Mẫu công văn cam kết 2022

Thí dụ về thư cam kết là 1 tài liệu được tạo ra để đánh dấu cam kết của 1 người. Đọc thông tin cụ thể và tải về tại đây.

  • Thư chỉ dẫn thí dụ
  • Mẫu thư cáo giác

1. Thí dụ về thư cam kết là gì?

Thí dụ về thư cam kết là 1 vẻ ngoài cam kết của 1 tư nhân hoặc tổ chức để cam kết về 1 chủ đề chi tiết. Mẫu giấy cam kết nêu rõ: thông tin từ tổ chức liên can và nội dung cam kết

2. Mẫu Tuyên bố Cam kết

Mẫu công văn dưới đây sử dụng chung cho mọi trường hợp, nội dung công văn mở để người đọc dễ điền thông tin nên lúc đọc có thể tham khảo và tải về mobile để sửa đổi cho thích hợp. cho doanh nghiệp của bạn và khắc phục cảnh huống vấn đề. Đọc thí dụ sau:

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:… / CV-…

V / f cam kết ………….

…………., tháng ngày 5 …

Doanh nghiệp tốt nhất………….

(Địa chỉ nhà:……………………………………..)

Ngày…. tháng…. 5……, …………………………………………………..………

(Bạn cho biết cảnh ngộ và lý do dẫn tới việc gửi 1 công văn với nội dung như trên, thí dụ như trước đấy bạn đã có hành vi chậm trả tiền / giao hàng / … cho người đề nghị đền bù chính đáng, vì thế hiện thời bạn gửi cái này để cam kết đối với những nhân vật nhưng bạn sẽ ko vi phạm lần thứ 2)

Đấy là lý do vì sao tôi (doanh nghiệp) làm mướn văn này để buộc ràng tôi với doanh nghiệp / cơ quan của ông / bà ……

Trân trọng kính chào Quý Doanh nghiệp / Quý cơ quan / Ông / Bà ………… (mục tiêu công văn xin được hiệp tác thêm,…)

(Doanh nghiệp) Tôi xin cam đoan rằng những thông tin tôi đã hỗ trợ ở trên là đúng sự thực, thật thà và khách quan. Nếu sai, (doanh nghiệp) tôi xin hoàn toàn chịu phận sự.

Kính gửi Quý Doanh nghiệp / Quý cơ quan / Quý Ông / Bà …… vui lòng coi xét.

Bái tạ./.

người nhận:

– Như đã nêu ở trên;

– Lưu: VT;

Người điều hành
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Thư cam kết Chất lượng Thành phầm

Mẫu thư dưới đây vận dụng cho trường hợp chi tiết: Mẫu thư cam kết chất lượng thành phầm. Tuyên bố chính thức về cam kết chất lượng thành phầm sẽ giúp người dùng hàng thêm tin cậy vào thành phầm. Theo tâm lý người tiêu dùng, họ sẽ luôn thích những thành phầm có chất lượng đáng tin tưởng.

Thành ra, việc đưa ra cam kết chất lượng thành phầm bằng văn bản có ý nghĩa rất mập đối với cả người bán và người dùng. Người bán sẽ tăng doanh thu và người dùng sẽ biết rõ về thành phầm.

Mẫu giấy cam kết chất lượng thành phầm giúp các doanh nghiệp sản xuất / hỗ trợ thành phầm tiết kiệm thời kì và đạt tiêu chuẩn ko vi phạm luật pháp.

CÔNG TY…………
Con số : ……../……..
V / v cam kết kết thúc Giđó chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, tháng ngày 5……

Kính gửi: CỤC HẢI QUAN …………………….

Tên doanh nghiệp:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………..

Dế yêu: Fax: ………………………… ..

