Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Mẫu đơn đề xuất tố cáo (có chỉ dẫn) là mẫu văn bản Dữ liệu mập gửi tới các bạn tham khảo. Đơn tố cáo được sử dụng để gửi đơn tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền thụ lý, khắc phục, cùng lúc tham mưu 1 số vấn đề ngày nay trong công việc khắc phục tố cáo hành chính. Mẫu đơn tố cáo do Honda Anh Dũng hỗ trợ kèm theo chỉ dẫn cách viết đơn tố cáo. Xin vui lòng tham khảo.

  • Khiếu nại khắc phục mâu thuẫn đất đai
  • Giđó giao cho Khiếu nại
  • Đơn tố cáo hoặc tờ khai
  • Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn tố cáo Văn bản này cũng có những chỉ dẫn chi tiết giúp công dân, tư nhân… thông suốt nội dung tố cáo, thể hiện ước vọng, các bộ phận của đơn tố cáo, bao gồm tên người tố cáo, nhân vật tố cáo, tóm lược vụ việc tố cáo, các quyền hợp lí liên can. và các lợi quyền, thủ tục và các hồ sơ kèm theo trong công đoạn làm giấy má, giúp bạn có tưởng tượng chi tiết và toàn cục nhất.

1. Mẫu Đơn Khiếu nại Hiện tại

Đơn tố cáo là biểu mẫu được lập để gửi tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thể hiện nội dung tố cáo, kiến ​​nghị khắc phục oan, trái luật pháp. Cơ quan có thẩm quyền sẽ phê chuẩn, dò la dựa trên nội dung đơn. Mẫu đơn tố cáo mới đây nhất được ban hành theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành Luật Khiếu nại. Tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, tháng ngày 5…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Tới 1)

Họ và tên người tố cáo: ………………………………………………………………;

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân ……………………. , ngày cấp ………… .., nơi cấp: ……………………. (3).

Tên cơ quan, tổ chức, người bị tố cáo: …………………… ..;

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về: ……………………………………………………. (5);

Nội dung tố cáo: ……………………………………………………………… (6).

(Các tài liệu, bằng chứng kèm theo – nếu có).

KHÁCH HÀNG

(chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

2. Đơn tố cáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

Như liên can…………………..

Tốt nhất:† ………… (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khắc phục)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày ………… .tháng …………. ………… ..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………. †

Số ID………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi xảy ra vấn đề: …………………………………………………………

Hiện tại (bạn làm gì, ở đâu): …………………………………………………………

Khiếu nại hành vi hành chính của: ………………… .. (ghi tên người tố cáo)

Gicửa ải thích về trường hợp bị tố cáo:

– Tóm lược ngắn gọn những gì đã xảy ra, cô đọng và đủ cụ thể.

Đề xuất tố cáo:

Đề xuất thẩm tra, xác minh (có thể nhập tài liệu, bằng chứng, nhân chứng, v.v.)

– Gicửa ải quyết đúng chế độ luật pháp và lợi quyền chính đáng.

Tôi xin cam đoan nội dung tố cáo trên là đúng sự thực và tôi xin chịu nghĩa vụ về nội dung tố cáo.

Kính mong Quý cơ quan sớm phê chuẩn, quyết định để bảo vệ lợi quyền cho ……………………

Xin thành tâm cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. có thể….

người ứng tuyển

(chữ ký và họ tên)

3. Mẫu đơn tố cáo số 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… 5 ……

YÊU CẦU KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Tùy theo quyết định của cấp có thẩm quyền)

1. Người tố cáo: ……………………………….

2. Khiếu nại: ………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung tố cáo: ……………… ..

Tóm lược nội dung vụ việc tố cáo: …………………………………………………….

Xâm phạm quyền và ích lợi hợp lí: …………………….

4. Thủ tục tố cáo và khắc phục tố cáo: …………………………………………………….

5. Đề xuất của người tố cáo: ……………… ..

