Quy định ngày công chuẩn của tháng 2022

Trên thực tiễn, nhiều người thường băn khoăn về cách tính ngày công để xác định mức lương theo quy định của luật pháp. Thành ra, bài viết này Honda Anh Dũng sẽ san sẻ tới các bạn bài viết Bố trí các ngày công chuẩn trong tháng để các bạn nắm rõ hơn.

1. Tiền lương tháng có tính theo số ngày làm việc ko?

Vẻ ngoài tính lương cho công nhân được quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động 5 2019. Căn cứ vào thuộc tính công tác và điều kiện sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động và công nhân thỏa thuận giao kèo lao động theo vẻ ngoài khoán theo thời kì, theo thành phầm. lương cố định như sau:

– Trả lương theo thời kì cho công nhân hưởng lương theo thời kì theo thời kì làm việc trong tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong giao kèo lao động, chi tiết:

– Được trả lương hàng tháng cho 1 tháng làm việc;

– 1 tuần làm việc được trả lương theo tuần. Trường hợp tiền công tháng theo thỏa thuận trong giao kèo lao động thì tiền công tháng được xác định bằng tiền công tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần;

– Tiền công hàng ngày được trả cho 1 ngày làm việc. Trường hợp tiền công tháng đã thỏa thuận trong giao kèo lao động thì tiền công tháng được xác định bằng tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp do doanh nghiệp chọn lựa. Trường hợp thỏa thuận tiền công tuần trong giao kèo lao động thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong giao kèo lao động;

Lương theo giờ được trả cho 1 giờ làm việc. Nếu thỏa thuận tiền công tháng, tuần, ngày trong giao kèo lao động thì tiền công giờ được xác định bằng tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Luật Lao động.

Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo tiêu chuẩn lao động và đơn giá thành phầm được giao.

– Tiền lương cố định được trả cho công nhân hưởng lương cố định căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì kết thúc.

Do ấy, tiền công tháng được tính theo ngày làm việc nếu công nhân và người sử dụng lao động thỏa thuận trong giao kèo vẻ ngoài trả lương, chi tiết là tiền công tháng trả cho 1 tháng làm việc.

2. Cách tính ngày công chuẩn trong các tháng có ngày lễ, tết?

Nước ta quy định hàng 5 cả nước ko được thôi việc cho công nhân. Vậy nếu nghỉ vào những ngày này thì cách tính ngày công chuẩn trong tháng có nghỉ lễ, tết ​​như thế nào?

Những ngày nghỉ lễ, tết ​​tiếp theo, công nhân được lợi nguyên lương theo Điều 112 Luật Lao động 2019.

  • Ngày Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
  • Tết Nguyên đán: 05 ngày;
  • Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
  • Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
  • Nghỉ lễ Quốc khánh: 02 ngày (02/09 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
  • Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (10 tháng 3 âm lịch).

Khi công nhân được nghỉ phép vào các ngày nghỉ lễ, tết ​​là những ngày nghỉ có hưởng lương, số lượng công tác trong tháng được giữ nguyên.

3. Quy định về ngày công tiêu chuẩn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Điều 105. Giờ làm việc tầm thường

2. Người sử dụng lao động có quyền ấn định thời giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, nhưng mà phải công bố cho công nhân biết việc này; Thời gian làm việc tầm thường hàng tuần ko được quá 10 giờ / ngày và 48 giờ / tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động giới thiệu thời kì làm việc 40 giờ / tuần cho công nhân.

Thành ra ngày làm việc tiêu chuẩn là ko quá 24 hoặc 26 ngày trong 1 tháng.

4. Công thức tính ngày làm việc trong tháng

Tính toán 1:

Lương tháng = Lương + phụ phí bất cứ / ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng x số ngày làm việc thực tiễn.

Cách tính 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 ngày làm việc thực tiễn (doanh nghiệp tự xác định 26 hoặc 24 ngày)

5. Phương án tính ngày công để trả lương

Phù hợp với quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP:

1. Trả lương theo thời kì (lương tháng, tuần, ngày, giờ) trả cho công nhân trả đúng thời kì theo thời kì làm việc thực tiễn trong tháng, tuần, ngày, giờ, chi tiết:

a) Trên cơ sở giao kèo lao động, tiền công tháng được trả cho tháng làm việc chi tiết;

b) Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc nhất mực trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng (tính theo tháng dương lịch và tính bình quân 01 ngày nghỉ của công nhân) tối thiểu 04 ngày / tháng) theo quy định của luật pháp do doanh nghiệp chọn lựa;

d) Tiền lương giờ được trả chỉ mất khoảng làm việc được xác định trên cơ sở tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Luật Lao động.

