Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp tục trong phân mục Gicửa ải bài tập Toán 3, các giáo viên Honda Anh Dũng sẽ hướng áp giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 và sách Vlieger cụ thể nhất. Các em học trò có thể tham khảo để tưởng tượng cách làm và tiến hành bài Hình tam giác và Hình tam giác đúng cách.

Lời giải Toán lớp 3, SGK Trang 103, 104, Tập 1

Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh diều:

Tam giác. tứ giác

1. Gicửa ải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Đặt tên cho hình dáng và các đỉnh, các cạnh và góc trong mỗi hình dưới đây.

tap lần 1 trang 103 104 trong SGK, 3 chương, 1 sách ăn kiêng.

Hướng áp giải pháp: Nhìn vào hình, sau ấy gọi tên các hình, đỉnh, các cạnh và góc của mỗi hình.

Trả lời:
– Tam giác KIL:
+ 3 đỉnh là: K, I, L
+ 3 cạnh là: KI, IL, LK
+ 3 góc là: đỉnh K, cạnh KI và KL
Góc của đỉnh I, các cạnh IK và IL
Góc của đỉnh L, cạnh LI và LK
– Hình tam giác GEH:
+ 3 đỉnh là: G, E, H
+ 3 cạnh là: GE, EH, HG
+ 3 góc là: đỉnh G, cạnh GE, GH
Góc của đỉnh E, cạnh EG, EH
Góc của đỉnh H, cạnh HE, HG
– ADCB 4 mặt:
+ 4 đỉnh là A, D, C, B
+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA
+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB
Góc của đỉnh D, cạnh DA và DC
Góc của đỉnh C, cạnh CD và CB
Góc của đỉnh B, cạnh BC và BA
– QMNP 4 mặt:
+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P
+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ
+ 4 góc là: đỉnh Q, cạnh QM và QP
Góc của đỉnh M, cạnh MN và MQ
Góc của đỉnh N, các cạnh NM và NP
Góc của đỉnh P, các cạnh PN và PQ

2. Gicửa ải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3.

Dây điện: Nhìn vào hình ảnh và làm như sau:

Cách chơi game lop 3 trang 103 104 tap 1

a) Đọc tên các hình tam giác, tứ giác trên.
b) Dùng êke để rà soát và gọi tên các góc ko vuông và đúng trong mỗi hình trên.

Trả lời:
a) Tam giác ABC.
Tứ giác GHIE nội tiếp.
Tứ giác LMNK nội tiếp.
b) Tam giác ABC:
– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC
– Đỉnh B chẳng hề là hình chữ nhật, cạnh BA và BC
– Đỉnh C, cạnh CA và CB chẳng hề là hình chữ nhật
Tứ giác GHIE:
– Đỉnh G chẳng hề là hình chữ nhật, cạnh GH và cạnh GE
– Góc ko vuông của đỉnh I, cạnh IH và IE
– Góc vuông từ đỉnh E, các cạnh bên EG và EI
– Góc vuông từ đỉnh H, cạnh bên HG, HI
Hình tứ giác LMNK:
– Góc vuông đỉnh K, KL và KN thẳng hàng.
– Góc ko vuông của đỉnh L, cạnh LM và LK
– Góc ko vuông của đỉnh M, các cạnh MN và ML
– Đỉnh N ko vuông, các cạnh NM và NK

Sau bài học Hình tam giác, hình tứ giác, các em học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để học tốt bài học này, các em phải học kỹ lý thuyết liên kết với Gicửa ải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều. Các em có thể so sánh bài làm của mình với các bài giải cụ thể Bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.

3. Gicửa ải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác và hình tứ giác sau ấy ghi kích tấc (trong hình):

Cố gắng cắt 3 trang 103 104

Phương pháp khắc phục: Dùng thước chia độ để đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.