6. Cam kết của người tố cáo: ……………………………………………………….

7. Giấy má nộp kèm theo giấy má: …………………………………………………… ..

người tố cáo

(chữ ký và họ tên)

4. Chỉ dẫn viết đơn tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền khắc phục tố cáo.

(2) Họ, tên, địa chỉ của người tố cáo:

– Nếu là đại diện cơ quan, tổ chức tố cáo thì nêu rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức nhưng mà mình đại diện;

– Nếu người có thẩm quyền tố cáo, xin cho biết cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền.

(3) Trường hợp người tố cáo ko có chứng minh dân chúng / hộ chiếu / thẻ căn cước công dân thì ghi thông tin theo hồ sơ tùy thân.

(4) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo.

(5) Khiếu nại về quyết định của hội đồng quản trị hoặc hành động hành chính (nêu tố cáo trước nhất hoặc thứ 2).

(6) Viết tóm lược nội dung tố cáo; nêu rõ các căn cứ tố cáo; đề xuất khắc phục.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu đơn xin tố cáo 2022

Mẫu đơn xin tố cáo (có chỉ dẫn) là biểu mẫu văn bản Honda Anh Dũng gửi đến các bạn tham khảo. Đơn tố cáo được dùng để gửi tố cáo của mình đến các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, khắc phục, cùng lúc chỉ dẫn 1 số vấn đề về khắc phục tố cáo hành chính ngày nay. Mẫu đơn xin tố cáo được Honda Anh Dũng hỗ trợ kèm cả chỉ dẫn viết đơn xin tố cáo. Mời các bạn tham khảo.

Đơn tố cáo khắc phục mâu thuẫn đất đai
Giđó giao cho tố cáo
Mẫu đơn tố cáo hoặc tố giác
Đơn tố cáo vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn xin tố cáo này còn có các chỉ dẫn chi tiết giúp các công dân, tư nhân… nắm được nội dung của 1 đơn tố cáo, thể hiện ước vọng của mình, các phần của đơn xin tố cáo bao gồm tên người tố cáo, nhân vật bị tố cáo, nội dung tóm lược vụ việc tố cáo, quyền, ích lợi hợp lí đi kèm, các thủ tục, hồ sơ đi kèm trong công đoạn làm đơn, giúp đem đến cho các bạn cái nhìn bao quát và chi tiết nhất.

1. Mẫu Đơn tố cáo mới nhất ngày nay

Đơn tố cáo tà tà mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm thể hiện các nội dụng tố cáo và kiến nghị khắc phục những sự việc bất công, ko đúng quy định của luật pháp. Dựa vào những nội dung được thể hiện trong đơn nhưng mà cơ quan có thẩm quyền sẽ phê chuẩn, dò la. Mẫu đơn tố cáo mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP giải pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

…, ngày… tháng … 5…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người tố cáo:……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo:………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);

Nội dung tố cáo:………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, bằng chứng kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc lăn tay)
Họ và tên

2. Đơn xin tố cáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khắc phục)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….5……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị tố cáo)

Gicửa ải trình vụ việc cần tố cáo:

– Nêu tóm lược sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ cốt truyện.

Đề xuất khắc phục tố cáo:

– Yêu cầu thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, bằng chứng, người biết việc làm chứng…)

– Gicửa ải quyết lại theo đúng chế độ luật pháp, đúng lợi quyền hợp lí.

Tôi xin cam đoan về nội dung tố cáo trên là đúng sự thực và xin chịu nghĩa vụ về nội dung đã tố cáo.

Mong quý cơ quan sớm xét và khắc phục để bảo vệ lợi quyền cho …………………

………………………………………………………………………………………………

Xin thành tâm cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… 5….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin tố cáo số 2

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … 5……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền khắc phục)

1. Người tố cáo:………………………………………………………………………………………..

2. Nhân vật bị tố cáo: ……………………………………………………………………………….

3. Nội dung tố cáo:……………………………………………………………………………………..

Tóm lược vụ việc tố cáo:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Những quyền và ích lợi hợp lí bị xâm phạm:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quá trình tố cáo và việc khắc phục tố cáo:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Những đề xuất của người tố cáo:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Cam kết của người tố cáo:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người tố cáo
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Chỉ dẫn cách viết đơn xin tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền khắc phục tố cáo.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người tố cáo:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức tiến hành việc tố cáo thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức nhưng mà mình được đại diện;

– Nếu là người được giao cho tố cáo thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, tư nhân giao cho.

