Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã 2022

Mẫu đơn đăng ký cho kỳ xây cất chức thị thành là 1 mẫu đơn nhưng bạn có thể đăng ký cho kỳ xây cất chức thị thành. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 138/2020 / NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và điều hành công chức.

Công chức cấp thị thành là người được tuyển dụng vào các chức danh nghề nghiệp thuộc Ủy ban dân chúng thị thành trực thuộc Trung ương, đang trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đây là 1 địa điểm nhưng rất nhiều người muốn xin việc. Phiếu đăng ký dự xây cất chức thị thành ko được thiếu trong bộ thủ tục dự xây cất chức thị thành. Dưới đây là điều kiện dự tuyển nhân viên thị thành, thứ tự, mẫu đơn đăng ký dự tuyển mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

  • Nội quy mới của kỳ thi tuyển công chức cấp thị thành trực thuộc trung ương
  • Cách tra cứu danh sách trúng tuyển kỳ xây cất chức tại Hà Nội?

1. Điều kiện tuyển dụng công chức thị thành

Tư nhân có đủ các điều kiện sau đây, ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có 1 quốc tịch là Việt Nam;

– từ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký; có lý lịch rõ ràng;

– Có các văn bằng, chứng chỉ liên can:

+ Trình độ Văn hóa Phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ quát;

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành giáo dục thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ của bất cứ chức danh công chức cấp thị thành trực thuộc trung ương.

(Ủy ban dân chúng các tỉnh sẽ có quy định chi tiết về trình độ sơ cấp nghề trở lên đối với công chức làm việc tại các thị thành trực thuộc Trung ương: miền núi, vùng cao, biên thuỳ, hải đảo, xã hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện xã hội đặc trưng gian khổ. tình cảnh kinh tế).

+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn căn bản về công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 5 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

– Có nhân phẩm chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để tiến hành nhiệm vụ;

Ngoài:

– Ủy ban dân chúng cấp thị thành xác định các điều kiện khác bảo đảm đủ tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp thị thành cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban dân chúng cấp huyện xem xét trước lúc tuyển dụng.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp thị thành, Trưởng Công an thị thành, ngoài các điều kiện trên còn phải phục vụ các điều kiện sau:

+ Am hiểu lý luận chính trị, thông suốt ý kiến, chủ trương, đường lối của đảng, cơ chế, luật pháp của nhà nước;

+ Có bản lĩnh tổ chức và di chuyển nhân dân tiến hành có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước;

+ Được huấn luyện và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp với đề xuất nhiệm vụ, công dụng, đủ năng lực và sức khỏe để tiến hành nhiệm vụ được giao;

+ Hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của tập thể dân cư trên khu vực công việc.

+ Có bản lĩnh phối hợp với các đơn vị Quân đội dân chúng, An ninh dân chúng và các lực lượng vũ trang khác trên khu vực tham dự xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành 1 số nhiệm vụ phòng vệ dân sự; giữ vững an ninh, chính trị, thứ tự an toàn xã hội, bảo vệ đảng và chính quyền, bảo vệ tính mệnh, của cải của dân chúng và của cải của nhà nước.

Nhận xét: Những người sau đây ko đủ điều kiện tham dự công vụ:

– Không trú ngụ tại Việt Nam;

– Mất hoặc giảm thiểu năng lực luật pháp;

– bị truy cứu bổn phận hình sự; đã hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; vận dụng giải pháp xử lý hành chính, đưa đi cơ sở cai nghiện buộc phải, đưa vào cơ sở giáo dục buộc phải.

2. Mẫu Đơn Đăng Ký Tuyển Dụng Công Chức Mới Nhất

Số mẫu hình 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày…. tháng…. 5 ……

(Dán ảnh 4 × 6)

MẪU ĐĂNG KÝ

Địa điểm tuyển dụng(Trước hết)

đơn vị ứng cử(2)

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………………………………(3) Giống cái

Quốc gia tín ngưỡng: ……………………………………………………

Số chứng minh dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân: …………………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: …………

Số dế yêu thiết bị cầm tay để công bố: …………………… E-mail: ……………………

Nơi trú ngụ: ……………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại (để khai báo): ……………………………………………………………………………………

