Hỏi Đáp

Không nhìn thấy hình ảnh khi gọi qua Line

Không nhìn thấy hình ảnh khi gọi qua Line liên quan đến phiên bản bạn đang sử dụng, đó là khi thực hiện cuộc gọi video call, người nhận cuộc gọi sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh của người gọi, hoặc ngược lại.

Để khắc phục bạn vui lòng kiểm tra lại đường truyền mạng kém nên bị chậm. Bạn nên kiểm tra lại kết nối wifi/ 3G của mình. Nếu bạn sử dụng mạng wifi: bạn vào Wifi settings. Nhấn giữ vào tên mạng Wifi mong muốn, chọn Forget Network. Sau đó tiến hành truy cập lại bình thường lại vào mạng Wifi. (có thể tắt rồi bật lại tùy chọn Wifi)

Nếu bạn sử dụng mạng 3G: bạn vào phần Settings > Wireless & networks >Mobile networks. Muốn sử dụng 3G thì bạn phải chuyển trong More settings > Mobile networks > Network mode thành 3G only.

Tiếp đến, nếu bạn vẫn chưa khắc phục được có thể xảy ra do phiên bản sử dụng quá cũ với phiên bản mới hiện tại. Bạn vui lòng cập nhật ứng dụng: Từ màn hình chính > Play Store > thanh sọc 3 gạch ngang > My Apps > Line > update.

Không nhìn thấy hình ảnh khi gọi qua Line

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page