Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

Biên bản chuyển nhượng đất được lập nhằm mục tiêu công nhận việc chuyển nhượng của nả giữa 2 bên trên cơ sở các điều khoản nhưng 2 bên đã thỏa thuận. Tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập biên bản chuyển nhượng mặt bằng xác thực nhất có thể.

 • Thí dụ về báo cáo thăm dò hiện trường
 • Thí dụ biên bản bàn giao xe
 • Biên bản lập bản đồ đất ngoài thực địa

1. Thí dụ về biên bản chuyển nhượng mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO HÀNG TĂNG TRƯỞNG

Ngày / Ngày tháng

con số / Mới mẻ.

Xây dựng / Dự kiến

Nơi / Nơi

Số giao kèo / giao kèo ko.

1. Đại diện của các đối tác có mặt tại vị trí giao nhận hàng:

A. Đại diện Chủ đầu cơ:

– Ông bà):…………………….

– Chức vụ / Chức vụ: …………………….

– Địa chỉ nhà:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………………

B. Đại diện cố vấn:

– Ông bà): …………..

– Chức vụ / Chức vụ: ……………………

– Địa chỉ nhà:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………………

C. Đại diện đơn vị xây cất

– Ông bà): …………………………………………………….

– Chức vụ / Chức vụ: …………………… ..

– Địa chỉ nhà:………………………………………….

– Dế yêu / Tel.:…………………………………………………….

D. Đại diện đơn vị tham vấn dự thảo:

– Ông bà): .………………..

– Chức vụ / Chức vụ: …………………… ..

– Địa chỉ nhà :………………………………………….

– Dế yêu: ……………………

2. Nội dung bàn giao

STT

CHUYỂN NỘI DUNG

SỰ ĐIÊU TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Thong thả

Thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản chuyển vị trí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIAO NHẬN BÁO CÁO QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG, VỊ TRÍ VÀ THỊ TRƯỜNG

Xây dựng: [tên công trình]

Nơi:

Phù hợp với Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18 tháng 6 5 2014;

Theo giao kèo số ….. ngày ….. giữa [tên chủ đầu tư] của [tên nhà thầu thi công] như liên can

Dựa trên các tài liệu thiết kế được tạo bởi: [tên đơn vị thiết kế] được thành lập và xem xét;

căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan]

Bữa nay, ngày ….., tại công trường [tên công trình]chúng tôi gồm:

1. Người đại diện chủ đầu cơ

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

2. Người đại diện chủ thầu dự án

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

3. Người đại diện tham vấn thiết kế

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

GIẢN DỊ† đại diện Tham mưu giám sát xây cất

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

ông bà) …………………………. Chức vụ: ………………………….

Bàn giao, nhận biết bằng xây dựng, mốc giới, chỉ giới dự án [ghi tên công trình] như sau:

Trước nhấtđất xây dựng

– Kích tấc mặt bằng so với thiết kế: …………………………………………………………

– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện có so với thiết kế: ………………………………………………….

– Các vấn đề khác (nếu có): ……………………………………………………

2. Mốc định vị

STT

Tên / Ký hiệu

Tọa độ

Cao

Hiện trạng

X

Đúng

Trước nhất

2

3. Điểm thăm quan

STT

Tên / Ký hiệu

Tọa độ

Hiện trạng

X

Đúng

Trước nhất

2

4† Ý nghĩ tiệc tùng

Chủ đầu cơ: ………………………………

Nhà thầu xây cất: ……………… ..

Quan điểm ​​dự thảo: ………………………………

Tham mưu giám sát xây cất: …………………………………… ..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản hoàn công công trường

Mẫu biên bản hoàn công công trường là văn bản trong ấy có ghi nội dung chấm dứt và hoàn trả mặt bằng công trình. Khi bàn giao mặt bằng xây dựng cần có sự hiện diện của Ban điều hành dự án, nhà hỗ trợ là đại diện của nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: các thị thành trực thuộc trung ương và đại diện chủ hộ.

Đây là mẫu biên bản quan trọng nên cả nội dung và bề ngoài của biên bản đều phải bảo đảm thông tin xác thực, sáng tỏ và công khai. Trong ấy thông tin thỏa thuận giao hàng cụ thể và chi tiết giữa các đối tác như: khu đất cần giao, vị trí, thời kì giao hàng, v.v.

Nội dung mẫu biên bản chấm dứt công trường: Nội dung cụ thể của biên bản chấm dứt công tác trên công trường và ko gian nội thất bao gồm:

 • Tên công trình xây dựng
 • Hạng mục công trình
 • Công trường
 • Thời gian giao hàng
 • Tham gia bàn giao
 • Đại diện nhà thầu
 • Đại diện bên nhận, đại diện chủ hộ
 • Thông tin người nhận từ đại diện chính quyền địa phương
 • Thông tin về hiệu trưởng đại diện hội đồng quản trị
 • Dữ liệu đo đạc, diện tích đất, v.v.
 • Nội dung chuyển nhượng sẽ dựa trên các quyết định

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò thêm về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang thuộc tính tham khảo, tùy theo tình hình thực tiễn còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có chút ít dị biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên can trong mục Dân sự trong mục Hỏi đáp luật pháp của Dữ liệu bự:

Thông tin thêm

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục tiêu công nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa 2 bên dựa trên những điều khoản nhưng 2 bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập 1 biên bản bàn giao mặt bằng xác thực nhất.

Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường
Mẫu biên bản bàn giao xe
Biên bản giao đất trên thực địa

1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date:………………………………………………….

Số / No.:……………………………………………………….

Dự án / Project:……………………………………….

Vị trí / Location:……………………………………….

Hiệp đồng số / Contract No.:……………………………

1. Đại diện các đối tác có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

A. Đại diện bên chủ đầu cơ:…………………………..

– Ông (bà):…………………………………………………….

– Chức vụ / Position:……………………………………….

– Địa chỉ / Address:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………

B. Đại diện tham vấn dám sát:……………………………

– Ông (bà): …………………………………………………..

– Chức vụ / Position:………………………………………

– Địa chỉ / Address:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………

C. Đại diện đơn vị xây cất:……………………………

– Ông (bà): …………………………………………………….

– Chức vụ / Position:………………………………………..

– Địa chỉ / Address:………………………………………….

– Dế yêu / Tel.:…………………………………………….

D. Đại diện đơn vị tham vấn thiết kế: …………………

– Ông (bà) : .…………………………………………………..

– Chức vụ / Position :………………………………………..

– Địa chỉ / Address :………………………………………….

– Dế yêu / Tel : ……………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

STT
.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tiễn

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI

Dự án: [tên công trình]

Vị trí: …………………..

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ giao kèo số …. ngày….. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] về việc ………………..;

Căn cứ giấy tờ thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] lập và đã được xem xét;

Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];

Bữa nay, ngày ….., tại công trình [tên công trình], chúng tôi gồm:

1. Đại diện chủ đầu cơ

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Đại diện nhà thầu xây cất

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

3. Đại diện tham vấn thiết kế

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

D. Đại diện tham vấn giám sát xây cất

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận biết bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [ghi tên công trình] như sau:

1. Mặt bằng xây dựng

– Kích tấc khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………

– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: ………………………………………….

– Các vấn đề khác (nếu có): …………………………………………………………

2. Mốc định vị

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Cao độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

3. Mốc giới

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4. Quan điểm các đối tác

Chủ đầu cơ: ……………………………………………………………

Nhà thầu xây cất: …………………………………………………..

Tham mưu thiết kế: ……………………………………………………

Tham mưu giám sát xây cất: ……………………………………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất là văn bản biên chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong công đoạn bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban điều hành công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.

Đây là 1 mẫu biên bản quan trọng, thành ra cả nội dung lẫn bề ngoài biên bản phải bảo đảm sự xác thực, thông tin sáng tỏ, công khai. Trong ấy, các thông tin thỏa thuận bàn giao cụ thể, chi tiết giữa các đối tác như: diện tích đất được bàn giao, vị trí, thời kì bàn giao,…

Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất: Nội dung cụ thể của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có:

Tên công trình xây dựng
Hạng mục công trình xây dựng
Vị trí xây dựng công trình
Thời gian bàn giao
Thành phần tham dự bàn giao
Đại diện nhà thầu
Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ
Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương
Thông tin về bên giao đại diện ban điều hành dự án
Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng:

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục tiêu công nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa 2 bên dựa trên những điều khoản nhưng 2 bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập 1 biên bản bàn giao mặt bằng xác thực nhất.

Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường
Mẫu biên bản bàn giao xe
Biên bản giao đất trên thực địa

1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date:………………………………………………….

Số / No.:……………………………………………………….

Dự án / Project:……………………………………….

Vị trí / Location:……………………………………….

Hiệp đồng số / Contract No.:……………………………

1. Đại diện các đối tác có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

A. Đại diện bên chủ đầu cơ:…………………………..

– Ông (bà):…………………………………………………….

– Chức vụ / Position:……………………………………….

– Địa chỉ / Address:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………

B. Đại diện tham vấn dám sát:……………………………

– Ông (bà): …………………………………………………..

– Chức vụ / Position:………………………………………

– Địa chỉ / Address:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………

C. Đại diện đơn vị xây cất:……………………………

– Ông (bà): …………………………………………………….

– Chức vụ / Position:………………………………………..

– Địa chỉ / Address:………………………………………….

– Dế yêu / Tel.:…………………………………………….

D. Đại diện đơn vị tham vấn thiết kế: …………………

– Ông (bà) : .…………………………………………………..

– Chức vụ / Position :………………………………………..

– Địa chỉ / Address :………………………………………….

– Dế yêu / Tel : ……………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

STT
.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tiễn

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI

Dự án: [tên công trình]

Vị trí: …………………..

