Sửa đổi tiêu chuẩn viên chức ngành y tế từ ngày 10/6/2022

Thay đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022 / TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế. Đấy là lý do từ ngày 10/6/2022, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên ngành y tế sẽ được sửa đổi.

  • Những người tham dự tranh đấu chống lại Covid-19 được cung cấp lên tới 3,7 triệu đồng

Chi tiết, Thông tư này sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế tại Thông tư liên tịch số 10/2015 / TTLT-BYT-BNV như sau:

Đối với thầy thuốc cao cấp (hạng I)

– Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 4 về tiêu chuẩn trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ y khoa (trừ y khoa phòng ngừa); Thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp danh y hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (đối với chức danh lang y).

– Sửa đổi, bổ sung điểm e và điểm g khoản 3 Điều 4 về năng lực và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh Thầy thuốc trưởng (hạng II) lên chức danh thầy thuốc cao cấp (hạng I) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc đa khoa (hạng II) hoặc tương đương ít ra 1 thời kì. 06 5.

+ Có trình độ sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên làm việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Đối với thầy thuốc đa khoa (hạng II)

– Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 5 tiêu chuẩn trình độ huấn luyện, bồi dưỡng: + Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc từ thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành y (trừ y khoa phòng ngừa); Thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc trình độ thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp danh y hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (đối với chức danh lang y).

– Sửa đổi, bổ sung Khoản g và Khoản h Khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi, xét thăng hạng từ nhiệm danh Thầy thuốc (hạng III) lên chức danh thầy thuốc trưởng (hạng II) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc (hạng III) hoặc 1 chức danh tương đương ít ra 9 5 trở lên giữ hạng I. bằng tốt nghiệp chuyên khoa y tế hoặc bằng thạc sĩ y học.

+ Có trình độ sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên làm việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm…

Ngoài ra, thông tư này cũng sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn của thầy thuốc hạng III, thầy thuốc y tế phòng ngừa, chức lương y tế công cộng, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, sản phụ khoa, kỹ thuật viên y tế … Thông tư 11/2015 / TTLT-BYT-BNV, 26 / 2015 / TTLT-BYT-BNV.

Thành ra, so với Thông tư liên tịch 10/2015 / TTLT-BYT-BNV, quy định mới đã bỏ tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học, chỉ đề xuất trình độ tin học căn bản và cho phép sử dụng ngoại ngữ theo đề xuất của tác dụng. .

Xem thông tin bổ ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu to.

Thông tin thêm

Sửa đổi tiêu chuẩn nhân viên ngành y tế từ ngày 10/6/2022

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế. Theo ấy, từ 10/6/2022, sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế.

Người tham dự chống dịch bị mắc Covid-19 được cung cấp tới 3,7 triệu đồng

Chi tiết, Thông tư này sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên ngành y tế tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Đối với thầy thuốc cao cấp (hạng I)

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ nhóm ngành Y khoa (trừ ngành y khoa phòng ngừa); thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ ngành Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy thuốc hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (chuyên dụng cho các hạng chức danh thầy thuốc).

– Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g khoản 3 Điều 4 về tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh thầy thuốc chính (hạng II) lên chức danh thầy thuốc cao cấp (hạng I) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 5.

+ Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên công việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Đối với thầy thuốc chính (hạng II)

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 về tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y khoa (trừ ngành y khoa phòng ngừa); thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy thuốc hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (chuyên dụng cho các hạng chức danh thầy thuốc).

– Sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm h khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh thầy thuốc (hạng III) lên chức danh thầy thuốc chính (hạng II) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 5 đối với người có bằng tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm ngành Y khoa.

+ Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên công việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm…

Ngoài ra, Thông tư này còn sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn thầy thuốc hạng III, thầy thuốc y khoa phòng ngừa, chức lương y tế tập thể, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, bà mụ, kỹ thuật y… tại các Thông tư 11/2015/TTLT-BYT-BNV, 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV , quy định mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học nhưng mà chỉ đề xuất có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Sửa #đổi #tiêu #chuẩn #viên #chức #ngành #tế #từ #ngày

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế. Theo ấy, từ 10/6/2022, sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế.

Người tham dự chống dịch bị mắc Covid-19 được cung cấp tới 3,7 triệu đồng

Chi tiết, Thông tư này sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên ngành y tế tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Đối với thầy thuốc cao cấp (hạng I)

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ nhóm ngành Y khoa (trừ ngành y khoa phòng ngừa); thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ ngành Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy thuốc hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (chuyên dụng cho các hạng chức danh thầy thuốc).

– Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g khoản 3 Điều 4 về tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh thầy thuốc chính (hạng II) lên chức danh thầy thuốc cao cấp (hạng I) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 5.

+ Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên công việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Đối với thầy thuốc chính (hạng II)

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 về tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y khoa (trừ ngành y khoa phòng ngừa); thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy thuốc hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (chuyên dụng cho các hạng chức danh thầy thuốc).

– Sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm h khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh thầy thuốc (hạng III) lên chức danh thầy thuốc chính (hạng II) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 5 đối với người có bằng tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm ngành Y khoa.

+ Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên công việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm…

Ngoài ra, Thông tư này còn sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn thầy thuốc hạng III, thầy thuốc y khoa phòng ngừa, chức lương y tế tập thể, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, bà mụ, kỹ thuật y… tại các Thông tư 11/2015/TTLT-BYT-BNV, 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV , quy định mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học nhưng mà chỉ đề xuất có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Sửa #đổi #tiêu #chuẩn #viên #chức #ngành #tế #từ #ngày

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế. Theo ấy, từ 10/6/2022, sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên chuyên ngành y tế.

Người tham dự chống dịch bị mắc Covid-19 được cung cấp tới 3,7 triệu đồng

Chi tiết, Thông tư này sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên ngành y tế tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Đối với thầy thuốc cao cấp (hạng I)

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ nhóm ngành Y khoa (trừ ngành y khoa phòng ngừa); thầy thuốc chuyên khoa cấp II hoặc tấn sĩ ngành Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy thuốc hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (chuyên dụng cho các hạng chức danh thầy thuốc).

– Sửa đổi, bổ sung điểm e và bổ sung điểm g khoản 3 Điều 4 về tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh thầy thuốc chính (hạng II) lên chức danh thầy thuốc cao cấp (hạng I) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 5.

+ Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên công việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Đối với thầy thuốc chính (hạng II)

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 về tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện, bồi dưỡng:+ Tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y khoa (trừ ngành y khoa phòng ngừa); thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy thuốc hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (chuyên dụng cho các hạng chức danh thầy thuốc).

– Sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm h khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ nhiệm danh thầy thuốc (hạng III) lên chức danh thầy thuốc chính (hạng II) phải có thời kì giữ chức danh thầy thuốc (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 5 đối với người có bằng tốt nghiệp thầy thuốc chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm ngành Y khoa.

+ Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với nhân viên công việc ở vùng dân tộc thiểu số theo đề xuất của địa điểm việc làm…

Ngoài ra, Thông tư này còn sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn thầy thuốc hạng III, thầy thuốc y khoa phòng ngừa, chức lương y tế tập thể, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, bà mụ, kỹ thuật y… tại các Thông tư 11/2015/TTLT-BYT-BNV, 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV , quy định mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học nhưng mà chỉ đề xuất có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản và sử dụng được ngoại ngữ theo đề xuất của địa điểm việc làm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Sửa #đổi #tiêu #chuẩn #viên #chức #ngành #tế #từ #ngày


#Sửa #đổi #tiêu #chuẩn #viên #chức #ngành #tế #từ #ngày

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button