Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn 2022

Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn trình bày mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn cho đoàn tụ. Tờ quyết định ghi rõ thông tin của các thành viên được xác nhận chức danh chỉ đạo. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải Quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn tại đây.

Ghi nhận sự trưởng thành của tổ chức đoàn là việc tổ chức đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn tụ đối với tổ chức đoàn và ghi nhận công đoạn đoàn luyện, trưởng thành của đoàn tụ. Trong thủ tục xác nhận trưởng thành đoàn thì mẫu quyết định xác nhận trưởng thành đoàn là chẳng thể thiếu đối với việc xét quyết định kết nạp đoàn tụ. Dưới đây là thứ tự, thủ tục trồng Đoàn kèm theo mẫu đơn ứng tuyển mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành công đoàn.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

QUẢN TRỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Con số: ………….. ………….., ngày …. tháng …. 5 ….

QUYẾT ĐỊNH
Liên quan tới việc ghi nhận sự trưởng thành của Liên minh

TIÊU CHUẨN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …………………… ..

– Phù hợp với Điều 4, Chương I của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ quyền hạn, bổn phận của Ban Thường vụ Thành đoàn;

– Công văn số ………… ngày… tháng…. 5 ……. của công đoàn tụ chức về việc ra quyết định trưởng thành đoàn 5 ……… .. cho đoàn tụ công đoàn tụ chức;

– Căn cứ vào công đoạn cố gắng, đoàn luyện và góp sức của đoàn tụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Lời cảm ơn ….. Các đồng đội và các đồng đội đoàn tụ sau đây được cử làm Sum vầy bắt đầu từ ngày 26 tháng 03 5 ………….

Điều 2.

Ban Tổ chức – Team Building, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức và các đồng đội nêu tại Điều 1 chịu bổn phận thi hành hình định này. /.

TM. BAN TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
BẢO VỆ

2. Quy trình và thủ tục cho sự phệ mạnh của Liên minh

– Hằng 5, Ban Chấp hành Chi đoàn lập danh sách Sum vầy trên 30 tuổi (đối với những người ko giữ chức phận chỉ đạo cơ quan hoặc ko sinh hoạt trong cơ quan chuyên môn của Thành đoàn) và công bố cho Công đoàn. công đoàn theo ấy nêu rõ thành viên ấy biết.

– Trường hợp có đoàn tụ công đoàn trên 30 tuổi thì hàng ngày Chi bộ điều hành tổ chức họp để biết tâm tình ước vọng của đoàn tụ. Trường hợp đoàn tụ có ước vọng tiếp diễn tham dự hoạt động Đoàn thì phê duyệt cho phép tiếp diễn tham dự hoạt động Đoàn nhưng mà ko quá 35 tuổi. Nếu đoàn tụ muốn biến thành tổ trưởng công đoàn, ngành sẽ lập danh sách và báo cáo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phê duyệt, ra quyết định biến thành tổ trưởng công đoàn cho đoàn tụ.

Lễ lì xì cần được sẵn sàng chăm chút, long trọng và tạo ko khí thân tình. Trường hợp đoàn tụ trưởng thành là đoàn tụ ưu tú trong lễ đón tuổi thì công đoàn cũng phải trình diện đoàn tụ ưu tú ấy để chi bộ phê duyệt, đoàn luyện để kết nạp.

3. Chương trình Lễ trưởng thành Đoàn

– Mỹ thuật.

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu tóm lược về hoạt động của Chi đoàn và những thành quả, đóng góp của đội viên trưởng thành.

– Tặng “Giđó chứng thực trưởng thành đoàn” và quà kỷ niệm (nếu có) cho đoàn tụ trưởng thành (mẫu giấy chứng thực trưởng thành đoàn do cấp công đoàn quyết định trưởng thành đoàn cấp cho đoàn tụ).

– Công đoàn tụ (hoặc đại diện công đoàn tụ) phát biểu cảm nghĩ.

– Đại diện công đoàn tụ hoạt động đoàn phát biểu quan điểm.

– Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu quan điểm.

– Chấm dứt.

Trên đây, Honda Anh Dũng đã gửi tới các bạn mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn 5 2022 mới nhất.

Kính mời quý bạn đọc tham khảo tại phân mục: Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn 2022

Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xác nhận trưởng thành Đoàn cho các đoàn tụ. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của các đoàn tụ được xác nhận trưởng thành đoàn. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn tại đây.

Xác nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn tụ cho Đoàn, xác nhận công đoạn đoàn luyện và trưởng thành của đoàn tụ. Trong thủ tục xác nhận trưởng thành Đoàn chẳng thể thiếu Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn để phê duyệt, quyết định kết nạp Sum vầy. Dưới đây là thứ tự, thủ tục trưởng thành Đoàn cùng mẫu đơn mới nhất, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG …..——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
Số: …………..
………….., ngày …. tháng …. 5 ….