Ngày… /… /… chúng tôi sẽ mở tờ khai số ……………… tại Chi cục Thương chính CK ………… .. với các thông tin sau:

  • Số vận đơn: …………………….
  • Số hóa đơn………….
  • Tên thành phầm: như trong tuyên bố

Trong thư này, chúng tôi cam kết sẽ nộp bổ sung Giđó chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu của phòng thí điểm do Bộ Công Thương chỉ định trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày mở tờ khai và cam kết tiến hành. hàng du nhập ko đạt tiêu chuẩn

Chúng tôi xin cam kết chịu phận sự trước luật pháp về những lời khai và cam kết trên

Cảm ơn rất nhiều.

người nhận:

– Như đã nêu ở trên;

– Lưu: VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

4. Mẫu Thư cam kết tiến hành phận sự

Mẫu giấy cam kết chịu phận sự là văn bản có trị giá pháp lý giữa 2 bên ký kết, nếu 1 trong các đối tác ko tiến hành đúng nội dung cam kết sẽ phải chịu phận sự trước luật pháp.

Cam kết thường được sử dụng trong cuộc sống và công tác lúc 2 bên đã có thỏa thuận hoặc hiểu biết về 1 vấn đề nào đấy.

CÔNG TY

Con số:………
V / v cam kết chịu phận sự về
tất cả nội dung lăng xê trong TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—— o0o ——

ngày tháng 5

Tốt nhất: ………

Tên doanh nghiệp: ……………………………………

Trang mạng:

Địa chỉ nhà:……………………………………………….

Ma cong ty:……………………. Dế yêu:……………..

Ngày ………… Doanh nghiệp ………… .. tham dự chương trình TVC lăng xê của Doanh nghiệp …………. và đã gửi … Clip TVC. Bao gồm Clip ………… .. 10s và ………… ..30s:

Trong thư này, doanh nghiệp …………………… .. cam kết chịu phận sự về toàn thể nội dung lăng xê trong 2 clip TVC.

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp lúc có sơ sót.

Cám ơn rất nhiều!

người nhận:

– Như đã nêu ở trên;

– Lưu: VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

5. Chỉ dẫn Chuẩn bị Mẫu Thư cam kết

Độc giả cần xem xét những nội dung sau trong mẫu giấy cam kết:

– Xác định những vấn đề căn bản cần đưa vào công văn;

– Tên cơ quan, tổ chức hoặc người có ý định gửi giấy truyền chính thức tới / nơi nhận truyền tin;

– Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc người có lợi quyền, bổn phận liên can trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

– Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên can tiếp thu giấy tờ; số dế yêu của đơn vị / người nhận công văn, số telex, số fax; địa chỉ email; Trang mạng. Nếu những người nhận trong phần địa chỉ của truyền chính thức là những chức tước, chức phận cao cấp của bang thì phần người nhận ko nói “như đã nêu ở trên”Nhưng viết trực tiếp các chức danh / chức phận đấy;

– Trường hợp người đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ko ký được thì có thể nhờ người khác có thẩm quyền ký thay hoặc chấp hành lệnh theo quy định của luật pháp và thay vào đấy phải có các tài liệu kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký (như giấy giao cho).

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu công văn cam kết 2022

Mẫu công văn cam kết là văn bản được lập ra để biên chép về việc cam kết của tư nhân. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu công văn chỉ dẫn
Mẫu công văn cáo giác

1. Mẫu công văn cam kết là gì?

Mẫu công văn cam kết là mẫu bản cam kết được tư nhân, tổ chức lập ra để cam kết về 1 vấn đề nào đấy. Mẫu công văn cam kết nêu rõ: thông tin tổ chức cam kết và nội dung cam kết

2. Mẫu công văn cam kết

Mẫu công văn cam dưới đây được sử dụng chung cho các trường hợp, nội dung trong mẫu công văn theo hướng mở để độc giả đơn giản điền thông tin, do đó lúc độc giả tham khảo và tải về có thể sửa đổi sao cho thích hợp với doanh nghiệp mình và tình hình vấn đề cần nêu ra. Mời độc giả tham khảo mẫu sau nhé:

CÔNG TY …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: …/CV-…
V/v cam kết…………

…………., ngày … tháng … 5 …

Kính gửi: Doanh nghiệp………….

(Địa chỉ:……………………………………..)