(3) Nếu người tố cáo ko có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo hồ sơ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ tố cáo lần đầu hoặc lần 2).

(6) Ghi tóm lược nội dung tố cáo; ghi rõ cơ sở của việc tố cáo; đề xuất khắc phục tố cáo.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Mẫu đơn xin tố cáo (có chỉ dẫn) là biểu mẫu văn bản Honda Anh Dũng gửi đến các bạn tham khảo. Đơn tố cáo được dùng để gửi tố cáo của mình đến các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, khắc phục, cùng lúc chỉ dẫn 1 số vấn đề về khắc phục tố cáo hành chính ngày nay. Mẫu đơn xin tố cáo được Honda Anh Dũng hỗ trợ kèm cả chỉ dẫn viết đơn xin tố cáo. Mời các bạn tham khảo.

Đơn tố cáo khắc phục mâu thuẫn đất đai
Giđó giao cho tố cáo
Mẫu đơn tố cáo hoặc tố giác
Đơn tố cáo vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn xin tố cáo này còn có các chỉ dẫn chi tiết giúp các công dân, tư nhân… nắm được nội dung của 1 đơn tố cáo, thể hiện ước vọng của mình, các phần của đơn xin tố cáo bao gồm tên người tố cáo, nhân vật bị tố cáo, nội dung tóm lược vụ việc tố cáo, quyền, ích lợi hợp lí đi kèm, các thủ tục, hồ sơ đi kèm trong công đoạn làm đơn, giúp đem đến cho các bạn cái nhìn bao quát và chi tiết nhất.

1. Mẫu Đơn tố cáo mới nhất ngày nay

Đơn tố cáo tà tà mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm thể hiện các nội dụng tố cáo và kiến nghị khắc phục những sự việc bất công, ko đúng quy định của luật pháp. Dựa vào những nội dung được thể hiện trong đơn nhưng mà cơ quan có thẩm quyền sẽ phê chuẩn, dò la. Mẫu đơn tố cáo mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP giải pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

…, ngày… tháng … 5…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người tố cáo:……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo:………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);

Nội dung tố cáo:………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, bằng chứng kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc lăn tay)
Họ và tên

2. Đơn xin tố cáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khắc phục)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….5……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị tố cáo)

Gicửa ải trình vụ việc cần tố cáo:

– Nêu tóm lược sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ cốt truyện.

Đề xuất khắc phục tố cáo:

– Yêu cầu thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, bằng chứng, người biết việc làm chứng…)

– Gicửa ải quyết lại theo đúng chế độ luật pháp, đúng lợi quyền hợp lí.

Tôi xin cam đoan về nội dung tố cáo trên là đúng sự thực và xin chịu nghĩa vụ về nội dung đã tố cáo.

Mong quý cơ quan sớm xét và khắc phục để bảo vệ lợi quyền cho …………………

………………………………………………………………………………………………

Xin thành tâm cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… 5….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin tố cáo số 2

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … 5……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền khắc phục)

1. Người tố cáo:………………………………………………………………………………………..

2. Nhân vật bị tố cáo: ……………………………………………………………………………….

3. Nội dung tố cáo:……………………………………………………………………………………..

Tóm lược vụ việc tố cáo:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Những quyền và ích lợi hợp lí bị xâm phạm:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quá trình tố cáo và việc khắc phục tố cáo:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Những đề xuất của người tố cáo:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Cam kết của người tố cáo:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người tố cáo
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Chỉ dẫn cách viết đơn xin tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền khắc phục tố cáo.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người tố cáo:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức tiến hành việc tố cáo thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức nhưng mà mình được đại diện;

– Nếu là người được giao cho tố cáo thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, tư nhân giao cho.

