Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Chi phí cho việc lập chúc thư chung cuộc

Lập chúc thư là vẻ ngoài để của cải của bạn để lại cho những người thừa kế. Việc lập chúc thư vừa giúp bảo đảm tính pháp lý, vừa giúp những người thừa kế thừa hưởng của cải theo quy định của luật pháp, giảm thiểu mâu thuẫn. Vậy chi tiêu lập chúc thư bao lăm? Chi phí để lập chúc thư là bao lăm? Trong bài viết này, Honda Anh Dũng muốn san sớt với các bạn 1 số quy định của luật pháp hiện hành về chi tiêu lập chúc thư, các bạn xem ở trên.

  • Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5 5 2022

1. Bạn phải nộp lệ phí lập chúc thư theo vẻ ngoài nào?

Theo quy định tại Điều 627 và 628 Bộ luật Dân sự thì ngày nay chúc thư có 2 vẻ ngoài là chúc thư bằng văn bản và chúc thư mồm. Còn chúc thư bằng văn bản thì có người làm chứng, ko có người làm chứng thì được công chứng, chứng nhận.

Trường hợp chúc thư có người làm chứng và chúc thư ko có người làm chứng, thông thường người lập chúc thư tự lập, tự mình lưu giữ và ko cần chứng nhận của tổ chức, tư nhân nào. Trong những trường hợp này, việc lập chúc thư ko mất 1 khoản chi tiêu nào.

Đối với chúc thư đã được hợp lí hóa và chứng nhận chúc thư thì người lập chúc thư phải tới tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban dân chúng cấp thị thành trực thuộc trung ương đề nghị các tổ chức này chứng thực tính hợp lí của chúc thư.

Ngoài ra, chúc thư mồm là sự trình bày ý chí của người bị dọa nạt tính mệnh và điều kiện để có chúc thư mồm hợp lí là phải thể hiện ý chí trước sự chứng kiến ​​của ít ra 02 người làm chứng và trong thời hạn 05 ngày làm việc. Di chúc phải được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, có chữ ký hoặc lăn tay của người làm chứng.

Như vậy, căn cứ vào những phân tách trên, việc lập chúc thư bằng văn bản có công chứng, chứng nhận và lập chúc thư mồm phải nộp phí công chứng, chứng nhận. Còn việc lập chúc thư có người làm chứng và ko có người làm chứng thì ko mất tiền oan.

2. Chi phí để lập chúc thư là bao lăm?

Để bảo đảm tính hợp lí và tính hợp lí cao, ngày nay phần nhiều những người lập chúc thư đều tuyển lựa công chứng chúc thư. Theo ấy, theo luật công chứng, người lập chúc thư bị mất các khoản sau:

2.1 Phí công chứng

Theo quy định tại Điều 1, Điều 66 Luật Công chứng 2014, lệ phí công chứng xác định chúc thư bao gồm lệ phí công chứng xác định chúc thư, lệ phí lưu giữ chúc thư và lệ phí ban bố chúc thư. Điều 3 Thông tư 257/2016 / TT-BTC liệt kê các loại phí liên can tới việc công chứng xác định chúc thư như sau:

– Phí công chứng: 50.000 đồng / chúc thư.

– Phí lưu ký: 100.000 đồng / chúc thư.

– Chi phí xuất bản chúc thư: Hiện chưa có quy định chi tiết về chi tiêu xuất bản chúc thư.

2.2 Phí công chứng

2.2.1 Trong trường hợp phổ biến

Khi tổ chức công chứng sẵn sàng, đánh máy, sao, dịch … các hồ sơ, tài liệu liên can tới việc ghi chúc thư thì người lập chúc thư phải nộp lệ phí theo thỏa thuận của các đối tác với Phòng / Bộ phận.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2, Điều 67 Luật Công chứng, UBND tỉnh sẽ quy định mức trần phí công chứng. Các tổ chức công chứng ko được vượt quá mức trần này.

Thí dụ.:

+ Tại Hà Nội: Lệ phí lập chúc thư tối đa là 1 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016 / QĐ-UBND).

