Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2022

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền là công nhận đã chuyển đủ số tiền, toàn quyền sở hữu của nả nhưng 2 bên đã thỏa thuận theo quy định của luật pháp. Vui lòng tham khảo thí dụ rốt cuộc về biên bản chuyển tiền mặt.

Biên bản bàn giao tiền mặt là 1 biểu mẫu nổi danh thường được sử dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp. Biên bản bàn giao tiền mặt phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người cho vay, người nhận tiền, số tiền nhận cộng với sự thỏa thuận của 2 bên. Dưới đây là 2 mẫu biên bản chuyển tiền gần nhất được chỉ dẫn cụ thể cách ghi để các bạn sử dụng hiệu quả, đúng mẫu do Bộ nguồn vốn quy định.

  • Tỉ dụ về biên bản bàn giao tài liệu
  • Mẫu thư chuyển công việc
  • Mẫu biên bản bàn giao của nả, dụng cụ phương tiện

1. Biên bản bàn giao tiền mặt là gì?

Điều chuyển tiền mặt trong doanh nghiệp là 1 công tác hết sức quan trọng nhưng kế toán phải tiến hành 1 cách cụ thể và cẩn thận. Sau lúc kết thúc việc kiểm kê tiền tệ trong quỹ, số tiền mặt này sẽ được bàn giao, nếu cần phải có. Khi bàn giao tiền mặt tại quỹ, các đối tác phải lập biên bản chính thức, Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao tiền mặt được các đối tác liên can lập để công nhận việc kết thúc việc bàn giao tiền mặt đầy đủ theo thỏa thuận giữa các đối tác và thích hợp với quy định của luật pháp.

Kế toán trong các tập đoàn, tổng doanh nghiệp dĩ nhiên sẽ phải chịu bổn phận điều hành quỹ tiền mặt chuyên dụng cho các khoản chi phí hàng ngày trong đơn vị như trả tiền tiền điện nước, sắm đồ dùng văn phòng, chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, tại Kế toán Khi hàng ngũ kế toán chuyển đi hay chuyển vị trí, để giao tiền mặt cho người dùng phải kiểm kê sau đấy mới ủy quyền người nhận tiền. Hai bên cùng hợp nhất về quyền và phận sự đối với việc chuyển tiền bằng các điều khoản chi tiết trong Biên bản chuyển tiền để đơn vị kiểm toán mới tiếp diễn hoạt động trơn tuột.

2. Mẫu Biên bản bàn giao quỹ tiền số 1

Đơn vị:……………………

Con số: …. †

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Biên bản chuyển FUND

Thời gian giao hàng: từ ngày …… / ……. / 20… tới ……. / …… .. / 20…

NGƯỜI GỬI

Ông / Bà: ………… .. Phòng: …………………….

BÊN NHẬN

Ông / Bà: ………… Phòng: …………………….

CHUYỂN NỘI DUNG

I. QUỸ

STT

Tiền tệ

SL

bằng tiền

Nhận xét

toàn thể

Bản văn: ……………………………………………………………………………………………….

HÀNH ĐỘNG KHÁC

Biên bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và lưu tại hội sở Doanh nghiệp 1 bản.

TRÌNH DUYỆT NHÀ QUẢN TRỊ ĐƠN VỊ BÊN NHẬN NGƯỜI GỬI

3. Mẫu Biên bản bàn giao quỹ tiền số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

XỬ LÝ TIỀN TỶ PHÚT

Bữa nay, ngày ….. tháng..5 ………… tại …………………… ..Chúng tôi gồm:

NHÀ PHÂN PHỐI (sau đây gọi là: LÔ A):

Ông bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh dân chúng: …………………… Ngày cấp: …………………… .. Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………

NHẬN LÔ (gọi tắt là: LOT B):

Ông bà):……………………………………….…………………………………………….

Chứng minh dân chúng số: …………………… Ngày cấp: …………………… .. Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………

Theo biên bản thỏa thuận phân chia của nả số :…………. được thành lập vào ngày …… tháng… ..5 ………… 5 …………. Ông bà: ………………………….………………..

Tổng số tiền đã bàn giao: ………… .đ (bằng chữ: ………….).

Do bên A chuyển toàn thể số tiền cho bên B nên bên A có toàn quyền sở hữu của nả được ghi trong biên bản giao ước của nả. Bên B cam kết ko tạo mọi điều kiện pháp lý thuận tiện để Bên A đăng ký thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu theo quy định của luật pháp.

Phiếu được lập thành 02 (2) bản có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 (1) bản. Hai bên cam kết sắm bán theo đúng thỏa thuận trên. Nếu bên nào vi phạm thì hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp.

