Pháp Luật

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 TP HCM

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên TP HCM 2021

BHXH TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12/8/2021 về hướng dẫn thực hiện BHYT Học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022.

  • Giảm tải chương trình phù hợp hình thức học trực tuyến

Theo đó, học sinh sinh viên  đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trừ các em học sinh đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác và những HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam) thì sẽ thực hiện mức đóng BHYT trong năm học 2021-2022 như sau:

Mức đóng BHYT HSSV:

– Bằng 4,5% mức lương cơ sở (X) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (x) 70% (Mức lương cơ sở từ 01/07/2019 là 1.490.000 đồng).

Đơn vị tính: Đồng

Phương thức

HSSV đóng 70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

– Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Phương thức đóng

– HSSV có thể chọn các phương thức đóng sau: 3 tháng/lần; 6 tháng/lần; 9 tháng/lần và 12 tháng/lần.

– Những trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2021 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31/12/2021.

– Đối với HSSV thuộc diện hộ gia đình cận nghèo: Theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT HSSV tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định.

– HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như thân nhân Công an; quân đội; ban cơ yếu; nghèo; cận nghèo… nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác thì tiếp tục tham gia theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại trường đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thẻ BHYT HSSV có giá trị sử dụng như sau:

*Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định

– Thời gian tham gia BHYT liên tục thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng. Trường hợp tham gia không liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng thì thẻ BHYT chỉ có giá trị từ ngày 01 của tháng đóng tiền.

– Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục quá 3 tháng trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề tháng đóng tiền BHYT.

*Giá trị thẻ BHYT được cấp hàng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 01/11 hoặc 01/12 tháng liên kế tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi;

– Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

*Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

*Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Lưu ý: HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Wiki HDAD VN.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page