Trạng thái sức khỏe: …………………… Chiều cao: …………………… Cân nặng: …………………… kg

Thành phần tư nhân hiện nay: ………………………………………………………………

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Quan hệ

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi ở, nghề nghiệp, chức danh, chức phận, cơ quan, tổ chức công việc, học tập, nơi trú ngụ (trong và ngoài nước); thành viên của các tổ chức chính trị – xã hội, v.v.)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 xuất trình văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở huấn luyện

Văn bằng và Chứng chỉ Văn bằng

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Phân loại bằng cấp và chứng chỉ

IV. THÔNG TIN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (nếu có)

Từ ngày, tháng, 5 tới ngày, tháng, 5

Cơ quan, tổ chức làm việc

V. NGOẠI TRỪ BÀI THI THÔNG TIN VÀ NGOẠI NGỮ

(Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học phải nêu rõ lý do được miễn ở phần này).

Miễn thi môn Ngoại ngữ vì: …………………………………………………………

Miễn thi môn Tin học vì: …………………………………………………………

TẠI VÌ. ĐĂNG KÝ THI NGOẠI NGỮ

(Chọn và ghi rõ thí sinh đăng ký dự thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung hoặc ngoại ngữ khác theo đề xuất của địa điểm việc làm trong Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi Ngoại ngữ: …………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CÁC CƠ QUAN BAN TUYỂN DỤNG

Tôi xin cam đoan rằng những tuyên bố của tôi ở trên là đúng sự thực. Khi thu được giấy báo trúng tuyển, em sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu ko đúng sự thực, kết quả dự tuyển của tôi sẽ bên bị vị tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký dự tuyển lần sau với đơn vị tuyển dụng. †

Đánh giá người viết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhận xét:

(1) Điền đúng địa điểm nhưng bạn đang xin việc;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu đã ghi lại X vào ô tương ứng với các ô dành cho nam và nữ.

3. Phiếu đăng ký dự xây cất chức cấp thị thành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., tháng ngày 5….

MẪU ĐĂNG KÝ

Dán ảnh (4 × 6)

Địa điểm tuyển dụng (Trước hết)

đơn vị ứng cử (2)

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Họ và tên: ………… .. Sinh ngày: ………… Nam □ Nữ □

Quốc gia: ……………………………………. Tín ngưỡng: ………………..

Số chứng minh dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân: …………… .. Ngày cấp: ………… .. Nơi cấp: ………… ..

Số dế yêu công bố: ……………… E-mail: ……………………

Nơi trú ngụ: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………. …………………………………….

Nơi ở hiện tại (để khai báo): ……………………………………………………………………

Trạng thái sức khỏe: ………… .., Chiều cao: ………… .., Cân nặng: …………………… ..

Thành phần tư nhân hiện nay: ………………………………………………………….

Trình độ học thức: ………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………… .. Loại hình huấn luyện: …………………… ..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 xuất trình văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cấp cơ sở huấn luyện

Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ

Số lượng văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Phân loại bằng cấp và chứng chỉ

III. KHẢO SÁT THÔNG TIN MIỄN PHÍ

(Thí sinh được miễn thi môn Tin học phải nêu rõ lý do miễn thi ở phần này.)

Miễn thi môn Tin học vì: ………………………………………………………… ..

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan rằng những tuyên bố của tôi ở trên là đúng sự thực. Khi thu được giấy báo trúng tuyển, em sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu ko đúng sự thực, kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký dự tuyển lần sau với đơn vị tuyển dụng.

Đánh giá người viết
(TRIỆU)ý nghĩHọ và tên)

Nhận xét:

(1) Điền đúng địa điểm và chức danh nhưng bạn đang xin việc.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Qua bài viết trên bạn đã hiểu: Phiếu đăng ký dự xây cất chức cấp thị thành Theo Nghị định 138/2020 / NĐ-CP của Chính phủ, việc hoàn thiện giấy má, thủ tục tuyển dụng công chức 1 cách đầy đủ và hoàn thiện nhất.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã 2022

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc dự tuyển kỳ xây cất chức cấp xã. Mẫu được ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và điều hành công chức.

