Sử dụng bằng cấp giả phạm tội gì, có bị đi tù không 2022?

Ngày nay, việc sử dụng bằng cấp giả hình như bình thường hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rằng sử dụng bằng giả sẽ bị xử phạt. Để giúp bạn thông suốt hơn, Honda Anh Dũng sẽ trả lời cho bạn mức phạt lúc sử dụng bằng cấp giả qua bài viết dưới đây.

Sử dụng bằng cấp giả là vi phạm luật pháp.

1. Các giải pháp kỷ luật đối với việc sử dụng văn bằng giả

Theo Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP và Nghị định số 27/2012 / NĐ-CP, cán bộ, công chức, nhân viên sử dụng bằng cấp giả sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với người thừa hành: Những công chức bị tòa án kết án tù (vì tội sử dụng bằng cấp giả) mà ko thừa hưởng án treo thì tất nhiên bị bãi nhiệm.
 • Đối với công chức, nhân viên: Công chức, nhân viên sử dụng tài liệu ko hợp lí để được tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp sẽ bị xử lý bằng 1 số bề ngoài buộc phải dôi dư.

Đặc trưng, đối với những trường hợp sử dụng bằng cấp giả để học lên cao sẽ bị xử lý bằng bề ngoài cất chức (nếu chưa học xong) hoặc thu hồi kết quả học tập, cấp bằng (nếu đã học xong). .

Bằng cấp giả phạm tội gì?

2. Phạt hành chính do sử dụng văn bằng giả

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 04/2021 / NĐ-CP, hành vi sử dụng bằng giả bị xử phạt hành chính như sau:

Điều 23 Vi phạm quy định về sử dụng và ban bố thông tin trong cấp văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Tập huấn điều hành nhà nước

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác;

b) Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình;

c) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa để làm méo mó nội dung.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Ban bố ko đầy đủ thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị;

b) Ban bố sai sự thực thông tin về việc trao văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi ko ban bố thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

4. Bề ngoài xử phạt bổ sung: Trưng thu vật chứng là văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Các giải pháp hồi phục:

a) Buộc thi hành công vụ theo quy định đối với tội quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

b) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Thí dụ, hành vi sử dụng bằng giả sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng, tùy theo chừng độ vi phạm. Ngoài ra, còn có bề ngoài xử phạt bổ sung là trưng thu văn bằng, chứng chỉ. Và tiến hành hành động tu sửa để sửa thông tin…

3. Truy cứu nghĩa vụ hình sự đối với việc sử dụng bằng cấp giả

Hình minh họa với bằng tốt nghiệp giả.
Hình minh họa với bằng tốt nghiệp giả.

Nếu việc sắm bán văn bằng, chứng chỉ đủ nhân tố cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 5 2015 sửa đổi, bổ sung 5 2017.

Theo ấy, mức phạt tiền đối với người phạm tội làm giả con dấu, tài liệu, hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, hồ sơ giả để tiến hành hành vi trái luật pháp là phạt tiền. tới 3 5 hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 2 5.

Nếu có thêm các cốt truyện tăng nặng như: dùng con dấu, tài liệu, hồ sơ khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng … thì mức hình phạt cao nhất là 07 5 tù.

Ngoài bề ngoài phạt chính như trên, người vi phạm có thể bị phạt bổ sung với bề ngoài phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

4. Sử dụng bằng cấp 3 giả phạm tội gì?

Sử dụng văn bằng giả là vi phạm luật pháp và có thể cấu thành phạm nhân lúc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Tùy theo chừng độ, hậu quả có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử phạt theo quy định tại điểm 2 và điểm 3 nêu trên.

5. Làm bằng đại học giả mất bao lăm tiền?

Việc sử dụng bằng đại học giả là trái quy định về sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả. Sử dụng bằng đại học giả có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy theo chừng độ vi phạm.

Tuy nhiên, nếu nhân vật sử dụng bằng đại học giả để tiến hành hành vi có thuộc tính nghiêm trọng nhằm lừa lật, cướp đoạt của cải của người khác… thì có thể bị xử lý hình sự.

6. Làm bằng đại học giả có bị phạt ko?

Làm giả bằng đại học là vi phạm Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung 5 2017. Theo ấy, ai làm giả con dấu, tài liệu, hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng. và 100.000.000, cải tạo ko tước tự do tới 3 5 hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 2 5.