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: mức trần phí lập chúc thư là 70.000 đồng / trường hợp đối với trường hợp dễ dàng và 300.000 đồng / trường hợp đối với trường hợp phức tạp; chi tiêu đánh máy, in ấn 15.000 đồng / trang đối với tất cả các trường hợp … (Căn cứ Quyết định 08/2016 / QĐ-UBND).

2.2.2 Khi công chứng ngoài hội sở

Khi việc chứng nhận công chứng diễn ra ngoài hội sở chính thì người đề nghị công chứng chứng nhận phải nộp thêm phí. Mức đền bù do các đối tác thoả thuận.

Tuy nhiên, 1 số tỉnh như TP. Hồ Chí Minh quy định mức trần công chứng ngoài hội sở tại Quyết định số 08/2016 / QĐ-UBND như sau:

– Tại thị thành: cách hội sở của tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km mức trần 500.000 đồng / lần; từ 05 km trở lên, phí công chứng ngoài hội sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng / km trên km thứ 5, mà tối đa là 1,2 triệu đồng / lần.

– Ngoại thành: Đi về qua phiên mức phí 1,5 triệu đồng / lượt; Nếu bạn đi hoặc về trong ngày làm việc thì mức phí trần là 2 triệu đồng / lần, còn nếu bạn ko đi hoặc về trong ngày làm việc thì mức phí trần này là 2,5 triệu đồng / lần.

Xem thông tin bổ ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu to.

Thông tin thêm

Làm chúc thư hết bao lăm tiền?

Chi phí làm chúc thư mới nhất

Làm chúc thư là 1 vẻ ngoài để lại của cải của mình cho người thừa kế. Việc lập chúc thư sẽ giúp bảo đảm tính pháp lý giúp người thừa kế thừa hưởng của cải theo đúng quy định của luật pháp và giảm thiểu xảy ra mâu thuẫn. Vậy làm chúc thư hết bao lăm tiền? Chi phí làm chúc thư ngày nay là bao lăm? Trong bài viết này Honda Anh Dũng xin san sớt tới độc giả 1 số quy định hiện hành của luật pháp về chi tiêu làm chúc thư, mời các bạn cùng tham khảo.

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

1. Lập chúc thư bằng vẻ ngoài nào sẽ phải nộp phí?

Theo quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự, hiện có 2 vẻ ngoài lập chúc thư là chúc thư bằng văn bản và chúc thư mồm. Về chúc thư bằng văn bản thì có người làm chứng, ko có người làm chứng, có công chứng và có chứng nhận.

Trong ấy, chúc thư có người làm chứng và chúc thư ko có người làm chứng thì thường người lập chúc thư tự lập chúc thư, tự lưu giữ và ko cần xin công nhận của bất cứ 1 tổ chức, tư nhân nào. Do ấy, trong các trường hợp này, lập chúc thư sẽ ko tốn tiền.

Riêng chúc thư có công chứng và chúc thư có chứng nhận thì người lập chúc thư phải tới tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban dân chúng cấp xã và đề nghị những tổ chức này công nhận sự hợp lí của chúc thư.

Kế bên ấy, chúc thư mồm là sự trình bày ý chí của người đang bị đe doạ tính mệnh và điều kiện để chúc thư mồm hợp lí là trình bày ý chí trước mặt ít ra 02 người làm chứng và trong 05 ngày làm việc, chúc thư phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận chữ ký hoặc lăn tay của người làm chứng.

Như vậy, căn cứ các phân tách ở trên, lập chúc thư bằng văn bản có công chứng hoặc chứng nhận và lập chúc thư mồm sẽ phải nộp phí công chứng hoặc chứng nhận. Còn lập chúc thư bằng văn bản có người làm chứng và ko có người làm chứng thì ko mất tiền.