Công chức cấp xã là người được tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đây là địa điểm rất nhiều người mong muốn dự tuyển vào. Trong thủ tục đăng ký tuyển dụng vào công chức xã chẳng thể thiếu Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xây cất chức cấp xã. Dưới đây là điều kiện dự tuyển công chức cấp xã, thủ tục và mẫu đơn đăng ký dự tuyển mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé.

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Cách tra danh sách dự xây cất chức, nhân viên Hà Nội

1. Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

Người có đủ các điều kiện sau đây ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ thích hợp:

+ Trình độ giáo dục phổ quát: Tốt nghiệp trung học phổ quát;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành huấn luyện thích hợp với đề xuất nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

(Ủy ban dân chúng cấp tỉnh các tỉnh sẽ có quy định chi tiết tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên thuỳ, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian khổ).

+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 5 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

– Có nhân phẩm chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để tiến hành nhiệm vụ;

Ngoài ra:

– Ủy ban dân chúng cấp xã xác định các điều kiện khác đảm bảo thích hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban dân chúng cấp huyện xem xét trước lúc tuyển dụng.

– Với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã thì ngoài những điều kiện nêu trên còn cần phục vụ các điều kiện sau:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững ý kiến, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức di chuyển dân chúng ở địa phương tiến hành có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp đề xuất nhiệm vụ, địa điểm việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để chấm dứt nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của tập thể dân cư trên khu vực công việc.

+ Có bản lĩnh phối hợp với các đơn vị Quân đội dân chúng, Công an dân chúng và lực lượng khác trên khu vực tham dự xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành 1 số nhiệm vụ phòng vệ dân sự; gìn giữ an ninh, chính trị, thứ tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mệnh, của cải của dân chúng, của cải của Nhà nước.

Xem xét: Những người sau đây ko được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không trú ngụ tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị giảm thiểu năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu bổn phận hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải, đưa vào cơ sở giáo dục buộc phải.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

…………, ngày…. tháng…. 5 ……

(Dán ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Địa điểm dự tuyển(1):
…………………………………………………………………
Đơn vị dự tuyển(2):
…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, 5 sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □
Dân tộc: …………………………………… Tín ngưỡng: …………………………………………………
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………
Số dế yêu thiết bị cầm tay để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại (để báo tin): ……………………………………………………………………………

Trạng thái sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg

Thành phần bản thân hiện tại: …………………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, 5 sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức phận, cơ quan, tổ chức công việc, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở huấn luyện cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, 5 tới ngày, tháng, 5

Cơ quan, tổ chức công việc

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh chọn lọc và ghi rõ đăng ký thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo đề xuất của địa điểm việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thực. Sau lúc thu được công bố trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu sai sự thực thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng địa điểm việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có mục tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

………., ngày …..tháng….. 5….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4×6)

Địa điểm dự tuyển (1): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị dự tuyển (2):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………….. Ngày, tháng, 5 sinh: …………… Nam □ Nữ □
Dân tộc: ……………………………………. Tín ngưỡng: …………………………………………………..
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………..
Số dế yêu thiết bị cầm tay để báo tin: ………………………… Email: …………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….…………………………………….

Chỗ ở hiện tại (để báo tin): ………………………………………………………………………………………………

Trạng thái sức khỏe:……………., Chiều cao: ………….., Cân nặng:………………………………..

Thành phần bản thân hiện tại: …………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………….. Loại hình huấn luyện:……………………………………..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở huấn luyện cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI TIN HỌC

(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi Tin học do: …………………………………………………………………………………………..

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thực. Sau lúc thu được công bố trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu sai sự thực thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng địa điểm chức danh đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có mục tiêu tuyển dụng.

Qua bài viết trên các bạn đã nắm được Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã mới nhất hiện tại theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ đấy hoàn thiện giấy má thủ tục tham dự dự tuyển công chức 1 cách hoàn thiện và đầy đủ nhất.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển #thi #công #chức #cấp #xã

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc dự tuyển kỳ xây cất chức cấp xã. Mẫu được ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và điều hành công chức.

