Nghiên cứu chỉ ra những con mèo láo toét là do bắt chước tính cách và lối sống của người chủ

Mỗi con mèo sẽ có 1 tính cách không giống nhau. Tôi máu chiến, tôi biếng nhác, tôi tinh nghịch. Vì sao lại có sự dị biệt tương tự?

Theo các nghiên cứu của các nhà động vật học, các thí nghiệm trên mèo cho thấy chúng thường hành động bắt chước các đặc điểm của chủ sở hữu. Vì thế, việc bạn bắt gặp 1 con mèo xấu tính, khó gần là do chủ sở hữu của chúng cũng chẳng hề là người tốt.

Các nghiên cứu tại Đại học Nottingham Trent và Lincoln với chủ đề “Tính cách của chủ và mèo của họ gần giống như mối quan hệ ba má – con cái”. Những nghiên cứu này cho thấy có rất nhiều kết quả chứng minh rằng hành vi của mèo bị tác động bởi tính cách của những người chủ chúng.

Trong 1 cuộc dò la với hơn 3.000 chủ nhân mèo và những con mèo của họ, các câu hỏi được đặt ra để khám phá các đặc điểm tính cách của chủ sở hữu của chúng, bao gồm tính cách linh hoạt, thật thà, hướng ngoại thư thái hoặc có bất cứ triệu chứng tâm thần nào ko? Kết quả cho thấy những đặc điểm thu hút của game thủ cũng được phát hiện ở mèo của họ. Tỉ dụ, những người thường xuyên ở trong hiện trạng căng thẳng, khó chịu cũng sẽ tác động tới mèo, đặc thù là mèo cái.

So với mối quan hệ ba má – con cái, cả 2 có sự giống nhau lên đến 30% – 60% lúc 1 số tính cách của ba má được di truyền từ con cái và phần còn lại do tác động của môi trường.

Nghiên cứu cho thấy mèo nói dối bằng cách bắt chước tính cách và lối sống của chủ nhân.

Còn đối với những chủ sở hữu có tính cách vui vẻ, dễ tính, mèo của họ có xu thế gần gũi, ngoan ngoãn và dễ tính hơn. Đối với những người chủ có tinh thần và hướng ngoại, mèo của họ ít phát triển thành hung tợn, ko hoảng loạn lúc gặp người lạ và rất hướng ngoại.

Có 1 nghiên cứu khác chỉ ra rằng mèo có xu thế bằng lòng lối sống của chủ sở hữu. Nghiên cứu này được tiến hành và coi xét 2 nhóm mèo, bao gồm những con sống trong nhà bé, thường gần chủ và những con được nuôi bên ngoài trong 1 khu vực bao la.

Nghiên cứu cho thấy mèo nói dối vì chúng bắt chước tính cách và lối sống của chủ nhân

Kết quả là, những con mèo rốt cuộc mở màn sao chép cuộc sống của chủ sở hữu của chúng. Nhóm mèo thứ 2 phát triển thành ăn đêm nhiều hơn. Kết luận rốt cuộc là: Hoa sen có tác động phệ tới lối sống của các ông chủ của họ.

Nguồn: tapilu.org
Dịch: Nấm

Thông tin thêm

Nghiên cứu chỉ ra những con mèo láo toét là do bắt chước tính cách và lối sống của người chủ

Mỗi 1 con mèo sẽ có 1 tính cách không giống nhau. Con thì hổ báo, con thì nũng nịu, đứa thì lại tinh nghịch. Vì sao lại có sự dị biệt tương tự?

Theo như những nghiên cứu từ các nhà động vật học thì những thí điểm với các chú mèo cho thấy chúng thường có hành động bắt chước lại những đặc điểm từ người chủ nhân của mình. Do ấy có bản lĩnh việc bạn gặp 1 con mèo xấu tính, khó gần có thể là do người chủ của chúng cũng là những người ko mấy tốt tính.

Những cuộc nghiên cứu tại Đại học Nottingham Trent và Lincoln với đề tài ” Tính cách của chủ sở hữu và những con mèo của họ có sự đồng nhất với mối quan hệ giữa ba má và con cái”. Những cuộc nghiên cứu này cho thấy có rất nhiều kết quả chứng minh rằng hành vi của những chú mèo bị tác động bởi tính cách từ những người chủ nuôi dưỡng chúng.

