Hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình Apple Watch

Cũng giống như bất cứ thiết bị Apple nào khác có màn hình, người mua có thể đơn giản chụp ảnh màn hình trên Apple Watch của mình. Nhưng trước lúc tiến hành, người mua cần kích hoạt tác dụng này trong phần mềm Đồng hồ cho iPhone hoặc trong Thiết đặt trên Apple Watch.

Khi tác dụng chụp ảnh màn hình được bật, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào nút. đẩy Vương miện kỹ thuật số và nút Bên cùng lúc để chụp ảnh màn hình. Từ ấy, mọi người chỉ cần mở triển lãm ảnh hoặc folder Hình ảnh Chụp ảnh màn hình trên dế yêu của bạn để xem ảnh chụp màn hình Apple Watch tự động được lưu vào ấy.

Trong bài viết này, bạn sẽ mày mò cách bật ảnh chụp màn hình, cách chụp chúng trên Apple Watch và nơi xem ảnh đã chụp.

Cách chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Bật tác dụng chụp màn hình trên dế yêu của bạn

Trước nhất, mọi người có thể kích hoạt tác dụng chụp ảnh màn hình trên iPhone của họ.

Bước 1: mở phần mềm Sự canh gác trên dế yêu.

Bước 2: Nhấp vào tab Đồng hồ của tôi và chọn lọc Thiết đặt chung

Bước 3: Cuộn xuống và chọn Bật ảnh chụp màn hình

xem ảnh chụp màn hình 2 * 359874

Bật ảnh chụp màn hình trên Apple Watch

Hơn nữa, người mua có thể kích hoạt tác dụng này trực tiếp trên Apple Watch bằng các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột Tổ chức và chọn lọc Thiết đặt chung

xem ảnh chụp màn hình 3 * 359877đồng hồ chụp màn hình 6 * 359870

Bước 2: Chọn lọc Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Nhấn công tắc bật tắt tại Bật ảnh chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Sau lúc thiết lập công dụng, người mua chỉ cần nhấn đồng thời 2 nút Vương miện kỹ thuật sốBên ở phía bên phải của đồng hồ. Nếu màn hình lấp láy và nghe thấy tiếng màn trập (nếu tiếng đồng hồ được bật) thì mọi người đã chụp ảnh thành công.

Xem ảnh chụp màn hình Apple Watch đã chụp

Ảnh chụp màn hình của Apple Watch được tự động lưu vào dế yêu được kết nối. Mọi người cứ mở Hình ảnh trên iPhone, sau ấy nhấn Cách đây không lâu hoặc Ảnh chụp màn hình để xem hình ảnh được chụp bằng đồng hồ.

Thông tin thêm

Chỉ dẫn cách chụp ảnh màn hình Apple Watch

Cũng giống như bất cứ thiết bị Apple nào khác có màn hình, người mua có thể đơn giản chụp ảnh màn hình trên Apple Watch của mình. Nhưng trước lúc tiến hành, người mua cần bật tác dụng này trên phần mềm Watch dành cho iPhone hoặc trong phần Thiết đặt trên Apple Watch.

Sau lúc tác dụng ảnh chụp màn hình được bật, tất cả những gì cần làm là nhấn nút Digital Crown và nút Side cùng 1 khi để chụp ảnh màn hình. Từ ấy, mọi người chỉ cần mở Thư viện ảnh hoặc folder Ảnh chụp màn hình trên dế yêu để xem ảnh chụp màn hình Apple Watch đã được tự động lưu vào.

Trong bài viết này, hãy cùng mày mò các cách bật tác dụng chụp ảnh màn hình, cộng với thao tác để chụp trên Apple Watch và nơi xem lại ảnh đã chụp.

Chỉ dẫn cách chụp ảnh màn hình Apple Watch

Bật tác dụng chụp màn hình trên dế yêu

Trước nhất, mọi người có thể bật tác dụng chụp màn hình trên iPhone của mình.

Bước 1: Mở phần mềm Watch trên dế yêu.

Bước 2: Nhấn vào tab Đồng hồ của tôi và chọn Thiết đặt chung.

Bước 3: Kéo xuống và chọn Bật ảnh màn hình.

Bật chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Ngoài ra, người mua có thể bật tác dụng này trực tiếp trên Apple Watch với các bước như sau:

Bước 1: Nhấn vào Thiết đặt và chọn Thiết đặt chung.

Bước 2: Chọn Ảnh màn hình.

Bước 3: Nhấn vào công tắc biến đổi tại Bật ảnh màn hình.

Cách chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Sau lúc đã thiết lập bật tác dụng, người mua chỉ cần nhấn đồng thời 2 nút Digital Crown và Side ở bên phải của đồng hồ. Nếu màn hình lấp láy và nghe thấy âm thanh chụp ảnh phát ra (nếu đã bật âm thanh trên đồng hồ), điều này chứng tỏ mọi người đã chụp ảnh thành công.

Cách xem ảnh màn hình Apple Watch đã chụp

Ảnh chụp màn hình Apple Watch sẽ được tự động lưu vào dế yêu được kết nối. Mọi người chỉ cần mở Ảnh trên iPhone, sau ấy nhấn vào Cách đây không lâu hoặc Ảnh màn hình để xem lại những ảnh đã chụp trên Watch.

