Thủ Thuật

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên 789.vn cho học sinh

789.vn là hệ thống học tập, kiểm tra trực tuyến được nhiều trường học sử dụng trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19 như hiện tại. Bài viết này sẽ hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên 789.vn cho học sinh.

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên 789.vn cho học sinh

I. Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên 789.vn cho học sinh

1. Hướng dẫn nhanh

THI THPT QUỐC GIA

  • Truy cập website 789.vn và đăng nhập vào hệ thống.
  • Bấm chọn THI THPT QUỐC GIA để tiến hành làm bài thi thử.
  • Chọn môn muốn làm bài thi và bấm Thi ngay.
  • Sau khi bài thi được load lên bạn làm lần lượt từ câu số 1 đến hết đề thi, chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng.
  • Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất.

KT HỌC KỲ

  • Bấm chọn KT HỌC KỲ.
  • Chọn Khối Lớp sau đó chọn môn học, tiếp sau đó chọn bài để làm kiểm tra.
  • Bấm Kiểm tra ngay để bắt đầu.
  • Sau khi bài thi được load lên bạn làm lần lượt từ câu số 1 đến hết đề thi, chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng.
  • Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất.

2. Hướng dẫn chi tiết

THI THPT QUỐC GIA

Bước 1: Truy cập website 789.vn và đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Bấm chọn THI THPT QUỐC GIA để tiến hành làm bài thi thử.

Bấm chọn THI THPT QUỐC GIA để tiến hành làm bài thi thử

Bấm chọn THI THPT QUỐC GIA để tiến hành làm bài thi thử

Bước 3: Chọn môn muốn làm bài thi và bấm Thi ngay.

Chọn môn muốn làm bài thi và bấm Thi ngay

Chọn môn muốn làm bài thi và bấm Thi ngay

Bước 4: Sau khi bài thi được load lên bạn làm lần lượt từ câu số 1 đến hết đề thi, chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng.

Chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng

Chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng

Bước 5: Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất.

Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất

Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất

KT HỌC KỲ

Bước 1: Bấm chọn KT HỌC KỲ.

Bấm chọn KT HỌC KỲ

Bấm chọn KT HỌC KỲ

Bước 2: Chọn Khối Lớp sau đó chọn môn học, tiếp sau đó chọn bài để làm kiểm tra.

Chọn Khối Lớp sau đó chọn môn học, tiếp sau đó chọn bài để làm kiểm tra

Chọn Khối Lớp sau đó chọn môn học, tiếp sau đó chọn bài để làm kiểm tra

Bước 3: Bấm Kiểm tra ngay để bắt đầu.

Chọn Kiểm Tra Ngay

Chọn Kiểm Tra Ngay

Bước 4: Sau khi bài thi được load lên bạn làm lần lượt từ câu số 1 đến hết đề thi, chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng.

Chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng

Chọn đáp án bằng cách tích vào ô cho là đúng

Bước 5: Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất.

Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất

Sau khi đã hoàn thành hết đề thi, bấm chọn Nộp Bài để hoàn tất

Với bài hướng dẫn bên trên, các bạn học sinh đã có thể dễ dàng tham gia các bài thi trắc nghiệm trên 789.vn. Chúc bạn thành công!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page