PUBG Mobile 2.0: Ngày phát hành, thời gian bảo trì và những tính năng sẽ được phát hành

Dưới đây là ngày phát hành, thời kì bảo trì và các công dụng có trong bản cập nhật 2.0.

Tencent Games và Krafton đang cố gắng ko dừng để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho game thủ PUBG Mobile. Người chơi trên toàn toàn cầu hào hứng hy vọng các bản cập nhật mới với các công dụng, cơ chế, nội dung, bản đồ, vũ khí mới và hơn thế nữa.

Những bản cập nhật này cũng gây được nhiều tiếng vang trong số đông người chơi. Điều gần giống cũng có thể nói đối với bản cập nhật 2.0 sắp đến, đây sẽ là bản cập nhật phệ thứ 3 trong 5 nay.

Xem thêm: Bản cập nhật PUBG Mobile 2.0: Các công dụng và chỉnh sửa mới của bản đồ Livik

Bản cập nhật 2.0 sắp đến vẫn đang được tăng trưởng và những người thí điểm bản beta hiện đang chơi bản cập nhật để phát hiện bất cứ trục trẹo hoặc lỗi nào. Người chơi có thể mong chờ 1 số công dụng và bản đồ mới trong bản cập nhật sắp đến (đặc thù là bạn dạng Livik chính thức).

Bản cập nhật 2.0 sắp đến trong PUBG Mobile sẽ được phát hành vào 11 tháng 5 tới và thời kì bảo trì dự định ​​là 7:00 sáng tới 2:00 chiều, ngày 11 tháng 5 (giờ Việt Nam).

Trận chiến vi mô RP đang diễn ra cũng hoàn thành vào 18 tháng 5.

Xem thêm: PUBG Mobile 2.0: Cải tiến bản đồ Livik, vũ khí và dụng cụ mới nhưng bạn cần biết

Các công dụng mới sẽ có trên PUBG Mobile 2.0

Cũng như các bản cập nhật trước, bản cập nhật 2.0 đem lại 1 số cải tiến nhằm tăng lên trải nghiệm chơi game của người chơi.

Đây là những công dụng sẽ được bổ sung trong bản cập nhật 2.0 mới:

  • Cập nhật bản đồ Livik

Bản cập nhật PUBG Mobile 2.0 Livik Map

  • Chủ đề Khám phá Evangelion

Khám phá Evangelion PUBG Mobile 2.0

  • Xe địa hình mới

Xe địa hình mới PUBG Mobile 2.0

  • Tác dụng sắm vũ khí XT

Tính năng mua vũ khí XT PUBG Mobile 2.0

  • Hệ thống Ban Pan mới

PUBG Mobile ban pan 2.0

  • Các công dụng và cách chơi mới như tab nhiệm vụ RP chưa kết thúc trong trận đấu và thanh công suất đạn.
  • Các cải tiến căn bản đối với điều khiển và giao diện khách hàng
  • dTrường đấu Battle Royale mới.

Thông tin thêm

PUBG Mobile 2.0: Ngày phát hành, thời kì bảo trì và những công dụng sẽ được phát hành

Dưới đây là ngày phát hành, thời kì bảo trì và các công dụng có trong trong bản cập nhật 2.0.

Tencent Games và Krafton làm việc ko dừng để đem lại cho game thủ PUBG Mobile trải nghiệm tốt nhất. Game thủ trên toàn toàn cầu hào hứng hy vọng các bản cập nhật mới với các công dụng, cơ chế, nội dung, bản đồ, vũ khí mới và hơn thế nữa.

Những bản cập nhật này cũng tạo ra nhiều tiếng vang trong số đông người chơi. Điều gần giống cũng có thể nói đối với bản cập nhật 2.0 sắp đến, đây sẽ là bản cập nhật phệ thứ 3 trong 5 nay.

Xem thêm: PUBG Mobile Update 2.0: Các công dụng và chỉnh sửa trong bản đồ Livik mới

Bản cập nhật 2.0 sắp đến vẫn đang trong công đoạn tăng trưởng và những người thí điểm bản beta hiện đang chơi bản cập nhật để phát hiện bất cứ trục trẹo hoặc lỗi nào. Người chơi có thể mong chờ 1 số công dụng và bản đồ mới trong bản cập nhật sắp đến (đặc thù là bạn dạng Livik chính thức).

Bản cập nhật 2.0 sắp đến trong PUBG Mobile sẽ được phát hành vào 11 tháng 5 đến và thời kì bảo trì dự định từ 7h00 sáng tới 14h00 trưa, ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam).

RP Micro Battle đang diễn ra cũng sẽ hoàn thành vào ngày 18 tháng 5. 

Xem thêm: PUBG Mobile 2.0: Các cải tiến về bản đồ Livik, vũ khí và dụng cụ mới nhưng bạn cần biết

 

Những công dụng mới sẽ có trên PUBG Mobile 2.0

Gần giống các bản cập nhật trước đây, Update 2.0 sẽ đem lại 1 số cải tiến giúp tăng lên trải nghiệm chơi game của người chơi. 

Dưới đây là các công dụng sẽ được thêm vào trong bản cập nhật 2.0 mới:

Cập nhật bản đồ Livik

Chủ đề khám phá Evangelion

Xe địa hình mới

Tác dụng sắm vũ khí XT

Hệ thông Ban Pan mới

Trò chơi và các công dụng mới như tab nhiệm vụ RP chưa kết thúc trong trận đánh và thanh dung lượng đạn.
Các cải tiến căn bản đối với điều khiển và giao diện khách hàng
Trường đấu Battle Royale mới.