GIAO HÀNG RẤT NHIỀU

(chữ ký và họ tên)

BÊN NHẬN

(chữ ký và họ tên)

XÁC NHẬN LÀM CHỨNG CỦA VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:………………………………………….

Số ID: ……………………………………

Ngày cấp: ……………………. Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………… ..

Chỗ ở ngày nay: …………………………………………………….

Công nhận 2 bên đã hoàn toàn tình nguyện thỏa thuận và bàn giao đủ số tiền: ……………………. (Viết bằng chữ: ………… ..) theo thỏa thuận.

ký và ghi rõ họ tên

4. Cách viết biên bản bàn giao tiền mặt?

Phần trước tiên của biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao tiền mặt.

– Ghi rõ vị trí, tháng ngày 5 lập biên bản.

Nội dung chính

– Chỉ định thông tin người gửi và người nhận:

+ Họ và tên

+ Số chứng minh dân chúng hoặc thẻ căn cước ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở ngày nay phải được ghi rõ từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ để lập biên bản bàn giao quỹ tiền.

– Ghi rõ số tiền đã bàn giao bằng cả số và bằng chữ.

– Ghi rõ và cụ thể các điều khoản trong thỏa thuận giữa 2 bên như:

Bên giao tiền được toàn quyền sở hữu đối với số tiền mặt ghi trong biên bản giao nhận của nả.

Bên nhận tiền phải cam kết rõ ràng ko tố và tạo mọi điều kiện để bên cho vay tiền được thuận tiện trong việc đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của luật pháp.

5. Các xem xét lúc xuất trình biên bản bàn giao tiền mặt

Giao tiền mặt là 1 chủ đề quan trọng, mẫn cảm và gây tranh cãi. Thành ra, lúc lập biên bản chuyển nhượng, công ty cần xem xét những điều sau:

  • Khi tạo biên nhận, bạn phải điền vào đầy đủ, chuẩn xác thông tin của người nhận, người chuyển để làm căn cứ đối chiếu lúc có mâu thuẫn.
  • Nhập số tiền đầy đủ bằng số và bằng chữ cái theo đúng số tiền đã ủy quyền nhau. Nội dung này ko được tẩy xóa hoặc gạch bỏ số trong số tiền để bảo đảm trình bày chuẩn xác số tiền giao hàng.
  • Mẫu biên bản phải có đầy đủ chữ ký của 2 bên để tiến hành theo đúng quy định của luật pháp.
  • Các doanh nghiệp cần xem xét ko sử dụng các từ nhiều nghĩa để tránh gây hiểu nhầm lúc lập biên bản. Đặc trưng, ko sử dụng các từ ngữ địa phương gây rối mắt và giảm tính nhiều năm kinh nghiệm của mẫu biên bản.

Đọc và tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Thông tin thêm

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2022

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nhằm công nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số của nả nhưng 2 bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của luật pháp. Mời các bạn tham khảo Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là mẫu thân thuộc, thường sử dụng trong các cơ quan, công ty. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt cần bảo đảm ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin của bên giao tiền, bên nhận tiền, số tiền nhận kèm theo thỏa thuận của 2 bên. Dưới đây là 2 mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất cùng chỉ dẫn cách viết cụ thể để các bạn tham khảo nhằm sử dụng cho đơn vị của mình 1 cách có hiệu quả và đúng theo mẫu của Bộ nguồn vốn đưa ra.

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu
Mẫu biên bản bàn giao công tác
Mẫu biên bản bàn giao của nả, dụng cụ

1. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì?

Bàn giao quỹ tiền mặt trong các công ty là công tác hết sức quan trọng, yêu cầu người làm công việc kế toán phải làm 1 cách cụ thể và cẩn thận. Sau lúc kết thúc công việc kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần phải có, số tiền mặt này sẽ được bàn giao. Khi giao nhận tiền mặt trong quỹ, các đối tác phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được các đối tác liên can lập ra nhằm công nhận việc hoàn thành bàn giao đầy đủ số tiền mặt theo các thỏa thuận giữa các đối tác và thuân thủ đúng quy định của luật pháp.

Kế toán trong các doanh nghiệp, công ty dĩ nhiên sẽ được giao điều hành quỹ tiền mặt chuyên dụng cho chi phí hàng ngày trong đơn vị như chi trả phí điện nước, sắm văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, lúc kế toán đấy chuyển địa điểm hay chuyển công việc, cần bàn giao lại quỹ tiền mặt cho người tiếp quản thì phải thực hiện kiểm kê, sau đấy bàn giao lại cho người tiếp thu. Hai bên cùng nhau thỏa thuận về lợi quyền, phận sự đối với số tiền mặt bàn giao bằng các điều khoản chi tiết trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt để kế toán mới tiếp diễn duy trì hoạt động của công ty 1 cách thuận tiện.

2. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 1

Đơn vị:……………………
Số: …. …,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ

Thời gian bàn giao: từ ngày …… /……. /20… tới ngày ……. /…….. /20…

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: ………….. Bộ Phận: ……………………………….

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: …………… Bộ Phận: ……………………………….

NỘI DUNG BÀN GIAO

I. TIỀN QUỸ

STT

Loại tiền

SL

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

BÀN GIAO KHÁC

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Doanh nghiệp.

DUYỆT
PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
BÊN NHẬN
BÊN GIAO

3. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Bữa nay, ngày…..tháng….5……… tại …………………..Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……………………………………….…………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia của nả số:…………. được lập ngày…..tháng…..5……… tại ………. Ông/Bà: …………………………….……………..

Đã thực hiện bàn giao tổng số tiền là: ………….VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Bắt đầu từ lúc Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số của nả được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia của nả. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận tiện để Bên A thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của luật pháp.

Giđấy biên thu được lập thành 02 (2) bản có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 (1) bản. Hai bên cam kết sắm và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp.

BÊN GIAO TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………………………………

Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………..

Công nhận việc 2 bên hoàn toàn tình nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………………. (Viết bằng chữ: ………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

4. Cách viết biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ vị trí, tháng ngày 5 lập biên bản.

Phần nội dung chính

– Ghi chi tiết thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền:

+ Họ và tên

+ Số Chứng minh dân chúng hoặc số Thẻ căn cước, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Các thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở ngày nay cần ghi chi tiết từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi chi tiết số tiền mặt bàn giao bằng cả số và chữ.

– Ghi chi tiết, cụ thể các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên như:

Bên giao tiền có toàn quyền sở hữu số tiền mặt được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia của nả.

Bên nhận tiền cần ghi rõ cam kết sẽ ko khiếu kiện cùng lúc tạo mọi điều kiện để bên giao tiền có thể thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu 1 cách thuận tiện theo quy định của luật pháp.

5. Xem xét lúc thể hiện biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng, mẫn cảm và dễ nảy sinh mâu thuẫn. Do đấy trong giai đoạn lập biên bản bàn giao, công ty cần xem xét các vấn đề dưới đây:

Khi lập biên bản giao nhận tiền mặt cần điền đầy đủ, chuẩn xác các thông tin của bên nhận, bên giao để lấy căn cứ đối chiếu lúc nảy sinh mâu thuẫn.
Ghi rõ đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ theo đúng số tiền 2 bên giao nhận với nhau. Nội dung này ko được phép tẩy xóa hoặc gạch số ở phần ghi số tiền để bảo đảm trình bày đúng số tiền giao nhận.
Mẫu biên bản cần có đầy đủ chữ ký của 2 bên, bảo đảm đúng theo quy định của luật pháp.
Doanh nghiệp cần xem xét ko sử dụng các từ nhiều nghĩa, tránh gây hiểu lầm lúc lập biên bản. Đặc trưng, ko nên dùng từ địa phương gây khó hiểu và giảm tính nhiều năm kinh nghiệm của mẫu biên bản.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #quỹ #tiền #mặt

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nhằm công nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số của nả nhưng 2 bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của luật pháp. Mời các bạn tham khảo Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là mẫu thân thuộc, thường sử dụng trong các cơ quan, công ty. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt cần bảo đảm ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin của bên giao tiền, bên nhận tiền, số tiền nhận kèm theo thỏa thuận của 2 bên. Dưới đây là 2 mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất cùng chỉ dẫn cách viết cụ thể để các bạn tham khảo nhằm sử dụng cho đơn vị của mình 1 cách có hiệu quả và đúng theo mẫu của Bộ nguồn vốn đưa ra.

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu
Mẫu biên bản bàn giao công tác
Mẫu biên bản bàn giao của nả, dụng cụ

1. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì?

Bàn giao quỹ tiền mặt trong các công ty là công tác hết sức quan trọng, yêu cầu người làm công việc kế toán phải làm 1 cách cụ thể và cẩn thận. Sau lúc kết thúc công việc kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần phải có, số tiền mặt này sẽ được bàn giao. Khi giao nhận tiền mặt trong quỹ, các đối tác phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được các đối tác liên can lập ra nhằm công nhận việc hoàn thành bàn giao đầy đủ số tiền mặt theo các thỏa thuận giữa các đối tác và thuân thủ đúng quy định của luật pháp.

