Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh diều: Phép nhân và phép chia lớp 1000, dưới đây hỗ trợ lời giải các bài tập 1, 2 … theo nội dung SGK, giúp các em học trò thứ 3 lớp củng cố lại kiến ​​thức về nhân 2 chữ số với 1 chữ số, chia có dư …

Gicửa ải toán lớp 3 trang 117, 118 Sách Cánh diều tập 1

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, SGK Cánh diều:

Xem phép nhân và phép chia trong khuôn khổ 1000

1. Gicửa ải bài 1 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Dây điện: 1 số?

Chương 1, Trang 117 118, Sách Toán 3 Tập 1, Sơ đồ chế độ ăn

b) Tính:

Chơi lop 3 trang 117 tap 2

Hướng áp giải pháp:
a) Nhẩm kết quả các phép tính theo hướng mũi tên, sau đấy ghi số đúng vào ô trống.
b) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhận, chia thì ta tiến hành nhân, chia trước rồi mới tiến hành phép cộng, trừ.

Trả lời:

1)

Truyen nguoi lon 3 tap 2 trang 118

b)
3 x 4 + 8 = 12 + 8 48: 8 + 7 = 6 + 7 9: 9 x 0 = 1 x 0
= 30 = 13 = 0

7 x 10 – 14 = 70 – 14 72: 9 – 6 = 8 – 6 0: 6 + 37 = 0 + 37
= 56 = 2 = 37

2. Gicửa ải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Dây điện: a) Tìm cung cấp sai và sửa lại:

Bài 3 trang 117 SGK Toán 4

b) Đặt dấu ngoắc () trong các biểu thức sau để bảo đảm rằng các biểu thức là đúng:

Chia phương trình cho một phương trình ở trang 117

Hướng áp giải pháp:
a) Thực hiện phép chia rồi rút ra kết luận.
b) Đặt dấu ngoắc đúng chỗ để phát biểu đúng.

Trả lời:

a) Định dạng sai là:
32: 6 = 5 (dư 1) 63: 8 = 7 (dư 6) 9: 8 = 1 (dư 0)
Tu sửa:
32: 6 = 5 (dư 2) 63: 8 = 7 (dư 7) 9: 8 = 1 (dư 1)
b) Chúng tôi đặt dấu ngoắc đơn như thế này:
(3 + 4) x 9 = 63 9: (3 + 6) = 1
(16 – 16): 2 = 0 12: (3 x 2) = 2

3. Gicửa ải bài 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Con số?

Cố gắng cắt 3 trang 118

Hướng áp giải pháp:
– Để cộng (hoặc trừ 4) 4 với 1 số đã cho, hãy cộng (hoặc trừ) số đấy với 4.
Để nhân 1 số với 4, hãy nhân số đấy với 4.
– Muốn giảm 1 số đi 4 lần ta chia số đấy cho 4.

Trả lời:

Cố gắng cắt 3 trang 118 119

Nếu bạn muốn xem lại kiến ​​thức bản chất. Ôn tập về các số trong khuôn khổ 1000, sau đấy quay lại bài trước hết, xem lại lý thuyết và giải bài tập trang 6,7 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều Để tránh bị hổng kiến ​​thức.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Ba kích và bàng vuông là những loài cây được tìm thấy ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vào dịp Tết trồng cây, trồng 9 cây phong và gấp 4 lần trồng 3 cây phong vuông. Tổng số cây phong và cây du được trồng trong dịp này là bao lăm?

Sự phân chia của sự phân chia và sự phân chia so với một số liên tục

Hướng áp giải pháp:
+ Tìm số bản đồ hình vuông = số bản đồ 3 x 4.
+ Tổng số cây đã trồng = Số 3 cây phong + số cây du vuông.

Trả lời:
Số cây trồng được là:
9 x 4 = 36 (cây)
Tổng số cây phong và cây du đã trồng là:
9 + 36 = 45 (cây)
Đáp số: 45 cây

5. Gicửa ải bài 5 Trang 118 SGK toán lớp 3

Dây điện: Tính rồi tính.

