Hỏi đáp pháp luật

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3. Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trường hợp sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); sinh con thứ 5 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Wiki HDAD VN xin giới thiệu tới các bạn nội dung chi tiết về quy định định này, mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW

Hướng dẫn 03-HD/ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2016

Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm 2016

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện nay, em là đảng viên và đang giữ chức trưởng thôn. Nhưng năm nay gia đình em bị vỡ kế hoạch và sinh con thứ 3. Xã quyết định không cho dân đề cử em làm trưởng thôn nhiệm kỳ tới, như vậy có đúng luật không? Và nếu người dân vẫn tín nhiệm và đề cử em thì có được không?

Xử lý trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3

Trả lời:

Với thắc mắc của bạn, Wiki HDAD VN xin được trả lời như sau:

Theo Điều 10, Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi, bổ sung quy định:

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

3. Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Như vậy, khi vợ chồng bạn sinh con thứ 3 là đã vi phạm về Pháp lệnh dân số, vi phạm quy định Pháp luật.

Theo quy định tại tiết c Điểm 10 Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện một số điều Quyết định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có quy định những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:

  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
  • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
  • Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  • Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
  • Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

– Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).

Do đó, nếu vợ chồng bạn sinh con thứ 3 nhưng thuộc vào 1 trong các trường hợp trên thì không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và không bị xử lý kỷ luật.

Nếu vợ chồng bạn sinh con thứ 3 nhưng không thuộc vào trong các trường hợp trên thì vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và phải chịu xử lý theo quy định Pháp luật.

Theo như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn bị vỡ kế hoạch và sinh con thứ 3, tức đây là lần đầu tiên bạn vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và cũng không gây hậu quả nghiêm trọng gì.

Do đó, bạn chỉ phải chịu xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Điều 26, Quyết định 181-QĐ/TW bằng hình thức khiển trách.

Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay, bạn đang giữ chức trưởng thôn, như vậy bạn thuộc nhóm những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không phải là cán bộ, công chức. Do đó, bạn sẽ không bị xử lý kỷ luật về việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức vi phạm chính sách dân số.

Tuy nhiên, hiện nay không có quy định Pháp luật về xử lý đối với cán bộ, công chức sinh con thứ 3. Một số Bộ, Ngành đã ban hành Thông tư, quyết định; Hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ, Ngành, Địa phương nơi cán bộ, công chức đó công tác.

Theo đó, việc Xã quyết định không cho người dân đề cử bạn làm trưởng thôn nhiệm kỳ tới là không đúng quy định Pháp luật. Nếu người dân vẫn tín nhiệm và đề cử bạn thì bạn hoàn toàn vẫn có thể được làm trưởng thôn.

8 trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật

Như các bạn cũng đã biết, Đảng viên sinh con thứ 3 tùy mức độ vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức cho đến bị khai trừ. Tuy nhiên, quy định về xử lý kỷ luật Đảng trong trường hợp này vẫn có trường hợp ngoại lệ, nghĩa là Đảng viên sinh con thứ 3, sẽ không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và do vậy không bị kỷ luật. Wiki HDAD VN xin liệt kê rõ như sau:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện Quy định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thông tin thêm

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

#Hình #thức #xử #lý #kỷ #luật #đối #với #Đảng #viên #sinh #con #thứ

[rule_3_plain]

#Hình #thức #xử #lý #kỷ #luật #đối #với #Đảng #viên #sinh #con #thứ

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3. Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trường hợp sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); sinh con thứ 5 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Wiki HDAD VN xin giới thiệu tới các bạn nội dung chi tiết về quy định định này, mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW
Hướng dẫn 03-HD/ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2016
Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm 2016
Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện nay, em là đảng viên và đang giữ chức trưởng thôn. Nhưng năm nay gia đình em bị vỡ kế hoạch và sinh con thứ 3. Xã quyết định không cho dân đề cử em làm trưởng thôn nhiệm kỳ tới, như vậy có đúng luật không? Và nếu người dân vẫn tín nhiệm và đề cử em thì có được không?

Trả lời:

Với thắc mắc của bạn, Wiki HDAD VN xin được trả lời như sau:

Theo Điều 10, Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi, bổ sung quy định:

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

3. Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Như vậy, khi vợ chồng bạn sinh con thứ 3 là đã vi phạm về Pháp lệnh dân số, vi phạm quy định Pháp luật.

Theo quy định tại tiết c Điểm 10 Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện một số điều Quyết định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có quy định những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:

Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

– Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).

Do đó, nếu vợ chồng bạn sinh con thứ 3 nhưng thuộc vào 1 trong các trường hợp trên thì không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và không bị xử lý kỷ luật.

Nếu vợ chồng bạn sinh con thứ 3 nhưng không thuộc vào trong các trường hợp trên thì vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và phải chịu xử lý theo quy định Pháp luật.

Theo như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn bị vỡ kế hoạch và sinh con thứ 3, tức đây là lần đầu tiên bạn vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và cũng không gây hậu quả nghiêm trọng gì.

Do đó, bạn chỉ phải chịu xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Điều 26, Quyết định 181-QĐ/TW bằng hình thức khiển trách.

Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay, bạn đang giữ chức trưởng thôn, như vậy bạn thuộc nhóm những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không phải là cán bộ, công chức. Do đó, bạn sẽ không bị xử lý kỷ luật về việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức vi phạm chính sách dân số.

Tuy nhiên, hiện nay không có quy định Pháp luật về xử lý đối với cán bộ, công chức sinh con thứ 3. Một số Bộ, Ngành đã ban hành Thông tư, quyết định; Hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ, Ngành, Địa phương nơi cán bộ, công chức đó công tác.

Theo đó, việc Xã quyết định không cho người dân đề cử bạn làm trưởng thôn nhiệm kỳ tới là không đúng quy định Pháp luật. Nếu người dân vẫn tín nhiệm và đề cử bạn thì bạn hoàn toàn vẫn có thể được làm trưởng thôn.

8 trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật

Như các bạn cũng đã biết, Đảng viên sinh con thứ 3 tùy mức độ vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức cho đến bị khai trừ. Tuy nhiên, quy định về xử lý kỷ luật Đảng trong trường hợp này vẫn có trường hợp ngoại lệ, nghĩa là Đảng viên sinh con thứ 3, sẽ không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và do vậy không bị kỷ luật. Wiki HDAD VN xin liệt kê rõ như sau:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện Quy định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

TagsDân sự

#Hình #thức #xử #lý #kỷ #luật #đối #với #Đảng #viên #sinh #con #thứ

[rule_2_plain]

#Hình #thức #xử #lý #kỷ #luật #đối #với #Đảng #viên #sinh #con #thứ

[rule_2_plain]

#Hình #thức #xử #lý #kỷ #luật #đối #với #Đảng #viên #sinh #con #thứ

[rule_3_plain]

#Hình #thức #xử #lý #kỷ #luật #đối #với #Đảng #viên #sinh #con #thứ

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3

Hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3. Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trường hợp sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); sinh con thứ 5 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Wiki HDAD VN xin giới thiệu tới các bạn nội dung chi tiết về quy định định này, mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW
Hướng dẫn 03-HD/ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2016
Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm 2016
Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện nay, em là đảng viên và đang giữ chức trưởng thôn. Nhưng năm nay gia đình em bị vỡ kế hoạch và sinh con thứ 3. Xã quyết định không cho dân đề cử em làm trưởng thôn nhiệm kỳ tới, như vậy có đúng luật không? Và nếu người dân vẫn tín nhiệm và đề cử em thì có được không?

Trả lời:

Với thắc mắc của bạn, Wiki HDAD VN xin được trả lời như sau:

Theo Điều 10, Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi, bổ sung quy định:

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

3. Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Như vậy, khi vợ chồng bạn sinh con thứ 3 là đã vi phạm về Pháp lệnh dân số, vi phạm quy định Pháp luật.

Theo quy định tại tiết c Điểm 10 Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện một số điều Quyết định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có quy định những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:

Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

– Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).

Do đó, nếu vợ chồng bạn sinh con thứ 3 nhưng thuộc vào 1 trong các trường hợp trên thì không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và không bị xử lý kỷ luật.

Nếu vợ chồng bạn sinh con thứ 3 nhưng không thuộc vào trong các trường hợp trên thì vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và phải chịu xử lý theo quy định Pháp luật.

Theo như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn bị vỡ kế hoạch và sinh con thứ 3, tức đây là lần đầu tiên bạn vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và cũng không gây hậu quả nghiêm trọng gì.

Do đó, bạn chỉ phải chịu xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Điều 26, Quyết định 181-QĐ/TW bằng hình thức khiển trách.

Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay, bạn đang giữ chức trưởng thôn, như vậy bạn thuộc nhóm những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không phải là cán bộ, công chức. Do đó, bạn sẽ không bị xử lý kỷ luật về việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức vi phạm chính sách dân số.

Tuy nhiên, hiện nay không có quy định Pháp luật về xử lý đối với cán bộ, công chức sinh con thứ 3. Một số Bộ, Ngành đã ban hành Thông tư, quyết định; Hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ, Ngành, Địa phương nơi cán bộ, công chức đó công tác.

Theo đó, việc Xã quyết định không cho người dân đề cử bạn làm trưởng thôn nhiệm kỳ tới là không đúng quy định Pháp luật. Nếu người dân vẫn tín nhiệm và đề cử bạn thì bạn hoàn toàn vẫn có thể được làm trưởng thôn.

8 trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật

Như các bạn cũng đã biết, Đảng viên sinh con thứ 3 tùy mức độ vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức cho đến bị khai trừ. Tuy nhiên, quy định về xử lý kỷ luật Đảng trong trường hợp này vẫn có trường hợp ngoại lệ, nghĩa là Đảng viên sinh con thứ 3, sẽ không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và do vậy không bị kỷ luật. Wiki HDAD VN xin liệt kê rõ như sau:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 thực hiện Quy định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

TagsDân sự


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/hinh-thuc-xu-ly-ky-luat-doi-voi-dang-vien-sinh-con-thu-3-2/

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng chuyên sửa xe máy, độ xe máy các loại và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi xe máy - An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button