Trả lời:
+) Tam giác ABC có:
AB = 4 centimet
dòng điện xoay chiều = 3 centimet
BC = 5 centimet
+) Tứ giác MNPQ có
MN = 25mm
NP = 20 milimet
PQ = 38mm
QM = 28mm

4. Gicửa ải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Dây điện: Theo em, hình (?) Tiếp theo được cấu tạo bởi bao lăm que tính?

Tôi xin lỗi tôi phải cố gắng kiểm tra trang 103 104

Hướng áp giải pháp: Nhìn vào hình bên ta thấy có quy luật: hình sau gấp 2 hình trước. Từ ấy tôi đã có thể giải đáp câu hỏi trong bài.

Trả lời:
Hình ảnh trước nhất bao gồm 3 que tính.
Bức ảnh thứ 2 gồm 5 que tính.
Bức ảnh thứ 3 gồm 7 que tính.
Ảnh thứ 4 gồm 9 que tính.
Ta thấy quy luật: hình đằng sau nhiều hơn hình đằng trước 2 cái.
Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx
Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều san sớt chỉ dẫn làm bài tập hình tam giác, tứ giác. Các em học trò có thể tham khảo để có thể làm bài 1 cách đơn giản và hiệu quả.

Thông tin thêm

Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp tục phân mục Gicửa ải toán 3, hàng ngũ thầy cô giáo của Honda Anh Dũng sẽ chỉ dẫn Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập, sách Cánh Diều cụ thể nhất. Các em cùng tham khảo để có thể tưởng tượng được cách làm, làm bài bài học Hình tam giác, hình thứ giác thật tốt.

Gicửa ải Toán lớp 3 SGK Trang 103, 104, sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Hình tam giác. Hình tứ giác

1. Gicửa ải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây.

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ rồi nêu tên các hình, các đỉnh và các cạnh, góc của mỗi hình ấy.

Đáp án:– Hình tam giác KIL:+ 3 đỉnh là: K, I, L+ 3 cạnh là: KI, IL, LK+ 3 góc là: Góc đỉnh K, cạnh KI và KL                  Góc đỉnh I, cạnh IK và IL                  Góc đỉnh L, cạnh LI và LK– Hình tam giác GEH:+ 3 đỉnh là: G, E, H+ 3 cạnh là: GE, EH, HG+ 3 góc là: Góc đỉnh G, cạnh GE, GH                  Góc đỉnh E, cạnh EG, EH                  Góc đỉnh H, cạnh HE, HG– Hình tứ giác ADCB:+ 4 đỉnh là A, D, C, B+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB                  Góc đỉnh D, cạnh DA và DC                  Góc đỉnh C, cạnh CD và CB                  Góc đỉnh B, cạnh BC và BA– Hình tứ giác QMNP:+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ+ 4 góc là: Góc đỉnh Q, cạnh QM và QP                  Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ                  Góc đỉnh N, cạnh NM và NP                  Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ

2. Gicửa ải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, tiến hành các hoạt động sau:

a) Đọc tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.b) Dùng ê ke để rà soát và nêu tên góc vuông, góc ko vuông trong mỗi hình trên.

Đáp án:a) Hình tam giác ABC.Hình tứ giác GHIE.Hình tứ giác LMNK.b) Hình tam giác ABC:– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC– Góc ko vuông đỉnh B, cạnh BA và BC– Góc ko vuông đỉnh C, cạnh CA và CBHình tứ giác GHIE:– Góc ko vuông đỉnh G, cạnh GH và GE– Góc ko vuông đỉnh I, cạnh IH và IE– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HIHình tứ giác LMNK:– Góc vuông đỉnh K, canh KL và KN– Góc ko vuông đỉnh L, cạnh LM và LK– Góc ko vuông đỉnh M, cạnh MN và ML– Góc ko vuông đỉnh N, cạnh NM và NK

Tiếp nối bài Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ được học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt được bài này, các em cần học lý thuyết liên kết với Gicửa ải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với lời giải cụ thể bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.

