Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 5 2022 Phiên bản mới nhất ngày nay được tiến hành theo công văn 1523 / BGDĐT-QLCL về việc chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi cuối cấp THPT 5 2022 do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 19/04/2022.

Trước lúc điền phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ bài dự thi và chỉ dẫn lấy phiếu, nếu có gì lớn mờ, thí sinh hỏi cán bộ tiếp thu phiếu đăng ký dự thi để được chỉ dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu bổn phận về những thông tin đã hỗ trợ trong phiếu đăng ký. Ngoài ra, các em nên nắm được các mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học 5 2022.

Phiếu đăng ký dự thi cuối cấp THPT 2022

Cách đăng ký dự thi cuối cấp THPT 5 2022

PHÒNG CỤC BỘ PHẬN LÀM ………… MÃ SỐ: Thí sinh đăng ký bằng Đơn vị đăng ký dự thi của Bộ Giáo dục và Huấn luyện ghi tên Bộ Giáo dục và Huấn luyện vào ô trống, sau đấy điền 2 chữ số chỉ mã Bộ Giáo dục và Huấn luyện vào 2 ô trống tiếp theo. , mã đề thi do Bộ Giáo dục và Huấn luyện hỗ trợ.

Bài viết Số phiếu: Nơi nhận đăng ký, thí sinh ko ghi mục này.

Phần 1, 2: Đăng ký theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi cuối cấp THCS (sau đây gọi tắt là Phiếu đăng ký dự thi).

Phần 3: a) Nơi sinh Thí sinh chỉ cần hỗ trợ tên tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương (tỉnh / thành thị), nếu sinh ở nước ngoài, thí sinh chỉ cần hỗ trợ tên quê (bằng tiếng Việt). b) Dân tộc theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài sau đấy ghi lại (X) vào ô kế bên.

Phần 4: Đối với CCCD hoặc CMND mẫu mới thì ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với CMND mẫu cũ ghi 9 số vào 9 ô cuối bên phải, 3 ô đầu để trống.

Phần 5: Mã thành thị / tỉnh, mã quận / huyện và mã quận / huyện chỉ dành cho các thành thị / quận trong Khu vực 1 được quy định bởi MUST. Thí sinh phải tra cứu nơi đăng ký để điền đúng Mã Bang / Thành phố, Mã Quận / Huyện, Thành phố / Vùng phụ cận nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú ngày nay vào các ô tương ứng bên phải. Thí sinh ko có hộ khẩu thường trú tại đô thị khu vực 1 phải để trống ô mã đô thị. Sau lúc nhập đầy đủ mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên đô thị / quận / huyện, tỉnh / thành thị vào dòng trống. Thí sinh thuộc nhân vật dành đầu tiên hoặc khu vực liên can tới nơi thường trú / hộ khẩu thường trú, đề xuất công nhận thời hạn có hộ khẩu / thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng tại các thành thị đặc trưng gieo neo, các địa phương có thôn đặc trưng gieo neo chỉ cần khoảng học THCS bằng cách ghi lại vào ô tương ứng.

Phần 6: Điền tên và địa chỉ của trường thuộc quận / huyện, tỉnh / thành thị vào dòng gạch ngang. Ghi mã quận, huyện nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, nếu mã trường có 1 chữ số. 2 ô đầu ghi chữ số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi chữ số 0). Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham dự đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm thì ghi mã tỉnh / thành thị tương ứng với tỉnh đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh. với thời kì. Nếu bạn đi du học, những 5 bạn đi du học thì ghi mã tỉnh / thành thị tương ứng với tỉnh / thành thị theo nơi ở / hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, mã trường THPT là 800 Phần tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi thí sinh đang học (thí dụ: 12A1, 12A2, …), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Phần 7: Nhập dế yêu, email. Đối với thí sinh cần điều chỉnh đăng ký xét tuyển online phải đăng ký số dế yêu thiết bị cầm tay nhận mật khẩu dùng 1 lần (OTP) qua tin nhắn để bảo đảm bảo mật lúc đăng ký xét tuyển. Đăng ký nhập học online.

Mục 8: Ứng cử viên phải hỗ trợ thông tin liên lạc: họ và tên; số dế yêu; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường, hẻm), quận / huyện, quận / huyện, tỉnh / thành thị. Địa chỉ này cũng là địa chỉ nhận giấy báo nhập học nếu thí sinh trúng tuyển.