Kế toán trong các doanh nghiệp, công ty dĩ nhiên sẽ được giao điều hành quỹ tiền mặt chuyên dụng cho chi phí hàng ngày trong đơn vị như chi trả phí điện nước, sắm văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, lúc kế toán đấy chuyển địa điểm hay chuyển công việc, cần bàn giao lại quỹ tiền mặt cho người tiếp quản thì phải thực hiện kiểm kê, sau đấy bàn giao lại cho người tiếp thu. Hai bên cùng nhau thỏa thuận về lợi quyền, phận sự đối với số tiền mặt bàn giao bằng các điều khoản chi tiết trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt để kế toán mới tiếp diễn duy trì hoạt động của công ty 1 cách thuận tiện.

2. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 1

Đơn vị:……………………
Số: …. …,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ

Thời gian bàn giao: từ ngày …… /……. /20… tới ngày ……. /…….. /20…

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: ………….. Bộ Phận: ……………………………….

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: …………… Bộ Phận: ……………………………….

NỘI DUNG BÀN GIAO

I. TIỀN QUỸ

STT

Loại tiền

SL

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

BÀN GIAO KHÁC

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Doanh nghiệp.

DUYỆT
PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
BÊN NHẬN
BÊN GIAO

3. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Bữa nay, ngày…..tháng….5……… tại …………………..Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……………………………………….…………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia của nả số:…………. được lập ngày…..tháng…..5……… tại ………. Ông/Bà: …………………………….……………..

Đã thực hiện bàn giao tổng số tiền là: ………….VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Bắt đầu từ lúc Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số của nả được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia của nả. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận tiện để Bên A thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của luật pháp.

Giđấy biên thu được lập thành 02 (2) bản có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 (1) bản. Hai bên cam kết sắm và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp.

BÊN GIAO TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………………………………

Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………..

Công nhận việc 2 bên hoàn toàn tình nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………………. (Viết bằng chữ: ………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

4. Cách viết biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ vị trí, tháng ngày 5 lập biên bản.

Phần nội dung chính

– Ghi chi tiết thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền:

+ Họ và tên

+ Số Chứng minh dân chúng hoặc số Thẻ căn cước, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Các thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở ngày nay cần ghi chi tiết từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi chi tiết số tiền mặt bàn giao bằng cả số và chữ.

– Ghi chi tiết, cụ thể các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên như:

Bên giao tiền có toàn quyền sở hữu số tiền mặt được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia của nả.

Bên nhận tiền cần ghi rõ cam kết sẽ ko khiếu kiện cùng lúc tạo mọi điều kiện để bên giao tiền có thể thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu 1 cách thuận tiện theo quy định của luật pháp.

5. Xem xét lúc thể hiện biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng, mẫn cảm và dễ nảy sinh mâu thuẫn. Do đấy trong giai đoạn lập biên bản bàn giao, công ty cần xem xét các vấn đề dưới đây:

Khi lập biên bản giao nhận tiền mặt cần điền đầy đủ, chuẩn xác các thông tin của bên nhận, bên giao để lấy căn cứ đối chiếu lúc nảy sinh mâu thuẫn.
Ghi rõ đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ theo đúng số tiền 2 bên giao nhận với nhau. Nội dung này ko được phép tẩy xóa hoặc gạch số ở phần ghi số tiền để bảo đảm trình bày đúng số tiền giao nhận.
Mẫu biên bản cần có đầy đủ chữ ký của 2 bên, bảo đảm đúng theo quy định của luật pháp.
Doanh nghiệp cần xem xét ko sử dụng các từ nhiều nghĩa, tránh gây hiểu lầm lúc lập biên bản. Đặc trưng, ko nên dùng từ địa phương gây khó hiểu và giảm tính nhiều năm kinh nghiệm của mẫu biên bản.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #quỹ #tiền #mặt

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nhằm công nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số của nả nhưng 2 bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của luật pháp. Mời các bạn tham khảo Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là mẫu thân thuộc, thường sử dụng trong các cơ quan, công ty. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt cần bảo đảm ghi rõ ràng và đầy đủ các thông tin của bên giao tiền, bên nhận tiền, số tiền nhận kèm theo thỏa thuận của 2 bên. Dưới đây là 2 mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất cùng chỉ dẫn cách viết cụ thể để các bạn tham khảo nhằm sử dụng cho đơn vị của mình 1 cách có hiệu quả và đúng theo mẫu của Bộ nguồn vốn đưa ra.

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu
Mẫu biên bản bàn giao công tác
Mẫu biên bản bàn giao của nả, dụng cụ

1. Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì?