SGK lớp 3 trang 117 118

Hướng áp giải pháp:
a) Lập phép tính sao cho các số ở cùng hàng, cùng cột.
Tính theo quy trình từ phải sang trái.
b) Đặt tính rồi chia theo quy trình từ trái sang phải.

Trả lời:

SGK lớp 3 Trang 117 118

6. Gicửa ải bài 6 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Mẹ may mỗi tấm rèm được 6 thước vải. Hỏi:
a) Hỏi 24 m vải thì may được bao lăm tấm rèm?
b) Mẹ đã làm 11 chiếc rèm tương tự bao lăm thước vải?

SGK lớp 3 trang 117 118 SGK

Hướng áp giải pháp:
a) Số tấm rèm có thể may được = Số mét vải tổng cộng: Số mét vải để may 1 tấm rèm.
b) Mét vải để may 11 tấm rèm = Mét vải để may 1 tấm rèm x 11.

Trả lời:
a) Số rèm mẹ may được từ 24 mét vải là
24: 6 = 4 (rèm)
b) Mẹ may 11 tấm rèm tương tự thì tổng số mét vải là:
6 x 11 = 66 (mét)
Trả lời: a) 4 tấm rèm
b) 66 mét vải

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-117-118-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69495n.aspx
Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1 sách Cánh diều trên đây hi vọng sẽ giúp các bạn học tốt, tiến hành các bài tập 1 cách dễ dãi và chuẩn xác. Kế bên đấy, các em nên xem lại các bài đã học để củng cố thêm kiến ​​thức đã học. Chỉ lúc nắm chắc kiến ​​thức, các em mới có thể làm bài thi 1 cách hiệu quả.

Thông tin thêm

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Ôn tập về phép nhân, phép chia trong khuôn khổ 1000 này hỗ trợ lời giải bài tập 1, 2… theo nội dung sách giáo khoa, giúp các em học trò lớp 3 củng cố được tri thức nhân 2 chữ số với 1 chữ số, phép chia có dư…

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 117, 118 Sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập về phép nhân, phép chia trong khuôn khổ 1000

1. Gicửa ải bài 1 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

b) Tính:

Hướng áp giải:a) Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số phù hợp vào ô trống.b) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhận, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:

a)

b)3 x 4 + 8 = 12 + 8                               48 : 8 + 7 = 6 + 7                                 9 : 9 x 0 = 1 x 0               = 30                                                     = 13                                                   = 0

7 x 10 – 14 = 70 – 14                            72 : 9 – 6 = 8 – 6                                   0 : 6 + 37 = 0 + 37                  = 56                                                   = 2                                                        = 37

2. Gicửa ải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm phép chia sai rồi sửa lại cho đúng:

b) Đặt dấu ngoắc ( ) vào các biểu thức sau để được các biểu thức có trị giá đúng:

Hướng áp giải:a) Thực hiện phép chia rồi kết luận.b) Đặt dấu ngoắc vào địa điểm phù hợp để được biểu thức có trị giá đúng.

Đáp án:

a) Phép chia sai là:32 : 6 = 5 (dư 1)                   63 : 8 = 7 (dư 6)                         9 : 8 = 1 (dư 0)Sửa lại: 32 : 6 = 5 (dư 2)                   63 : 8 = 7 (dư 7)                         9 : 8 = 1 (dư 1)b) Ta đặt dấu ngoắc như sau:(3 + 4) x 9 = 63                                          9 : (3 + 6) = 1(16 – 16) : 2 = 0                                          12 : (3 x 2) = 2

3. Gicửa ải bài 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng áp giải:– Để thêm 4 đơn vị (hoặc bớt 4 đơn vị) vào số đã cho em cộng (hoặc trừ) số đấy với 4.– Để gấp 1 số lên 4 lần ta lấy số đấy nhân với 4.– Để giảm 1 số đi 4 lần ta lấy số đấy chia cho 4.