Phần 9: Thí sinh muốn lấy kết quả thi để xét tuyển đại học; Trường Cao đẳng Sư phạm Măng non, ghi lại (X) vào ô kế bên.

Phần 10: Thí sinh phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để ghi rõ thí sinh đang học bổ túc văn hóa cấp THCS hoặc cấp THCS.

Phần 11: Đối với thí sinh tự do phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô trống để phân biệt rõ thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).

Phần 12: Thí sinh đăng ký dự thi với 1 Ban coi thi thì ghi tên Ban coi thi và mã số Ban coi thi do Bộ Giáo dục và Huấn luyện quy định vào địa điểm tương ứng.

Điều 13: Học trò học lớp 12 THPT của trường nào thì nộp phiếu đăng ký dự thi cho trường đấy. Các nhân vật khác nộp giấy má đăng ký tuyển sinh tại các vị trí do Bộ Giáo dục và Huấn luyện chỉ định. Mã ĐVTN đăng ký tiến hành theo chỉ dẫn của nơi đăng ký ĐKXT.

Điều 14: Thí sinh đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký dự thi tại 1thí sinh ko được chọn các môn thi từng phần theo điểm. b† Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục tiêu dự thi, tùy theo việc chọn lọc tổ hợp các môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn toàn thể bài thi (tính điểm 1) hoặc chỉ chọn 1 vài chủ đề thành phần (theo điểm b) thích hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp (Khoa học thiên nhiên hoặc Khoa học xã hội). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký dự thi 1 phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Thí sinh tự do 5 trước chưa tốt nghiệp THPT có các bài thi / môn (xác nhận bằng tốt nghiệp THPT) đủ điều kiện bảo lưu, muốn giữ lại bài thi / môn thì phải cộng điểm. các bài rà soát. / chủ đề ở Mục 16† Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn lọc thi từng phần / môn (bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. Thí sinh vật học theo chương trình Giáo dục rộng rãi được chọn bài thi ngoại ngữ nếu có ước vọng sử dụng môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi / môn học 1 phần: Thí sinh đăng ký bài thi / môn thành phần phải ghi lại (X) vào ô bài thi / môn thành phần tương ứng, đối với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh điền mã đề tương ứng với môn ngoại ngữ chi tiết như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Người Pháp; N4 – Người Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Hàn Quốc. Thí sinh chỉ được chọn các bài thi từng phần trong bài thi tổ hợp.

Phần 15: Đối với thí sinh có ước vọng miễn thi môn ngoại ngữ, cần ghi rõ loại giấy chứng thực đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Huấn luyện. Đối với giấy chứng thực có ghi điểm thi (điểm thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm rà soát

Điều 16: Thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi THPT 5 trước, nếu có bài thi / môn nào đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của 1 bài thi / môn nào thì ghi điểm của bài thi / môn đấy vào de (Xem xét: đối với bài thi tổ hợp, thí sinh có quyền bảo lưu kết quả của từng bài thi từng phần, nếu đủ điều kiện, để giữ nguyên điểm của bài thi tổ hợp, thí sinh phải đạt điểm của tất cả các phần của bài tổ hợp. thi). Đối với các bài thi / môn học được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký các bài thi (bài thi hoặc môn thành phần) trên Mục 14 chỉ lúc muốn sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. /

Thông tin thêm

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 5 2022

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 5 2022 mới nhất ngày nay được tiến hành theo  Công văn 1523/BGDĐT-QLCL chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi 5 2022 do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 19/04/2022.

Trước lúc khai phiếu đăng ký dự thi, các em học trò phải đọc kỹ các mục và bản chỉ dẫn ghi phiếu, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp thu ĐKDT để được chỉ dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu bổn phận về thông tin khai trong Phiếu ĐKDT. Kế bên đấy, các em cần nắm rõ những mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2022.

Phiếu đăng ký dự thi kì thi tốt nghiệp THPT 2022

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc Sở GDĐT nào thì ghi tên Sở GDĐT vào địa điểm trống, sau đấy điền 2 chữ số bộc lộ mã Sở GDĐT vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.

