Học Excel – Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel khá dễ ợt để tuân theo. Dữ liệu phệ sẽ thể hiện các bước tạo biểu đồ trong excel trên windows, macOS và web cho bạn.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel dành cho Android
 • Microsoft Excel dành cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính với nhiều chức năng xuất sắc. Bạn ko chỉ có thể nhập dữ liệu, sử dụng các tác dụng tính toán nhanh nhưng còn có thể vẽ biểu đồ trên trang tính. Bài báo này nêu rõ: các bước tạo biểu đồ trong excel trên các nền móng tầm thường nhất ngày nay.

Tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo biểu đồ

1. Chọn dữ liệu từ biểu đồ.
2. Chọn Chèn> Biểu đồ được yêu cầu
3. Chọn biểu đồ trên tab Biểu đồ được yêu cầuđể xem trước biểu đồ.

Nhận xét: Bạn có thể chọn dữ liệu bạn muốn trong biểu đồ và nhấn ALTF1 cho biểu đồ trực tiếp, mà nó có thể chẳng hề là biểu đồ tốt nhất cho dữ liệu. Nếu bạn ko thấy biểu đồ mình muốn, hãy chọn Tất cả các biểu đồ để xem tất cả các kiểu biểu đồ.

4. Chọn biểu đồ.

5. Chọn Được chứ

Thêm đường xu thế

 1. Chọn 1 biểu đồ.
 2. Tuyển lựa đây là cái gìThêm phần tử biểu đồ
 3. Tuyển lựa Đường xu thếvà sau đấy chọn kiểu đường xu thế bạn muốn, chả hạn như Tuyến tính số mũDự báo tuyến tính hoặc Trung bình động

Tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS

Nhận xét: 1 số nội dung trong chủ đề này có thể ko phân phối 1 số tiếng nói nhất mực.

Biểu đồ trình bày dữ liệu ở dạng đồ họa có thể giúp bạn và khán giả của bạn tưởng tượng mối quan hệ giữa các dữ liệu. Khi tạo biểu đồ, bạn có thể chọn từ 1 số kiểu (thí dụ: biểu đồ cột xếp chồng hoặc biểu đồ hình tròn 3D). Sau lúc tạo biểu đồ, bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng cách vận dụng bố cục nhanh hoặc kiểu biểu đồ mong muốn.

Các thành phần căn bản trong biểu đồ:

Biểu đồ chứa các nhân tố không giống nhau như tên, trục, ghi chú, đường lưới. Bạn có thể ẩn hoặc hiển thị các phần tử này và chỉnh sửa địa điểm và kích tấc của chúng.

1. Biểu đồ / Tên biểu đồ
2. Khu vực biểu đồ
3. Chú thích
4. Tên trục:
5. Nhãn trục
6. Điểm ghi lại
7. Đường khung

Office cho Mac 2016

Tạo biểu đồ

Bạn có thể tạo biểu đồ / đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trong trang tính Excel. Chèn biểu đồ trong Word hoặc PowerPoint sẽ mở 1 sổ làm việc mới trong Excel. Khi bạn lưu tài liệu Word hoặc bản thể hiện PowerPoint có chứa biểu đồ, dữ liệu Excel trong biểu đồ đấy sẽ tự động được lưu trong Word hoặc Powerpoint của bạn.

Nhận xét: Thư viện sổ làm việc Excel thay thế trình chỉ dẫn biểu đồ cũ. Theo mặc định, thư viện sổ làm việc Excel mở bằng Microsoft Excel. Từ thư viện này, bạn có thể duyệt qua các mẫu và tạo các sổ làm việc mới dựa trên chúng. Nếu bạn ko thấy Thư viện sổ làm việc Excel trong thực đơn Tập tin > bấm vào Mới từ bản mẫu

1. Trên thực đơn Trưng bàyNhấp chuột xếp đặt in

2. Nhấp vào tab Chènvà sau đấy nhấp vào mũi tên kế bên Đồ họa

Chèn Tab Excel

3. Bấm vào kiểu biểu đồ rồi bấm lưu ban vào biểu đồ bạn muốn thêm. Khi bạn chèn 1 biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính Excel sẽ mở ra với 1 bảng dữ liệu mẫu.

4. Trong Excel, thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu mong muốn trong biểu đồ. Nếu bạn đã có dữ liệu trong 1 bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đấy và dán nó lên dữ liệu mẫu. Xem bảng sau để sắp đặt dữ liệu theo loại biểu đồ.

Loại biểu đồ: Bố trí dữ liệu
Biểu đồ diện tích, thanh, cột, hình bánh chiên, đường, ra đa hoặc khu vực Theo cột và hàng như trong các thí dụ sau:
Vòng cổ 1 Chuỗi 2
Phần A mười thứ mười 2
Phần XÓA 11 14
Bài báo CŨ 9 15

hoặc

Phần A Phần XÓA
Vòng cổ 1 mười 11
Chuỗi 2 thứ mười 2 14
biểu đồ bong bóng

Trong cột, hãy đặt các trị giá x vào cột trước hết, sau đấy đặt trị giá y tương ứng và sau đấy là kích tấc bong bóng trong cột liền kề như trong thí dụ sau:

X. trị giá Giá trị Y. Kích tấc 1
0,7 2,7 4
1,8 3.2 5
2,6 0,08 6
Biểu đồ tròn

Trong 1 cột hoặc hàng dữ liệu và 1 cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, như trong thí dụ sau:

sự bán hàng
Quý 1 25
Quý 2 30
Q3 45

hoặc

Quý 1 Quý 2 Q3
sự bán hàng 20 30 45
Biểu đồ chứng khoán:

Trong cột hoặc hàng, hãy sử dụng tên hoặc ngày làm nhãn theo quy trình sau, như trong thí dụ sau:

Mở Cao ngắn Chấm dứt
1/5/02 44 55 22 35
1/6/02 25 57 thứ mười 2 38

hoặc

1/5/02 1/6/02
Mở 44 25
Cao 55 57
ngắn 11 thứ mười 2
Gần với 25 38
Biểu đồ XY (phân tán)

Trong các cột, hãy đặt trị giá x vào cột trước hết và trị giá y tương ứng trong cột liền kề, như trong thí dụ sau:

X. trị giá Giá trị Y.
0,7 2,7
1,8 3.2
2,6 0,08

hoặc

X. trị giá 0,7 1,8 2,6
Giá trị Y. 2,7 3.2 0,08

5. Để chỉnh sửa số hàng và cột của biểu đồ, hãy đặt con trỏ vào góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, sau đấy kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong thí dụ sau, bảng đã được mở mang để bao gồm các danh mục và chuỗi dữ liệu.

Thay đổi số cột trong Excel

6. Quay lại Word hoặc PowerPoint để xem kết quả của các chỉnh sửa của bạn.

Nhận xét: Đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint có chứa biểu đồ sẽ tự động đóng bảng dữ liệu Excel.

Thay đổi trục bản đồ bạn muốn ghi lại

Sau lúc tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa cách biểu đồ của các hàng và cột trong bảng để làm nổi trội dữ liệu quan trọng, thí dụ: đây là doanh số bán hàng:

Xem trước biểu đồ trên Excel

Tuy nhiên, nếu bạn muốn vào doanh số hàng tháng, bạn có thể đảo ngược biểu đồ:

Chuyển đổi trục biểu đồ Excel

 1. Trong thực đơn Xem, bấm xếp đặt in
 2. Bấm vào biểu đồ.
 3. Bấm vào tab thiết kế biểu đồvà sau đấy nhấn Hoán đổi hàng / cột

Kiểu biểu đồ trong Excel

Nếu Chuyển đổi Hàng / Cột ko khả dụng:

Hoán đổi hàng / cột chỉ khả dụng lúc dữ liệu Excel của biểu đồ được mở và chỉ dành cho 1 số loại biểu đồ nhất mực. Bạn cũng có thể biên tập dữ liệu bằng cách bấm vào biểu đồ và sau đấy biên tập bảng tính trong Excel.

Vận dụng bố cục biểu đồ xác định trước

1. Trên thực đơn Trưng bàyNhấp chuột xếp đặt in

2. Nhấp vào biểu đồ.

3. Nhấp vào tab thiết kế biểu đồsau đấy nhấn vào Bố cục nhanh

Chọn bố cục nhanh

4. Nhấp vào bố cục mong muốn.

Để hoàn tác ngay tức khắc 1 bố cục bạn vừa vận dụng, hãy nhấn Phím tắt+ Z.

Vận dụng kiểu biểu đồ đặt trước

Kiểu biểu đồ là 1 tập trung các màu và hiệu ứng bổ sung nhưng bạn có thể vận dụng cho biểu đồ mình muốn. Khi bạn chọn 1 kiểu, các chỉnh sửa của bạn sẽ được vận dụng cho toàn thể biểu đồ.

 1. Trong thực đơn Xem, bấm xếp đặt in
 2. Bấm vào biểu đồ.
 3. Bấm vào tab thiết kế biểu đồvà sau đấy nhấp vào kiểu mong muốn.

Chọn một kiểu biểu đồ

Để xem các kiểu khác, hãy trỏ chuột vào 1 kiểu và nhấp vàophong cách

Để hoàn tác 1 kiểu vừa vận dụng, hãy nhấn Phím tắt+ Z.

Thêm tiêu đề vào biểu đồ

1. Trong thực đơn Xem, hãy nhấp vào xếp đặt in

2. Nhấp vào biểu đồ> nhấn tab thiết kế biểu đồ

3. Nhấp vào Thêm phần tử biểu đồ

Nhấp vào Thêm phần tử biểu đồ trong Excel

4. Nhấp vào Tiêu đề biểu đồ để chọn 1 định dạng tiêu đề, sau đấy quay lại biểu đồ để nhập nó vào hộp Tiêu đề biểu đồ

Xem xét: Các bước tạo biểu đồ và đồ thị trong Office 2011 cho Mac gần giống nhau, chỉ có các nút hơi khác 1 chút.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Web

Bạn có thể tạo biểu đồ cho dữ liệu trong web Excel. Tùy thuộc vào dữ liệu có sẵn, bạn có thể tạo biểu đồ cột, đường, hình tròn, thanh, khu vực, phân tán hoặc radar.

1. Nhấp vào bất cứ đâu trong dữ liệu nhưng bạn muốn tạo biểu đồ. Để biến đổi dữ liệu chi tiết thành biểu đồ, bạn cũng có thể chọn nó.

2. Chọn Chèn> Biểu đồ> và kiểu biểu đồ mong muốn. Trong thực đơn mở ra, nhấp vào tùy chọn thích thú.

Mẹo: Tuyển lựa của bạn sẽ ko được vận dụng cho tới lúc bạn chọn nó từ thực đơn lệnh Đồ thị† Xem xét kỹ hơn 1 số kiểu biểu đồ: Khi bạn trỏ tới các mục thực đơn, bản xem trước sẽ hiện ra kế bên chúng để bạn đưa ra quyết định dễ ợt hơn.

