Biểu Mẫu

Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo chi tiết Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để hiểu rõ hơn về các thủ tục nhà đất. 20/11/20

Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo chi tiết Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để hiểu rõ hơn về các thủ tục nhà đất. 20/11/20

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page