Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh diều có lời giải cụ thể các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần Ôn tập chung. Các em học trò có thể tham khảo để làm bài tốt nhất và củng cố kiến ​​thức 1 cách hệ thống. Ngoài việc làm bài tập, các em học trò ko được ôn tập lại lý thuyết để nắm chắc và áp dụng vào làm bài tốt nhất.

Gicửa ải toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh diều tập 1

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Bình chọn toàn cục

1. Gicửa ải bài 1 Trang 121 SGK toán lớp 3

Dây điện: a) Tính nhẩm:
3 x 4 24: 6 7 x 8
4 x 8 40: 8 8 x 7
7 x 3 27: 9 56: 7
6 x 9 18: 3 56: 8

b) Được tô màu 1 phần bằng bất cứ màu nào sau đây:

chương 121 122 SGK toán 3 chương 1 sách ăn kiêng

Hướng áp giải pháp: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Trả lời:
1)
3 x 4 = 12 24: 6 = 4 7 x 8 = 56
4 x 8 = 32 40: 8 = 5 8 x 7 = 56
7 x 3 = 21 27: 9 = 3 56: 7 = 8
6 x 9 = 54 18: 3 = 6 56: 8 = 7

b)

Bài 4 trang 122 SGK Toán 3

2. Gicửa ải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Dây điện: a) Đặt tính rồi tính:

Tôi đang cố gắng cắt 3 trang Luyen tap

b) Tính trị giá của các biểu thức sau:
54 – 0: 9 (36 + 0) x 1
54: 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng áp giải pháp:
– Đối với các biểu thức có dấu ngoắc, trước nhất ta tiến hành các phép tính trong dấu ngoắc.
– Đối với các biểu thức cộng, trừ, nhân, chia ta tiến hành phép nhân, chia trước, sau ấy mới tiến hành cộng trừ.

Trả lời:
a) Ta đặt tính và tính như sau:

Cố gắng cắt 3 trang 123

b)
54 – 0: 9 = 54 – 0 (36 + 0) x 1 = 36 x 1
= 54 = 36
54: 9 x 0 = 6 x 0 (36 + 1) x 0 = 37 x 0
= 0 = 37

3. Gicửa ải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Dây điện: 1 xe đẩy hàng trong siêu thị có thể chở tối đa 5 hộp mỗi chuyến.
a) Xe tải phải tiến hành bao lăm chuyến để chở hết 55 thùng hàng?
b) Mỗi ​​hộp nặng 100 kg. Mỗi chuyến xe chở được bao lăm ki-lô-gam hàng hoá?

Chương 3 Toàn tập 3 trang 121

Hướng áp giải pháp:
a) Để tìm số chuyến đi chí ít để chở hết 55 thùng hàng, ta lấy 55: 5.
b) Số ki-lô-gam tối đa chở được trong 1 chuyến = Khối lượng mỗi thùng x Số thùng tối đa chở được trong 1 hành trình.

Trả lời:
a) Để chở hết 55 thùng hàng thì xe tải chí ít phải có
55: 5 = 11 (đi xe)

b) Số ki-lô-gam mỗi xe được chở tối đa là
100 x 5 = 500 (kg)
Đáp số: 500kg

Kế bên phần tổng quan chung này, Dữ liệu bự còn có các bài giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 3 Tập 1 và các bài giải bài tập Toàn bộ theo chương trình SGK Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến ​​thức. .

4. Gicửa ải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Dây điện: a) Tìm và đọc tên các hình tam giác, tứ giác dưới đây:

SGK Toán 3 trang 122

b) Dùng eke để rà soát xem hình nào trong a có góc vuông.

Hướng áp giải pháp:
a) Nhìn hình vẽ để nhận mặt hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.
b) Dùng eke để rà soát góc vuông rồi rút ra kết luận.

Trả lời:
a) Tứ giác MNKL
GIÓ tam giác
b) – Hình tứ giác MNKL có:
+) Góc vuông với đỉnh M, cạnh MN, ML
+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK
– Hình KMNPI có 1 góc vuông ở đỉnh K, cạnh KI, KM

5. Gicửa ải bài 5 Trang 122 SGK toán lớp 3

Dây điện: 1 tấm thảm trải sàn có kích tấc như hình bên dưới. Tính chu vi của tấm thảm.

Sách bài 3 trang 120 Giáo án chung

Hướng áp giải pháp:
– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Trả lời:
Chu vi của tấm thảm là:
(8 + 4) x 2 = 24 (m)
Đáp số: 24m.

6. Gicửa ải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Chú ý vào bức tranh, chọn từ cho câu giải đáp đúng.

Cố gắng cắt 3 trang 122 Luyện tập

Hướng áp giải pháp: Nhìn vào hình để so sánh trọng lượng của 2 cánh màu xanh và màu đỏ.