Bằng đại học chỉ có thể được cấp bởi các trường và tổ chức có thẩm quyền theo quy định của luật pháp. Nhân vật phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng, phạt tù tới 3 5 hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 2 5.

Người vi phạm làm bằng đại học giả có thể bị phạt tù từ 2 5 tới 5 5 nếu tiến hành các hành vi:

 • tổ chức;
 • phạm tội 2 lần trở lên;
 • Làm từ 02 tới 05 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác;
 • Sử dụng con dấu, hồ sơ, tài liệu khác để phạm tội nhẹ hoặc tội nặng;
 • Thu lợi bất lương từ 10.000.000 đồng tới dưới 50.000.000 đồng;
 • Tái phạm nguy khốn.

Người vi phạm làm bằng đại học giả có thể bị phạt tù từ 3 5 tới 7 5 nếu có các hành vi:

 • Làm từ 06 con dấu trở lên, tài liệu, hồ sơ khác;
 • dùng con dấu, tài liệu, hồ sơ khác vào tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc trưng nghiêm trọng;
 • Thu lợi bất lương 50.000.000 đồng trở lên.

Bài viết trên đã phân tách và hỗ trợ những thông tin về tội sử dụng bằng giả là gì, có bị đi tù ko? Xem 1 số bài viết liên can trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu mập.

 • Bề ngoài kê khai tội lừa lật cướp đoạt của cải
 • Bề ngoài khai báo mạo xưng tài liệu

Thông tin thêm

Sử dụng bằng cấp giả phạm tội gì, có bị đi tù ko 2022?

Ngày nay, việc sử dụng bằng giả hình như bình thường hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ko biết được rằng hành vi dùng bằng giả thì sẽ bị xử phạt thế nào. Để bạn thông suốt hơn, Honda Anh Dũng sẽ trả lời cho bạn mức xử phạt hành vi dùng bằng giả qua bài viết dưới đây.

Sử dụng bằng giả là hành vi vi phạm quy định của luật pháp.
1. Xử lý kỷ luật hành vi sử dụng bằng giả

Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, cán bộ, công chức, nhân viên sử dụng bằng giả bị xử lý kỷ luật như sau:

Đối với cán bộ: Cán bộ bị Tòa án phạt tù (vì hành vi sử dụng bằng giả) nhưng mà ko thừa hưởng án treo thì tất nhiên bị nghỉ việc.
Đối với công chức, nhân viên: Công chức, nhân viên có hành vi sử dụng hồ sơ ko hợp lí để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thì bị xử lý kỷ luật với bề ngoài Buộc nghỉ việc.

Riêng đối với trường hợp sử dụng bằng giả để học ở bậc học cao hơn thì bị xử lý với bề ngoài là đuổi học (nếu chưa học xong) hoặc hủy bỏ kết quả học tập, bằng (nếu đã học xong).

2. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi dùng bằng giả

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 04/2021/NĐ-CP thì hành vi dùng bằng giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Giáo dục và Tập huấn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác;

b) Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình;

c) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

a) Công khai ko đầy đủ thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị;

b) Công khai ko xác thực thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi ko công khai thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

4. Bề ngoài xử phạt bổ sung: Trưng thu vật chứng là văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Biện pháp giải quyết hậu quả:

a) Buộc tiến hành công khai theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

b) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Như vậy, hành vi dùng bằng giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy từng chừng độ vi phạm. Ngoài ra, còn bị vận dụng bề ngoài xử phạt bổ sung là trưng thu văn bằng, chứng chỉ. Và phải vận dụng giải pháp giải quyết hậu quả là cải chính thông tin…

3. Truy cứu nghĩa vụ hình sự hành vi dùng bằng giả

Hình ảnh minh họa sử dụng bằng tốt nghiệp giả.
Trong trường hợp việc sắm bán văn bằng, chứng chỉ đủ nhân tố cấu thành Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 5 2017.

Theo ấy, mức phạt đối với người có hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ giả tiến hành hành vi trái luật pháp là phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Nếu có thêm các cốt truyện tăng nặng như: Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng… thì mức phạt cao nhất là 07 5 tù.