2. Tiền lương theo thành phầm trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo tiêu chuẩn lao động và đơn giá thành phầm được giao.

3. Tiền lương cố định được trả cho công nhân hưởng lương khoán căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì kết thúc.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương ngày được trả cho ngày làm việc nhất mực trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp do doanh nghiệp chọn lựa, nhưng mà ko quá 26 ngày.

6. Ngày làm việc để tính lương được luật pháp quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương ngày được trả cho ngày làm việc nhất mực trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp do doanh nghiệp chọn lựa, nhưng mà ko quá 26 ngày.

Tỉ dụ, 1 ngày làm việc để tính lương trong tháng được giới hạn tối đa là 26 ngày là thích hợp với quy định của luật pháp.

Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết bổ ích khác như: Đề nghị Tăng lương, Mức lương tối thiểu 5 2021 từ mục Hỏi đáp luật pháp của Dữ liệu mập.

Thông tin thêm

Quy định ngày công chuẩn của tháng 2022

Trong thực tiễn, nhiều người vẫn thường băn khoăn ko biết tính ngày công thế nào để xác định tiền công của mình cho chuẩn theo quy định của luật pháp. Do vậy, bài viết này Honda Anh Dũng sẽ san sẻ tới bạn bài viết Quy định ngày công chuẩn của tháng để bạn thông suốt hơn.

1. Tiền lương tháng có căn cứ theo số ngày công?

Vẻ ngoài tính lương đối với công nhân được quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động 5 2019. Căn cứ vào thuộc tính công tác và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và công nhân thỏa thuận trong giao kèo lao động vẻ ngoài trả lương theo thời kì, theo thành phầm và trả lương khoán như sau:

– Tiền lương theo thời kì được trả cho công nhân hưởng lương theo thời kì, căn cứ vào thời kì làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong giao kèo lao động, chi tiết:

– Tiền lương tháng được trả cho 1 tháng làm việc;

– Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng thì tiền công tuần được xác định bằng tiền công tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tuần thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong giao kèo lao động;

– Tiền lương giờ được trả cho 1 giờ làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền công giờ được xác định bằng tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

– Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm, căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo định mức lao động và đơn giá thành phầm được giao.

– Tiền lương khoán được trả cho công nhân hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì phải kết thúc.

Như vậy, tiền công tháng sẽ căn cứ vào ngày công nếu trong giao kèo công nhân và người sử dụng lao động thỏa thuận về vẻ ngoài trả lương là tiền công tháng được trả cho 1 tháng làm việc.

2. Cách tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết

Nước ta quy định hàng 5, cả nước sẽ được nghỉ làm đối với công nhân vào những ngày lễ tết. Vậy, lúc nghỉ vào những ngày này, thì tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết như thế nào?

Những ngày lễ, tết sau đây công nhân được lợi nguyên lương Điều 112 Bộ luật lao động 5 2019. 

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
Tết Âm lịch: 05 ngày;
Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Khi công nhân được thôi việc vào những ngày lễ, Tết là những ngày nghỉ hưởng nguyên lương, thì số công làm việc trong tháng vẫn được giữ nguyên.

3. Quy định về ngày công chuẩn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc tầm thường

……….

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng mà phải công bố cho công nhân biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc tầm thường ko quá 10 giờ trong 01 ngày và ko quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động tiến hành tuần làm việc 40 giờ đối với công nhân.

Như vậy, ngày công chuẩn là ko quá 24 hoặc 26 ngày trong 1 tháng.

4. Công thức tính ngày công trong tháng

Cách tính 1:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/ ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tiễn.

Cách tính 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/26 ngày công thực tiễn làm việc ( Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

5. Quy định về tính ngày công trả lương

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

1. Tiền lương theo thời kì (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho công nhân hưởng lương theo thời kì, căn cứ vào thời kì làm việc thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, chi tiết:

a) Tiền lương tháng được trả cho 1 tháng làm việc xác định trên cơ sở giao kèo lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và đảm bảo cho công nhân được nghỉ tính bình quân 01 tháng chí ít 04 ngày) theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa;

d) Tiền lương giờ được trả cho 1 giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

2. Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm, căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo định mức lao động và đơn giá thành phầm được giao.