2. Công chứng chúc thư hết bao lăm tiền?

Để bảo đảm tính hợp lí và tính pháp lý cao, số đông người lập chúc thư ngày nay tuyển lựa công chứng chúc thư. Theo ấy, căn cứ Luật Công chứng, người lập chúc thư sẽ bị mất những khoản tiền sau đây:

2.1 Phí công chứng

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 5 2014, phí công chứng chúc thư gồm phí công chứng chúc thư, phí lưu giữ và phí ban bố chúc thư. Trong ấy, mức phí liên can tới công chứng chúc thư được nêu tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

– Phí công chứng chúc thư: 50.000 đồng/chúc thư.

– Phí lưu giữ chúc thư: 100.000 đồng/chúc thư.

– Phí ban bố chúc thư: Hiện ko có quy định chi tiết về phí ban bố chúc thư.

2.2 Thù lao công chứng

2.2.1 Trong trường hợp thông thường

Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, đánh máy, sao chụp, dịch hồ sơ, văn bản… liên can tới công chứng chúc thư thì người lập chúc thư phải nộp thù lao theo thoả thuận với các đối tác với Văn phòng/Phòng công chứng.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Uỷ ban dân chúng tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng ko được vượt quá mức trần này.

Thí dụ:

+ Tại Hà Nội: Thù lao soạn thảo chúc thư tối đa là 01 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND).

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Mức trần thù lao soạn thảo chúc thư là 70.000 đồng/trường hợp với trường hợp dễ dàng và là 300.000 đồng/trường hợp với trường hợp phức tạp; đánh máy, in ấn chúc thư là 15.000 đồng/trang cho mọi trường hợp… (Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND).

2.2.2 Trong trường hợp công chứng ngoài hội sở

Khi tiến hành công chứng ngoài hội sở, người đề nghị công chứng phải trả thêm chi tiêu để tiến hành việc này. Mức thù lao do các đối tác thoả thuận.

Tuy nhiên, 1 số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh có quy định mức trần công chứng ngoài hội sở tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND như sau:

– Trong Thành phố: Cách hội sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km thì mức trần là 500.000 đồng/lần; từ 05 km trở lên thì thù lao công chứng ngoài hội sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng/km vượt quá km thứ 5 mà tối đa là 1,2 triệu đồng/lần.

– Ngoài khuôn khổ Thành phố: Đi về trong buổi thì mức thù lao là 1,5 triệu đồng/lần; đi, về trong ngày làm việc thì mức trần thù lao là 02 triệu đồng/lần và nếu đi, về ko trong ngày làm việc thì mức trần thu lao này là 2,5 triệu đồng/lần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền

Chi phí làm chúc thư mới nhất

Làm chúc thư là 1 vẻ ngoài để lại của cải của mình cho người thừa kế. Việc lập chúc thư sẽ giúp bảo đảm tính pháp lý giúp người thừa kế thừa hưởng của cải theo đúng quy định của luật pháp và giảm thiểu xảy ra mâu thuẫn. Vậy làm chúc thư hết bao lăm tiền? Chi phí làm chúc thư ngày nay là bao lăm? Trong bài viết này Honda Anh Dũng xin san sớt tới độc giả 1 số quy định hiện hành của luật pháp về chi tiêu làm chúc thư, mời các bạn cùng tham khảo.

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

1. Lập chúc thư bằng vẻ ngoài nào sẽ phải nộp phí?

Theo quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự, hiện có 2 vẻ ngoài lập chúc thư là chúc thư bằng văn bản và chúc thư mồm. Về chúc thư bằng văn bản thì có người làm chứng, ko có người làm chứng, có công chứng và có chứng nhận.

Trong ấy, chúc thư có người làm chứng và chúc thư ko có người làm chứng thì thường người lập chúc thư tự lập chúc thư, tự lưu giữ và ko cần xin công nhận của bất cứ 1 tổ chức, tư nhân nào. Do ấy, trong các trường hợp này, lập chúc thư sẽ ko tốn tiền.

Riêng chúc thư có công chứng và chúc thư có chứng nhận thì người lập chúc thư phải tới tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban dân chúng cấp xã và đề nghị những tổ chức này công nhận sự hợp lí của chúc thư.

