One Piece 1048 đưa ra gợi ý về cách Luffy sẽ chiến đấu với Akainu?

Cuộc chiến giữa cao su và magma vững chắc sẽ rất thảm khốc.

Có những manh mối cho thấy trận đánh giữa Kaido và Luffy trong One Piece Chương 1048 gợi ý về cách Luffy sẽ đương đầu với Akainu trong ngày mai.

1. Suy nhược thân thể của Luffy vẫn như cũ

Trong One Piece 1048, bàn tay của Luffy trông rất hot lúc Kaido dùng lửa che thân mình. 1 mảnh

lên 1 cấp độ mới để có thể tấn công đối phương nhưng mà ko cần phải xúc tiếp.

Nhờ vậy, trong One Piece 1048, Luffy có vẻ tự tin rằng mình có thể đánh bại Kaido bằng khẩu Gomu Gomu no Bajrang Gun của mình nhưng mà ko cần chạm vào thân thể bị bao phủ bởi ngọn lửa của Kaido.

Chính vì thế, nhiều người ngưỡng mộ cho rằng rất có thể Luffy sẽ sử dụng kỹ thuật Gomu Gomu no Bajrang Gun để chống lại Akainu trong ngày mai.

3. Luffy và Akainu sẽ có 1 trận đánh Haki cấp cao?

One Piece 1048 Gợi ý về cách Luffy sẽ chiến đấu với Akainu? - Ảnh 3.

Dù rằng Luffy có thể sử dụng Haki – 1 vũ khí xuất sắc để chống lại người mạnh của trái ác quỷ hệ Logia. Nhưng với bản lĩnh tạo và điều khiển magma của Akainu, ấy vẫn sẽ là 1 trở lực vật gian nan đích thực cũng là 1 kỹ thuật được sử dụng cộng với Haki vũ trang, Cân đối Phần lớn vững chắc rằng Akainu cũng có thể sử dụng các kỹ thuật với Haki vũ trang gần giống hoặc thậm chí nặng hơn.

Chưa kể, với nhân cách là Đô đốc Hạm đội, Akainu rất có thể cũng thuần thục Haki quan sát cấp cao, vì thế việc Luffy đánh bại Akainu cũng sẽ ko dễ ợt tương tự.

Thành ra, trận chiến của Luffy chống lại Akainu biến thành 1 trận chiến thảm khốc hơn với Haki.

Nhưng chí ít, bản lĩnh tấn công nhưng mà ko cần chạm vào thân thể kẻ thù của Luffy có thể đưa cậu tới gần cấp độ của Akainu hơn hiện nay.

https://gamek.vn/one-piece-1048-dua-ra-goi-y-ve-cach-luffy-se-chien-dau-voi-akainu-20220509173856808.chn

Dựa theo

Thông tin thêm

One Piece 1048 đưa ra gợi ý về cách Luffy sẽ đấu tranh với Akainu?

Cuộc chiến giữa cao su với magma vững chắc sẽ rất cam go.

Có manh mối cho thấy trận đánh giữa Kaido và Luffy trong One Piece chap 1048 đã gợi ý Luffy sẽ đương đầu với Akainu như thế nào trong ngày mai.

1. Điểm yếu của thân thể Luffy vẫn vậy

Trong One Piece 1048, bàn tay của Luffy trông rất hot lúc Kaido dùng lửa bao phủ thân thể cậu. One Piece 

 của mình lên 1 tầm cao mới để có thể tấn công đối phương nhưng mà ko cần phải xúc tiếp.

Nhờ ấy, Luffy trong One Piece 1048 hình như tự tin rằng mình có thể đánh bại Kaido với tuyệt kỹ Gomu Gomu no Bajrang Gun nhưng mà ko cần phải chạm vào thân thể bao trùm trong ngọn lửa của Kaido.

Chính vì vậy nhưng mà nhiều fan cho rằng rất có thể kỹ thuật Gomu Gomu no Bajrang Gun sẽ là thứ nhưng mà Luffy sử dụng để chống lại Akainu trong ngày mai.

3. Luffy với Akainu sẽ có cuộc chiến Haki cấp cao?

Dù rằng Luffy có thể sử dụn Haki – thứ vũ khí xuất sắc để chống lại người mạnh của trái ác quỷ hệ Logia. Thế mà với bản lĩnh tạo ra và điều khiển magma của Akainu vẫn sẽ biến thành 1 trở lực vật khó về căn bản cũng là 1 kỹ thuật sử dụng kèm Haki vũ trang, Logia ần như vững chắc rằng Akainu cũng có bản lĩnh sử dụng các kỹ thuật với Haki vũ trang gần giống hoặc thậm chí mạnh hơn.

Chưa kể với nhân cách là Đô đốc Hạm đội, rất có thể Akainu cũng thuần thục Haki quan sát cấp cao nên việc Luffy đánh bại Akainu cũng sẽ ko dễ ợt tương tự.

Thành ra, trận chiến của Luffy chống lại Akainu sẽ là 1 trận đánh quyết liệt hơn với Haki.

Nhưng chí ít, bản lĩnh tấn công nhưng mà ko cần phải chạm vào thân thể kẻ thù của Luffy có thể khiến cậu đó ở  gần với cấp độ của Akainu hơn hiện giờ.

https://gamek.vn/one-piece-1048-dua-ra-goi-y-ve-cach-luffy-se-chien-dau-voi-akainu-20220509173856808.chn

Theo

#Piece #đưa #gợi #về #cách #Luffy #sẽ #chiến #đấu #với #Akainu

Cuộc chiến giữa cao su với magma vững chắc sẽ rất cam go.