Ngoài việc bị xử lý với hình phạt chính như trên, người phạm tội có thể bị phạt bổ sung với bề ngoài phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

4. Sử dụng bằng cấp 3 giả bị tội gì?

Sử dụng bằng cấp 3 giả là hành vi vi phạm luật pháp và có thể bị cấu thành tội sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Tùy thuộc vào chừng độ và hậu quả gây ra nhưng mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt hình sự theo quy định đã được nhắc đến tại mục 2 và 3 ở trên.

5. Sử dụng bằng đại học giả phạt bao lăm?

Sử dụng bằng đại học giả có vi phạm quy định về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Việc sử dụng bằng đại học giả có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy từng chừng độ vi phạm.

Tuy nhiên nếu chủ thể sử dụng bằng đại học giả để tiến hành các hành vi có thuộc tính nghiêm trọng để lừa lật, cướp đoạt của cải của người khác… thì có thể bị xử phạt hình sự.

6. Làm bằng giả đại học có bị phạt ko?

Làm bằng giả đại học là hành vi vi phạm Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 5 2017. Theo ấy, ai làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức tiến hành hành vi trái luật pháp, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Bằng đại học chỉ có những trường học, tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của luật pháp. Chủ thể nào có hành vi làm giả bằng đại học có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Người phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tù từ 2 tới 5 5 nếu có các hành vi như:

Có tổ chức;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Làm từ 02 tới 05 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác;
Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân ít nghiêm trọng hoặc phạm nhân nghiêm trọng;
Thu lợi bất lương từ 10.000.000 đồng tới dưới 50.000.000 đồng;
Tái phạm nguy khốn.

Người phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tù từ 3 tới 7 5 nếu có các hành vi như:

Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác trở lên;
Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân rất nghiêm trọng hoặc phạm nhân đặc trưng nghiêm trọng;
Thu lợi bất lương 50.000.000 đồng trở lên.

Bài viết trên đã phân tách và hỗ trợ thông tin về vấn đề sử dụng bằng cấp giả phạm tội gì, có bị đi tù ko? Mời bạn tham khảo 1 số bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

Mẫu đơn khiếu nại hành vi lừa lật cướp đoạt của cải
Mẫu đơn tố cáo hành vi làm giả hồ sơ

#Sử #dụng #bằng #cấp #giả #phạm #tội #gì #có #bị #đi #tù #ko

Ngày nay, việc sử dụng bằng giả hình như bình thường hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ko biết được rằng hành vi dùng bằng giả thì sẽ bị xử phạt thế nào. Để bạn thông suốt hơn, Honda Anh Dũng sẽ trả lời cho bạn mức xử phạt hành vi dùng bằng giả qua bài viết dưới đây.

Sử dụng bằng giả là hành vi vi phạm quy định của luật pháp.
1. Xử lý kỷ luật hành vi sử dụng bằng giả

Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, cán bộ, công chức, nhân viên sử dụng bằng giả bị xử lý kỷ luật như sau:

Đối với cán bộ: Cán bộ bị Tòa án phạt tù (vì hành vi sử dụng bằng giả) nhưng mà ko thừa hưởng án treo thì tất nhiên bị nghỉ việc.
Đối với công chức, nhân viên: Công chức, nhân viên có hành vi sử dụng hồ sơ ko hợp lí để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thì bị xử lý kỷ luật với bề ngoài Buộc nghỉ việc.

Riêng đối với trường hợp sử dụng bằng giả để học ở bậc học cao hơn thì bị xử lý với bề ngoài là đuổi học (nếu chưa học xong) hoặc hủy bỏ kết quả học tập, bằng (nếu đã học xong).

2. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi dùng bằng giả

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 04/2021/NĐ-CP thì hành vi dùng bằng giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Giáo dục và Tập huấn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác;

b) Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình;

c) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

a) Công khai ko đầy đủ thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị;

b) Công khai ko xác thực thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi ko công khai thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

4. Bề ngoài xử phạt bổ sung: Trưng thu vật chứng là văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Biện pháp giải quyết hậu quả:

a) Buộc tiến hành công khai theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

b) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Như vậy, hành vi dùng bằng giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy từng chừng độ vi phạm. Ngoài ra, còn bị vận dụng bề ngoài xử phạt bổ sung là trưng thu văn bằng, chứng chỉ. Và phải vận dụng giải pháp giải quyết hậu quả là cải chính thông tin…

3. Truy cứu nghĩa vụ hình sự hành vi dùng bằng giả

Hình ảnh minh họa sử dụng bằng tốt nghiệp giả.
Trong trường hợp việc sắm bán văn bằng, chứng chỉ đủ nhân tố cấu thành Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 5 2017.