3. Để thêm các phần tử (tiêu đề, chú thích, nhãn dữ liệu), hãy nhấp vào biểu đồ để hiển thị tab Đồ họa trên dải băng.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Web

4. Trên tab Đồ họabấm vào tùy chọn mong muốn.

Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên web

 • biểu đồ cột
 • Biểu đồ đường
 • Biểu đồ tròn
 • biểu đồ bánh chiên
 • biểu đồ cột
 • Lược đồ khu vực
 • Biểu đồ màng nhện

Thêm hoặc biên tập tên biểu đồ

Bạn có thể thêm hoặc biên tập tên biểu đồ, tùy chỉnh biểu đồ và đưa nó vào biểu đồ.

 1. Nhấp vào bất cứ đâu trong biểu đồ để hiển thị tab Đồ họa ở dải băng.
 2. Nhấp chuột Sự sắp đặt để mở các tùy chọn bố cục biểu đồ.
 3. Trong bảng điều khiển Bản đồ, hãy mở Tiêu đề biểu đồ
 4. Thêm hoặc biên tập Tiêu đề biểu đồ thích hợp với nhu cầu.
 5. Sử dụng nút biến đổi để ẩn tiêu đề nếu bạn ko muốn nó hiện ra trong biểu đồ.

Tạo biểu đồ trong Excel

Thông tin thêm

Học Excel – Bài 24: Tất cả các bước tạo biểu đồ trong Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel khá dễ tuân theo. Honda Anh Dũng sẽ thể hiện các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Windows, macOS và Web cho bạn.

Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online

Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính với rất nhiều chức năng xuất sắc. Bạn chẳng những có thể nhập dữ liệu, sử dụng hàm tính toán nhanh nhưng còn có thể vẽ cả biểu đồ trên trang tính. Bài viết này sẽ nêu các bước để tạo 1 biểu đồ trong Excel ở các nền móng thông dụng nhất ngày nay.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo 1 biểu đồ

1. Chọn dữ liệu từ biểu đồ.2. Chọn Insert > Recommended Charts.3. Chọn biểu đồ trên tab Recommended Charts, để xem trước biểu đồ.

Xem xét: Bạn có thể chọn dữ liệu mong muốn trong biểu đồ và nhấn ALT+F1 để tạo biểu đồ ngay tức khắc, thế mà nó có thể chẳng hề đồ thị tốt nhất cho dữ liệu. Nếu ko thấy biểu đồ bạn muốn, chọn All Charts để xem toàn thể kiểu đồ thị.

4. Chọn 1 biểu đồ.

5. Chọn OK.

Thêm đường xu thế

Chọn 1 biểu đồ.
Chọn Design > Add Chart Element.
Chọn Trendline, rồi chọn kiểu đường xu thế bạn muốn, như Linear, Exponential, Linear Forecast hoặc Moving Average.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS

Xem xét: 1 số nội dung trong chủ đề này có thể ko phân phối 1 vài tiếng nói.

Các biểu đồ hiển thị dữ liệu ở dạng đồ họa có thể giúp bạn và người xem tưởng tượng mối quan hệ giữa dữ liệu. Khi bạn tạo 1 biểu đồ, bạn có thể chọn nhiều kiểu không giống nhau (thí dụ, đồ thị chồng cột hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Sau lúc tạo 1 biểu đồ, bạn có thể tùy biến nó bằng cách vận dụng bố cục nhanh hay kiểu biểu đồ mong muốn.

Các thành phần căn bản trong 1 đồ thị:

Đồ thị chứa 1 vài yếu tố như tên, các trục, ghi chú, đường khung lưới. Bạn có thể ẩn hoặc hiện những yếu tố này, cùng lúc, đổi địa điểm và định dạng của chúng.

1. Tên biểu đồ/đồ thị2. Khu vực đồ thị3. Chú thích4. Tên trục5. Nhãn trục6. Đánh dấu7. Đường kẻ khung

Office cho Mac 2016

Tạo 1 biểu đồ

Bạn có thể tạo biểu đồ/đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trong worksheet Excel. Nếu bạn chèn đồ thị trong Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính mới sẽ mở ở Excel. Khi lưu tài liệu Word hoặc thuyết trình PowerPoint chứa biểu đồ, dữ liệu Excel trong đồ thị đấy tự động được lưu vào Word hoặc Powerpoint của bạn.

Xem xét: Excel Workbook Gallery thay thế Chart Wizard cũ. Mặc định, Excel Workbook Gallery mở cùng Microsoft Excel. Từ thư viện này, bạn có thể duyệt các mẫu và tạo workbook mới dựa trên 1 trong số chúng. Nếu ko thấy Excel Workbook Gallery, trên thực đơn File > click New from Template.

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click tab Insert, rồi click mũi tên cạnh Chart.

3. Click kiểu đồ thị, rồi click lưu ban vào biểu đồ bạn muốn thêm. Khi chèn 1 biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính Excel mở ra, chứa 1 bảng dữ liệu mẫu.

4. Trong Excel, thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu bạn muốn vào lược đồ. Nếu đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đấy, rồi dán nó qua dữ liệu mẫu. Xem bảng sau sau để biết cách sắp đặt dữ liệu thích hợp với kiểu đồ thị.

