Giáo dục

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 8 Tiếng Việt 4 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ, Đôi giày ba ta màu xanh của Tuần 8. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki HDAD:

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 78, 79

Câu 1

Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

  • Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.
  • Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Trả lời:

Đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mô-rít xơ, Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a.

Câu 2

Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý

  • Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng?
  • Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào?

Trả lời:

Tên người

Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn-xtôi.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lép

Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Tôn / xtôi.

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích gồm 1 bộ phận: Mô-rít-xơ và Mát-téc-lích.

Bộ phận 1 gồm 3 tiếng: Mô / rít / xơ.

Bộ phận 1 gồm 3 tiếng: Mát / téc / lích.

Thô-mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận: Thô-mát và Ê-đi-xơn.

Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Thô / mát/.

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ê / đi/ xơn.

Tên địa lí

Hi-ma-lay-a chỉ có 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi/ ma/ lay/a

Đa-nuýp chỉ có 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Đa / nuýp.

Lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là Lốt và Ăng-giơ-lét.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lốt

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ăng / giơ / lét.

Niu Di-lân có hai bộ phận: Niu và Di-lân.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Niu

Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Di / lân.

Công-gô có 1 bộ phận gồm 2 tiếng là: Công / gô

Câu 3

Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

  • Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.
  • Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời:

Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 79

Câu 1

Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo Đức Hoài

Trả lời:

Viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn: Giô-dép, Ác-boa, Lu-i Pa-xtơ; Ác-boa; Quy-đăng-xơ

Câu 2

Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

  • Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.
  • Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Trả lời:

Viết lại các tên riêng đúng quy tắc:

  • Tên người: An–be Anh–xtanh; Crít-xti-an An-đéc-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.
  • Tên địa lí Xanh Pê-téc-bua; Tô-ki-ô; A- ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

Câu 3

Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

Trả lời:

Quốc gia Thủ đô
Trung Quốc Bắc Kinh
Nga Mát-xcơ-va
Nhật Bản Tô-ki-ô
Đức Béc-lin
Pháp Pa-ri

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page