Genshin Impact: Cosplayer hóa thân thành các nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Để chào mừng ngày lễ Eid-al-Fitr với các giáo đồ Hồi giáo của tập thể Genshin Impact, nữ Cosplayer đã thông minh thêm các cụ thể để đem lại những bộ y phục của các đối tượng nữ được thích thú nhất theo cá tính thích hợp với văn hóa của họ và thu được rất nhiều lời khen ngợi và chúc mừng từ mọi người. .

Đặc thù hơn, nữ cosplayer Aisyah Nurul Khairiat đã chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr (“Ngày đầu 5 mới mến thương” của người Hồi giáo) của tín ngưỡng này. Sử dụng y phục nổi danh của các đối tượng nữ trong Genshin Impact, cô đấy đã khôn khéo thêm vào các cụ thể y phục hijab của đàn bà Hồi giáo và hoàn toàn thích hợp với từng đối tượng trong game.

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran 3

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Cổ phiếu hiện đã thu được hơn 1600 lượt thích và hơn 600 lượt san sớt riêng tây trong nhóm tập thể của Genshin Impact với 1 lượng mập người ủng hộ tài năng và niềm ham mê trò chơi của cô. Trang phục liên kết với khăn trùm đầu của Aisyah Nurul Khairiat hoàn toàn thích hợp với văn hóa và tín ngưỡng của cô, và kì vọng cô sẽ tiếp diễn phát huy tài năng của mình trong ngày mai.

Genshin Impact: Cosplayer biến thành nhân vật nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Thông tin thêm

Genshin Impact: Cosplayer hóa thân thành các đối tượng nữ theo chủ đề ngày lễ Lebaran

Nhằm chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr cùng người Hồi Giáo trong tập thể của Genshin Impact, nữ Cosplayer đã thông minh thêm những cụ thể để đưa các y phục của những đối tượng nữ được thích thú nhất theo cá tính thích hợp với văn hóa của mình và thu được rất nhiều lời khen ngợi, chúc mừng của mọi người.

Chi tiết hơn, nữ cosplayer Aisyah Nurul Khairiat đã cùng chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr (ngày “Tết” mến thương của người Hồi Giáo) khá mập của tín ngưỡng này. Với y phục khá thân thuộc của các đối tượng nữ trong Genshin Impact, cô đã khôn khéo đưa thêm cụ thể chiếc Hijab của y phục đàn bà đạo Hồi và liên kết khá xuất sắc cùng từng đối tượng trong game.

Bài san sớt hiện đã thu được hơn 1600 lượt thích và hơn 600 lượt san sớt riêng trong nhóm tập thể của Genshin Impact với số lượng mập mọi người đều ủng hộ tài năng và ham mê của cô cùng game. Những y phục được liên kết cùng Hijab của Aisyah Nurul Khairiat hoàn toàn thích hợp với văn hóa và tín ngưỡng nhưng mà cô hướng theo, và hi vọng cô vẫn sẽ tiếp diễn để tăng trưởng tài năng của mình trong ngày mai.

 

#Genshin #Impact #Cosplayer #hóa #thân #thành #các #nhân #vật #nữ #theo #chủ #đề #ngày #lễ #Lebaran

Nhằm chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr cùng người Hồi Giáo trong tập thể của Genshin Impact, nữ Cosplayer đã thông minh thêm những cụ thể để đưa các y phục của những đối tượng nữ được thích thú nhất theo cá tính thích hợp với văn hóa của mình và thu được rất nhiều lời khen ngợi, chúc mừng của mọi người.

Chi tiết hơn, nữ cosplayer Aisyah Nurul Khairiat đã cùng chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr (ngày “Tết” mến thương của người Hồi Giáo) khá mập của tín ngưỡng này. Với y phục khá thân thuộc của các đối tượng nữ trong Genshin Impact, cô đã khôn khéo đưa thêm cụ thể chiếc Hijab của y phục đàn bà đạo Hồi và liên kết khá xuất sắc cùng từng đối tượng trong game.

Bài san sớt hiện đã thu được hơn 1600 lượt thích và hơn 600 lượt san sớt riêng trong nhóm tập thể của Genshin Impact với số lượng mập mọi người đều ủng hộ tài năng và ham mê của cô cùng game. Những y phục được liên kết cùng Hijab của Aisyah Nurul Khairiat hoàn toàn thích hợp với văn hóa và tín ngưỡng nhưng mà cô hướng theo, và hi vọng cô vẫn sẽ tiếp diễn để tăng trưởng tài năng của mình trong ngày mai.

 

#Genshin #Impact #Cosplayer #hóa #thân #thành #các #nhân #vật #nữ #theo #chủ #đề #ngày #lễ #Lebaran

Nhằm chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr cùng người Hồi Giáo trong tập thể của Genshin Impact, nữ Cosplayer đã thông minh thêm những cụ thể để đưa các y phục của những đối tượng nữ được thích thú nhất theo cá tính thích hợp với văn hóa của mình và thu được rất nhiều lời khen ngợi, chúc mừng của mọi người.

Chi tiết hơn, nữ cosplayer Aisyah Nurul Khairiat đã cùng chúc mừng ngày lễ Eid-al-Fitr (ngày “Tết” mến thương của người Hồi Giáo) khá mập của tín ngưỡng này. Với y phục khá thân thuộc của các đối tượng nữ trong Genshin Impact, cô đã khôn khéo đưa thêm cụ thể chiếc Hijab của y phục đàn bà đạo Hồi và liên kết khá xuất sắc cùng từng đối tượng trong game.

Bài san sớt hiện đã thu được hơn 1600 lượt thích và hơn 600 lượt san sớt riêng trong nhóm tập thể của Genshin Impact với số lượng mập mọi người đều ủng hộ tài năng và ham mê của cô cùng game. Những y phục được liên kết cùng Hijab của Aisyah Nurul Khairiat hoàn toàn thích hợp với văn hóa và tín ngưỡng nhưng mà cô hướng theo, và hi vọng cô vẫn sẽ tiếp diễn để tăng trưởng tài năng của mình trong ngày mai.

 

#Genshin #Impact #Cosplayer #hóa #thân #thành #các #nhân #vật #nữ #theo #chủ #đề #ngày #lễ #Lebaran


#Genshin #Impact #Cosplayer #hóa #thân #thành #các #nhân #vật #nữ #theo #chủ #đề #ngày #lễ #Lebaran

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button