Công chức cấp xã là người được tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đây là địa điểm rất nhiều người mong muốn dự tuyển vào. Trong thủ tục đăng ký tuyển dụng vào công chức xã chẳng thể thiếu Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xây cất chức cấp xã. Dưới đây là điều kiện dự tuyển công chức cấp xã, thủ tục và mẫu đơn đăng ký dự tuyển mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé.

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Cách tra danh sách dự xây cất chức, nhân viên Hà Nội

1. Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

Người có đủ các điều kiện sau đây ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ thích hợp:

+ Trình độ giáo dục phổ quát: Tốt nghiệp trung học phổ quát;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành huấn luyện thích hợp với đề xuất nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

(Ủy ban dân chúng cấp tỉnh các tỉnh sẽ có quy định chi tiết tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên thuỳ, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian khổ).

+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 5 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

– Có nhân phẩm chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để tiến hành nhiệm vụ;

Ngoài ra:

– Ủy ban dân chúng cấp xã xác định các điều kiện khác đảm bảo thích hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban dân chúng cấp huyện xem xét trước lúc tuyển dụng.

– Với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã thì ngoài những điều kiện nêu trên còn cần phục vụ các điều kiện sau:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững ý kiến, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức di chuyển dân chúng ở địa phương tiến hành có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp đề xuất nhiệm vụ, địa điểm việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để chấm dứt nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của tập thể dân cư trên khu vực công việc.

+ Có bản lĩnh phối hợp với các đơn vị Quân đội dân chúng, Công an dân chúng và lực lượng khác trên khu vực tham dự xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành 1 số nhiệm vụ phòng vệ dân sự; gìn giữ an ninh, chính trị, thứ tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mệnh, của cải của dân chúng, của cải của Nhà nước.

Xem xét: Những người sau đây ko được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không trú ngụ tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị giảm thiểu năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu bổn phận hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải, đưa vào cơ sở giáo dục buộc phải.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

…………, ngày…. tháng…. 5 ……

(Dán ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Địa điểm dự tuyển(1):
…………………………………………………………………
Đơn vị dự tuyển(2):
…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, 5 sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □
Dân tộc: …………………………………… Tín ngưỡng: …………………………………………………
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………
Số dế yêu thiết bị cầm tay để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại (để báo tin): ……………………………………………………………………………

Trạng thái sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg

Thành phần bản thân hiện tại: …………………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, 5 sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức phận, cơ quan, tổ chức công việc, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở huấn luyện cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, 5 tới ngày, tháng, 5

Cơ quan, tổ chức công việc

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh chọn lọc và ghi rõ đăng ký thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo đề xuất của địa điểm việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thực. Sau lúc thu được công bố trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu sai sự thực thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng địa điểm việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có mục tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

………., ngày …..tháng….. 5….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4×6)

Địa điểm dự tuyển (1): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị dự tuyển (2):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………….. Ngày, tháng, 5 sinh: …………… Nam □ Nữ □
Dân tộc: ……………………………………. Tín ngưỡng: …………………………………………………..
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………..
Số dế yêu thiết bị cầm tay để báo tin: ………………………… Email: …………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….…………………………………….

Chỗ ở hiện tại (để báo tin): ………………………………………………………………………………………………

Trạng thái sức khỏe:……………., Chiều cao: ………….., Cân nặng:………………………………..

Thành phần bản thân hiện tại: …………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………….. Loại hình huấn luyện:……………………………………..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở huấn luyện cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI TIN HỌC

(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi Tin học do: …………………………………………………………………………………………..

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thực. Sau lúc thu được công bố trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu sai sự thực thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng địa điểm chức danh đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có mục tiêu tuyển dụng.

Qua bài viết trên các bạn đã nắm được Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã mới nhất hiện tại theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ đấy hoàn thiện giấy má thủ tục tham dự dự tuyển công chức 1 cách hoàn thiện và đầy đủ nhất.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển #thi #công #chức #cấp #xã

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc dự tuyển kỳ xây cất chức cấp xã. Mẫu được ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và điều hành công chức.

Công chức cấp xã là người được tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đây là địa điểm rất nhiều người mong muốn dự tuyển vào. Trong thủ tục đăng ký tuyển dụng vào công chức xã chẳng thể thiếu Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xây cất chức cấp xã. Dưới đây là điều kiện dự tuyển công chức cấp xã, thủ tục và mẫu đơn đăng ký dự tuyển mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé.