Mục Số phiếu: Nơi tiếp thu đăng ký dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành thị trực thuộc Trung ương (tỉnh/thành thị), nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tổ quốc (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 4: Đối với CCCD hoặc CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, 3 ô đầu để trống.

Mục 5: Mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh có nơi/hộ khẩu thường trú ngày nay vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh ko có nơi/hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ không ô mã xã. Sau lúc điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện dành đầu tiên nhân vật hoặc khu vực có liên can tới nơi thường trú/hộ khẩu thường trú, đề xuất phải khẳng định thời kì có nơi thường trú/hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc trưng gieo neo, xã có thôn đặc trưng gieo neo chỉ cần khoảng học THPT bằng cách ghi lại vào ô tương ứng.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ tới huyện/quận, tỉnh/thành thị của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công an, bộ đội được cử tham dự dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh/thành thị tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời kì học ở nước ngoài thì những 5 học ở nước ngoài ghi mã tỉnh/thành thị tương ứng với tỉnh/thành thị theo nơi/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học (thí dụ 12A1, 12A2,…), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ dế yêu, email. Đối với thí sinh có đề xuất điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh online, cần đăng ký số dế yêu thiết bị cầm tay của mình để được cấp mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) qua tin nhắn bảo đảm cho sự bảo mật lúc đăng ký xét tuyển online.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số dế yêu; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngóc), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị. Địa chỉ này cùng lúc là địa chỉ nhận Giđấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có ước vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 10: Thí sinh buộc phải phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để bộc lộ rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT.

Mục 11: Đối với thí sinh tự do phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào địa điểm tương ứng.

Mục 13: Học trò đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đấy. Các nhân vật khác nộp ĐKDT tại các vị trí do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo chỉ dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: Đối với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục tiêu dự thi, tùy theo việc chọn lọc tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn 1 số môn thành phần (tại điểm b) cho thích hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp THPT) 5 trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đấy ở Mục 16. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã đề xuất bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với thí sinh vật học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có ước vọng sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì ghi lại (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với tiếng nói chi tiết như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong 1 bài thi tổ hợp.

Mục 15: Đối với thí sinh có ước vọng miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT 5 trước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đấy vào ô tương ứng (Xem xét: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đấy). Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có ước vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng./

#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 5 2022 mới nhất ngày nay được tiến hành theo  Công văn 1523/BGDĐT-QLCL chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi 5 2022 do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 19/04/2022.

Trước lúc khai phiếu đăng ký dự thi, các em học trò phải đọc kỹ các mục và bản chỉ dẫn ghi phiếu, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp thu ĐKDT để được chỉ dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu bổn phận về thông tin khai trong Phiếu ĐKDT. Kế bên đấy, các em cần nắm rõ những mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2022.

Phiếu đăng ký dự thi kì thi tốt nghiệp THPT 2022

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc Sở GDĐT nào thì ghi tên Sở GDĐT vào địa điểm trống, sau đấy điền 2 chữ số bộc lộ mã Sở GDĐT vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.

Mục Số phiếu: Nơi tiếp thu đăng ký dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành thị trực thuộc Trung ương (tỉnh/thành thị), nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tổ quốc (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 4: Đối với CCCD hoặc CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, 3 ô đầu để trống.

Mục 5: Mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh có nơi/hộ khẩu thường trú ngày nay vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh ko có nơi/hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ không ô mã xã. Sau lúc điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện dành đầu tiên nhân vật hoặc khu vực có liên can tới nơi thường trú/hộ khẩu thường trú, đề xuất phải khẳng định thời kì có nơi thường trú/hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc trưng gieo neo, xã có thôn đặc trưng gieo neo chỉ cần khoảng học THPT bằng cách ghi lại vào ô tương ứng.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ tới huyện/quận, tỉnh/thành thị của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công an, bộ đội được cử tham dự dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh/thành thị tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời kì học ở nước ngoài thì những 5 học ở nước ngoài ghi mã tỉnh/thành thị tương ứng với tỉnh/thành thị theo nơi/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học (thí dụ 12A1, 12A2,…), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ dế yêu, email. Đối với thí sinh có đề xuất điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh online, cần đăng ký số dế yêu thiết bị cầm tay của mình để được cấp mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) qua tin nhắn bảo đảm cho sự bảo mật lúc đăng ký xét tuyển online.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số dế yêu; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngóc), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị. Địa chỉ này cùng lúc là địa chỉ nhận Giđấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có ước vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 10: Thí sinh buộc phải phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để bộc lộ rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT.