Đáp án:

Các em muốn ôn lại tri thức nội dung Ôn tập về các số trong khuôn khổ 1000 thì các em hãy quay quay về bài học trước hết, xem lý thuyết cùng Gicửa ải bài tập trang 6,7 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều nhằm tránh bị hổng tri thức nhé.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Cây phong 3 và cây bàng vuông là loài cây có ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhân dịp Tết trồng cây, người ta trồng 9 cây phong 3 và trồng số cây bàng vuông nhiều gấp 4 lần số cây phong 3. Hỏi tổng số cây phong 3 và cây bàng vuông đã được trồng trong dịp này là bao lăm cây?

Hướng áp giải:+ Tìm số cây bàng vuông = số cây phong 3 x 4.+ Số cây trồng được tất cả = Số cây phong 3 + số cây bàng vuông.

Đáp án:Số cây bàng vuông trồng được là      9 x 4 = 36 (cây)Tổng số cây phong 3 và cây bàng vuông đã được trồng là      9 + 36 = 45 (cây)           Đáp số: 45 cây

5. Gicửa ải bài 5 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng áp giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.    Tính theo quy trình từ phải sang trái.b) Đặt tính rồi chia theo quy trình từ trái sang phải.

Đáp án:

6. Gicửa ải bài 6 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mẹ may mỗi chiếc rèm hết 6 m vải. Hỏi:a) Có 24 m vải mẹ may được mấy chiếc rèm như thế?b) Mẹ may 11 chiếc rèm như thế hết bao lăm mét vải?

Hướng áp giải:a) Số chiếc rèm may được = Số mét vải có tất cả : Số mét vải để may 1 chiếc rèm.b) Số mét vải để may 11 chiếc rèm = Số mét vải để may 1 chiếc rèm x 11.

Đáp án:a) Số chiếc rèm mẹ may được từ 24 mét vải là        24 : 6 = 4 (chiếc rèm)b) Mẹ may 11 chiếc rèm như thế hết số mét vải là        6 x 11 = 66 (mét)             Đáp số: a) 4 chiếc rèm                           b) 66 mét vải

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-117-118-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69495n.aspx Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều trên đây, chờ đợi sẽ giúp các em học tập tốt, làm bài tập dễ dãi và chuẩn xác. Kế bên đấy, các em cần xem lại các bài đã học để củng cố tri thức hơn nữa. Chỉ lúc nắm vững được tri thức, các em mới có thể làm bài hiệu quả.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Ôn tập về phép nhân, phép chia trong khuôn khổ 1000 này hỗ trợ lời giải bài tập 1, 2… theo nội dung sách giáo khoa, giúp các em học trò lớp 3 củng cố được tri thức nhân 2 chữ số với 1 chữ số, phép chia có dư…

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 117, 118 Sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập về phép nhân, phép chia trong khuôn khổ 1000

1. Gicửa ải bài 1 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

b) Tính:

Hướng áp giải:a) Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số phù hợp vào ô trống.b) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhận, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:

a)

b)3 x 4 + 8 = 12 + 8                               48 : 8 + 7 = 6 + 7                                 9 : 9 x 0 = 1 x 0               = 30                                                     = 13                                                   = 0

7 x 10 – 14 = 70 – 14                            72 : 9 – 6 = 8 – 6                                   0 : 6 + 37 = 0 + 37                  = 56                                                   = 2                                                        = 37

2. Gicửa ải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm phép chia sai rồi sửa lại cho đúng:

b) Đặt dấu ngoắc ( ) vào các biểu thức sau để được các biểu thức có trị giá đúng:

Hướng áp giải:a) Thực hiện phép chia rồi kết luận.b) Đặt dấu ngoắc vào địa điểm phù hợp để được biểu thức có trị giá đúng.