Kiểu đồ thị
Bố trí dữ liệu
Biểu đồ vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt
Theo cột và hàng như trong các thí dụ sau:

Chuỗi 1
Chuỗi 2
Mục A
10
12
Mục B
11
14
Mục C
9
15
hoặc

Mục A
Mục B
Chuỗi 1
10
11
Chuỗi 2
12
14

Biểu đồ bong bóng

Trong cột, đặt các trị giá x ở cột trước hết rồi đến trị giá y tương ứng và tiếp theo là kích tấc bong bóng ở cột liền kề như thí dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y 
Kích cỡ 1
0.7
2.7
4
1.8
3.2
5
2.6
0.08
6

Biểu đồ hình tròn

Trong 1 cột hoặc hàng dữ liệu và 1 cột hay hàng nhãn dữ liệu như ở thí dụ sau:

Doanh số
Quý 1
25
Quý 2
30
Quý 3
45
hoặc

Quý 1
Quý 2
Quý 3
Doanh số
20
30
45

Biểu đồ chứng khoán

Trong cột hoặc hàng theo quy trình sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn như trong thí dụ sau:

Mở 
Cao
Thấp 
Hoàn thành
1/5/02
44
55
22
35
1/6/02
25
57
12
38
hoặc

1/5/02
1/6/02
Mở
44
25
Cao
55
57
Thấp
11
12
Đóng
25
38

Biểu đồ XY (Phân tán)

Trong các cột, đặt trị giá x trong cột trước hết và trị giá y tương ứng trong cột liền kề, như thí dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y
0.7
2.7
1.8
3.2
2.6
0.08
hoặc
Giá trị X
0.7
1.8
2.6
Giá trị Y
2.7
3.2
0.08

5. Để chỉnh sửa số hàng và cột bao gồm biểu đồ, phần còn lại của con trỏ ở góc phải bên dưới dữ liệu được chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong thí dụ sau, bảng được mở mang để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu.

6. Để thấy kết quả những chỉnh sửa của bạn, quay quay về Word hoặc PowerPoint.

Xem xét: Khi đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel của nó sẽ tự động đóng.

Thay đổi trục biểu đồ muốn làm nổi trội

Sau lúc tạo 1 biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa cách vẽ hàng & cột trong bảng để làm nổi trội dữ liệu quan trọng, thí dụ ở đây là doanh số:

Tuy nhiên, nếu muốn nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ:

Trên thực đơn View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi nhấn Switch Row/Column.

Nếu ko có sẵn Switch Row/Column:

Switch Row/Column chỉ có sẵn lúc dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho 1 số kiểu đồ thị nhất mực. Bạn cũng có thể biên tập dữ liệu bằng cách click vào đồ thị đấy, rồi biên tập bảng tính trong Excel.

Vận dụng 1 bố cục đồ thị xác định trước

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click đồ thị.

3. Click tab Chart Design, rồi click Quick Layout.

4. Click bố cục bạn muốn.

Để ngay tức khắc hoàn tác 1 bố cục bạn vừa vận dụng, nhấn +Z.

Vận dụng 1 kiểu đồ thị định sẵn

Kiểu đồ thị là 1 tập trung màu & hiệu ứng bổ trợ nhau nhưng bạn có thể vận dụng cho biểu đồ mong muốn. Khi chọn 1 kiểu, chỉnh sửa của bạn sẽ được vận dụng cho toàn thể đồ thị.

Trên thực đơn View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi click kiểu bạn muốn.

Để xem nhiều kiểu hơn, trỏ đến 1 kiểu, rồi click .

Để hoàn tác 1 kiểu vừa vận dụng, nhấn +Z.

Thêm tiêu đề cho biểu đồ

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click đồ thị > nhấn tab Chart Design.

3. Click Add Chart Element.

4. Click Chart Title để chọn định dạng tiêu đề, rồi quay về biểu đồ để nhập nó trong box Chart Title.

Xem xét: Các bước tạo đồ thị, biểu đồ trên Office 2011 cho Mac cũng gần giống, chỉ khác các nút bấm 1 chút.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên web

Bạn có thể tạo 1 biểu đồ cho dữ liệu trong web Excel. Tùy thuộc vào dữ liệu hiện có, bạn có thể tạo biểu đồ dạng cột, đường, hình tròn, thanh, vùng, phân tán hoặc radar.

1. Click vào địa điểm bất cứ trong dữ liệu bạn muốn tạo 1 biểu đồ. Để chuyển dữ liệu chi tiết thành biểu đồ, bạn cũng có thể chọn chúng.

2. Chọn Insert > Charts > và kiểu biểu đồ bạn muốn. Trên thực đơn mở ra, click chọn lựa thích thú.

Mẹo: Tuyển lựa của bạn ko được vận dụng cho đến lúc bạn chọn nó từ thực đơn lệnh Charts. Hãy coi xét kỹ 1 số kiểu biểu đồ: Khi bạn trỏ chuột đến các mục trong thực đơn, 1 hình xem trước sẽ hiện kế bên chúng để giúp bạn quyết định dễ ợt hơn.

3. Để thêm các yếu tố (tiêu đề, chú thích, nhãn dữ liệu), click vào biểu đồ để hiện tab Chart trên ribbon.