Ngày…. tháng…. 5……, …………………………………………………..………

(Bạn thể hiện về cảnh ngộ, lý do dẫn đến việc bạn làm mướn văn với nội dung trên, thí dụ, trước đấy, bạn đã có hành vi chậm trả tiền/chậm giao hàng/… cho những chủ thể có quyền, do đó, hiện nay bạn làm mướn văn này để cam kết với các chủ thể đấy về việc bạn sẽ ko có hành vi vi phạm lần thứ 2)

Do vậy, (doanh nghiệp) tôi làm mướn văn này để cam kết với Quý doanh nghiệp/cơ quan Ông/Bà………

………………………………………………………

………………………………………………………

Kính mong Quý doanh nghiệp/cơ quan/Ông/Bà……….. (mục tiêu làm mướn văn, như, tiếp diễn được hiệp tác,…)

(Doanh nghiệp) tôi xin cam đoan những thông tin nhưng (doanh nghiệp) tôi đã nêu trên là thật thà, đúng sự thực khách quan. Nếu sai, (doanh nghiệp) tôi xin chịu hoàn toàn phận sự.

Kính mong Quý doanh nghiệp/cơ quan/Ông/Bà…… coi xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT;

Giám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm

Mẫu công văn dưới đây được vận dụng cho trường hợp chi tiết: Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm. Công văn cam kết chất lượng thành phầm sẽ tạo điều kiện cho người dùng hàng tin cậy hơn về thành phầm. Theo tâm lý người tiêu dùng họ sẽ luôn dành đầu tiên sử dụng những thành phầm có chất lượng đáng tin tưởng.

Do đấy việc sẵn sàng 1 công văn cam kết chất lượng thành phầm rất có ý nghĩa đối với cả người bán lẫn người dùng. Người bán sẽ tăng doanh thu và người dùng sẽ biết được rõ về thành phầm.

Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm sẽ tạo điều kiện cho công ty sản xuất/ cung cấp thành phầm tiết kiệm thời kì, phục vụ đúng chuẩn ko trái quy định luật pháp.

CÔNG TY…………Số : ……../………..V/v cam kết bổ sung phiếu chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. 5……

Kính gửi: CHI CỤC HẢI QUAN………………….

Tên công ty:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………..

Dế yêu:…………………….. Fax:……………………………..

Ngày…/…/… chúng tôi mở tờ khai số……………tại chi cục thương chính CK…………….với cụ thể như sau:

Số vận đơn:…………………….
Số Invoice………………………
Tên hàng: như trong tờ khai

Bằng công văn này chúng tôi xin cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thí điểm được Bộ Công Thương chỉ định trong khoảng 30 ngày tính từ lúc ngày mở tờ khai và cam kết tiến hành hành động giải quyết trong trường hợp hàng hóa du nhập ko bảo đảm tiêu chuẩn

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

4. Mẫu công văn cam kết chịu phận sự

Mẫu công văn cam kết chịu phận sự loại văn bản có trị giá pháp lý giữa 2 bên ký kết, nếu bên nào ko làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu phận sự trước luật pháp.

Bản cam kết được dùng bình thường trong đời sống, công tác lúc 2 bên có sự thỏa thuận, hợp nhất với nhau về 1 vấn đề nào đấy.

CÔNG TY……………_______________
Số:………V/v cam kết chịu phận sự với toàn thể nội dung lăng xê trong TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—— o0o ——
….………., ngày…. tháng…. 5…..

Kính gửi: ………

Tên công ty: ……………………………………

Website: …………

Địa chỉ:……………………………………………….

Mã số công ty:……………………. Dế yêu:……………..

Ngày……………, Doanh nghiệp…………… đã tham dự chương trình lăng xê TVC của bên Doanh nghiệp…………. và có gửi … Clip TVC. Bao gồm Clip ……….. 10s và ……………..30s:

Bằng công văn này Doanh nghiệp………………..xin cam kết chịu phận sự với toàn thể nội dung lăng xê trong 2 clip TVC.

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp nếu có sai phép.