Đáp án:

a) Phép chia sai là:32 : 6 = 5 (dư 1)                   63 : 8 = 7 (dư 6)                         9 : 8 = 1 (dư 0)Sửa lại: 32 : 6 = 5 (dư 2)                   63 : 8 = 7 (dư 7)                         9 : 8 = 1 (dư 1)b) Ta đặt dấu ngoắc như sau:(3 + 4) x 9 = 63                                          9 : (3 + 6) = 1(16 – 16) : 2 = 0                                          12 : (3 x 2) = 2

3. Gicửa ải bài 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng áp giải:– Để thêm 4 đơn vị (hoặc bớt 4 đơn vị) vào số đã cho em cộng (hoặc trừ) số đấy với 4.– Để gấp 1 số lên 4 lần ta lấy số đấy nhân với 4.– Để giảm 1 số đi 4 lần ta lấy số đấy chia cho 4.

Đáp án:

Các em muốn ôn lại tri thức nội dung Ôn tập về các số trong khuôn khổ 1000 thì các em hãy quay quay về bài học trước hết, xem lý thuyết cùng Gicửa ải bài tập trang 6,7 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều nhằm tránh bị hổng tri thức nhé.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Cây phong 3 và cây bàng vuông là loài cây có ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhân dịp Tết trồng cây, người ta trồng 9 cây phong 3 và trồng số cây bàng vuông nhiều gấp 4 lần số cây phong 3. Hỏi tổng số cây phong 3 và cây bàng vuông đã được trồng trong dịp này là bao lăm cây?

Hướng áp giải:+ Tìm số cây bàng vuông = số cây phong 3 x 4.+ Số cây trồng được tất cả = Số cây phong 3 + số cây bàng vuông.

Đáp án:Số cây bàng vuông trồng được là      9 x 4 = 36 (cây)Tổng số cây phong 3 và cây bàng vuông đã được trồng là      9 + 36 = 45 (cây)           Đáp số: 45 cây

5. Gicửa ải bài 5 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng áp giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.    Tính theo quy trình từ phải sang trái.b) Đặt tính rồi chia theo quy trình từ trái sang phải.

Đáp án:

6. Gicửa ải bài 6 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mẹ may mỗi chiếc rèm hết 6 m vải. Hỏi:a) Có 24 m vải mẹ may được mấy chiếc rèm như thế?b) Mẹ may 11 chiếc rèm như thế hết bao lăm mét vải?

Hướng áp giải:a) Số chiếc rèm may được = Số mét vải có tất cả : Số mét vải để may 1 chiếc rèm.b) Số mét vải để may 11 chiếc rèm = Số mét vải để may 1 chiếc rèm x 11.

Đáp án:a) Số chiếc rèm mẹ may được từ 24 mét vải là        24 : 6 = 4 (chiếc rèm)b) Mẹ may 11 chiếc rèm như thế hết số mét vải là        6 x 11 = 66 (mét)             Đáp số: a) 4 chiếc rèm                           b) 66 mét vải

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-117-118-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69495n.aspx Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều trên đây, chờ đợi sẽ giúp các em học tập tốt, làm bài tập dễ dãi và chuẩn xác. Kế bên đấy, các em cần xem lại các bài đã học để củng cố tri thức hơn nữa. Chỉ lúc nắm vững được tri thức, các em mới có thể làm bài hiệu quả.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Ôn tập về phép nhân, phép chia trong khuôn khổ 1000 này hỗ trợ lời giải bài tập 1, 2… theo nội dung sách giáo khoa, giúp các em học trò lớp 3 củng cố được tri thức nhân 2 chữ số với 1 chữ số, phép chia có dư…

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 117, 118 Sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập về phép nhân, phép chia trong khuôn khổ 1000

1. Gicửa ải bài 1 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

b) Tính:

Hướng áp giải:a) Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số phù hợp vào ô trống.b) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhận, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:

a)

b)3 x 4 + 8 = 12 + 8                               48 : 8 + 7 = 6 + 7                                 9 : 9 x 0 = 1 x 0               = 30                                                     = 13                                                   = 0

7 x 10 – 14 = 70 – 14                            72 : 9 – 6 = 8 – 6                                   0 : 6 + 37 = 0 + 37                  = 56                                                   = 2                                                        = 37

2. Gicửa ải bài 2 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm phép chia sai rồi sửa lại cho đúng:

b) Đặt dấu ngoắc ( ) vào các biểu thức sau để được các biểu thức có trị giá đúng:

Hướng áp giải:a) Thực hiện phép chia rồi kết luận.b) Đặt dấu ngoắc vào địa điểm phù hợp để được biểu thức có trị giá đúng.