4. Trên tab Chart, click tùy chọn bạn muốn.

Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên Web

Biểu đồ cột
Biểu đồ đường
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ bánh Doughnut
Biểu đồ dạng thanh
Biểu đồ vùng
Biểu đồ màng nhện

Thêm hoặc biên tập tên biểu đồ

Bạn có thể thêm hoặc sửa tên biểu đồ, tùy biến biểu đồ và bao gồm nó trên đồ thị.

Click vào địa điểm bất cứ trên biểu đồ để hiện tab Chart ở ribbon.
Click Format để mở các chọn lựa định dạng biểu đồ.
Trong bảng Chart, mở phần Chart Title.
Thêm hoặc biên tập Chart Title thích hợp với nhu cầu.
Dùng nút công tắc để ẩn tiêu đề nếu bạn ko muốn hiện nó trên đồ thị.

#Học #Excel #Bài #Tất #cả #các #bước #tạo #biểu #đồ #trong #Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel khá dễ tuân theo. Honda Anh Dũng sẽ thể hiện các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Windows, macOS và Web cho bạn.

Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online

Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính với rất nhiều chức năng xuất sắc. Bạn chẳng những có thể nhập dữ liệu, sử dụng hàm tính toán nhanh nhưng còn có thể vẽ cả biểu đồ trên trang tính. Bài viết này sẽ nêu các bước để tạo 1 biểu đồ trong Excel ở các nền móng thông dụng nhất ngày nay.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo 1 biểu đồ

1. Chọn dữ liệu từ biểu đồ.2. Chọn Insert > Recommended Charts.3. Chọn biểu đồ trên tab Recommended Charts, để xem trước biểu đồ.

Xem xét: Bạn có thể chọn dữ liệu mong muốn trong biểu đồ và nhấn ALT+F1 để tạo biểu đồ ngay tức khắc, thế mà nó có thể chẳng hề đồ thị tốt nhất cho dữ liệu. Nếu ko thấy biểu đồ bạn muốn, chọn All Charts để xem toàn thể kiểu đồ thị.

4. Chọn 1 biểu đồ.

5. Chọn OK.

Thêm đường xu thế

Chọn 1 biểu đồ.
Chọn Design > Add Chart Element.
Chọn Trendline, rồi chọn kiểu đường xu thế bạn muốn, như Linear, Exponential, Linear Forecast hoặc Moving Average.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS

Xem xét: 1 số nội dung trong chủ đề này có thể ko phân phối 1 vài tiếng nói.

Các biểu đồ hiển thị dữ liệu ở dạng đồ họa có thể giúp bạn và người xem tưởng tượng mối quan hệ giữa dữ liệu. Khi bạn tạo 1 biểu đồ, bạn có thể chọn nhiều kiểu không giống nhau (thí dụ, đồ thị chồng cột hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Sau lúc tạo 1 biểu đồ, bạn có thể tùy biến nó bằng cách vận dụng bố cục nhanh hay kiểu biểu đồ mong muốn.

Các thành phần căn bản trong 1 đồ thị:

Đồ thị chứa 1 vài yếu tố như tên, các trục, ghi chú, đường khung lưới. Bạn có thể ẩn hoặc hiện những yếu tố này, cùng lúc, đổi địa điểm và định dạng của chúng.

1. Tên biểu đồ/đồ thị2. Khu vực đồ thị3. Chú thích4. Tên trục5. Nhãn trục6. Đánh dấu7. Đường kẻ khung

Office cho Mac 2016

Tạo 1 biểu đồ

Bạn có thể tạo biểu đồ/đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trong worksheet Excel. Nếu bạn chèn đồ thị trong Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính mới sẽ mở ở Excel. Khi lưu tài liệu Word hoặc thuyết trình PowerPoint chứa biểu đồ, dữ liệu Excel trong đồ thị đấy tự động được lưu vào Word hoặc Powerpoint của bạn.

Xem xét: Excel Workbook Gallery thay thế Chart Wizard cũ. Mặc định, Excel Workbook Gallery mở cùng Microsoft Excel. Từ thư viện này, bạn có thể duyệt các mẫu và tạo workbook mới dựa trên 1 trong số chúng. Nếu ko thấy Excel Workbook Gallery, trên thực đơn File > click New from Template.

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click tab Insert, rồi click mũi tên cạnh Chart.

3. Click kiểu đồ thị, rồi click lưu ban vào biểu đồ bạn muốn thêm. Khi chèn 1 biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính Excel mở ra, chứa 1 bảng dữ liệu mẫu.

4. Trong Excel, thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu bạn muốn vào lược đồ. Nếu đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đấy, rồi dán nó qua dữ liệu mẫu. Xem bảng sau sau để biết cách sắp đặt dữ liệu thích hợp với kiểu đồ thị.

Kiểu đồ thị
Bố trí dữ liệu
Biểu đồ vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt
Theo cột và hàng như trong các thí dụ sau:

Chuỗi 1
Chuỗi 2
Mục A
10
12
Mục B
11
14
Mục C
9
15
hoặc

Mục A
Mục B
Chuỗi 1
10
11
Chuỗi 2
12
14

Biểu đồ bong bóng

Trong cột, đặt các trị giá x ở cột trước hết rồi đến trị giá y tương ứng và tiếp theo là kích tấc bong bóng ở cột liền kề như thí dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y 
Kích cỡ 1
0.7
2.7
4
1.8
3.2
5
2.6
0.08
6

Biểu đồ hình tròn

Trong 1 cột hoặc hàng dữ liệu và 1 cột hay hàng nhãn dữ liệu như ở thí dụ sau:

Doanh số
Quý 1
25
Quý 2
30
Quý 3
45
hoặc

Quý 1
Quý 2
Quý 3
Doanh số
20
30
45

Biểu đồ chứng khoán

Trong cột hoặc hàng theo quy trình sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn như trong thí dụ sau:

Mở 
Cao
Thấp 
Hoàn thành
1/5/02
44
55
22
35
1/6/02
25
57
12
38
hoặc

1/5/02
1/6/02
Mở
44
25
Cao
55
57
Thấp
11
12
Đóng
25
38

Biểu đồ XY (Phân tán)

Trong các cột, đặt trị giá x trong cột trước hết và trị giá y tương ứng trong cột liền kề, như thí dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y
0.7
2.7
1.8
3.2
2.6
0.08
hoặc
Giá trị X
0.7
1.8
2.6
Giá trị Y
2.7
3.2
0.08

5. Để chỉnh sửa số hàng và cột bao gồm biểu đồ, phần còn lại của con trỏ ở góc phải bên dưới dữ liệu được chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong thí dụ sau, bảng được mở mang để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu.

6. Để thấy kết quả những chỉnh sửa của bạn, quay quay về Word hoặc PowerPoint.

Xem xét: Khi đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel của nó sẽ tự động đóng.

Thay đổi trục biểu đồ muốn làm nổi trội

Sau lúc tạo 1 biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa cách vẽ hàng & cột trong bảng để làm nổi trội dữ liệu quan trọng, thí dụ ở đây là doanh số:

Tuy nhiên, nếu muốn nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ:

Trên thực đơn View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi nhấn Switch Row/Column.

Nếu ko có sẵn Switch Row/Column:

Switch Row/Column chỉ có sẵn lúc dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho 1 số kiểu đồ thị nhất mực. Bạn cũng có thể biên tập dữ liệu bằng cách click vào đồ thị đấy, rồi biên tập bảng tính trong Excel.

Vận dụng 1 bố cục đồ thị xác định trước

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click đồ thị.

3. Click tab Chart Design, rồi click Quick Layout.

4. Click bố cục bạn muốn.

Để ngay tức khắc hoàn tác 1 bố cục bạn vừa vận dụng, nhấn +Z.

Vận dụng 1 kiểu đồ thị định sẵn

Kiểu đồ thị là 1 tập trung màu & hiệu ứng bổ trợ nhau nhưng bạn có thể vận dụng cho biểu đồ mong muốn. Khi chọn 1 kiểu, chỉnh sửa của bạn sẽ được vận dụng cho toàn thể đồ thị.

Trên thực đơn View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi click kiểu bạn muốn.

Để xem nhiều kiểu hơn, trỏ đến 1 kiểu, rồi click .

Để hoàn tác 1 kiểu vừa vận dụng, nhấn +Z.

Thêm tiêu đề cho biểu đồ

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click đồ thị > nhấn tab Chart Design.

3. Click Add Chart Element.

4. Click Chart Title để chọn định dạng tiêu đề, rồi quay về biểu đồ để nhập nó trong box Chart Title.

Xem xét: Các bước tạo đồ thị, biểu đồ trên Office 2011 cho Mac cũng gần giống, chỉ khác các nút bấm 1 chút.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên web

Bạn có thể tạo 1 biểu đồ cho dữ liệu trong web Excel. Tùy thuộc vào dữ liệu hiện có, bạn có thể tạo biểu đồ dạng cột, đường, hình tròn, thanh, vùng, phân tán hoặc radar.

1. Click vào địa điểm bất cứ trong dữ liệu bạn muốn tạo 1 biểu đồ. Để chuyển dữ liệu chi tiết thành biểu đồ, bạn cũng có thể chọn chúng.

2. Chọn Insert > Charts > và kiểu biểu đồ bạn muốn. Trên thực đơn mở ra, click chọn lựa thích thú.

Mẹo: Tuyển lựa của bạn ko được vận dụng cho đến lúc bạn chọn nó từ thực đơn lệnh Charts. Hãy coi xét kỹ 1 số kiểu biểu đồ: Khi bạn trỏ chuột đến các mục trong thực đơn, 1 hình xem trước sẽ hiện kế bên chúng để giúp bạn quyết định dễ ợt hơn.

3. Để thêm các yếu tố (tiêu đề, chú thích, nhãn dữ liệu), click vào biểu đồ để hiện tab Chart trên ribbon.

4. Trên tab Chart, click tùy chọn bạn muốn.

Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên Web

Biểu đồ cột
Biểu đồ đường
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ bánh Doughnut
Biểu đồ dạng thanh
Biểu đồ vùng
Biểu đồ màng nhện

Thêm hoặc biên tập tên biểu đồ

Bạn có thể thêm hoặc sửa tên biểu đồ, tùy biến biểu đồ và bao gồm nó trên đồ thị.

Click vào địa điểm bất cứ trên biểu đồ để hiện tab Chart ở ribbon.
Click Format để mở các chọn lựa định dạng biểu đồ.
Trong bảng Chart, mở phần Chart Title.
Thêm hoặc biên tập Chart Title thích hợp với nhu cầu.
Dùng nút công tắc để ẩn tiêu đề nếu bạn ko muốn hiện nó trên đồ thị.

#Học #Excel #Bài #Tất #cả #các #bước #tạo #biểu #đồ #trong #Excel

Các bước tạo biểu đồ trong Excel khá dễ tuân theo. Honda Anh Dũng sẽ thể hiện các bước tạo biểu đồ trong Excel trên Windows, macOS và Web cho bạn.