QUYẾT ĐỊNHV/v xác nhận trưởng thành Đoàn—————

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ………………..

– Căn cứ vào điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào quyền hạn và bổn phận của Ban Thường vụ Đoàn trường;

– Xét công văn số ……………………… ngày … tháng …. 5 ……. của Liên chi đoàn Cán bộ nhân viên về việc ra quyết định trưởng thành đoàn 5 ………….. cho đoàn tụ thuộc Liên chi đoàn Cán bộ Viên chức;

– Căn cứ vào công đoạn phấn đầu, đoàn luyện và góp sức của đoàn tụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Xác nhận ….. đồng đội đoàn tụ có tên sau được trưởng thành Đoàn từ ngày 26 tháng 3 5 ……….

Điều 2.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Cán bộ nhân viên và các đồng đội có tên tại điều 1 chịu bổn phận thi hành hình định này ./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNGBÍ THƯ

2. Quy trình, thủ tục trưởng thành Đoàn

– Hàng 5, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn tụ quá 30 tuổi (đối với những đoàn tụ ko giữ nhiệm vụ trong cơ quan chỉ đạo hoặc ko công việc trong cơ quan chuyên trách của Đoàn) và công bố cho đoàn tụ ấy biết.

– Khi có đoàn tụ quá 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp gỡ để biết ước vọng của đoàn tụ. Nếu đoàn tụ có ước vọng tiếp diễn được tham dự sinh hoạt Đoàn thì phê duyệt để đoàn tụ tiếp diễn được tham dự sinh hoạt Đoàn nhưng mà ko quá 35 tuổi. Nếu đoàn tụ có ước vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề xuất xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn tụ.

– Lễ trưởng thành phải được sẵn sàng thật chăm chút, long trọng và tạo được ko khí thân tình. Nếu đoàn tụ trưởng thành là đoàn tụ ưu tú trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần thực hiện luôn việc giới thiệu đoàn tụ ưu tú ấy cho Đảng phê duyệt bồi dưỡng kết nạp.

3. Chương trình lễ trưởng thành Đoàn

– Văn nghệ.

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu tóm lược công đoạn sinh hoạt Đoàn và những thành quả đóng góp của đoàn tụ trưởng thành.

– Trao “Giđó chứng thực trưởng thành đoàn” và tặng vật kỷ niệm (nếu có) cho đoàn tụ trưởng thành (mẫu Giđó chứng thực trưởng thành đoàn do cấp bộ đoàn quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn tụ ban hành).

– Sum vầy (hoặc đại diện đoàn tụ) trưởng thành phát biểu cảm nghĩ.

– Đại diện đoàn tụ đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.

– Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.

– Hoàn thành.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn mới nhất 5 2022.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #quyết #định #công #nhận #trưởng #thành #Đoàn

Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xác nhận trưởng thành Đoàn cho các đoàn tụ. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của các đoàn tụ được xác nhận trưởng thành đoàn. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn tại đây.

Xác nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn tụ cho Đoàn, xác nhận công đoạn đoàn luyện và trưởng thành của đoàn tụ. Trong thủ tục xác nhận trưởng thành Đoàn chẳng thể thiếu Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn để phê duyệt, quyết định kết nạp Sum vầy. Dưới đây là thứ tự, thủ tục trưởng thành Đoàn cùng mẫu đơn mới nhất, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG …..——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
Số: …………..
………….., ngày …. tháng …. 5 ….

QUYẾT ĐỊNHV/v xác nhận trưởng thành Đoàn—————

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ………………..

– Căn cứ vào điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào quyền hạn và bổn phận của Ban Thường vụ Đoàn trường;

– Xét công văn số ……………………… ngày … tháng …. 5 ……. của Liên chi đoàn Cán bộ nhân viên về việc ra quyết định trưởng thành đoàn 5 ………….. cho đoàn tụ thuộc Liên chi đoàn Cán bộ Viên chức;

– Căn cứ vào công đoạn phấn đầu, đoàn luyện và góp sức của đoàn tụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Xác nhận ….. đồng đội đoàn tụ có tên sau được trưởng thành Đoàn từ ngày 26 tháng 3 5 ……….

Điều 2.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Cán bộ nhân viên và các đồng đội có tên tại điều 1 chịu bổn phận thi hành hình định này ./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNGBÍ THƯ

2. Quy trình, thủ tục trưởng thành Đoàn

– Hàng 5, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn tụ quá 30 tuổi (đối với những đoàn tụ ko giữ nhiệm vụ trong cơ quan chỉ đạo hoặc ko công việc trong cơ quan chuyên trách của Đoàn) và công bố cho đoàn tụ ấy biết.

– Khi có đoàn tụ quá 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp gỡ để biết ước vọng của đoàn tụ. Nếu đoàn tụ có ước vọng tiếp diễn được tham dự sinh hoạt Đoàn thì phê duyệt để đoàn tụ tiếp diễn được tham dự sinh hoạt Đoàn nhưng mà ko quá 35 tuổi. Nếu đoàn tụ có ước vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề xuất xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn tụ.