3. Gicửa ải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):

Phương pháp giải: Sử dụng thước có vạch chia để đo độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

Đáp án:+) Tam giác ABC có:AB = 4 cmAC = 3 cmBC = 5 centimet+) Tứ giác MNPQ cóMN = 25 mmNP = 20 mmPQ = 38 mmQM = 28 milimet

4. Gicửa ải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Theo em, hình tiếp theo (?) được ghép bởi bao lăm que tính?

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính. Từ ấy em giải đáp được câu hỏi ở đề bài.

Đáp án:Hình thứ nhất gồm 3 que tính.Hình thứ 2 gồm 5 que tính.Hình thứ 3 gồm 7 que tính.Hình thứ tư gồm 9 que tính.Ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính.Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã san sớt chỉ dẫn cách làm bài tập bài Tam giác, Tứ giác. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập đơn giản, hiệu quả.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Tiếp tục phân mục Gicửa ải toán 3, hàng ngũ thầy cô giáo của Honda Anh Dũng sẽ chỉ dẫn Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập, sách Cánh Diều cụ thể nhất. Các em cùng tham khảo để có thể tưởng tượng được cách làm, làm bài bài học Hình tam giác, hình thứ giác thật tốt.

Gicửa ải Toán lớp 3 SGK Trang 103, 104, sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Hình tam giác. Hình tứ giác

1. Gicửa ải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây.

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ rồi nêu tên các hình, các đỉnh và các cạnh, góc của mỗi hình ấy.

Đáp án:– Hình tam giác KIL:+ 3 đỉnh là: K, I, L+ 3 cạnh là: KI, IL, LK+ 3 góc là: Góc đỉnh K, cạnh KI và KL                  Góc đỉnh I, cạnh IK và IL                  Góc đỉnh L, cạnh LI và LK– Hình tam giác GEH:+ 3 đỉnh là: G, E, H+ 3 cạnh là: GE, EH, HG+ 3 góc là: Góc đỉnh G, cạnh GE, GH                  Góc đỉnh E, cạnh EG, EH                  Góc đỉnh H, cạnh HE, HG– Hình tứ giác ADCB:+ 4 đỉnh là A, D, C, B+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB                  Góc đỉnh D, cạnh DA và DC                  Góc đỉnh C, cạnh CD và CB                  Góc đỉnh B, cạnh BC và BA– Hình tứ giác QMNP:+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ+ 4 góc là: Góc đỉnh Q, cạnh QM và QP                  Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ                  Góc đỉnh N, cạnh NM và NP                  Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ

2. Gicửa ải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, tiến hành các hoạt động sau:

a) Đọc tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.b) Dùng ê ke để rà soát và nêu tên góc vuông, góc ko vuông trong mỗi hình trên.

Đáp án:a) Hình tam giác ABC.Hình tứ giác GHIE.Hình tứ giác LMNK.b) Hình tam giác ABC:– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC– Góc ko vuông đỉnh B, cạnh BA và BC– Góc ko vuông đỉnh C, cạnh CA và CBHình tứ giác GHIE:– Góc ko vuông đỉnh G, cạnh GH và GE– Góc ko vuông đỉnh I, cạnh IH và IE– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HIHình tứ giác LMNK:– Góc vuông đỉnh K, canh KL và KN– Góc ko vuông đỉnh L, cạnh LM và LK– Góc ko vuông đỉnh M, cạnh MN và ML– Góc ko vuông đỉnh N, cạnh NM và NK

Tiếp nối bài Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ được học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt được bài này, các em cần học lý thuyết liên kết với Gicửa ải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với lời giải cụ thể bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.

3. Gicửa ải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):

Phương pháp giải: Sử dụng thước có vạch chia để đo độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

Đáp án:+) Tam giác ABC có:AB = 4 cmAC = 3 cmBC = 5 centimet+) Tứ giác MNPQ cóMN = 25 mmNP = 20 mmPQ = 38 mmQM = 28 milimet

4. Gicửa ải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Theo em, hình tiếp theo (?) được ghép bởi bao lăm que tính?

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính. Từ ấy em giải đáp được câu hỏi ở đề bài.