Microsoft Excel
Microsoft Excel cho Android
Microsoft Excel cho iOS
Microsoft Excel Online

Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính với rất nhiều chức năng xuất sắc. Bạn chẳng những có thể nhập dữ liệu, sử dụng hàm tính toán nhanh nhưng còn có thể vẽ cả biểu đồ trên trang tính. Bài viết này sẽ nêu các bước để tạo 1 biểu đồ trong Excel ở các nền móng thông dụng nhất ngày nay.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho Windows

Tạo 1 biểu đồ

1. Chọn dữ liệu từ biểu đồ.2. Chọn Insert > Recommended Charts.3. Chọn biểu đồ trên tab Recommended Charts, để xem trước biểu đồ.

Xem xét: Bạn có thể chọn dữ liệu mong muốn trong biểu đồ và nhấn ALT+F1 để tạo biểu đồ ngay tức khắc, thế mà nó có thể chẳng hề đồ thị tốt nhất cho dữ liệu. Nếu ko thấy biểu đồ bạn muốn, chọn All Charts để xem toàn thể kiểu đồ thị.

4. Chọn 1 biểu đồ.

5. Chọn OK.

Thêm đường xu thế

Chọn 1 biểu đồ.
Chọn Design > Add Chart Element.
Chọn Trendline, rồi chọn kiểu đường xu thế bạn muốn, như Linear, Exponential, Linear Forecast hoặc Moving Average.

Cách tạo biểu đồ trong Microsoft Excel cho macOS

Xem xét: 1 số nội dung trong chủ đề này có thể ko phân phối 1 vài tiếng nói.

Các biểu đồ hiển thị dữ liệu ở dạng đồ họa có thể giúp bạn và người xem tưởng tượng mối quan hệ giữa dữ liệu. Khi bạn tạo 1 biểu đồ, bạn có thể chọn nhiều kiểu không giống nhau (thí dụ, đồ thị chồng cột hoặc biểu đồ hình tròn 3-D). Sau lúc tạo 1 biểu đồ, bạn có thể tùy biến nó bằng cách vận dụng bố cục nhanh hay kiểu biểu đồ mong muốn.

Các thành phần căn bản trong 1 đồ thị:

Đồ thị chứa 1 vài yếu tố như tên, các trục, ghi chú, đường khung lưới. Bạn có thể ẩn hoặc hiện những yếu tố này, cùng lúc, đổi địa điểm và định dạng của chúng.

1. Tên biểu đồ/đồ thị2. Khu vực đồ thị3. Chú thích4. Tên trục5. Nhãn trục6. Đánh dấu7. Đường kẻ khung

Office cho Mac 2016

Tạo 1 biểu đồ

Bạn có thể tạo biểu đồ/đồ thị trong Excel, Word và PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ phải được nhập và lưu trong worksheet Excel. Nếu bạn chèn đồ thị trong Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính mới sẽ mở ở Excel. Khi lưu tài liệu Word hoặc thuyết trình PowerPoint chứa biểu đồ, dữ liệu Excel trong đồ thị đấy tự động được lưu vào Word hoặc Powerpoint của bạn.

Xem xét: Excel Workbook Gallery thay thế Chart Wizard cũ. Mặc định, Excel Workbook Gallery mở cùng Microsoft Excel. Từ thư viện này, bạn có thể duyệt các mẫu và tạo workbook mới dựa trên 1 trong số chúng. Nếu ko thấy Excel Workbook Gallery, trên thực đơn File > click New from Template.

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click tab Insert, rồi click mũi tên cạnh Chart.

3. Click kiểu đồ thị, rồi click lưu ban vào biểu đồ bạn muốn thêm. Khi chèn 1 biểu đồ vào Word hoặc PowerPoint, 1 bảng tính Excel mở ra, chứa 1 bảng dữ liệu mẫu.

4. Trong Excel, thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu bạn muốn vào lược đồ. Nếu đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đấy, rồi dán nó qua dữ liệu mẫu. Xem bảng sau sau để biết cách sắp đặt dữ liệu thích hợp với kiểu đồ thị.

Kiểu đồ thị
Bố trí dữ liệu
Biểu đồ vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt
Theo cột và hàng như trong các thí dụ sau:

Chuỗi 1
Chuỗi 2
Mục A
10
12
Mục B
11
14
Mục C
9
15
hoặc

Mục A
Mục B
Chuỗi 1
10
11
Chuỗi 2
12
14

Biểu đồ bong bóng

Trong cột, đặt các trị giá x ở cột trước hết rồi đến trị giá y tương ứng và tiếp theo là kích tấc bong bóng ở cột liền kề như thí dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y 
Kích cỡ 1
0.7
2.7
4
1.8
3.2
5
2.6
0.08
6

Biểu đồ hình tròn

Trong 1 cột hoặc hàng dữ liệu và 1 cột hay hàng nhãn dữ liệu như ở thí dụ sau:

Doanh số
Quý 1
25
Quý 2
30
Quý 3
45
hoặc

Quý 1
Quý 2
Quý 3
Doanh số
20
30
45

Biểu đồ chứng khoán

Trong cột hoặc hàng theo quy trình sau, dùng tên hoặc ngày làm nhãn như trong thí dụ sau:

Mở 
Cao
Thấp 
Hoàn thành
1/5/02
44
55
22
35
1/6/02
25
57
12
38
hoặc

1/5/02
1/6/02
Mở
44
25
Cao
55
57
Thấp
11
12
Đóng
25
38

Biểu đồ XY (Phân tán)

Trong các cột, đặt trị giá x trong cột trước hết và trị giá y tương ứng trong cột liền kề, như thí dụ sau:
Giá trị X
Giá trị Y
0.7
2.7
1.8
3.2
2.6
0.08
hoặc
Giá trị X
0.7
1.8
2.6
Giá trị Y
2.7
3.2
0.08

5. Để chỉnh sửa số hàng và cột bao gồm biểu đồ, phần còn lại của con trỏ ở góc phải bên dưới dữ liệu được chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong thí dụ sau, bảng được mở mang để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu.

