Biểu Mẫu

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp được sử dụng trong trường hợp có giao dịch vay tiền mà không có bất cứ tài sản thế chấp nào, bên cho vay và bên vay sẽ sử dụng đến mẫu giấy vay tiền không thế chấp để thỏa thuận.

1. Nội dung cần có của giấy vay tiền không thế chấp

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp được soạn đầy đủ, chi tiết dựa trên những căn cứ của pháp luật quy định, vì vậy, sử dụng mẫu giấy vay tiền không thế chấp sẽ giúp bên cho vay giảm bớt được những rủi ro khi cho vay tiền và bên vay sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng theo những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu số tiền cho vay lớn, hai bên cần thỏa thuận với nhau hợp đồng vay tiền để ghi chép lại các thỏa thuận vay và cho vay tiền và đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Việc vay tiền luôn là vấn đề rất nhạy cảm và cần sự rõ ràng vì thế việc ký kết hợp đồng vay tiền là rất cần thiết.

Khi điền những thông tin vào mẫu giấy vay tiền không thế chấp, bạn cần đọc kỹ những hướng dẫn kèm theo mẫu để tránh được những sự sai sót, thiếu sót thông tin không đáng có. Sau khi đã thỏa thuận xong các điều khoản, hai bên sẽ đọc kỹ lại, nếu cảm thấy chắc chắc với những quyết định của mình thì có thể ký xác nhận vào trong hợp đồng, chính thức tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng mà mình vừa tham gia.

2. Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

………….., ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông :……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………. ………….

Bà:……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………. ………….

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ……………..ngày……………. Nơi đăng ký ………………

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông :……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………. ………….

Bà:……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………. ………….

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………..ngày……………. Nơi đăng ký ……………….

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :…………………đồng, bằng chữ :………..

Với lãi suất :……%/tháng, trong thời hạn…………… tháng, kể từ ngày :………………………..

Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn………. Tài sản bảo đảm: ……………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)

4/ Mục đích vay:

……………………………………………………………………………………………………………………….

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên cho vay

Bên vay

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

Người làm chứng

Để đảm bảo về mặt pháp lý và giấy tờ khi cho vay tiền, các bạn có thể tham khảo ngay mẫu giấy cho vay tiền không thế chấp tại Wiki HDAD VN đã được cập nhật rất đầy đủ và chính xác, trong hợp đồng cho vay tiền không thế chấp, các bên cần ghi rõ thông tin cá nhân của mình, số tiền vay, thời hạn thanh toán, hình thức thanh toán, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page