Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

Biên bản bàn giao của nả cho thuê là văn bản trình bày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu của nả cho thuê sau lúc 2 bên đã thỏa thuận. Sau đây là 1 tỉ dụ về biên bản bàn giao nhà cho thuê để độc giả tham khảo.

1. Trạng thái giao của nả cho thuê như thế nào?

Đăng ký giao của nả cho thuê được sử dụng để đánh dấu việc giao của nả cho thuê. Mẫu biên bản giao nhà có đầy đủ các thông tin sau: tên họ, quê quán; Thông tin cụ thể về người thuê nhà và chủ nhà; Diện tích mặt bằng cho thuê, số lượng phòng; Danh mục thiết bị, nội thất, đồ vật, cam kết của 2 bên … Dưới đây là 2 mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê, các bạn tham khảo và tải về để tiện theo dõi.

2. Tỉ dụ về biên bản bàn giao của nả cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÚT XỬ LÝ NHÀ CHO THUÊ

Bữa nay, ngày… .. /… ../… .., chúng tôi bao gồm:

Đại diện chủ nhà (Phần A):

Họ và tên:……………………………………….

Số CMND / CCCD: …… ngày cấp: …… ngày: ……

Đại diện của Người cho thuê (Phần B):

Họ và tên: ……

Số CMND / CCCD: …… ngày cấp: …… ngày: ……

Cùng giao của nả cho thuê tại ……, đường ……, Phường ……, Thành phố ……, TP …… với nội dung như sau:

  • Về diện tích sử dụng:

nhà 5 tầng; diện tích khuôn viên là 70m2, tổng diện tích sử dụng ước lượng khoảng 350m2.

  • Về thiết bị gia đình:

tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 kính 2 lớp;

– 03 quả bóng bằng vải tuýt;

– 01 đèn âm trần ngoài trời;

– 01 đường dẫn INAX;

– 01 chậu rửa INAX + vòi Jorden;

– 01 cái quạt;

– 01 máy bơm nước Ý.

tầng 2:

– 02 bộ cửa đi 02 cánh;

– 01 bộ 01 cửa lùa;

– 01 bộ 04 ô cửa sổ;

– 02 bộ 02 ô cửa sổ;

– 02 hộp nhíp;

– 02 đèn tường;

– 02 đèn âm trần;

– 01 đường dẫn INAX;

– 01 chậu rửa INAX + tặng kèm Jorden;

– 01 bộ hoa sen Jorden;

– 01 cái quạt;

– 01 bình hot lạnh.

Tầng 3 – 4: tất cả các thiết bị như tầng 2

tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 02 bộ 02 ô cửa sổ;

– 02 hộp nhíp;

– 02 đèn âm trần.

Bên A đã chuyển giao đầy đủ thiết bị nêu trên, toàn thể chìa khóa cửa (2 chìa / cửa) cho Bên B.

Lô B đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên A, mọi thiết bị đều sử dụng tốt.

Biên bản chuyển nhượng này được lập thành 02 bản chính, có trị giá pháp lý y hệt, mỗi bên giữ 1 bản.

Việc giao hàng xong xuôi cùng ngày khi 11:00 sáng.

……, tháng ngày 5……

Người sở hữu

(Qua 1 bên)

Người thuê nhà

(B bên)

3. Mẫu biên bản giao của nả cho thuê.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÚT XỬ LÝ NHÀ CHO THUÊ

CON SỐ:…

Ngày…… tHáng5 20

– Theo giao kèo số …… .. ngày …… / ……. / 201… về việc cho thuê của nả giữa Ông / Bà… và Doanh nghiệp …………………….

Bữa nay, ngày 20 tháng 5… tại địa chỉ …………, chúng tôi gồm có:

BÊN ĐIỀU TRỊ (BÊN A): CÔNG TY ……………………

– Người đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………….

– Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– SĐT: …………………… .Fax: ……………………

– Số acc: ……………………………………………………

– Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN ĐIỀU TRỊ (LÔ B):

– Ông bà):……………………………………. †

– Số CMND: …………………… ..cấp ngày ………… ..tháng ……………………

– Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Dế yêu:…………………………………………………………………….

– Acc: …………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Nhà số: …… tại …… với nội dung như sau:

– Diện tích mặt bằng của ngôi nhà: …………………….

– Tổng số phòng: ……………………

– Tiểu khu: …………………… ..

– Thiết bị:…………………………………………..