Kế bên ấy, chúc thư mồm là sự trình bày ý chí của người đang bị đe doạ tính mệnh và điều kiện để chúc thư mồm hợp lí là trình bày ý chí trước mặt ít ra 02 người làm chứng và trong 05 ngày làm việc, chúc thư phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận chữ ký hoặc lăn tay của người làm chứng.

Như vậy, căn cứ các phân tách ở trên, lập chúc thư bằng văn bản có công chứng hoặc chứng nhận và lập chúc thư mồm sẽ phải nộp phí công chứng hoặc chứng nhận. Còn lập chúc thư bằng văn bản có người làm chứng và ko có người làm chứng thì ko mất tiền.

2. Công chứng chúc thư hết bao lăm tiền?

Để bảo đảm tính hợp lí và tính pháp lý cao, số đông người lập chúc thư ngày nay tuyển lựa công chứng chúc thư. Theo ấy, căn cứ Luật Công chứng, người lập chúc thư sẽ bị mất những khoản tiền sau đây:

2.1 Phí công chứng

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 5 2014, phí công chứng chúc thư gồm phí công chứng chúc thư, phí lưu giữ và phí ban bố chúc thư. Trong ấy, mức phí liên can tới công chứng chúc thư được nêu tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

– Phí công chứng chúc thư: 50.000 đồng/chúc thư.

– Phí lưu giữ chúc thư: 100.000 đồng/chúc thư.

– Phí ban bố chúc thư: Hiện ko có quy định chi tiết về phí ban bố chúc thư.

2.2 Thù lao công chứng

2.2.1 Trong trường hợp thông thường

Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, đánh máy, sao chụp, dịch hồ sơ, văn bản… liên can tới công chứng chúc thư thì người lập chúc thư phải nộp thù lao theo thoả thuận với các đối tác với Văn phòng/Phòng công chứng.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Uỷ ban dân chúng tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng ko được vượt quá mức trần này.

Thí dụ:

+ Tại Hà Nội: Thù lao soạn thảo chúc thư tối đa là 01 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND).

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Mức trần thù lao soạn thảo chúc thư là 70.000 đồng/trường hợp với trường hợp dễ dàng và là 300.000 đồng/trường hợp với trường hợp phức tạp; đánh máy, in ấn chúc thư là 15.000 đồng/trang cho mọi trường hợp… (Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND).

2.2.2 Trong trường hợp công chứng ngoài hội sở

Khi tiến hành công chứng ngoài hội sở, người đề nghị công chứng phải trả thêm chi tiêu để tiến hành việc này. Mức thù lao do các đối tác thoả thuận.

Tuy nhiên, 1 số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh có quy định mức trần công chứng ngoài hội sở tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND như sau:

– Trong Thành phố: Cách hội sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km thì mức trần là 500.000 đồng/lần; từ 05 km trở lên thì thù lao công chứng ngoài hội sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng/km vượt quá km thứ 5 mà tối đa là 1,2 triệu đồng/lần.

– Ngoài khuôn khổ Thành phố: Đi về trong buổi thì mức thù lao là 1,5 triệu đồng/lần; đi, về trong ngày làm việc thì mức trần thù lao là 02 triệu đồng/lần và nếu đi, về ko trong ngày làm việc thì mức trần thu lao này là 2,5 triệu đồng/lần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền

Chi phí làm chúc thư mới nhất

Làm chúc thư là 1 vẻ ngoài để lại của cải của mình cho người thừa kế. Việc lập chúc thư sẽ giúp bảo đảm tính pháp lý giúp người thừa kế thừa hưởng của cải theo đúng quy định của luật pháp và giảm thiểu xảy ra mâu thuẫn. Vậy làm chúc thư hết bao lăm tiền? Chi phí làm chúc thư ngày nay là bao lăm? Trong bài viết này Honda Anh Dũng xin san sớt tới độc giả 1 số quy định hiện hành của luật pháp về chi tiêu làm chúc thư, mời các bạn cùng tham khảo.

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

1. Lập chúc thư bằng vẻ ngoài nào sẽ phải nộp phí?

Theo quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự, hiện có 2 vẻ ngoài lập chúc thư là chúc thư bằng văn bản và chúc thư mồm. Về chúc thư bằng văn bản thì có người làm chứng, ko có người làm chứng, có công chứng và có chứng nhận.