6. Để thấy kết quả những chỉnh sửa của bạn, quay quay về Word hoặc PowerPoint.

Xem xét: Khi đóng tài liệu Word hoặc PowerPoint chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel của nó sẽ tự động đóng.

Thay đổi trục biểu đồ muốn làm nổi trội

Sau lúc tạo 1 biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa cách vẽ hàng & cột trong bảng để làm nổi trội dữ liệu quan trọng, thí dụ ở đây là doanh số:

Tuy nhiên, nếu muốn nhấn mạnh doanh số theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ:

Trên thực đơn View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi nhấn Switch Row/Column.

Nếu ko có sẵn Switch Row/Column:

Switch Row/Column chỉ có sẵn lúc dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho 1 số kiểu đồ thị nhất mực. Bạn cũng có thể biên tập dữ liệu bằng cách click vào đồ thị đấy, rồi biên tập bảng tính trong Excel.

Vận dụng 1 bố cục đồ thị xác định trước

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click đồ thị.

3. Click tab Chart Design, rồi click Quick Layout.

4. Click bố cục bạn muốn.

Để ngay tức khắc hoàn tác 1 bố cục bạn vừa vận dụng, nhấn +Z.

Vận dụng 1 kiểu đồ thị định sẵn

Kiểu đồ thị là 1 tập trung màu & hiệu ứng bổ trợ nhau nhưng bạn có thể vận dụng cho biểu đồ mong muốn. Khi chọn 1 kiểu, chỉnh sửa của bạn sẽ được vận dụng cho toàn thể đồ thị.

Trên thực đơn View, click Print Layout.
Click biểu đồ.
Click tab Chart Design, rồi click kiểu bạn muốn.

Để xem nhiều kiểu hơn, trỏ đến 1 kiểu, rồi click .

Để hoàn tác 1 kiểu vừa vận dụng, nhấn +Z.

Thêm tiêu đề cho biểu đồ

1. Trên thực đơn View, click Print Layout.

2. Click đồ thị > nhấn tab Chart Design.

3. Click Add Chart Element.

4. Click Chart Title để chọn định dạng tiêu đề, rồi quay về biểu đồ để nhập nó trong box Chart Title.

Xem xét: Các bước tạo đồ thị, biểu đồ trên Office 2011 cho Mac cũng gần giống, chỉ khác các nút bấm 1 chút.

Các bước tạo biểu đồ trong Excel trên web

Bạn có thể tạo 1 biểu đồ cho dữ liệu trong web Excel. Tùy thuộc vào dữ liệu hiện có, bạn có thể tạo biểu đồ dạng cột, đường, hình tròn, thanh, vùng, phân tán hoặc radar.

1. Click vào địa điểm bất cứ trong dữ liệu bạn muốn tạo 1 biểu đồ. Để chuyển dữ liệu chi tiết thành biểu đồ, bạn cũng có thể chọn chúng.

2. Chọn Insert > Charts > và kiểu biểu đồ bạn muốn. Trên thực đơn mở ra, click chọn lựa thích thú.

Mẹo: Tuyển lựa của bạn ko được vận dụng cho đến lúc bạn chọn nó từ thực đơn lệnh Charts. Hãy coi xét kỹ 1 số kiểu biểu đồ: Khi bạn trỏ chuột đến các mục trong thực đơn, 1 hình xem trước sẽ hiện kế bên chúng để giúp bạn quyết định dễ ợt hơn.

3. Để thêm các yếu tố (tiêu đề, chú thích, nhãn dữ liệu), click vào biểu đồ để hiện tab Chart trên ribbon.

4. Trên tab Chart, click tùy chọn bạn muốn.

Các kiểu biểu đồ Excel có sẵn trên Web

Biểu đồ cột
Biểu đồ đường
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ bánh Doughnut
Biểu đồ dạng thanh
Biểu đồ vùng
Biểu đồ màng nhện

Thêm hoặc biên tập tên biểu đồ

Bạn có thể thêm hoặc sửa tên biểu đồ, tùy biến biểu đồ và bao gồm nó trên đồ thị.

Click vào địa điểm bất cứ trên biểu đồ để hiện tab Chart ở ribbon.
Click Format để mở các chọn lựa định dạng biểu đồ.
Trong bảng Chart, mở phần Chart Title.
Thêm hoặc biên tập Chart Title thích hợp với nhu cầu.
Dùng nút công tắc để ẩn tiêu đề nếu bạn ko muốn hiện nó trên đồ thị.

#Học #Excel #Bài #Tất #cả #các #bước #tạo #biểu #đồ #trong #Excel


#Học #Excel #Bài #Tất #cả #các #bước #tạo #biểu #đồ #trong #Excel

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button