Theo ấy, mức phạt đối với người có hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ giả tiến hành hành vi trái luật pháp là phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Nếu có thêm các cốt truyện tăng nặng như: Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng… thì mức phạt cao nhất là 07 5 tù.

Ngoài việc bị xử lý với hình phạt chính như trên, người phạm tội có thể bị phạt bổ sung với bề ngoài phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

4. Sử dụng bằng cấp 3 giả bị tội gì?

Sử dụng bằng cấp 3 giả là hành vi vi phạm luật pháp và có thể bị cấu thành tội sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Tùy thuộc vào chừng độ và hậu quả gây ra nhưng mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt hình sự theo quy định đã được nhắc đến tại mục 2 và 3 ở trên.

5. Sử dụng bằng đại học giả phạt bao lăm?

Sử dụng bằng đại học giả có vi phạm quy định về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Việc sử dụng bằng đại học giả có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy từng chừng độ vi phạm.

Tuy nhiên nếu chủ thể sử dụng bằng đại học giả để tiến hành các hành vi có thuộc tính nghiêm trọng để lừa lật, cướp đoạt của cải của người khác… thì có thể bị xử phạt hình sự.

6. Làm bằng giả đại học có bị phạt ko?

Làm bằng giả đại học là hành vi vi phạm Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 5 2017. Theo ấy, ai làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức tiến hành hành vi trái luật pháp, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Bằng đại học chỉ có những trường học, tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của luật pháp. Chủ thể nào có hành vi làm giả bằng đại học có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Người phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tù từ 2 tới 5 5 nếu có các hành vi như:

Có tổ chức;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Làm từ 02 tới 05 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác;
Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân ít nghiêm trọng hoặc phạm nhân nghiêm trọng;
Thu lợi bất lương từ 10.000.000 đồng tới dưới 50.000.000 đồng;
Tái phạm nguy khốn.

Người phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tù từ 3 tới 7 5 nếu có các hành vi như:

Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác trở lên;
Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân rất nghiêm trọng hoặc phạm nhân đặc trưng nghiêm trọng;
Thu lợi bất lương 50.000.000 đồng trở lên.

Bài viết trên đã phân tách và hỗ trợ thông tin về vấn đề sử dụng bằng cấp giả phạm tội gì, có bị đi tù ko? Mời bạn tham khảo 1 số bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

Mẫu đơn khiếu nại hành vi lừa lật cướp đoạt của cải
Mẫu đơn tố cáo hành vi làm giả hồ sơ

#Sử #dụng #bằng #cấp #giả #phạm #tội #gì #có #bị #đi #tù #ko

Ngày nay, việc sử dụng bằng giả hình như bình thường hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ko biết được rằng hành vi dùng bằng giả thì sẽ bị xử phạt thế nào. Để bạn thông suốt hơn, Honda Anh Dũng sẽ trả lời cho bạn mức xử phạt hành vi dùng bằng giả qua bài viết dưới đây.

Sử dụng bằng giả là hành vi vi phạm quy định của luật pháp.
1. Xử lý kỷ luật hành vi sử dụng bằng giả

Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, cán bộ, công chức, nhân viên sử dụng bằng giả bị xử lý kỷ luật như sau:

Đối với cán bộ: Cán bộ bị Tòa án phạt tù (vì hành vi sử dụng bằng giả) nhưng mà ko thừa hưởng án treo thì tất nhiên bị nghỉ việc.
Đối với công chức, nhân viên: Công chức, nhân viên có hành vi sử dụng hồ sơ ko hợp lí để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thì bị xử lý kỷ luật với bề ngoài Buộc nghỉ việc.

Riêng đối với trường hợp sử dụng bằng giả để học ở bậc học cao hơn thì bị xử lý với bề ngoài là đuổi học (nếu chưa học xong) hoặc hủy bỏ kết quả học tập, bằng (nếu đã học xong).