 

#PUBG #Mobile #Ngày #phát #hành #thời #gian #bảo #trì #và #những #tính #năng #sẽ #được #phát #hành

Dưới đây là ngày phát hành, thời kì bảo trì và các công dụng có trong trong bản cập nhật 2.0.

Tencent Games và Krafton làm việc ko dừng để đem lại cho game thủ PUBG Mobile trải nghiệm tốt nhất. Game thủ trên toàn toàn cầu hào hứng hy vọng các bản cập nhật mới với các công dụng, cơ chế, nội dung, bản đồ, vũ khí mới và hơn thế nữa.

Những bản cập nhật này cũng tạo ra nhiều tiếng vang trong số đông người chơi. Điều gần giống cũng có thể nói đối với bản cập nhật 2.0 sắp đến, đây sẽ là bản cập nhật phệ thứ 3 trong 5 nay.

Xem thêm: PUBG Mobile Update 2.0: Các công dụng và chỉnh sửa trong bản đồ Livik mới

Bản cập nhật 2.0 sắp đến vẫn đang trong công đoạn tăng trưởng và những người thí điểm bản beta hiện đang chơi bản cập nhật để phát hiện bất cứ trục trẹo hoặc lỗi nào. Người chơi có thể mong chờ 1 số công dụng và bản đồ mới trong bản cập nhật sắp đến (đặc thù là bạn dạng Livik chính thức).

Bản cập nhật 2.0 sắp đến trong PUBG Mobile sẽ được phát hành vào 11 tháng 5 đến và thời kì bảo trì dự định từ 7h00 sáng tới 14h00 trưa, ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam).

RP Micro Battle đang diễn ra cũng sẽ hoàn thành vào ngày 18 tháng 5. 

Xem thêm: PUBG Mobile 2.0: Các cải tiến về bản đồ Livik, vũ khí và dụng cụ mới nhưng bạn cần biết

 

Những công dụng mới sẽ có trên PUBG Mobile 2.0

Gần giống các bản cập nhật trước đây, Update 2.0 sẽ đem lại 1 số cải tiến giúp tăng lên trải nghiệm chơi game của người chơi. 

Dưới đây là các công dụng sẽ được thêm vào trong bản cập nhật 2.0 mới:

Cập nhật bản đồ Livik

Chủ đề khám phá Evangelion

Xe địa hình mới

Tác dụng sắm vũ khí XT

Hệ thông Ban Pan mới

Trò chơi và các công dụng mới như tab nhiệm vụ RP chưa kết thúc trong trận đánh và thanh dung lượng đạn.
Các cải tiến căn bản đối với điều khiển và giao diện khách hàng
Trường đấu Battle Royale mới.

 

#PUBG #Mobile #Ngày #phát #hành #thời #gian #bảo #trì #và #những #tính #năng #sẽ #được #phát #hành

Dưới đây là ngày phát hành, thời kì bảo trì và các công dụng có trong trong bản cập nhật 2.0.

Tencent Games và Krafton làm việc ko dừng để đem lại cho game thủ PUBG Mobile trải nghiệm tốt nhất. Game thủ trên toàn toàn cầu hào hứng hy vọng các bản cập nhật mới với các công dụng, cơ chế, nội dung, bản đồ, vũ khí mới và hơn thế nữa.

Những bản cập nhật này cũng tạo ra nhiều tiếng vang trong số đông người chơi. Điều gần giống cũng có thể nói đối với bản cập nhật 2.0 sắp đến, đây sẽ là bản cập nhật phệ thứ 3 trong 5 nay.

Xem thêm: PUBG Mobile Update 2.0: Các công dụng và chỉnh sửa trong bản đồ Livik mới

Bản cập nhật 2.0 sắp đến vẫn đang trong công đoạn tăng trưởng và những người thí điểm bản beta hiện đang chơi bản cập nhật để phát hiện bất cứ trục trẹo hoặc lỗi nào. Người chơi có thể mong chờ 1 số công dụng và bản đồ mới trong bản cập nhật sắp đến (đặc thù là bạn dạng Livik chính thức).

Bản cập nhật 2.0 sắp đến trong PUBG Mobile sẽ được phát hành vào 11 tháng 5 đến và thời kì bảo trì dự định từ 7h00 sáng tới 14h00 trưa, ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam).

RP Micro Battle đang diễn ra cũng sẽ hoàn thành vào ngày 18 tháng 5. 

Xem thêm: PUBG Mobile 2.0: Các cải tiến về bản đồ Livik, vũ khí và dụng cụ mới nhưng bạn cần biết

 

Những công dụng mới sẽ có trên PUBG Mobile 2.0

Gần giống các bản cập nhật trước đây, Update 2.0 sẽ đem lại 1 số cải tiến giúp tăng lên trải nghiệm chơi game của người chơi. 

Dưới đây là các công dụng sẽ được thêm vào trong bản cập nhật 2.0 mới:

Cập nhật bản đồ Livik

Chủ đề khám phá Evangelion

Xe địa hình mới

Tác dụng sắm vũ khí XT

Hệ thông Ban Pan mới

Trò chơi và các công dụng mới như tab nhiệm vụ RP chưa kết thúc trong trận đánh và thanh dung lượng đạn.
Các cải tiến căn bản đối với điều khiển và giao diện khách hàng
Trường đấu Battle Royale mới.

 

#PUBG #Mobile #Ngày #phát #hành #thời #gian #bảo #trì #và #những #tính #năng #sẽ #được #phát #hành


#PUBG #Mobile #Ngày #phát #hành #thời #gian #bảo #trì #và #những #tính #năng #sẽ #được #phát #hành

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button