3. Tiền lương khoán được trả cho công nhân hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì phải kết thúc.

Kế bên ấy, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa, nhưng mà tối đa ko quá 26 ngày

6. Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo luật pháp?

Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa, nhưng mà tối đa ko quá 26 ngày

Như vậy, ngày công tính lương trong 1 tháng chỉ tối đa ko quá 26 ngày thì đúng quy định của luật pháp.

Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết bổ ích khác như: Giđó đề xuất tăng lương, Mức lương tối thiểu vùng 2021 từ phân mục Hỏi đáp luật pháp của trang Honda Anh Dũng.

#Quy #định #ngày #công #chuẩn #của #tháng

Trong thực tiễn, nhiều người vẫn thường băn khoăn ko biết tính ngày công thế nào để xác định tiền công của mình cho chuẩn theo quy định của luật pháp. Do vậy, bài viết này Honda Anh Dũng sẽ san sẻ tới bạn bài viết Quy định ngày công chuẩn của tháng để bạn thông suốt hơn.

1. Tiền lương tháng có căn cứ theo số ngày công?

Vẻ ngoài tính lương đối với công nhân được quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động 5 2019. Căn cứ vào thuộc tính công tác và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và công nhân thỏa thuận trong giao kèo lao động vẻ ngoài trả lương theo thời kì, theo thành phầm và trả lương khoán như sau:

– Tiền lương theo thời kì được trả cho công nhân hưởng lương theo thời kì, căn cứ vào thời kì làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong giao kèo lao động, chi tiết:

– Tiền lương tháng được trả cho 1 tháng làm việc;

– Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng thì tiền công tuần được xác định bằng tiền công tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tuần thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong giao kèo lao động;

– Tiền lương giờ được trả cho 1 giờ làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền công giờ được xác định bằng tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

– Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm, căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo định mức lao động và đơn giá thành phầm được giao.

– Tiền lương khoán được trả cho công nhân hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì phải kết thúc.

Như vậy, tiền công tháng sẽ căn cứ vào ngày công nếu trong giao kèo công nhân và người sử dụng lao động thỏa thuận về vẻ ngoài trả lương là tiền công tháng được trả cho 1 tháng làm việc.

2. Cách tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết

Nước ta quy định hàng 5, cả nước sẽ được nghỉ làm đối với công nhân vào những ngày lễ tết. Vậy, lúc nghỉ vào những ngày này, thì tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết như thế nào?

Những ngày lễ, tết sau đây công nhân được lợi nguyên lương Điều 112 Bộ luật lao động 5 2019. 

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
Tết Âm lịch: 05 ngày;
Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Khi công nhân được thôi việc vào những ngày lễ, Tết là những ngày nghỉ hưởng nguyên lương, thì số công làm việc trong tháng vẫn được giữ nguyên.

3. Quy định về ngày công chuẩn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc tầm thường

……….

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng mà phải công bố cho công nhân biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc tầm thường ko quá 10 giờ trong 01 ngày và ko quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động tiến hành tuần làm việc 40 giờ đối với công nhân.

Như vậy, ngày công chuẩn là ko quá 24 hoặc 26 ngày trong 1 tháng.

4. Công thức tính ngày công trong tháng

Cách tính 1:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/ ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tiễn.

Cách tính 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/26 ngày công thực tiễn làm việc ( Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

5. Quy định về tính ngày công trả lương

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

1. Tiền lương theo thời kì (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho công nhân hưởng lương theo thời kì, căn cứ vào thời kì làm việc thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, chi tiết:

a) Tiền lương tháng được trả cho 1 tháng làm việc xác định trên cơ sở giao kèo lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và đảm bảo cho công nhân được nghỉ tính bình quân 01 tháng chí ít 04 ngày) theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa;

d) Tiền lương giờ được trả cho 1 giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

2. Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm, căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo định mức lao động và đơn giá thành phầm được giao.

3. Tiền lương khoán được trả cho công nhân hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì phải kết thúc.

Kế bên ấy, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa, nhưng mà tối đa ko quá 26 ngày

6. Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo luật pháp?

Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa, nhưng mà tối đa ko quá 26 ngày

Như vậy, ngày công tính lương trong 1 tháng chỉ tối đa ko quá 26 ngày thì đúng quy định của luật pháp.

Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết bổ ích khác như: Giđó đề xuất tăng lương, Mức lương tối thiểu vùng 2021 từ phân mục Hỏi đáp luật pháp của trang Honda Anh Dũng.

