Thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào?

Ngày tốt nghiệp trung học 5 2022 đang tới rất gần. Có thể nói đây là 1 trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với các bạn thí sinh lớp 12. Vậy, kỳ thi cuối cấp THPT 5 2022 sẽ gồm những môn nào? Dưới đây là nội dung cụ thể Lịch thi THPT 2022 cũng như các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT non sông 2022 do Bộ GD & ĐT ban bố chính thức.

  • Khu vực dành đầu tiên 2022

Trong kỳ thi THPT non sông 5 2022, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo vẻ ngoài tự luận, các môn còn lại theo vẻ ngoài trắc nghiệm.

1. Đề thi cuối cấp THPT 2022

Kỳ thi cuối cấp THPT 5 2022 sẽ tính từ lúc ngày 6-9 / 7/2022, với 5 môn thi. Trong ấy có 3 bài thi buộc phải là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, 2 bài thi tự chọn là Khoa học thiên nhiên (gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học) và bài thi Khoa học xã hội (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công dân. Giáo dục). Để đủ điều kiện tốt nghiệp, thí sinh phải trải qua 4 kỳ thi, trong ấy có 3 bài thi buộc phải và chọn 1 trong 2 bài thi tự chọn.

Đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn lựa dự thi 1 trong 7 thứ tiếng sau: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Thí sinh có thể đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ nhưng mà thí sinh dự thi ở THCS.

2. Lịch thi THCS 2022

Xem thông tin có lợi khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu bự.

Thông tin thêm

Thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã tới rất gần rồi. Có thể nói đây là 1 trong những kỳ thi quan trọng nhất của các thí sinh lớp 12. Vậy thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào? Sau đây là nội dung cụ thể lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như các môn thi tốt nghiệp THPT non sông 2022 chính thức được Bộ giáo dục tập huấn ban bố.

Điểm dành đầu tiên khu vực 2022

Kì thi THPT non sông 5 2022, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Văn theo vẻ ngoài tự luận còn các môn còn lại sẽ làm bài thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm.

1. Các môn thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tính từ lúc ngày 6-9/7/2022, với 5 bài thi. Trong ấy có 3 bài thi buộc phải là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn là Khoa học Thiên nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để xét xác nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi buộc phải và chọn 1 trong 2 bài thi tự chọn.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi 1 trong 7 tiếng nói sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ biến.

2. Lịch thi THPT 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Thi #tốt #nghiệp #THPT #gồm #những #môn #nào

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã tới rất gần rồi. Có thể nói đây là 1 trong những kỳ thi quan trọng nhất của các thí sinh lớp 12. Vậy thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào? Sau đây là nội dung cụ thể lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như các môn thi tốt nghiệp THPT non sông 2022 chính thức được Bộ giáo dục tập huấn ban bố.

Điểm dành đầu tiên khu vực 2022

Kì thi THPT non sông 5 2022, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Văn theo vẻ ngoài tự luận còn các môn còn lại sẽ làm bài thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm.

1. Các môn thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tính từ lúc ngày 6-9/7/2022, với 5 bài thi. Trong ấy có 3 bài thi buộc phải là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn là Khoa học Thiên nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để xét xác nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi buộc phải và chọn 1 trong 2 bài thi tự chọn.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi 1 trong 7 tiếng nói sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ biến.

2. Lịch thi THPT 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Thi #tốt #nghiệp #THPT #gồm #những #môn #nào

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã tới rất gần rồi. Có thể nói đây là 1 trong những kỳ thi quan trọng nhất của các thí sinh lớp 12. Vậy thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào? Sau đây là nội dung cụ thể lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như các môn thi tốt nghiệp THPT non sông 2022 chính thức được Bộ giáo dục tập huấn ban bố.

Điểm dành đầu tiên khu vực 2022

Kì thi THPT non sông 5 2022, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Văn theo vẻ ngoài tự luận còn các môn còn lại sẽ làm bài thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm.

1. Các môn thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tính từ lúc ngày 6-9/7/2022, với 5 bài thi. Trong ấy có 3 bài thi buộc phải là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn là Khoa học Thiên nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để xét xác nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi buộc phải và chọn 1 trong 2 bài thi tự chọn.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi 1 trong 7 tiếng nói sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ biến.

2. Lịch thi THPT 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Thi #tốt #nghiệp #THPT #gồm #những #môn #nào


#Thi #tốt #nghiệp #THPT #gồm #những #môn #nào

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button