2. Xử phạt vi phạm hành chính hành vi dùng bằng giả

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 04/2021/NĐ-CP thì hành vi dùng bằng giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Giáo dục và Tập huấn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác;

b) Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình;

c) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau:

a) Công khai ko đầy đủ thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị;

b) Công khai ko xác thực thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi ko công khai thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

4. Bề ngoài xử phạt bổ sung: Trưng thu vật chứng là văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, tu sửa làm méo mó nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Biện pháp giải quyết hậu quả:

a) Buộc tiến hành công khai theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

b) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Như vậy, hành vi dùng bằng giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy từng chừng độ vi phạm. Ngoài ra, còn bị vận dụng bề ngoài xử phạt bổ sung là trưng thu văn bằng, chứng chỉ. Và phải vận dụng giải pháp giải quyết hậu quả là cải chính thông tin…

3. Truy cứu nghĩa vụ hình sự hành vi dùng bằng giả

Hình ảnh minh họa sử dụng bằng tốt nghiệp giả.
Trong trường hợp việc sắm bán văn bằng, chứng chỉ đủ nhân tố cấu thành Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 5 2017.

Theo ấy, mức phạt đối với người có hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ giả tiến hành hành vi trái luật pháp là phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Nếu có thêm các cốt truyện tăng nặng như: Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng… thì mức phạt cao nhất là 07 5 tù.

Ngoài việc bị xử lý với hình phạt chính như trên, người phạm tội có thể bị phạt bổ sung với bề ngoài phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng.

4. Sử dụng bằng cấp 3 giả bị tội gì?

Sử dụng bằng cấp 3 giả là hành vi vi phạm luật pháp và có thể bị cấu thành tội sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Tùy thuộc vào chừng độ và hậu quả gây ra nhưng mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt hình sự theo quy định đã được nhắc đến tại mục 2 và 3 ở trên.

5. Sử dụng bằng đại học giả phạt bao lăm?

Sử dụng bằng đại học giả có vi phạm quy định về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Việc sử dụng bằng đại học giả có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng tùy từng chừng độ vi phạm.

Tuy nhiên nếu chủ thể sử dụng bằng đại học giả để tiến hành các hành vi có thuộc tính nghiêm trọng để lừa lật, cướp đoạt của cải của người khác… thì có thể bị xử phạt hình sự.

6. Làm bằng giả đại học có bị phạt ko?

Làm bằng giả đại học là hành vi vi phạm Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 5 2017. Theo ấy, ai làm giả con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác của cơ quan, tổ chức tiến hành hành vi trái luật pháp, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Bằng đại học chỉ có những trường học, tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của luật pháp. Chủ thể nào có hành vi làm giả bằng đại học có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng, phạt cải tạo ko giam cấm tới 03 5 hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 02 5.

Người phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tù từ 2 tới 5 5 nếu có các hành vi như:

Có tổ chức;
Phạm tội 02 lần trở lên;
Làm từ 02 tới 05 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác;
Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân ít nghiêm trọng hoặc phạm nhân nghiêm trọng;
Thu lợi bất lương từ 10.000.000 đồng tới dưới 50.000.000 đồng;
Tái phạm nguy khốn.

Người phạm tội làm giả bằng đại học có thể bị phạt tù từ 3 tới 7 5 nếu có các hành vi như:

Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác trở lên;
Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc hồ sơ khác tiến hành phạm nhân rất nghiêm trọng hoặc phạm nhân đặc trưng nghiêm trọng;
Thu lợi bất lương 50.000.000 đồng trở lên.

Bài viết trên đã phân tách và hỗ trợ thông tin về vấn đề sử dụng bằng cấp giả phạm tội gì, có bị đi tù ko? Mời bạn tham khảo 1 số bài viết liên can tại mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

Mẫu đơn khiếu nại hành vi lừa lật cướp đoạt của cải
Mẫu đơn tố cáo hành vi làm giả hồ sơ

#Sử #dụng #bằng #cấp #giả #phạm #tội #gì #có #bị #đi #tù #ko


#Sử #dụng #bằng #cấp #giả #phạm #tội #gì #có #bị #đi #tù #ko

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button