#Quy #định #ngày #công #chuẩn #của #tháng

Trong thực tiễn, nhiều người vẫn thường băn khoăn ko biết tính ngày công thế nào để xác định tiền công của mình cho chuẩn theo quy định của luật pháp. Do vậy, bài viết này Honda Anh Dũng sẽ san sẻ tới bạn bài viết Quy định ngày công chuẩn của tháng để bạn thông suốt hơn.

1. Tiền lương tháng có căn cứ theo số ngày công?

Vẻ ngoài tính lương đối với công nhân được quy định tại Điều 54 Bộ luật lao động 5 2019. Căn cứ vào thuộc tính công tác và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và công nhân thỏa thuận trong giao kèo lao động vẻ ngoài trả lương theo thời kì, theo thành phầm và trả lương khoán như sau:

– Tiền lương theo thời kì được trả cho công nhân hưởng lương theo thời kì, căn cứ vào thời kì làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong giao kèo lao động, chi tiết:

– Tiền lương tháng được trả cho 1 tháng làm việc;

– Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng thì tiền công tuần được xác định bằng tiền công tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tuần thì tiền công ngày được xác định bằng tiền công tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong giao kèo lao động;

– Tiền lương giờ được trả cho 1 giờ làm việc. Trường hợp giao kèo lao động thỏa thuận tiền công theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền công giờ được xác định bằng tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

– Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm, căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo định mức lao động và đơn giá thành phầm được giao.

– Tiền lương khoán được trả cho công nhân hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì phải kết thúc.

Như vậy, tiền công tháng sẽ căn cứ vào ngày công nếu trong giao kèo công nhân và người sử dụng lao động thỏa thuận về vẻ ngoài trả lương là tiền công tháng được trả cho 1 tháng làm việc.

2. Cách tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết

Nước ta quy định hàng 5, cả nước sẽ được nghỉ làm đối với công nhân vào những ngày lễ tết. Vậy, lúc nghỉ vào những ngày này, thì tính ngày công chuẩn trong tháng có ngày lễ, Tết như thế nào?

Những ngày lễ, tết sau đây công nhân được lợi nguyên lương Điều 112 Bộ luật lao động 5 2019. 

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
Tết Âm lịch: 05 ngày;
Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Khi công nhân được thôi việc vào những ngày lễ, Tết là những ngày nghỉ hưởng nguyên lương, thì số công làm việc trong tháng vẫn được giữ nguyên.

3. Quy định về ngày công chuẩn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc tầm thường

……….

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng mà phải công bố cho công nhân biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc tầm thường ko quá 10 giờ trong 01 ngày và ko quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động tiến hành tuần làm việc 40 giờ đối với công nhân.

Như vậy, ngày công chuẩn là ko quá 24 hoặc 26 ngày trong 1 tháng.

4. Công thức tính ngày công trong tháng

Cách tính 1:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/ ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tiễn.

Cách tính 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có)/26 ngày công thực tiễn làm việc ( Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

5. Quy định về tính ngày công trả lương

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

1. Tiền lương theo thời kì (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho công nhân hưởng lương theo thời kì, căn cứ vào thời kì làm việc thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, chi tiết:

a) Tiền lương tháng được trả cho 1 tháng làm việc xác định trên cơ sở giao kèo lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho 1 tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và đảm bảo cho công nhân được nghỉ tính bình quân 01 tháng chí ít 04 ngày) theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa;

d) Tiền lương giờ được trả cho 1 giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền công ngày chia cho số giờ làm việc tầm thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

2. Tiền lương theo thành phầm được trả cho công nhân hưởng lương theo thành phầm, căn cứ vào chừng độ kết thúc số lượng, chất lượng thành phầm theo định mức lao động và đơn giá thành phầm được giao.

3. Tiền lương khoán được trả cho công nhân hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công tác và thời kì phải kết thúc.

Kế bên ấy, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa, nhưng mà tối đa ko quá 26 ngày

6. Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo luật pháp?

Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc tầm thường trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng mà công ty chọn lựa, nhưng mà tối đa ko quá 26 ngày

Như vậy, ngày công tính lương trong 1 tháng chỉ tối đa ko quá 26 ngày thì đúng quy định của luật pháp.

Mời các bạn tham khảo thêm 1 số bài viết bổ ích khác như: Giđó đề xuất tăng lương, Mức lương tối thiểu vùng 2021 từ phân mục Hỏi đáp luật pháp của trang Honda Anh Dũng.

#Quy #định #ngày #công #chuẩn #của #tháng


#Quy #định #ngày #công #chuẩn #của #tháng

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button