Trong ấy, chúc thư có người làm chứng và chúc thư ko có người làm chứng thì thường người lập chúc thư tự lập chúc thư, tự lưu giữ và ko cần xin công nhận của bất cứ 1 tổ chức, tư nhân nào. Do ấy, trong các trường hợp này, lập chúc thư sẽ ko tốn tiền.

Riêng chúc thư có công chứng và chúc thư có chứng nhận thì người lập chúc thư phải tới tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban dân chúng cấp xã và đề nghị những tổ chức này công nhận sự hợp lí của chúc thư.

Kế bên ấy, chúc thư mồm là sự trình bày ý chí của người đang bị đe doạ tính mệnh và điều kiện để chúc thư mồm hợp lí là trình bày ý chí trước mặt ít ra 02 người làm chứng và trong 05 ngày làm việc, chúc thư phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận chữ ký hoặc lăn tay của người làm chứng.

Như vậy, căn cứ các phân tách ở trên, lập chúc thư bằng văn bản có công chứng hoặc chứng nhận và lập chúc thư mồm sẽ phải nộp phí công chứng hoặc chứng nhận. Còn lập chúc thư bằng văn bản có người làm chứng và ko có người làm chứng thì ko mất tiền.

2. Công chứng chúc thư hết bao lăm tiền?

Để bảo đảm tính hợp lí và tính pháp lý cao, số đông người lập chúc thư ngày nay tuyển lựa công chứng chúc thư. Theo ấy, căn cứ Luật Công chứng, người lập chúc thư sẽ bị mất những khoản tiền sau đây:

2.1 Phí công chứng

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 5 2014, phí công chứng chúc thư gồm phí công chứng chúc thư, phí lưu giữ và phí ban bố chúc thư. Trong ấy, mức phí liên can tới công chứng chúc thư được nêu tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

– Phí công chứng chúc thư: 50.000 đồng/chúc thư.

– Phí lưu giữ chúc thư: 100.000 đồng/chúc thư.

– Phí ban bố chúc thư: Hiện ko có quy định chi tiết về phí ban bố chúc thư.

2.2 Thù lao công chứng

2.2.1 Trong trường hợp thông thường

Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, đánh máy, sao chụp, dịch hồ sơ, văn bản… liên can tới công chứng chúc thư thì người lập chúc thư phải nộp thù lao theo thoả thuận với các đối tác với Văn phòng/Phòng công chứng.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Uỷ ban dân chúng tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng ko được vượt quá mức trần này.

Thí dụ:

+ Tại Hà Nội: Thù lao soạn thảo chúc thư tối đa là 01 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND).

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Mức trần thù lao soạn thảo chúc thư là 70.000 đồng/trường hợp với trường hợp dễ dàng và là 300.000 đồng/trường hợp với trường hợp phức tạp; đánh máy, in ấn chúc thư là 15.000 đồng/trang cho mọi trường hợp… (Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND).

2.2.2 Trong trường hợp công chứng ngoài hội sở

Khi tiến hành công chứng ngoài hội sở, người đề nghị công chứng phải trả thêm chi tiêu để tiến hành việc này. Mức thù lao do các đối tác thoả thuận.

Tuy nhiên, 1 số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh có quy định mức trần công chứng ngoài hội sở tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND như sau:

– Trong Thành phố: Cách hội sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km thì mức trần là 500.000 đồng/lần; từ 05 km trở lên thì thù lao công chứng ngoài hội sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng/km vượt quá km thứ 5 mà tối đa là 1,2 triệu đồng/lần.

– Ngoài khuôn khổ Thành phố: Đi về trong buổi thì mức thù lao là 1,5 triệu đồng/lần; đi, về trong ngày làm việc thì mức trần thù lao là 02 triệu đồng/lần và nếu đi, về ko trong ngày làm việc thì mức trần thu lao này là 2,5 triệu đồng/lần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền


#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button