Đáp án:Hình thứ nhất gồm 3 que tính.Hình thứ 2 gồm 5 que tính.Hình thứ 3 gồm 7 que tính.Hình thứ tư gồm 9 que tính.Ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính.Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã san sớt chỉ dẫn cách làm bài tập bài Tam giác, Tứ giác. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập đơn giản, hiệu quả.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Tiếp tục phân mục Gicửa ải toán 3, hàng ngũ thầy cô giáo của Honda Anh Dũng sẽ chỉ dẫn Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập, sách Cánh Diều cụ thể nhất. Các em cùng tham khảo để có thể tưởng tượng được cách làm, làm bài bài học Hình tam giác, hình thứ giác thật tốt.

Gicửa ải Toán lớp 3 SGK Trang 103, 104, sách Cánh Diều tập 1 

Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Hình tam giác. Hình tứ giác

1. Gicửa ải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây.

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ rồi nêu tên các hình, các đỉnh và các cạnh, góc của mỗi hình ấy.

Đáp án:– Hình tam giác KIL:+ 3 đỉnh là: K, I, L+ 3 cạnh là: KI, IL, LK+ 3 góc là: Góc đỉnh K, cạnh KI và KL                  Góc đỉnh I, cạnh IK và IL                  Góc đỉnh L, cạnh LI và LK– Hình tam giác GEH:+ 3 đỉnh là: G, E, H+ 3 cạnh là: GE, EH, HG+ 3 góc là: Góc đỉnh G, cạnh GE, GH                  Góc đỉnh E, cạnh EG, EH                  Góc đỉnh H, cạnh HE, HG– Hình tứ giác ADCB:+ 4 đỉnh là A, D, C, B+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB                  Góc đỉnh D, cạnh DA và DC                  Góc đỉnh C, cạnh CD và CB                  Góc đỉnh B, cạnh BC và BA– Hình tứ giác QMNP:+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ+ 4 góc là: Góc đỉnh Q, cạnh QM và QP                  Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ                  Góc đỉnh N, cạnh NM và NP                  Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ

2. Gicửa ải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, tiến hành các hoạt động sau:

a) Đọc tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.b) Dùng ê ke để rà soát và nêu tên góc vuông, góc ko vuông trong mỗi hình trên.

Đáp án:a) Hình tam giác ABC.Hình tứ giác GHIE.Hình tứ giác LMNK.b) Hình tam giác ABC:– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC– Góc ko vuông đỉnh B, cạnh BA và BC– Góc ko vuông đỉnh C, cạnh CA và CBHình tứ giác GHIE:– Góc ko vuông đỉnh G, cạnh GH và GE– Góc ko vuông đỉnh I, cạnh IH và IE– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HIHình tứ giác LMNK:– Góc vuông đỉnh K, canh KL và KN– Góc ko vuông đỉnh L, cạnh LM và LK– Góc ko vuông đỉnh M, cạnh MN và ML– Góc ko vuông đỉnh N, cạnh NM và NK

Tiếp nối bài Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ được học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt được bài này, các em cần học lý thuyết liên kết với Gicửa ải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với lời giải cụ thể bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.

3. Gicửa ải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):

Phương pháp giải: Sử dụng thước có vạch chia để đo độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

Đáp án:+) Tam giác ABC có:AB = 4 cmAC = 3 cmBC = 5 centimet+) Tứ giác MNPQ cóMN = 25 mmNP = 20 mmPQ = 38 mmQM = 28 milimet

4. Gicửa ải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Theo em, hình tiếp theo (?) được ghép bởi bao lăm que tính?

Hướng áp giải: Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính. Từ ấy em giải đáp được câu hỏi ở đề bài.

Đáp án:Hình thứ nhất gồm 3 que tính.Hình thứ 2 gồm 5 que tính.Hình thứ 3 gồm 7 que tính.Hình thứ tư gồm 9 que tính.Ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính.Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx Gicửa ải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã san sớt chỉ dẫn cách làm bài tập bài Tam giác, Tứ giác. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập đơn giản, hiệu quả.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button