Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời thông minh có ma trận đề rà soát Tiếng Việt, Toán, giúp quý giáo viên soạn đề thi cuối học kì 2 5 học 2021 – 2022 theo 3 chừng độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo 3 cấp độ thay vì 4 cấp độ như Thông tư 22. Ma trận đề được thiết kế khá cụ thể cho từng đề, số câu, số điểm giúp quý thầy cô thiết kế đề mau chóng. Đề thi học kì 2 của các bạn học trò. Mời các nhà giáo dục theo dõi bài viết tiếp theo của Honda Anh Dũng

Ma trận đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Chân trời thông minh

Năng lực, nhân phẩm

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Toàn bộ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-SỐ LƯỢNG-GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ BÀI VIẾT

Số câu

3

3

2

Trước hết

Trước hết

5

5

số câu

1 (a; b; d)

2; 5

1 (c), 3

6

9

Ghi điểm

1,5 đồng

2,5 đồng

1,5 đồng

2 đồng

0,5 đồng

CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC CHIA SẺ

Số câu

Trước hết

2

3

số câu

4 (b)

4 (a); 7

Ghi điểm

0,5 đồng

1 đồng

1,5

Nhân tố thống kê, xác suất

Số câu

Trước hết

Trước hết

số câu

số 8

Ghi điểm

0,5 đồng

0,5 đồng

Toàn bộ

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Ghi điểm

1,5

1,5 đồng

2,5 đồng

1,5 đồng

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, sách Chân trời thông minh

STT Chủ đề Tinh thần cấp độ 1 Cấp độ 2 Ý nghĩ Cấp 3 Áp dụng Cấp 4 Sử dụng cao Toàn bộ
Trước hết TN TL TN TL TN TL TN TL

Đọc

Đọc béo và giải đáp các câu hỏi

Số câu

Trước hết

Trước hết

2

Ghi điểm

Trước hết

Trước hết

2

đọc hiểu

Số câu

2

2

Trước hết

5

Ghi điểm

Trước hết

Trước hết

Trước hết

3

2

Viết

Nghe và viết

Số câu

Trước hết

Trước hết

Ghi điểm

2

2

Viết luận

Số câu

Trước hết

Trước hết

Ghi điểm

3

3

Tổng số câu

9 điểm

Tổng điểm

10 điểm

Thông tin thêm

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 5 2021 – 2022 sách Chân trời thông minh

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời thông minh bao gồm ma trận rà soát môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối kì 2 5 2021 – 2022 theo 3 chừng độ của Thông tư 27.

Ma trận đề rà soát học kì 2 lớp 2 theo 3 chừng độ, thay vì 4 chừng độ như Thông tư 22. Ma trận được thiết kế rất cụ thể từng chủ đề, số câu, số điểm giúp thầy cô mau chóng thiết kế đề thi học kì 2 cho học trò của mình. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời thông minh

Năng lực, nhân phẩm

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời thông minh

STT
Chủ đề
Mức 1 Nhận biết
Mức 2 Thông hiểu
Mức 3 Áp dụng
Mức 4 Áp dụng cao
Tổng
1
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đọc

Đọc thành tiếng và giải đáp câu hỏi

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Đọc hiểu

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

2

Viết

Nghe viết

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tập làm văn

Số câu

1

1

Số điểm

3

3

Tổng số câu

9 điểm

Tổng số điểm

10 điểm

#trận #đề #thi #học #kì #lớp #5 #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời thông minh bao gồm ma trận rà soát môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối kì 2 5 2021 – 2022 theo 3 chừng độ của Thông tư 27.

Ma trận đề rà soát học kì 2 lớp 2 theo 3 chừng độ, thay vì 4 chừng độ như Thông tư 22. Ma trận được thiết kế rất cụ thể từng chủ đề, số câu, số điểm giúp thầy cô mau chóng thiết kế đề thi học kì 2 cho học trò của mình. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời thông minh

Năng lực, nhân phẩm

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời thông minh

STT
Chủ đề
Mức 1 Nhận biết
Mức 2 Thông hiểu
Mức 3 Áp dụng
Mức 4 Áp dụng cao
Tổng
1
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đọc

Đọc thành tiếng và giải đáp câu hỏi

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Đọc hiểu

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

2

Viết

Nghe viết

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tập làm văn

Số câu

1

1

Số điểm

3

3

Tổng số câu

9 điểm

Tổng số điểm

10 điểm

#trận #đề #thi #học #kì #lớp #5 #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời thông minh bao gồm ma trận rà soát môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối kì 2 5 2021 – 2022 theo 3 chừng độ của Thông tư 27.

Ma trận đề rà soát học kì 2 lớp 2 theo 3 chừng độ, thay vì 4 chừng độ như Thông tư 22. Ma trận được thiết kế rất cụ thể từng chủ đề, số câu, số điểm giúp thầy cô mau chóng thiết kế đề thi học kì 2 cho học trò của mình. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời thông minh

Năng lực, nhân phẩm

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời thông minh

STT
Chủ đề
Mức 1 Nhận biết
Mức 2 Thông hiểu
Mức 3 Áp dụng
Mức 4 Áp dụng cao
Tổng
1
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đọc

Đọc thành tiếng và giải đáp câu hỏi

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Đọc hiểu

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

1

1

1

3

2

Viết

Nghe viết

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tập làm văn

Số câu

1

1

Số điểm

3

3

Tổng số câu

9 điểm

Tổng số điểm

10 điểm

#trận #đề #thi #học #kì #lớp #5 #sách #Chân #trời #sáng #tạo


#trận #đề #thi #học #kì #lớp #5 #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button