Trong 1 dò la với hơn 3.000 người nuôi mèo và những con mèo của họ đã đưa ra những câu hỏi để khám phá về những đặc điểm tính cách của người chủ, bao gồm sự linh hoạt, tính lương thiện, hướng ngoại thư thái hay có các triệu chứng rối loạn tâm thần hay ko? Kết quả cho thấy rằng những đặc điểm thu hút của game thủ cũng được phát hiện ở những con mèo của họ. Tỉ dụ điển dường như những người thường có hiện trạng căng thẳng, khó chịu cũng sẽ làm cho những con mèo chịu tác động theo, đặc thù là những con mèo cái.

Nếu so sánh với mối quan hệ con cái và ba má thì cả 2 có sự đồng nhất lên tới 30% – 60% lúc 1 số tính cách của ba má di truyền cho con cái và phần còn lại sẽ bị tác động do không gian sống.

Còn những người chủ có tâm tính vui vẻ, dễ chịu thì những con mèo của họ cũng thường có tính cách gần gũi, ngoan ngoãn và dễ gần hơn. Đối với những người chủ có tinh thần và hướng ngoại thì những con mèo của họ cũng ít lúc phát triển thành hung tợn, ko hoảng loạn lúc gặp người lạ và tâm tính hướng ngoại hơn hẳn.

Có 1 nghiên cứu khác được tiến hành cho thấy những con mèo có thiên hướng bằng lòng lối sống của chủ sở hữu của chúng. Nghiên cứu này được tiến hành và coi xét trên 2 nhóm mèo, bao gồm nhóm những con mèo sống trong những ngôi nhà bé, thường xuyên thân cận với chủ sở hữu và những con mèo được nuôi giữ bên ngoài trong 1 vùng ko gian rộng.

Kết quả là những con mèo rốt cuộc đã mở màn sao chép cuộc sống của chủ sở hữu. Nhóm mèo thứ 2 phát triển thành sống về đêm hơn. Kết luận rốt cuộc là Con sen có tác động phệ tới lối sống của các boss của họ.

Nguồn: tapilu.orgDịch: Nấm Mèo

#Nghiên #cứu #chỉ #những #con #mèo #láo #toét #là #bắt #chước #tính #cách #và #lối #sống #của #người #chủ

Mỗi 1 con mèo sẽ có 1 tính cách không giống nhau. Con thì hổ báo, con thì nũng nịu, đứa thì lại tinh nghịch. Vì sao lại có sự dị biệt tương tự?

Theo như những nghiên cứu từ các nhà động vật học thì những thí điểm với các chú mèo cho thấy chúng thường có hành động bắt chước lại những đặc điểm từ người chủ nhân của mình. Do ấy có bản lĩnh việc bạn gặp 1 con mèo xấu tính, khó gần có thể là do người chủ của chúng cũng là những người ko mấy tốt tính.

Những cuộc nghiên cứu tại Đại học Nottingham Trent và Lincoln với đề tài ” Tính cách của chủ sở hữu và những con mèo của họ có sự đồng nhất với mối quan hệ giữa ba má và con cái”. Những cuộc nghiên cứu này cho thấy có rất nhiều kết quả chứng minh rằng hành vi của những chú mèo bị tác động bởi tính cách từ những người chủ nuôi dưỡng chúng.

Trong 1 dò la với hơn 3.000 người nuôi mèo và những con mèo của họ đã đưa ra những câu hỏi để khám phá về những đặc điểm tính cách của người chủ, bao gồm sự linh hoạt, tính lương thiện, hướng ngoại thư thái hay có các triệu chứng rối loạn tâm thần hay ko? Kết quả cho thấy rằng những đặc điểm thu hút của game thủ cũng được phát hiện ở những con mèo của họ. Tỉ dụ điển dường như những người thường có hiện trạng căng thẳng, khó chịu cũng sẽ làm cho những con mèo chịu tác động theo, đặc thù là những con mèo cái.

Nếu so sánh với mối quan hệ con cái và ba má thì cả 2 có sự đồng nhất lên tới 30% – 60% lúc 1 số tính cách của ba má di truyền cho con cái và phần còn lại sẽ bị tác động do không gian sống.

Còn những người chủ có tâm tính vui vẻ, dễ chịu thì những con mèo của họ cũng thường có tính cách gần gũi, ngoan ngoãn và dễ gần hơn. Đối với những người chủ có tinh thần và hướng ngoại thì những con mèo của họ cũng ít lúc phát triển thành hung tợn, ko hoảng loạn lúc gặp người lạ và tâm tính hướng ngoại hơn hẳn.