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ các thiết bị trên cho bên thuê.

Người thuê đã thu được bàn giao đầy đủ từ chủ nhà.

Hai bên hợp nhất nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập 02 (2) bản, mỗi bên giữ 01 (1) bản.

Việc giao hàng xong xuôi khi…. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính mời quý bạn đọc tham khảo tại phân mục: Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2022

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc biến đổi sở hữu nhà cho thuê sau lúc 2 bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để độc giả thảm khảo.

1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, đồ vật, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Bữa nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:……………………………………….

CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……

Đại diện bên thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ……

CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……

Đã cùng nhau thực hiện việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:

Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước lượng là 350m2.

Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 cửa sổ 02 cánh;

– 03 đèn điện tuýt;

– 01 đèn điện ốp trần ngoài hiên;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

– 02 bộ cửa đi 02 cánh;

– 01 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn hắt tường;

– 02 đèn ốp trần;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

– 01 bộ vời sen Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 bình hot lạnh.

Tầng 3 – 4: toàn thể trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn thể chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn thể các trang thiết bị đang trong trạng thái hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có trị giá pháp lý y hệt, mỗi bên giữ 1 bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào khi 11h00 cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, 5……

Bên cho thuê nhà
(Bên A)

Bên thuê nhà
(Bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:…

Ngày……tháng……5 20….

– Căn cứ Hiệp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Doanh nghiệp ……………

Bữa nay, tháng ngày 5 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số dế yêu:……………………………………….Fax:……………………

– Acc số: …………………………………………………………………

– Tại nhà băng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Dế yêu:…………………………………………………………………….

– Acc: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên hợp nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (2) bản, mỗi bên giữ 01 (1) bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào khi …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc biến đổi sở hữu nhà cho thuê sau lúc 2 bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để độc giả thảm khảo.

1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, đồ vật, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Bữa nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:……………………………………….

CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……

Đại diện bên thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ……

CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……

Đã cùng nhau thực hiện việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:

Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước lượng là 350m2.

Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 cửa sổ 02 cánh;

– 03 đèn điện tuýt;

– 01 đèn điện ốp trần ngoài hiên;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

– 02 bộ cửa đi 02 cánh;

– 01 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn hắt tường;

– 02 đèn ốp trần;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

– 01 bộ vời sen Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 bình hot lạnh.

Tầng 3 – 4: toàn thể trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn thể chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn thể các trang thiết bị đang trong trạng thái hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có trị giá pháp lý y hệt, mỗi bên giữ 1 bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào khi 11h00 cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, 5……

Bên cho thuê nhà
(Bên A)

Bên thuê nhà
(Bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:…

Ngày……tháng……5 20….

– Căn cứ Hiệp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Doanh nghiệp ……………

Bữa nay, tháng ngày 5 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số dế yêu:……………………………………….Fax:……………………

– Acc số: …………………………………………………………………

– Tại nhà băng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Dế yêu:…………………………………………………………………….

– Acc: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên hợp nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (2) bản, mỗi bên giữ 01 (1) bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào khi …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc biến đổi sở hữu nhà cho thuê sau lúc 2 bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để độc giả thảm khảo.

1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, đồ vật, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

2. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Bữa nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:……………………………………….

CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……

Đại diện bên thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ……

CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……

Đã cùng nhau thực hiện việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:

Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước lượng là 350m2.

Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 cửa sổ 02 cánh;

– 03 đèn điện tuýt;

– 01 đèn điện ốp trần ngoài hiên;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

– 02 bộ cửa đi 02 cánh;

– 01 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn hắt tường;

– 02 đèn ốp trần;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

– 01 bộ vời sen Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 bình hot lạnh.

Tầng 3 – 4: toàn thể trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn thể chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn thể các trang thiết bị đang trong trạng thái hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có trị giá pháp lý y hệt, mỗi bên giữ 1 bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào khi 11h00 cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, 5……

Bên cho thuê nhà
(Bên A)

Bên thuê nhà
(Bên B)

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:…

Ngày……tháng……5 20….

– Căn cứ Hiệp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Doanh nghiệp ……………

Bữa nay, tháng ngày 5 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số dế yêu:……………………………………….Fax:……………………

– Acc số: …………………………………………………………………

– Tại nhà băng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Dế yêu:…………………………………………………………………….

– Acc: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên hợp nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (2) bản, mỗi bên giữ 01 (1) bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào khi …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê


#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #nhà #cho #thuê

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button