DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 11.22 Là một trong các đội hình mới cực mạnh về cuối trận và dễ xoay bài, hãy cùng điểm qua Top đội hình Đột Biến theo meta mới của DTCL Mùa 6 rank Thách Đấu để thử dùng và leo rank ngay nhé. 25/10/2021 19:56

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 11.22
Là một trong các đội hình mới cực mạnh về cuối trận và dễ xoay bài, hãy cùng điểm qua Top đội hình Đột Biến theo meta mới của DTCL Mùa 6 rank Thách Đấu để thử dùng và leo rank ngay nhé.
25/10/2021 19:56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button