Đáp án:

a) Phép chia sai là:32 : 6 = 5 (dư 1)                   63 : 8 = 7 (dư 6)                         9 : 8 = 1 (dư 0)Sửa lại: 32 : 6 = 5 (dư 2)                   63 : 8 = 7 (dư 7)                         9 : 8 = 1 (dư 1)b) Ta đặt dấu ngoắc như sau:(3 + 4) x 9 = 63                                          9 : (3 + 6) = 1(16 – 16) : 2 = 0                                          12 : (3 x 2) = 2

3. Gicửa ải bài 3 Trang 117 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng áp giải:– Để thêm 4 đơn vị (hoặc bớt 4 đơn vị) vào số đã cho em cộng (hoặc trừ) số đấy với 4.– Để gấp 1 số lên 4 lần ta lấy số đấy nhân với 4.– Để giảm 1 số đi 4 lần ta lấy số đấy chia cho 4.

Đáp án:

Các em muốn ôn lại tri thức nội dung Ôn tập về các số trong khuôn khổ 1000 thì các em hãy quay quay về bài học trước hết, xem lý thuyết cùng Gicửa ải bài tập trang 6,7 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều nhằm tránh bị hổng tri thức nhé.

4. Gicửa ải bài 4 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Cây phong 3 và cây bàng vuông là loài cây có ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhân dịp Tết trồng cây, người ta trồng 9 cây phong 3 và trồng số cây bàng vuông nhiều gấp 4 lần số cây phong 3. Hỏi tổng số cây phong 3 và cây bàng vuông đã được trồng trong dịp này là bao lăm cây?

Hướng áp giải:+ Tìm số cây bàng vuông = số cây phong 3 x 4.+ Số cây trồng được tất cả = Số cây phong 3 + số cây bàng vuông.

Đáp án:Số cây bàng vuông trồng được là      9 x 4 = 36 (cây)Tổng số cây phong 3 và cây bàng vuông đã được trồng là      9 + 36 = 45 (cây)           Đáp số: 45 cây

5. Gicửa ải bài 5 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng áp giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.    Tính theo quy trình từ phải sang trái.b) Đặt tính rồi chia theo quy trình từ trái sang phải.

Đáp án:

6. Gicửa ải bài 6 Trang 118 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mẹ may mỗi chiếc rèm hết 6 m vải. Hỏi:a) Có 24 m vải mẹ may được mấy chiếc rèm như thế?b) Mẹ may 11 chiếc rèm như thế hết bao lăm mét vải?

Hướng áp giải:a) Số chiếc rèm may được = Số mét vải có tất cả : Số mét vải để may 1 chiếc rèm.b) Số mét vải để may 11 chiếc rèm = Số mét vải để may 1 chiếc rèm x 11.

Đáp án:a) Số chiếc rèm mẹ may được từ 24 mét vải là        24 : 6 = 4 (chiếc rèm)b) Mẹ may 11 chiếc rèm như thế hết số mét vải là        6 x 11 = 66 (mét)             Đáp số: a) 4 chiếc rèm                           b) 66 mét vải

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-117-118-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69495n.aspx Gicửa ải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều trên đây, chờ đợi sẽ giúp các em học tập tốt, làm bài tập dễ dãi và chuẩn xác. Kế bên đấy, các em cần xem lại các bài đã học để củng cố tri thức hơn nữa. Chỉ lúc nắm vững được tri thức, các em mới có thể làm bài hiệu quả.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button