Bàn giao quỹ tiền mặt trong các công ty là công tác hết sức quan trọng, yêu cầu người làm công việc kế toán phải làm 1 cách cụ thể và cẩn thận. Sau lúc kết thúc công việc kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần phải có, số tiền mặt này sẽ được bàn giao. Khi giao nhận tiền mặt trong quỹ, các đối tác phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được các đối tác liên can lập ra nhằm công nhận việc hoàn thành bàn giao đầy đủ số tiền mặt theo các thỏa thuận giữa các đối tác và thuân thủ đúng quy định của luật pháp.

Kế toán trong các doanh nghiệp, công ty dĩ nhiên sẽ được giao điều hành quỹ tiền mặt chuyên dụng cho chi phí hàng ngày trong đơn vị như chi trả phí điện nước, sắm văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, lúc kế toán đấy chuyển địa điểm hay chuyển công việc, cần bàn giao lại quỹ tiền mặt cho người tiếp quản thì phải thực hiện kiểm kê, sau đấy bàn giao lại cho người tiếp thu. Hai bên cùng nhau thỏa thuận về lợi quyền, phận sự đối với số tiền mặt bàn giao bằng các điều khoản chi tiết trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt để kế toán mới tiếp diễn duy trì hoạt động của công ty 1 cách thuận tiện.

2. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 1

Đơn vị:……………………
Số: …. …,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ

Thời gian bàn giao: từ ngày …… /……. /20… tới ngày ……. /…….. /20…

BÊN GIAO:

Ông/ Bà: ………….. Bộ Phận: ……………………………….

BÊN NHẬN:

Ông/ Bà: …………… Bộ Phận: ……………………………….

NỘI DUNG BÀN GIAO

I. TIỀN QUỸ

STT

Loại tiền

SL

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

BÀN GIAO KHÁC

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên Bản được lập thành 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 1 bản và 1 bản lưu tại văn phòng Doanh nghiệp.

DUYỆT
PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
BÊN NHẬN
BÊN GIAO

3. Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Bữa nay, ngày…..tháng….5……… tại …………………..Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……………………………………….…………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia của nả số:…………. được lập ngày…..tháng…..5……… tại ………. Ông/Bà: …………………………….……………..

Đã thực hiện bàn giao tổng số tiền là: ………….VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Bắt đầu từ lúc Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số của nả được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia của nả. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận tiện để Bên A thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của luật pháp.

Giđấy biên thu được lập thành 02 (2) bản có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 (1) bản. Hai bên cam kết sắm và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp.

BÊN GIAO TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………………………………

Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở ngày nay:……………………………………………………………………………..

Công nhận việc 2 bên hoàn toàn tình nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………………. (Viết bằng chữ: ………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

4. Cách viết biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ vị trí, tháng ngày 5 lập biên bản.

Phần nội dung chính

– Ghi chi tiết thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền:

+ Họ và tên

+ Số Chứng minh dân chúng hoặc số Thẻ căn cước, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Các thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở ngày nay cần ghi chi tiết từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi chi tiết số tiền mặt bàn giao bằng cả số và chữ.

– Ghi chi tiết, cụ thể các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên như:

Bên giao tiền có toàn quyền sở hữu số tiền mặt được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia của nả.

Bên nhận tiền cần ghi rõ cam kết sẽ ko khiếu kiện cùng lúc tạo mọi điều kiện để bên giao tiền có thể thực hiện đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu 1 cách thuận tiện theo quy định của luật pháp.

5. Xem xét lúc thể hiện biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng, mẫn cảm và dễ nảy sinh mâu thuẫn. Do đấy trong giai đoạn lập biên bản bàn giao, công ty cần xem xét các vấn đề dưới đây:

Khi lập biên bản giao nhận tiền mặt cần điền đầy đủ, chuẩn xác các thông tin của bên nhận, bên giao để lấy căn cứ đối chiếu lúc nảy sinh mâu thuẫn.
Ghi rõ đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ theo đúng số tiền 2 bên giao nhận với nhau. Nội dung này ko được phép tẩy xóa hoặc gạch số ở phần ghi số tiền để bảo đảm trình bày đúng số tiền giao nhận.
Mẫu biên bản cần có đầy đủ chữ ký của 2 bên, bảo đảm đúng theo quy định của luật pháp.
Doanh nghiệp cần xem xét ko sử dụng các từ nhiều nghĩa, tránh gây hiểu lầm lúc lập biên bản. Đặc trưng, ko nên dùng từ địa phương gây khó hiểu và giảm tính nhiều năm kinh nghiệm của mẫu biên bản.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #quỹ #tiền #mặt


#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #quỹ #tiền #mặt

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button