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Cách tra danh sách dự xây cất chức, nhân viên Hà Nội

1. Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

Người có đủ các điều kiện sau đây ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ thích hợp:

+ Trình độ giáo dục phổ quát: Tốt nghiệp trung học phổ quát;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành huấn luyện thích hợp với đề xuất nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

(Ủy ban dân chúng cấp tỉnh các tỉnh sẽ có quy định chi tiết tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên thuỳ, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian khổ).

+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 5 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

– Có nhân phẩm chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để tiến hành nhiệm vụ;

Ngoài ra:

– Ủy ban dân chúng cấp xã xác định các điều kiện khác đảm bảo thích hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cần tuyển trong kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ủy ban dân chúng cấp huyện xem xét trước lúc tuyển dụng.

– Với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã thì ngoài những điều kiện nêu trên còn cần phục vụ các điều kiện sau:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững ý kiến, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức di chuyển dân chúng ở địa phương tiến hành có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế và luật pháp của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp đề xuất nhiệm vụ, địa điểm việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để chấm dứt nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của tập thể dân cư trên khu vực công việc.

+ Có bản lĩnh phối hợp với các đơn vị Quân đội dân chúng, Công an dân chúng và lực lượng khác trên khu vực tham dự xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành 1 số nhiệm vụ phòng vệ dân sự; gìn giữ an ninh, chính trị, thứ tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mệnh, của cải của dân chúng, của cải của Nhà nước.

Xem xét: Những người sau đây ko được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không trú ngụ tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị giảm thiểu năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu bổn phận hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải, đưa vào cơ sở giáo dục buộc phải.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

…………, ngày…. tháng…. 5 ……

(Dán ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Địa điểm dự tuyển(1):
…………………………………………………………………
Đơn vị dự tuyển(2):
…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, 5 sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □
Dân tộc: …………………………………… Tín ngưỡng: …………………………………………………
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………
Số dế yêu thiết bị cầm tay để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại (để báo tin): ……………………………………………………………………………

Trạng thái sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg

Thành phần bản thân hiện tại: …………………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, 5 sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức phận, cơ quan, tổ chức công việc, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở huấn luyện cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, 5 tới ngày, tháng, 5

Cơ quan, tổ chức công việc

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh chọn lọc và ghi rõ đăng ký thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo đề xuất của địa điểm việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thực. Sau lúc thu được công bố trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu sai sự thực thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng địa điểm việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có mục tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

………., ngày …..tháng….. 5….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4×6)

Địa điểm dự tuyển (1): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị dự tuyển (2):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………….. Ngày, tháng, 5 sinh: …………… Nam □ Nữ □
Dân tộc: ……………………………………. Tín ngưỡng: …………………………………………………..
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………..
Số dế yêu thiết bị cầm tay để báo tin: ………………………… Email: …………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….…………………………………….

Chỗ ở hiện tại (để báo tin): ………………………………………………………………………………………………

Trạng thái sức khỏe:……………., Chiều cao: ………….., Cân nặng:………………………………..

Thành phần bản thân hiện tại: …………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………….. Loại hình huấn luyện:……………………………………..

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 5 cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở huấn luyện cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành huấn luyện

Vẻ ngoài huấn luyện

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI TIN HỌC

(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi Tin học do: …………………………………………………………………………………………..

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thực. Sau lúc thu được công bố trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện giấy má theo quy định. Nếu sai sự thực thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu bổn phận trước luật pháp và cam kết ko đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng địa điểm chức danh đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có mục tiêu tuyển dụng.

Qua bài viết trên các bạn đã nắm được Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển xây cất chức cấp xã mới nhất hiện tại theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ đấy hoàn thiện giấy má thủ tục tham dự dự tuyển công chức 1 cách hoàn thiện và đầy đủ nhất.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển #thi #công #chức #cấp #xã


#Mẫu #phiếu #đăng #ký #dự #tuyển #thi #công #chức #cấp #xã

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button