Tài Liệu

Mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 (6 mẫu)

Mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 gồm 6 mẫu, giúp các bạn tham khảo để viết đơn xin xác nhận đi lại do công việc mùa dịch Covid-19 dễ dàng hơn.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, một số nơi đã cách ly xã hội, mọi người dân chỉ ra đường khi có chuyện cấp bách. Vì vậy, những người công việc thường xuyên ra ngoài cần xin giấy thông hành để tiện đi lại. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo 6 mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19:

Giấy đi đường Hà Nội trong thời gian giãn cách

Đây là mẫu giấy đi đường mới nhất được ban hành kèm theo Công văn 2434/UBND-KT do Thành phố Hà Nội ban hành trong thời gian giãn cách xã hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ….

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: …..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:……………………………… ; Giới tính:……………………..

2. Sinh ngày………………….. tháng……………… năm……………….. ;

3. Số CCCD/CMND:………… ; Ngày cấp:……… ; Nơi cấp:………..

4. Số điện thoại:……………………………………………………………….. ;

5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………;

6. Nơi làm việc:……………………………………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………….;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:………………………………………………….;

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Giấy thông hành qua chốt kiểm dịch Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN …………..

Số:…/UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

GIẤY XÁC NHẬN CHO PHƯƠNG TIỆN RA NGOÀI THÀNH PHỐ

– Cấp cho xe: ……………………………………………………………………….

– Biển số xe: ………………………………………………………………………..

– Chủ xe: ……………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

– Số người đi trên xe: …………………………………………………………….

– Nơi đến: …………………….. Lý do: …………………………………………..

– Được ra thành phố: Từ …. giờ , phút, ngày …… …../2021 đến …. giờ…. phút, ngày ……/….2021.

Yêu cầu những người đi trên xe, sau khi về thành phố phải chấp hành cách ly 21 ngày theo quy định của ngành y tế./.

….., ngày … tháng … năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Giấy xác nhận đi lại mùa dịch Covid-19

….…………………………..
………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty…………… – Là một Công ty Thương mại điện tử đã có trên 13 năm kinh nghiệm bán hàng Online chuyên cung cấp các mặt hàng thiết yếu như đồ gia dụng, thiết bị y tế, lương thực thực phẩm,… với dịch vụ bán hàng, giao hàng và thu tiền tại nhà trên toàn quốc.

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên thương mại điện tử luôn phục vụ bán hàng và thu tiền tại nhà cho khách hàng, nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: …………………………… Phòng ban:…………………………………….

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng trên website:…………… của chúng tôi hoặc đã đặt hàng qua số điện thoại tại Hà Nội:……… và tại TP Hồ Chí Minh: …………….

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giấy xác nhận đi lại mới nhất

CÔNG TY…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty…………………..– Là một Công ty …………….chuyên cung cấp………………………

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ………………….Phòng ban:………………………

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại………………………………

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Ngày cấp:……………………. Nơi cấp:…………………………………

Số điện thoại nhà:…………………………………………………………… Số ĐTDĐ:…………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………………………….. Công ty………………………………………

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan:……………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:……………………………………..

Xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận đi làm

Tên doanh nghiệp

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: ……/CV-DNL
V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi: – Các cơ quan quản lý nhà nước.

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page