Chúng tôi xin thật tình cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

5. Chỉ dẫn soạn thảo mẫu công văn cam kết

Độc giả cần xem xét những nội dung trong mẫu công văn cam kết cần ghi chi tiết như sau:

– Xác định vấn đề căn bản cần nêu trong công văn;

– Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân dự kiến gửi công văn tới/ nơi nhận công văn;

– Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc tư nhân có lợi quyền và bổn phận liên can trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

– Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên can để tiếp thu đơn; số dế yêu đơn vị/tư nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức phận cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận ko ghi “như trên” nhưng ghi trực tiếp những chức danh/chức phận đấy vào;

– Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, công ty chẳng thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của luật pháp và phải có hồ sơ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giđó giao cho).

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #công #văn #cam #kết

Mẫu công văn cam kết là văn bản được lập ra để biên chép về việc cam kết của tư nhân. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu công văn chỉ dẫn
Mẫu công văn cáo giác

1. Mẫu công văn cam kết là gì?

Mẫu công văn cam kết là mẫu bản cam kết được tư nhân, tổ chức lập ra để cam kết về 1 vấn đề nào đấy. Mẫu công văn cam kết nêu rõ: thông tin tổ chức cam kết và nội dung cam kết

2. Mẫu công văn cam kết

Mẫu công văn cam dưới đây được sử dụng chung cho các trường hợp, nội dung trong mẫu công văn theo hướng mở để độc giả đơn giản điền thông tin, do đó lúc độc giả tham khảo và tải về có thể sửa đổi sao cho thích hợp với doanh nghiệp mình và tình hình vấn đề cần nêu ra. Mời độc giả tham khảo mẫu sau nhé:

CÔNG TY …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: …/CV-…
V/v cam kết…………

…………., ngày … tháng … 5 …

Kính gửi: Doanh nghiệp………….

(Địa chỉ:……………………………………..)

Ngày…. tháng…. 5……, …………………………………………………..………

(Bạn thể hiện về cảnh ngộ, lý do dẫn đến việc bạn làm mướn văn với nội dung trên, thí dụ, trước đấy, bạn đã có hành vi chậm trả tiền/chậm giao hàng/… cho những chủ thể có quyền, do đó, hiện nay bạn làm mướn văn này để cam kết với các chủ thể đấy về việc bạn sẽ ko có hành vi vi phạm lần thứ 2)

Do vậy, (doanh nghiệp) tôi làm mướn văn này để cam kết với Quý doanh nghiệp/cơ quan Ông/Bà………

………………………………………………………

………………………………………………………

Kính mong Quý doanh nghiệp/cơ quan/Ông/Bà……….. (mục tiêu làm mướn văn, như, tiếp diễn được hiệp tác,…)

(Doanh nghiệp) tôi xin cam đoan những thông tin nhưng (doanh nghiệp) tôi đã nêu trên là thật thà, đúng sự thực khách quan. Nếu sai, (doanh nghiệp) tôi xin chịu hoàn toàn phận sự.

Kính mong Quý doanh nghiệp/cơ quan/Ông/Bà…… coi xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT;

Giám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm

Mẫu công văn dưới đây được vận dụng cho trường hợp chi tiết: Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm. Công văn cam kết chất lượng thành phầm sẽ tạo điều kiện cho người dùng hàng tin cậy hơn về thành phầm. Theo tâm lý người tiêu dùng họ sẽ luôn dành đầu tiên sử dụng những thành phầm có chất lượng đáng tin tưởng.

Do đấy việc sẵn sàng 1 công văn cam kết chất lượng thành phầm rất có ý nghĩa đối với cả người bán lẫn người dùng. Người bán sẽ tăng doanh thu và người dùng sẽ biết được rõ về thành phầm.

Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm sẽ tạo điều kiện cho công ty sản xuất/ cung cấp thành phầm tiết kiệm thời kì, phục vụ đúng chuẩn ko trái quy định luật pháp.

CÔNG TY…………Số : ……../………..V/v cam kết bổ sung phiếu chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. 5……

Kính gửi: CHI CỤC HẢI QUAN………………….

Tên công ty:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………..

Dế yêu:…………………….. Fax:……………………………..

