Mốc thời gian quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

Kỳ thi cuối cấp THPT đất nước 5 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. 5 2022 tốt nghiệp THPT ghi lại 1 bước đột phá phệ để học trò lớp 12 chọn lọc trường đại học nhưng mình thích thú.

Tới ngày 28/7/2022, Bộ GD & ĐT sẽ ban bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2022. Ngoài ra, còn có những mốc thời kì quan trọng khác, cụ thể mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây về Honda Anh Dũng để ko bỏ dở nhé. bất cứ cột mốc quan trọng nào.

Các dấu mốc quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 5 2022

 • Ngày 26/4 tới hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và cấp acc cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT 5 học 2021-2022 truy cập vào hệ thống điều hành thi.
 • Ngày 26/4 tới 03/5/2022: Thí sinh đăng ký dự thi online trên hệ thống điều hành kỳ thi.
 • Ngày 16 tháng 5 tới 5 giờ chiều ngày 13 tháng 5 5 2022:
  • Tổ chức cho thí sinh vật học lớp 12 niên khóa 2021-2022 nộp giấy má online.
  • Tổ chức cho các ứng cử viên tự do; nhận Phiếu đăng ký dự thi và nhập thông tin cụ thể của thí sinh vào Hệ thống điều hành thi (QLT).
 • Tới ngày 21/5/2022: Thí sinh ký công nhận các thông tin đăng ký trên danh sách
 • Tới ngày 10/6/2022: Nhận đơn xác nhận văn bằng.
 • Chậm nhất tới ngày 24/6/2022: Các Bộ Giáo dục và Tập huấn in giấy báo dự thi và trả lại cho thí sinh.
 • 7/7 – 7/8/2022: Tổ chức tốt nghiệp THPT
 • Ngày 24/7/2022: Ban bố kết quả kỳ thi
 • Chậm nhất ngày 26/7/2022: Bộ GD & ĐT xét xác nhận trường THCS
 • Tới ngày 28/7/2022: Bộ GD & ĐT ban bố kết quả THCS.
 • Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giđấy chứng minh kết quả thi tốt nghiệp.
 • Ngày 24/7 – 3/8/2022: Đơn vị đăng ký dự thi và các Sở Giáo dục và Tập huấn nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
 • Tới ngày 18/8/2022: Bộ GD & ĐT ghi nhận quan điểm ​​xét xác nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
 • Chậm nhất ngày 25/8/2022: Bộ Giáo dục và Tập huấn gửi danh sách thí sinh được xác nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Tập huấn.

Xem thêm: Danh sách Mã Quận, Mã Huyện, Mã Thành Phố dự thi THPT Quốc Gia 2022

Trên đây là những mốc thời kì chính nhưng các em học trò lớp 12 cần xem xét để tránh mắc phải sai trái sau này.

Thông tin thêm

Mốc thời kì quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 5 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ghi lại bước đột phá quan trọng cho học trò lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mơ ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ ban bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Kế bên ấy, còn có những mốc thời kì quan trọng khác, cụ thể mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng để ko bỏ dở bất cứ mốc quan trọng nào.

Mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Ngày 26/4 tới hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao acc cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT 5 học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống điều hành thi.
Ngày 26/4 tới hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi online trên hệ thống điều hành thi.
Ngày 4/5 tới 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 5 học 2021-2022 ĐKDT online.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký công nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giđấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Ban bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét xác nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT ban bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giđấy chứng thực kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nạp đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT xác nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được xác nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022

Trên đây là những mốc thời kì quan trọng cho các em học trò lớp 12 cần để ý để tránh được những sơ sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 5 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ghi lại bước đột phá quan trọng cho học trò lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mơ ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ ban bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Kế bên ấy, còn có những mốc thời kì quan trọng khác, cụ thể mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng để ko bỏ dở bất cứ mốc quan trọng nào.

Mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Ngày 26/4 tới hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao acc cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT 5 học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống điều hành thi.
Ngày 26/4 tới hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi online trên hệ thống điều hành thi.
Ngày 4/5 tới 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 5 học 2021-2022 ĐKDT online.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký công nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giđấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Ban bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét xác nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT ban bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giđấy chứng thực kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nạp đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT xác nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được xác nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022

Trên đây là những mốc thời kì quan trọng cho các em học trò lớp 12 cần để ý để tránh được những sơ sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 5 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ghi lại bước đột phá quan trọng cho học trò lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mơ ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ ban bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Kế bên ấy, còn có những mốc thời kì quan trọng khác, cụ thể mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng để ko bỏ dở bất cứ mốc quan trọng nào.

Mốc thời kì quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Ngày 26/4 tới hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao acc cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT 5 học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống điều hành thi.
Ngày 26/4 tới hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi online trên hệ thống điều hành thi.
Ngày 4/5 tới 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 5 học 2021-2022 ĐKDT online.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký công nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giđấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Ban bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét xác nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT ban bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giđấy chứng thực kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nạp đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT xác nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được xác nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022

Trên đây là những mốc thời kì quan trọng cho các em học trò lớp 12 cần để ý để tránh được những sơ sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia


#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button