Mục 11: Đối với thí sinh tự do phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào địa điểm tương ứng.

Mục 13: Học trò đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đấy. Các nhân vật khác nộp ĐKDT tại các vị trí do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo chỉ dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: Đối với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục tiêu dự thi, tùy theo việc chọn lọc tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn 1 số môn thành phần (tại điểm b) cho thích hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp THPT) 5 trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đấy ở Mục 16. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã đề xuất bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với thí sinh vật học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có ước vọng sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì ghi lại (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với tiếng nói chi tiết như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong 1 bài thi tổ hợp.

Mục 15: Đối với thí sinh có ước vọng miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT 5 trước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đấy vào ô tương ứng (Xem xét: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đấy). Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có ước vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng./

#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 5 2022 mới nhất ngày nay được tiến hành theo  Công văn 1523/BGDĐT-QLCL chỉ dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học rộng rãi 5 2022 do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành ngày 19/04/2022.

Trước lúc khai phiếu đăng ký dự thi, các em học trò phải đọc kỹ các mục và bản chỉ dẫn ghi phiếu, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp thu ĐKDT để được chỉ dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu bổn phận về thông tin khai trong Phiếu ĐKDT. Kế bên đấy, các em cần nắm rõ những mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh Đại học 2022.

Phiếu đăng ký dự thi kì thi tốt nghiệp THPT 2022

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc Sở GDĐT nào thì ghi tên Sở GDĐT vào địa điểm trống, sau đấy điền 2 chữ số bộc lộ mã Sở GDĐT vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.

Mục Số phiếu: Nơi tiếp thu đăng ký dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành thị trực thuộc Trung ương (tỉnh/thành thị), nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tổ quốc (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 4: Đối với CCCD hoặc CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, 3 ô đầu để trống.

Mục 5: Mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành thị, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh có nơi/hộ khẩu thường trú ngày nay vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh ko có nơi/hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ không ô mã xã. Sau lúc điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện dành đầu tiên nhân vật hoặc khu vực có liên can tới nơi thường trú/hộ khẩu thường trú, đề xuất phải khẳng định thời kì có nơi thường trú/hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc trưng gieo neo, xã có thôn đặc trưng gieo neo chỉ cần khoảng học THPT bằng cách ghi lại vào ô tương ứng.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ tới huyện/quận, tỉnh/thành thị của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công an, bộ đội được cử tham dự dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh/thành thị tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời kì học ở nước ngoài thì những 5 học ở nước ngoài ghi mã tỉnh/thành thị tương ứng với tỉnh/thành thị theo nơi/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học (thí dụ 12A1, 12A2,…), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ dế yêu, email. Đối với thí sinh có đề xuất điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh online, cần đăng ký số dế yêu thiết bị cầm tay của mình để được cấp mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) qua tin nhắn bảo đảm cho sự bảo mật lúc đăng ký xét tuyển online.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số dế yêu; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngóc), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành thị. Địa chỉ này cùng lúc là địa chỉ nhận Giđấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có ước vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Măng non thì ghi lại (X) vào ô kế bên.

Mục 10: Thí sinh buộc phải phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để bộc lộ rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT.

Mục 11: Đối với thí sinh tự do phải ghi lại (X) vào 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào địa điểm tương ứng.

Mục 13: Học trò đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đấy. Các nhân vật khác nộp ĐKDT tại các vị trí do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo chỉ dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: Đối với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục tiêu dự thi, tùy theo việc chọn lọc tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn 1 số môn thành phần (tại điểm b) cho thích hợp. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp THPT) 5 trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đấy ở Mục 16. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã đề xuất bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với thí sinh vật học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có ước vọng sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì ghi lại (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với tiếng nói chi tiết như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong 1 bài thi tổ hợp.

Mục 15: Đối với thí sinh có ước vọng miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT 5 trước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đấy vào ô tương ứng (Xem xét: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đấy). Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có ước vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng./

#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5


#Phiếu #đăng #ký #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT #5

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button