Có 1 nghiên cứu khác được tiến hành cho thấy những con mèo có thiên hướng bằng lòng lối sống của chủ sở hữu của chúng. Nghiên cứu này được tiến hành và coi xét trên 2 nhóm mèo, bao gồm nhóm những con mèo sống trong những ngôi nhà bé, thường xuyên thân cận với chủ sở hữu và những con mèo được nuôi giữ bên ngoài trong 1 vùng ko gian rộng.

Kết quả là những con mèo rốt cuộc đã mở màn sao chép cuộc sống của chủ sở hữu. Nhóm mèo thứ 2 phát triển thành sống về đêm hơn. Kết luận rốt cuộc là Con sen có tác động phệ tới lối sống của các boss của họ.

Nguồn: tapilu.orgDịch: Nấm Mèo

#Nghiên #cứu #chỉ #những #con #mèo #láo #toét #là #bắt #chước #tính #cách #và #lối #sống #của #người #chủ

Mỗi 1 con mèo sẽ có 1 tính cách không giống nhau. Con thì hổ báo, con thì nũng nịu, đứa thì lại tinh nghịch. Vì sao lại có sự dị biệt tương tự?

Theo như những nghiên cứu từ các nhà động vật học thì những thí điểm với các chú mèo cho thấy chúng thường có hành động bắt chước lại những đặc điểm từ người chủ nhân của mình. Do ấy có bản lĩnh việc bạn gặp 1 con mèo xấu tính, khó gần có thể là do người chủ của chúng cũng là những người ko mấy tốt tính.

Những cuộc nghiên cứu tại Đại học Nottingham Trent và Lincoln với đề tài ” Tính cách của chủ sở hữu và những con mèo của họ có sự đồng nhất với mối quan hệ giữa ba má và con cái”. Những cuộc nghiên cứu này cho thấy có rất nhiều kết quả chứng minh rằng hành vi của những chú mèo bị tác động bởi tính cách từ những người chủ nuôi dưỡng chúng.

Trong 1 dò la với hơn 3.000 người nuôi mèo và những con mèo của họ đã đưa ra những câu hỏi để khám phá về những đặc điểm tính cách của người chủ, bao gồm sự linh hoạt, tính lương thiện, hướng ngoại thư thái hay có các triệu chứng rối loạn tâm thần hay ko? Kết quả cho thấy rằng những đặc điểm thu hút của game thủ cũng được phát hiện ở những con mèo của họ. Tỉ dụ điển dường như những người thường có hiện trạng căng thẳng, khó chịu cũng sẽ làm cho những con mèo chịu tác động theo, đặc thù là những con mèo cái.

Nếu so sánh với mối quan hệ con cái và ba má thì cả 2 có sự đồng nhất lên tới 30% – 60% lúc 1 số tính cách của ba má di truyền cho con cái và phần còn lại sẽ bị tác động do không gian sống.

Còn những người chủ có tâm tính vui vẻ, dễ chịu thì những con mèo của họ cũng thường có tính cách gần gũi, ngoan ngoãn và dễ gần hơn. Đối với những người chủ có tinh thần và hướng ngoại thì những con mèo của họ cũng ít lúc phát triển thành hung tợn, ko hoảng loạn lúc gặp người lạ và tâm tính hướng ngoại hơn hẳn.

Có 1 nghiên cứu khác được tiến hành cho thấy những con mèo có thiên hướng bằng lòng lối sống của chủ sở hữu của chúng. Nghiên cứu này được tiến hành và coi xét trên 2 nhóm mèo, bao gồm nhóm những con mèo sống trong những ngôi nhà bé, thường xuyên thân cận với chủ sở hữu và những con mèo được nuôi giữ bên ngoài trong 1 vùng ko gian rộng.

Kết quả là những con mèo rốt cuộc đã mở màn sao chép cuộc sống của chủ sở hữu. Nhóm mèo thứ 2 phát triển thành sống về đêm hơn. Kết luận rốt cuộc là Con sen có tác động phệ tới lối sống của các boss của họ.

Nguồn: tapilu.orgDịch: Nấm Mèo

#Nghiên #cứu #chỉ #những #con #mèo #láo #toét #là #bắt #chước #tính #cách #và #lối #sống #của #người #chủ


#Nghiên #cứu #chỉ #những #con #mèo #láo #toét #là #bắt #chước #tính #cách #và #lối #sống #của #người #chủ

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button