#Hướng #dẫn #cách #chụp #ảnh #màn #hình #Apple #Watch

Cũng giống như bất cứ thiết bị Apple nào khác có màn hình, người mua có thể đơn giản chụp ảnh màn hình trên Apple Watch của mình. Nhưng trước lúc tiến hành, người mua cần bật tác dụng này trên phần mềm Watch dành cho iPhone hoặc trong phần Thiết đặt trên Apple Watch.

Sau lúc tác dụng ảnh chụp màn hình được bật, tất cả những gì cần làm là nhấn nút Digital Crown và nút Side cùng 1 khi để chụp ảnh màn hình. Từ ấy, mọi người chỉ cần mở Thư viện ảnh hoặc folder Ảnh chụp màn hình trên dế yêu để xem ảnh chụp màn hình Apple Watch đã được tự động lưu vào.

Trong bài viết này, hãy cùng mày mò các cách bật tác dụng chụp ảnh màn hình, cộng với thao tác để chụp trên Apple Watch và nơi xem lại ảnh đã chụp.

Chỉ dẫn cách chụp ảnh màn hình Apple Watch

Bật tác dụng chụp màn hình trên dế yêu

Trước nhất, mọi người có thể bật tác dụng chụp màn hình trên iPhone của mình.

Bước 1: Mở phần mềm Watch trên dế yêu.

Bước 2: Nhấn vào tab Đồng hồ của tôi và chọn Thiết đặt chung.

Bước 3: Kéo xuống và chọn Bật ảnh màn hình.

Bật chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Ngoài ra, người mua có thể bật tác dụng này trực tiếp trên Apple Watch với các bước như sau:

Bước 1: Nhấn vào Thiết đặt và chọn Thiết đặt chung.

Bước 2: Chọn Ảnh màn hình.

Bước 3: Nhấn vào công tắc biến đổi tại Bật ảnh màn hình.

Cách chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Sau lúc đã thiết lập bật tác dụng, người mua chỉ cần nhấn đồng thời 2 nút Digital Crown và Side ở bên phải của đồng hồ. Nếu màn hình lấp láy và nghe thấy âm thanh chụp ảnh phát ra (nếu đã bật âm thanh trên đồng hồ), điều này chứng tỏ mọi người đã chụp ảnh thành công.

Cách xem ảnh màn hình Apple Watch đã chụp

Ảnh chụp màn hình Apple Watch sẽ được tự động lưu vào dế yêu được kết nối. Mọi người chỉ cần mở Ảnh trên iPhone, sau ấy nhấn vào Cách đây không lâu hoặc Ảnh màn hình để xem lại những ảnh đã chụp trên Watch.

#Hướng #dẫn #cách #chụp #ảnh #màn #hình #Apple #Watch

Cũng giống như bất cứ thiết bị Apple nào khác có màn hình, người mua có thể đơn giản chụp ảnh màn hình trên Apple Watch của mình. Nhưng trước lúc tiến hành, người mua cần bật tác dụng này trên phần mềm Watch dành cho iPhone hoặc trong phần Thiết đặt trên Apple Watch.

Sau lúc tác dụng ảnh chụp màn hình được bật, tất cả những gì cần làm là nhấn nút Digital Crown và nút Side cùng 1 khi để chụp ảnh màn hình. Từ ấy, mọi người chỉ cần mở Thư viện ảnh hoặc folder Ảnh chụp màn hình trên dế yêu để xem ảnh chụp màn hình Apple Watch đã được tự động lưu vào.

Trong bài viết này, hãy cùng mày mò các cách bật tác dụng chụp ảnh màn hình, cộng với thao tác để chụp trên Apple Watch và nơi xem lại ảnh đã chụp.

Chỉ dẫn cách chụp ảnh màn hình Apple Watch

Bật tác dụng chụp màn hình trên dế yêu

Trước nhất, mọi người có thể bật tác dụng chụp màn hình trên iPhone của mình.

Bước 1: Mở phần mềm Watch trên dế yêu.

Bước 2: Nhấn vào tab Đồng hồ của tôi và chọn Thiết đặt chung.

Bước 3: Kéo xuống và chọn Bật ảnh màn hình.

Bật chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Ngoài ra, người mua có thể bật tác dụng này trực tiếp trên Apple Watch với các bước như sau:

Bước 1: Nhấn vào Thiết đặt và chọn Thiết đặt chung.

Bước 2: Chọn Ảnh màn hình.

Bước 3: Nhấn vào công tắc biến đổi tại Bật ảnh màn hình.

Cách chụp ảnh màn hình trên Apple Watch

Sau lúc đã thiết lập bật tác dụng, người mua chỉ cần nhấn đồng thời 2 nút Digital Crown và Side ở bên phải của đồng hồ. Nếu màn hình lấp láy và nghe thấy âm thanh chụp ảnh phát ra (nếu đã bật âm thanh trên đồng hồ), điều này chứng tỏ mọi người đã chụp ảnh thành công.

Cách xem ảnh màn hình Apple Watch đã chụp

Ảnh chụp màn hình Apple Watch sẽ được tự động lưu vào dế yêu được kết nối. Mọi người chỉ cần mở Ảnh trên iPhone, sau ấy nhấn vào Cách đây không lâu hoặc Ảnh màn hình để xem lại những ảnh đã chụp trên Watch.

#Hướng #dẫn #cách #chụp #ảnh #màn #hình #Apple #Watch


#Hướng #dẫn #cách #chụp #ảnh #màn #hình #Apple #Watch

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button