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ giao kèo số …. ngày….. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] về việc ………………..;

Căn cứ giấy tờ thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] lập và đã được xem xét;

Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];

Bữa nay, ngày ….., tại công trình [tên công trình], chúng tôi gồm:

1. Đại diện chủ đầu cơ

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Đại diện nhà thầu xây cất

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

3. Đại diện tham vấn thiết kế

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

D. Đại diện tham vấn giám sát xây cất

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận biết bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [ghi tên công trình] như sau:

1. Mặt bằng xây dựng

– Kích tấc khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………

– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: ………………………………………….

– Các vấn đề khác (nếu có): …………………………………………………………

2. Mốc định vị

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Cao độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

3. Mốc giới

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4. Quan điểm các đối tác

Chủ đầu cơ: ……………………………………………………………

Nhà thầu xây cất: …………………………………………………..

Tham mưu thiết kế: ……………………………………………………

Tham mưu giám sát xây cất: ……………………………………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất là văn bản biên chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong công đoạn bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban điều hành công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.

Đây là 1 mẫu biên bản quan trọng, thành ra cả nội dung lẫn bề ngoài biên bản phải bảo đảm sự xác thực, thông tin sáng tỏ, công khai. Trong ấy, các thông tin thỏa thuận bàn giao cụ thể, chi tiết giữa các đối tác như: diện tích đất được bàn giao, vị trí, thời kì bàn giao,…

Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất: Nội dung cụ thể của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có:

Tên công trình xây dựng
Hạng mục công trình xây dựng
Vị trí xây dựng công trình
Thời gian bàn giao
Thành phần tham dự bàn giao
Đại diện nhà thầu
Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ
Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương
Thông tin về bên giao đại diện ban điều hành dự án
Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng:

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục tiêu công nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa 2 bên dựa trên những điều khoản nhưng 2 bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập 1 biên bản bàn giao mặt bằng xác thực nhất.

Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường
Mẫu biên bản bàn giao xe
Biên bản giao đất trên thực địa

1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date:………………………………………………….

Số / No.:……………………………………………………….

Dự án / Project:……………………………………….

Vị trí / Location:……………………………………….

Hiệp đồng số / Contract No.:……………………………

1. Đại diện các đối tác có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

A. Đại diện bên chủ đầu cơ:…………………………..

– Ông (bà):…………………………………………………….

– Chức vụ / Position:……………………………………….

– Địa chỉ / Address:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………

B. Đại diện tham vấn dám sát:……………………………

– Ông (bà): …………………………………………………..

– Chức vụ / Position:………………………………………

– Địa chỉ / Address:…………………………………………

– Dế yêu / Tel.:……………………………………………

C. Đại diện đơn vị xây cất:……………………………

– Ông (bà): …………………………………………………….

– Chức vụ / Position:………………………………………..

– Địa chỉ / Address:………………………………………….

– Dế yêu / Tel.:…………………………………………….

D. Đại diện đơn vị tham vấn thiết kế: …………………

– Ông (bà) : .…………………………………………………..

– Chức vụ / Position :………………………………………..

– Địa chỉ / Address :………………………………………….

– Dế yêu / Tel : ……………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

STT
.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tiễn

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI

Dự án: [tên công trình]

Vị trí: …………………..

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ giao kèo số …. ngày….. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] về việc ………………..;

Căn cứ giấy tờ thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] lập và đã được xem xét;

Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];

Bữa nay, ngày ….., tại công trình [tên công trình], chúng tôi gồm:

1. Đại diện chủ đầu cơ

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Đại diện nhà thầu xây cất

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

3. Đại diện tham vấn thiết kế

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

D. Đại diện tham vấn giám sát xây cất

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận biết bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [ghi tên công trình] như sau:

1. Mặt bằng xây dựng

– Kích tấc khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………

– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: ………………………………………….

– Các vấn đề khác (nếu có): …………………………………………………………

2. Mốc định vị

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Cao độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

3. Mốc giới

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Hiện trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4. Quan điểm các đối tác

Chủ đầu cơ: ……………………………………………………………

Nhà thầu xây cất: …………………………………………………..

Tham mưu thiết kế: ……………………………………………………

Tham mưu giám sát xây cất: ……………………………………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất là văn bản biên chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong công đoạn bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban điều hành công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.

Đây là 1 mẫu biên bản quan trọng, thành ra cả nội dung lẫn bề ngoài biên bản phải bảo đảm sự xác thực, thông tin sáng tỏ, công khai. Trong ấy, các thông tin thỏa thuận bàn giao cụ thể, chi tiết giữa các đối tác như: diện tích đất được bàn giao, vị trí, thời kì bàn giao,…

Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây cất: Nội dung cụ thể của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có:

Tên công trình xây dựng
Hạng mục công trình xây dựng
Vị trí xây dựng công trình
Thời gian bàn giao
Thành phần tham dự bàn giao
Đại diện nhà thầu
Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ
Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương
Thông tin về bên giao đại diện ban điều hành dự án
Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định

Trên đây, Honda Anh Dũng đã phân tách và giúp độc giả mày mò về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy cảnh huống thực tiễn có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên can tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng:

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng


#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button