Có manh mối cho thấy trận đánh giữa Kaido và Luffy trong One Piece chap 1048 đã gợi ý Luffy sẽ đương đầu với Akainu như thế nào trong ngày mai.

1. Điểm yếu của thân thể Luffy vẫn vậy

Trong One Piece 1048, bàn tay của Luffy trông rất hot lúc Kaido dùng lửa bao phủ thân thể cậu. One Piece 

 của mình lên 1 tầm cao mới để có thể tấn công đối phương nhưng mà ko cần phải xúc tiếp.

Nhờ ấy, Luffy trong One Piece 1048 hình như tự tin rằng mình có thể đánh bại Kaido với tuyệt kỹ Gomu Gomu no Bajrang Gun nhưng mà ko cần phải chạm vào thân thể bao trùm trong ngọn lửa của Kaido.

Chính vì vậy nhưng mà nhiều fan cho rằng rất có thể kỹ thuật Gomu Gomu no Bajrang Gun sẽ là thứ nhưng mà Luffy sử dụng để chống lại Akainu trong ngày mai.

3. Luffy với Akainu sẽ có cuộc chiến Haki cấp cao?

Dù rằng Luffy có thể sử dụn Haki – thứ vũ khí xuất sắc để chống lại người mạnh của trái ác quỷ hệ Logia. Thế mà với bản lĩnh tạo ra và điều khiển magma của Akainu vẫn sẽ biến thành 1 trở lực vật khó về căn bản cũng là 1 kỹ thuật sử dụng kèm Haki vũ trang, Logia ần như vững chắc rằng Akainu cũng có bản lĩnh sử dụng các kỹ thuật với Haki vũ trang gần giống hoặc thậm chí mạnh hơn.

Chưa kể với nhân cách là Đô đốc Hạm đội, rất có thể Akainu cũng thuần thục Haki quan sát cấp cao nên việc Luffy đánh bại Akainu cũng sẽ ko dễ ợt tương tự.

Thành ra, trận chiến của Luffy chống lại Akainu sẽ là 1 trận đánh quyết liệt hơn với Haki.

Nhưng chí ít, bản lĩnh tấn công nhưng mà ko cần phải chạm vào thân thể kẻ thù của Luffy có thể khiến cậu đó ở  gần với cấp độ của Akainu hơn hiện giờ.

https://gamek.vn/one-piece-1048-dua-ra-goi-y-ve-cach-luffy-se-chien-dau-voi-akainu-20220509173856808.chn

Theo

#Piece #đưa #gợi #về #cách #Luffy #sẽ #chiến #đấu #với #Akainu

Cuộc chiến giữa cao su với magma vững chắc sẽ rất cam go.

Có manh mối cho thấy trận đánh giữa Kaido và Luffy trong One Piece chap 1048 đã gợi ý Luffy sẽ đương đầu với Akainu như thế nào trong ngày mai.

1. Điểm yếu của thân thể Luffy vẫn vậy

Trong One Piece 1048, bàn tay của Luffy trông rất hot lúc Kaido dùng lửa bao phủ thân thể cậu. One Piece 

 của mình lên 1 tầm cao mới để có thể tấn công đối phương nhưng mà ko cần phải xúc tiếp.

Nhờ ấy, Luffy trong One Piece 1048 hình như tự tin rằng mình có thể đánh bại Kaido với tuyệt kỹ Gomu Gomu no Bajrang Gun nhưng mà ko cần phải chạm vào thân thể bao trùm trong ngọn lửa của Kaido.

Chính vì vậy nhưng mà nhiều fan cho rằng rất có thể kỹ thuật Gomu Gomu no Bajrang Gun sẽ là thứ nhưng mà Luffy sử dụng để chống lại Akainu trong ngày mai.

3. Luffy với Akainu sẽ có cuộc chiến Haki cấp cao?

Dù rằng Luffy có thể sử dụn Haki – thứ vũ khí xuất sắc để chống lại người mạnh của trái ác quỷ hệ Logia. Thế mà với bản lĩnh tạo ra và điều khiển magma của Akainu vẫn sẽ biến thành 1 trở lực vật khó về căn bản cũng là 1 kỹ thuật sử dụng kèm Haki vũ trang, Logia ần như vững chắc rằng Akainu cũng có bản lĩnh sử dụng các kỹ thuật với Haki vũ trang gần giống hoặc thậm chí mạnh hơn.

Chưa kể với nhân cách là Đô đốc Hạm đội, rất có thể Akainu cũng thuần thục Haki quan sát cấp cao nên việc Luffy đánh bại Akainu cũng sẽ ko dễ ợt tương tự.

Thành ra, trận chiến của Luffy chống lại Akainu sẽ là 1 trận đánh quyết liệt hơn với Haki.

Nhưng chí ít, bản lĩnh tấn công nhưng mà ko cần phải chạm vào thân thể kẻ thù của Luffy có thể khiến cậu đó ở  gần với cấp độ của Akainu hơn hiện giờ.

https://gamek.vn/one-piece-1048-dua-ra-goi-y-ve-cach-luffy-se-chien-dau-voi-akainu-20220509173856808.chn

Theo

#Piece #đưa #gợi #về #cách #Luffy #sẽ #chiến #đấu #với #Akainu


#Piece #đưa #gợi #về #cách #Luffy #sẽ #chiến #đấu #với #Akainu

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button