Cuộc Sống

Mời thử sức với 5 bài toán điền số giúp thể dục trí não

Dưới đây là 5 bài toán điền số, bạn hãy cố gắng tìm ra quy luật và điền đáp án vào vị trí dấu hỏi chấm ở mỗi hình. Bạn có 1 phút để hoàn thành.

Câu 1: 

Câu 2:

Bài toán điền số

Câu 3:

Bài toán điền số câu 3

Câu 4:

Bài toán điền số câu 4

Câu 5:

Bài toán điền số câu 5

Đáp án

Các bạn đưa ra được bao nhiêu đáp án trong vòng 1 phút. Hãy so sánh đáp án của bạn với đáp án dưới đây xem có mấy câu đúng nhé.

Câu 1:

Đáp án bài toán điền số

Ở mỗi hình tròn, tổng ba số ở các ô màu xanh chia 4 thì được số ở ô màu trắng. Ta có:

(12 + 18 + 30)/4 = 15.

(24 + 32 + 24)/4 = 20.

(3 + 27 + 18)/4 = 12.

Câu 2:

Đáp án bài toán điền số câu 2

Ở mỗi hàng, tích hai số đầu cộng số thứ ba thì được số cuối cùng (bên phải). Ta có:

2 x 3 + 4 = 10.

3 x 4 + 8 = 20.

4 x 5 + 16 = 36.

Câu 3:

Số cần điền là 33

Số cần điền là 33.

Ở mỗi cụm 3 số, bình phương số bên trái ở trên trừ đi bình phương số bên phải ở trên sẽ được số ở dưới. Ta có:

9^2 – 6^2 = 45.

8^2 – 5^2 = 39.

7^2 – 4^2 = 33.

Câu 4:

Số cần điền là 1.

Mỗi cột gồm 2 ô tạo thành số có hai chữ số. Lần lượt từ trái qua phải, các số đó là bình phương của 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Ta có:

16 = 4^2.

25 = 5^2.

36 = 6^2.

49 = 7^2.

64 = 8^2.

81 = 9^2.

Số cần điền là 1.

Câu 5:

Số cần điền là 34

Ở mỗi cụm 3 số, tích hai số trên cộng tổng hai số đó thì bằng số ở dưới. Ta có:

(5 x 2) + (5 + 2) = 17.

(6 x 3) + (6 + 3) = 27.

(4 x 6) + (4 + 6) = 34.

Số cần điền là 34.

Theo VnE

  • 10 câu đố di chuyển que diêm thách thức người giải

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page