Ngày…/…/… chúng tôi mở tờ khai số……………tại chi cục thương chính CK…………….với cụ thể như sau:

Số vận đơn:…………………….
Số Invoice………………………
Tên hàng: như trong tờ khai

Bằng công văn này chúng tôi xin cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thí điểm được Bộ Công Thương chỉ định trong khoảng 30 ngày tính từ lúc ngày mở tờ khai và cam kết tiến hành hành động giải quyết trong trường hợp hàng hóa du nhập ko bảo đảm tiêu chuẩn

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

4. Mẫu công văn cam kết chịu phận sự

Mẫu công văn cam kết chịu phận sự loại văn bản có trị giá pháp lý giữa 2 bên ký kết, nếu bên nào ko làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu phận sự trước luật pháp.

Bản cam kết được dùng bình thường trong đời sống, công tác lúc 2 bên có sự thỏa thuận, hợp nhất với nhau về 1 vấn đề nào đấy.

CÔNG TY……………_______________
Số:………V/v cam kết chịu phận sự với toàn thể nội dung lăng xê trong TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—— o0o ——
….………., ngày…. tháng…. 5…..

Kính gửi: ………

Tên công ty: ……………………………………

Website: …………

Địa chỉ:……………………………………………….

Mã số công ty:……………………. Dế yêu:……………..

Ngày……………, Doanh nghiệp…………… đã tham dự chương trình lăng xê TVC của bên Doanh nghiệp…………. và có gửi … Clip TVC. Bao gồm Clip ……….. 10s và ……………..30s:

Bằng công văn này Doanh nghiệp………………..xin cam kết chịu phận sự với toàn thể nội dung lăng xê trong 2 clip TVC.

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp nếu có sai phép.

Chúng tôi xin thật tình cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

5. Chỉ dẫn soạn thảo mẫu công văn cam kết

Độc giả cần xem xét những nội dung trong mẫu công văn cam kết cần ghi chi tiết như sau:

– Xác định vấn đề căn bản cần nêu trong công văn;

– Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân dự kiến gửi công văn tới/ nơi nhận công văn;

– Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc tư nhân có lợi quyền và bổn phận liên can trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

– Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên can để tiếp thu đơn; số dế yêu đơn vị/tư nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức phận cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận ko ghi “như trên” nhưng ghi trực tiếp những chức danh/chức phận đấy vào;

– Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, công ty chẳng thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của luật pháp và phải có hồ sơ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giđó giao cho).

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #công #văn #cam #kết

Mẫu công văn cam kết là văn bản được lập ra để biên chép về việc cam kết của tư nhân. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu công văn chỉ dẫn
Mẫu công văn cáo giác

1. Mẫu công văn cam kết là gì?

Mẫu công văn cam kết là mẫu bản cam kết được tư nhân, tổ chức lập ra để cam kết về 1 vấn đề nào đấy. Mẫu công văn cam kết nêu rõ: thông tin tổ chức cam kết và nội dung cam kết

2. Mẫu công văn cam kết

Mẫu công văn cam dưới đây được sử dụng chung cho các trường hợp, nội dung trong mẫu công văn theo hướng mở để độc giả đơn giản điền thông tin, do đó lúc độc giả tham khảo và tải về có thể sửa đổi sao cho thích hợp với doanh nghiệp mình và tình hình vấn đề cần nêu ra. Mời độc giả tham khảo mẫu sau nhé:

CÔNG TY …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: …/CV-…
V/v cam kết…………

…………., ngày … tháng … 5 …

Kính gửi: Doanh nghiệp………….

(Địa chỉ:……………………………………..)

Ngày…. tháng…. 5……, …………………………………………………..………

(Bạn thể hiện về cảnh ngộ, lý do dẫn đến việc bạn làm mướn văn với nội dung trên, thí dụ, trước đấy, bạn đã có hành vi chậm trả tiền/chậm giao hàng/… cho những chủ thể có quyền, do đó, hiện nay bạn làm mướn văn này để cam kết với các chủ thể đấy về việc bạn sẽ ko có hành vi vi phạm lần thứ 2)

Do vậy, (doanh nghiệp) tôi làm mướn văn này để cam kết với Quý doanh nghiệp/cơ quan Ông/Bà………

………………………………………………………

………………………………………………………

Kính mong Quý doanh nghiệp/cơ quan/Ông/Bà……….. (mục tiêu làm mướn văn, như, tiếp diễn được hiệp tác,…)

(Doanh nghiệp) tôi xin cam đoan những thông tin nhưng (doanh nghiệp) tôi đã nêu trên là thật thà, đúng sự thực khách quan. Nếu sai, (doanh nghiệp) tôi xin chịu hoàn toàn phận sự.