(3) Nếu người tố cáo ko có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo hồ sơ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ tố cáo lần đầu hoặc lần 2).

(6) Ghi tóm lược nội dung tố cáo; ghi rõ cơ sở của việc tố cáo; đề xuất khắc phục tố cáo.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Mẫu đơn xin tố cáo (có chỉ dẫn) là biểu mẫu văn bản Honda Anh Dũng gửi đến các bạn tham khảo. Đơn tố cáo được dùng để gửi tố cáo của mình đến các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, khắc phục, cùng lúc chỉ dẫn 1 số vấn đề về khắc phục tố cáo hành chính ngày nay. Mẫu đơn xin tố cáo được Honda Anh Dũng hỗ trợ kèm cả chỉ dẫn viết đơn xin tố cáo. Mời các bạn tham khảo.

Đơn tố cáo khắc phục mâu thuẫn đất đai
Giđó giao cho tố cáo
Mẫu đơn tố cáo hoặc tố giác
Đơn tố cáo vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn xin tố cáo này còn có các chỉ dẫn chi tiết giúp các công dân, tư nhân… nắm được nội dung của 1 đơn tố cáo, thể hiện ước vọng của mình, các phần của đơn xin tố cáo bao gồm tên người tố cáo, nhân vật bị tố cáo, nội dung tóm lược vụ việc tố cáo, quyền, ích lợi hợp lí đi kèm, các thủ tục, hồ sơ đi kèm trong công đoạn làm đơn, giúp đem đến cho các bạn cái nhìn bao quát và chi tiết nhất.

1. Mẫu Đơn tố cáo mới nhất ngày nay

Đơn tố cáo tà tà mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm thể hiện các nội dụng tố cáo và kiến nghị khắc phục những sự việc bất công, ko đúng quy định của luật pháp. Dựa vào những nội dung được thể hiện trong đơn nhưng mà cơ quan có thẩm quyền sẽ phê chuẩn, dò la. Mẫu đơn tố cáo mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP giải pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

…, ngày… tháng … 5…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người tố cáo:……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo:………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);

Nội dung tố cáo:………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, bằng chứng kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc lăn tay)
Họ và tên

2. Đơn xin tố cáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khắc phục)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….5……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị tố cáo)

Gicửa ải trình vụ việc cần tố cáo:

– Nêu tóm lược sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ cốt truyện.

Đề xuất khắc phục tố cáo:

– Yêu cầu thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, bằng chứng, người biết việc làm chứng…)

– Gicửa ải quyết lại theo đúng chế độ luật pháp, đúng lợi quyền hợp lí.

Tôi xin cam đoan về nội dung tố cáo trên là đúng sự thực và xin chịu nghĩa vụ về nội dung đã tố cáo.

Mong quý cơ quan sớm xét và khắc phục để bảo vệ lợi quyền cho …………………

………………………………………………………………………………………………

Xin thành tâm cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… 5….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin tố cáo số 2

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … 5……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền khắc phục)

1. Người tố cáo:………………………………………………………………………………………..

2. Nhân vật bị tố cáo: ……………………………………………………………………………….

3. Nội dung tố cáo:……………………………………………………………………………………..

Tóm lược vụ việc tố cáo:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Những quyền và ích lợi hợp lí bị xâm phạm:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quá trình tố cáo và việc khắc phục tố cáo:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Những đề xuất của người tố cáo:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Cam kết của người tố cáo:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Người tố cáo
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Chỉ dẫn cách viết đơn xin tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền khắc phục tố cáo.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người tố cáo:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức tiến hành việc tố cáo thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức nhưng mà mình được đại diện;

– Nếu là người được giao cho tố cáo thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, tư nhân giao cho.

(3) Nếu người tố cáo ko có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo hồ sơ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ tố cáo lần đầu hoặc lần 2).

(6) Ghi tóm lược nội dung tố cáo; ghi rõ cơ sở của việc tố cáo; đề xuất khắc phục tố cáo.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại


#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button