắt 2017

2. Luật quản lý ngoại thương 2017

3. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

4. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

5. Luật Quản lý, sử dụng tài Nhà nước 2017

6. Luật Thủy lợi 2017

7. Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017

8. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

9. Luật Cảnh vệ 2017

10. Luật Du lịch 2017

11. Luật Trợ giúp pháp lý 201

12. Luật Quy hoạch 2017

13. Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

#Thông #qua #Luật #mới #trong #tháng #dự #kiến

[rule_2_plain]

#Thông #qua #Luật #mới #trong #tháng #dự #kiến

[rule_2_plain]

#Thông #qua #Luật #mới #trong #tháng #dự #kiến

[rule_3_plain]

#Thông #qua #Luật #mới #trong #tháng #dự #kiến

Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự kiến)

Dự kiến thông qua 13 văn bản luật trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 21/6/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13
Dự thảo Nghị định hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/5 – 21/6/2017. Theo đó, dự kiến thông qua 13 văn bản luật sau đây:

1. Luật đường sắt 2017

2. Luật quản lý ngoại thương 2017

3. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

4. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

5. Luật Quản lý, sử dụng tài Nhà nước 2017

6. Luật Thủy lợi 2017

7. Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017

8. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

9. Luật Cảnh vệ 2017

10. Luật Du lịch 2017

11. Luật Trợ giúp pháp lý 201

12. Luật Quy hoạch 2017

13. Bộ luật hình sự sửa đổi 2017


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-qua-13-luat-moi-trong-thang-6-2017-du-kien/

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng chuyên sửa xe máy, độ xe máy các loại và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi xe máy - An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button