Trả lời:
Nhìn hình bên trái: Cân ở địa điểm thăng bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng trọng lượng của vật màu xanh.
Chú ý hình bên phải: Cân ở địa điểm thăng bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng trọng lượng của vật màu đỏ.
Vậy khối lượng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì chúng có cùng khối lượng với vật màu vàng).
Chọn C.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx
Hi vọng với việc tham khảo Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 phần 1 sách Cánh diều, các em học trò lớp 3 đã củng cố kiến ​​thức hiệu quả và làm được các bài tập gần giống.

Thông tin thêm

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải cụ thể cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học trò có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố tri thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, vận dụng vào bài tập tốt nhất.

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập chung

1. Gicửa ải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8

b) Đã tô màu vào 1 phần mấy mỗi hình sau:

Hướng áp giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7

b)

2. Gicửa ải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính trị giá của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng áp giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoắc, ta tiến hành các phép tính ở trong ngoắc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37

3. Gicửa ải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: 1 xe chuyên chở hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe ấy cần chuyên chở chí ít mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe ấy chuyên chở được nhiều nhất bao lăm ki-lô-gam hàng?

Hướng áp giải:a) Để tìm số chuyến chí ít để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.

Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần chuyên chở chí ít số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)

b) Mỗi chuyến xe chuyên chở được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg

Ngoài bài Ôn tập chung này, Honda Anh Dũng còn hướng Gicửa ải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại tri thức.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để rà soát xem hình nào ở câu a có góc vuông.

Hướng áp giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để rà soát góc vuông rồi kết luận.

Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM

5. Gicửa ải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: 1 tấm thảm trải sàn có kích tấc như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng áp giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.

6. Gicửa ải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của 2 vạt màu xanh và màu đỏ.

Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở địa điểm cân bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở địa điểm cân bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học trò lớp 3 đã củng cố tri thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập gần giống.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải cụ thể cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học trò có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố tri thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, vận dụng vào bài tập tốt nhất.

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập chung

1. Gicửa ải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8

b) Đã tô màu vào 1 phần mấy mỗi hình sau:

Hướng áp giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7

b)

2. Gicửa ải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính trị giá của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng áp giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoắc, ta tiến hành các phép tính ở trong ngoắc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37

3. Gicửa ải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: 1 xe chuyên chở hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe ấy cần chuyên chở chí ít mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe ấy chuyên chở được nhiều nhất bao lăm ki-lô-gam hàng?

Hướng áp giải:a) Để tìm số chuyến chí ít để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.

Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần chuyên chở chí ít số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)

b) Mỗi chuyến xe chuyên chở được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg

Ngoài bài Ôn tập chung này, Honda Anh Dũng còn hướng Gicửa ải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại tri thức.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để rà soát xem hình nào ở câu a có góc vuông.

Hướng áp giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để rà soát góc vuông rồi kết luận.

Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM

5. Gicửa ải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: 1 tấm thảm trải sàn có kích tấc như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng áp giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.

6. Gicửa ải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của 2 vạt màu xanh và màu đỏ.

Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở địa điểm cân bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở địa điểm cân bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học trò lớp 3 đã củng cố tri thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập gần giống.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải cụ thể cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học trò có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố tri thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, vận dụng vào bài tập tốt nhất.

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập chung

1. Gicửa ải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8

b) Đã tô màu vào 1 phần mấy mỗi hình sau:

Hướng áp giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7

b)

2. Gicửa ải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính trị giá của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng áp giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoắc, ta tiến hành các phép tính ở trong ngoắc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37

3. Gicửa ải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: 1 xe chuyên chở hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe ấy cần chuyên chở chí ít mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe ấy chuyên chở được nhiều nhất bao lăm ki-lô-gam hàng?

Hướng áp giải:a) Để tìm số chuyến chí ít để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.

Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần chuyên chở chí ít số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)

b) Mỗi chuyến xe chuyên chở được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg

Ngoài bài Ôn tập chung này, Honda Anh Dũng còn hướng Gicửa ải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại tri thức.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để rà soát xem hình nào ở câu a có góc vuông.

Hướng áp giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để rà soát góc vuông rồi kết luận.

Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM

5. Gicửa ải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: 1 tấm thảm trải sàn có kích tấc như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng áp giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.

6. Gicửa ải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của 2 vạt màu xanh và màu đỏ.

Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở địa điểm cân bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở địa điểm cân bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học trò lớp 3 đã củng cố tri thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập gần giống.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button