Kính mong Quý doanh nghiệp/cơ quan/Ông/Bà…… coi xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT;

Giám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm

Mẫu công văn dưới đây được vận dụng cho trường hợp chi tiết: Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm. Công văn cam kết chất lượng thành phầm sẽ tạo điều kiện cho người dùng hàng tin cậy hơn về thành phầm. Theo tâm lý người tiêu dùng họ sẽ luôn dành đầu tiên sử dụng những thành phầm có chất lượng đáng tin tưởng.

Do đấy việc sẵn sàng 1 công văn cam kết chất lượng thành phầm rất có ý nghĩa đối với cả người bán lẫn người dùng. Người bán sẽ tăng doanh thu và người dùng sẽ biết được rõ về thành phầm.

Mẫu công văn cam kết chất lượng thành phầm sẽ tạo điều kiện cho công ty sản xuất/ cung cấp thành phầm tiết kiệm thời kì, phục vụ đúng chuẩn ko trái quy định luật pháp.

CÔNG TY…………Số : ……../………..V/v cam kết bổ sung phiếu chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. 5……

Kính gửi: CHI CỤC HẢI QUAN………………….

Tên công ty:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………..

Dế yêu:…………………….. Fax:……………………………..

Ngày…/…/… chúng tôi mở tờ khai số……………tại chi cục thương chính CK…………….với cụ thể như sau:

Số vận đơn:…………………….
Số Invoice………………………
Tên hàng: như trong tờ khai

Bằng công văn này chúng tôi xin cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng thực kết quả thí điểm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thí điểm được Bộ Công Thương chỉ định trong khoảng 30 ngày tính từ lúc ngày mở tờ khai và cam kết tiến hành hành động giải quyết trong trường hợp hàng hóa du nhập ko bảo đảm tiêu chuẩn

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

4. Mẫu công văn cam kết chịu phận sự

Mẫu công văn cam kết chịu phận sự loại văn bản có trị giá pháp lý giữa 2 bên ký kết, nếu bên nào ko làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu phận sự trước luật pháp.

Bản cam kết được dùng bình thường trong đời sống, công tác lúc 2 bên có sự thỏa thuận, hợp nhất với nhau về 1 vấn đề nào đấy.

CÔNG TY……………_______________
Số:………V/v cam kết chịu phận sự với toàn thể nội dung lăng xê trong TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—— o0o ——
….………., ngày…. tháng…. 5…..

Kính gửi: ………

Tên công ty: ……………………………………

Website: …………

Địa chỉ:……………………………………………….

Mã số công ty:……………………. Dế yêu:……………..

Ngày……………, Doanh nghiệp…………… đã tham dự chương trình lăng xê TVC của bên Doanh nghiệp…………. và có gửi … Clip TVC. Bao gồm Clip ……….. 10s và ……………..30s:

Bằng công văn này Doanh nghiệp………………..xin cam kết chịu phận sự với toàn thể nội dung lăng xê trong 2 clip TVC.

Chúng tôi cam kết chịu phận sự trước luật pháp nếu có sai phép.

Chúng tôi xin thật tình cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

5. Chỉ dẫn soạn thảo mẫu công văn cam kết

Độc giả cần xem xét những nội dung trong mẫu công văn cam kết cần ghi chi tiết như sau:

– Xác định vấn đề căn bản cần nêu trong công văn;

– Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân dự kiến gửi công văn tới/ nơi nhận công văn;

– Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc tư nhân có lợi quyền và bổn phận liên can trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

– Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên can để tiếp thu đơn; số dế yêu đơn vị/tư nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức phận cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận ko ghi “như trên” nhưng ghi trực tiếp những chức danh/chức phận đấy vào;

– Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, công ty chẳng thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của luật pháp và phải có hồ sơ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giđó giao cho).

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #công #văn #cam #kết


#Mẫu #công #văn #cam #kết

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button