– Lễ trưởng thành phải được sẵn sàng thật chăm chút, long trọng và tạo được ko khí thân tình. Nếu đoàn tụ trưởng thành là đoàn tụ ưu tú trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần thực hiện luôn việc giới thiệu đoàn tụ ưu tú ấy cho Đảng phê duyệt bồi dưỡng kết nạp.

3. Chương trình lễ trưởng thành Đoàn

– Văn nghệ.

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu tóm lược công đoạn sinh hoạt Đoàn và những thành quả đóng góp của đoàn tụ trưởng thành.

– Trao “Giđó chứng thực trưởng thành đoàn” và tặng vật kỷ niệm (nếu có) cho đoàn tụ trưởng thành (mẫu Giđó chứng thực trưởng thành đoàn do cấp bộ đoàn quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn tụ ban hành).

– Sum vầy (hoặc đại diện đoàn tụ) trưởng thành phát biểu cảm nghĩ.

– Đại diện đoàn tụ đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.

– Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.

– Hoàn thành.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn mới nhất 5 2022.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #quyết #định #công #nhận #trưởng #thành #Đoàn

Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xác nhận trưởng thành Đoàn cho các đoàn tụ. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của các đoàn tụ được xác nhận trưởng thành đoàn. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn tại đây.

Xác nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn tụ cho Đoàn, xác nhận công đoạn đoàn luyện và trưởng thành của đoàn tụ. Trong thủ tục xác nhận trưởng thành Đoàn chẳng thể thiếu Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn để phê duyệt, quyết định kết nạp Sum vầy. Dưới đây là thứ tự, thủ tục trưởng thành Đoàn cùng mẫu đơn mới nhất, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG …..——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
Số: …………..
………….., ngày …. tháng …. 5 ….

QUYẾT ĐỊNHV/v xác nhận trưởng thành Đoàn—————

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ………………..

– Căn cứ vào điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào quyền hạn và bổn phận của Ban Thường vụ Đoàn trường;

– Xét công văn số ……………………… ngày … tháng …. 5 ……. của Liên chi đoàn Cán bộ nhân viên về việc ra quyết định trưởng thành đoàn 5 ………….. cho đoàn tụ thuộc Liên chi đoàn Cán bộ Viên chức;

– Căn cứ vào công đoạn phấn đầu, đoàn luyện và góp sức của đoàn tụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Xác nhận ….. đồng đội đoàn tụ có tên sau được trưởng thành Đoàn từ ngày 26 tháng 3 5 ……….

Điều 2.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Cán bộ nhân viên và các đồng đội có tên tại điều 1 chịu bổn phận thi hành hình định này ./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNGBÍ THƯ

2. Quy trình, thủ tục trưởng thành Đoàn

– Hàng 5, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn tụ quá 30 tuổi (đối với những đoàn tụ ko giữ nhiệm vụ trong cơ quan chỉ đạo hoặc ko công việc trong cơ quan chuyên trách của Đoàn) và công bố cho đoàn tụ ấy biết.

– Khi có đoàn tụ quá 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp gỡ để biết ước vọng của đoàn tụ. Nếu đoàn tụ có ước vọng tiếp diễn được tham dự sinh hoạt Đoàn thì phê duyệt để đoàn tụ tiếp diễn được tham dự sinh hoạt Đoàn nhưng mà ko quá 35 tuổi. Nếu đoàn tụ có ước vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề xuất xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn tụ.

– Lễ trưởng thành phải được sẵn sàng thật chăm chút, long trọng và tạo được ko khí thân tình. Nếu đoàn tụ trưởng thành là đoàn tụ ưu tú trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần thực hiện luôn việc giới thiệu đoàn tụ ưu tú ấy cho Đảng phê duyệt bồi dưỡng kết nạp.

3. Chương trình lễ trưởng thành Đoàn

– Văn nghệ.

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu tóm lược công đoạn sinh hoạt Đoàn và những thành quả đóng góp của đoàn tụ trưởng thành.

– Trao “Giđó chứng thực trưởng thành đoàn” và tặng vật kỷ niệm (nếu có) cho đoàn tụ trưởng thành (mẫu Giđó chứng thực trưởng thành đoàn do cấp bộ đoàn quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn tụ ban hành).

– Sum vầy (hoặc đại diện đoàn tụ) trưởng thành phát biểu cảm nghĩ.

– Đại diện đoàn tụ đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.

– Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.

– Hoàn thành.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Mẫu quyết định xác nhận trưởng thành Đoàn mới nhất 5 2022.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #quyết #định #công #nhận #trưởng #thành #Đoàn


#Mẫu #quyết #định #công #nhận #trưởng #thành #Đoàn

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button