Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng 2022

Nhu cầu san lấp mặt bằng để xây dựng ngày 1 tăng cao. Tuy nhiên, 1 số trường hợp trước lúc san lấp mặt bằng bạn phải xin giấy phép cải tạo, san lấp mặt bằng để phục vụ nhu cầu của mình như: đào ao, hồ, xây dựng nhà ở…

San lấp mặt bằng là công tác xây dựng nền tảng ngay tính từ lúc mở đầu xây dựng công trình. Đơn xin phép san lấp mặt bằng là mẫu đơn được nộp tại Ủy ban dân chúng cấp huyện nơi thực hiện công việc san lấp mặt bằng. Từ đấy, cơ quan có thẩm quyền sẽ coi xét và cho phép san lấp mặt bằng. Dưới đây là 2 mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng mới nhất và được sử dụng nhiều nhất, các bạn tham khảo và tải về để sử dụng dễ ợt cho công tác tư nhân và gia đình.

1. Đơn xin cải tạo và san lấp mặt bằng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–O0o—–

Địa danh, ngày …… .tháng …… .5 20….

ĐƠN ĐỔI MỚI ĐIỀN
(V / v: Cho phép cải tạo, san lấp mặt bằng ngày… với diện tích… ..m2/ ha)

Tốt nhất:

– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

– ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH …

– SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

– Phù hợp với Luật Khoáng sản 5 2010.

(Tên tổ chức hoặc tư nhân)…

Nằm ở:………………………………….

Dế yêu:……………………. Máy fax:………………………

Giđó chứng thực đăng ký hộ gia bãi công ty số… /…. ngày… /… /… .. (nếu có).

Đang thực hiện cải tạo đất ………… .. tại khu vực… thị thành… .. /…. của… (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. Giđó chứng thực quyền sử dụng đất số… /… /… ..)

Giđó phép xây dựng số… ../… .. ngày… ../… ../… .. do… .. (tên cơ quan) cấp.

Xin giấy phép khai thác đất san lấp với các tham số sau:

Bề mặt cải tạo: ………. (ha, m2), giới hạn bởi các đỉnh:… .. với tọa độ xác định trên bản đồ khu vực đính kèm.

Trữ lượng đất để san lấp và khai thác: …… .. m3

Chiều sâu san lấp, giải quyết: từ… .. mét tới… .. mét, trung bình…. mét.

Lý do và mục tiêu xin san lấp:…

Thời gian tiến hành: …………. tháng …… 5 ……. tới tháng …… 5 …….

Các phần mềm:…

(Tên tổ chức hoặc tư nhân) ……. cam kết tiến hành đúng các quy định của Luật Khoáng sản và các quy định khác của luật pháp có liên can.

Tổ chức và tư nhân

(Ký tên và đóng dấu)

2. Đơn xin giấy phép thăng bằng số 2

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

Con số: …….. ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., tháng ngày 5 …

ĐƠN XIN VẼ CHẬU VÀ RẤT (CÁT PHẢI THAY THẾ CƠ SỞ)
SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC VẬT LIỆU PHÂN LOẠI

Kính gửi: – Bộ Khoáng sản và Môi trường

– Ủy ban dân chúng quận….

(Tên tổ chức hoặc tư nhân) ………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: Fax: ……………………………… ..

Diện tích ao, hồ cần đào (san lấp, cải tạo đất): …………………… .. (ha, m2)2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… đô thị ……, huyện ……, tỉnh ………….

Chiều sâu đào ao, hồ (chiều cao đất san lấp, cải tạo): …… mét;

Lý do và mục tiêu đề nghị đào ao hồ (san lấp mặt bằng): …………………… ..

Khối lượng nguyên liệu san lấp dùng để đào ao, hồ (thung, lèn) sau lúc trừ bờ phòng hộ: ………… m3

Thời gian tiến hành: …………. tháng… .. tháng…. 5 …. tới tháng ….. 5 …….

(Tên tổ chức hoặc tư nhân) ………………. cam kết tiến hành đúng nội dung giấy phép được cấp, “Quy chế điều hành hoạt động tài nguyên và bảo vệ khoáng sản tài nguyên trên khu vực tỉnh ………… …” và các quy định khác của luật pháp có liên can. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Công nhận của UBND cấp xã

Đã ký, đóng dấu

Tổ chức, tư nhân đăng ký

ký và ghi rõ họ tên

3. Chỉ dẫn mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng

Địa chỉ giấy má xin phép san lấp sẽ có tên cơ quan nhà nước, đơn vị có thẩm quyền (Bộ Khoáng sản và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Khoáng sản và Môi trường). †

Nội dung chính của giấy má yêu cầu cấp phép thăng bằng phải có các nội dung sau:

  • Đề xuất thông tin từ các tư nhân, tổ chức có nhu cầu xin Giđó phép cổ phần hóa, Giđó chứng thực đăng ký doanh nghiệp, Giđó phép xây dựng
  • Nêu lý do bạn muốn san lấp mặt bằng.
  • Cuối đơn xin san lấp mặt bằng, người làm đơn ký và ghi tên của mình để làm chứng cứ.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng 2022

Nhu cầu san lấp mặt bằng chuyên dụng cho xây dựng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp trước lúc thực hiện san lấp mặt bằng, các bạn phải lằm đơn xin cấp giấy phép cải tạo san lấp mặt bằng chuyên dụng cho cho các nhu cầu như: Đào ao, hồ, xây nhà…

San lấp mặt bằng là công tác xây đắp nền công trình từ khi mở đầu công trình xây dựng. Đơn xin phép san lấp mặt bằng là mẫu được lập ra để gửi đến Ủy ban dân chúng cấp xã nơi diễn ra công tác san lấp mặt bằng. Từ đấy cơ quan có thẩm quyền tiến hành coi xét và cho phép san lấp mặt bằng. Dưới đây là 2 mẫu Mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng mới nhất, được sử dụng tầm thường hiện tại, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho các công tác của tư nhân, gia đình.

1. Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Địa danh, ngày…….tháng…….5 20….

ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại….. với diện tích…..m2/ ha)

Kính gửi:

– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
– TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
– ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
– SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

– Căn cứ Luật Khoáng sản 5 2010.

(Tên tổ chức, tư nhân)…

Trụ sở tại:………………………………….

Dế yêu:……………………. Fax:………………………

Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh hộ cá thể số…/…. ngày …/…/….. (nếu có).

Đang tiến hành việc cải tạo mặt bằng ………….. tại khu vực… xã….. huyện….., tỉnh … theo Quyết định coi xét số …../….. ngày …../…../…. của….. (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất số ngày…/…/…..)

Giđó phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.

Đề xuất được cấp phép khai thác đất san lấp với những tham số sau:

Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.

Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.

Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét tới….. mét, trung bình…. mét.

Lý do, mục tiêu xin san lấp mặt bằng:…

Thời gian tiến hành: …………. tháng, từ tháng …… 5 ……. tới tháng …….. 5…….

Mục tiêu sử dụng:…

(Tên tổ chức, tư nhân)……. cam kết tiến hành đúng quy định của luật pháp về tài nguyên và quy định của luật pháp khác có liên can.

Tổ chức, tư nhân
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 2

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) 
Số: …….. ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng … 5 …

ĐƠN XIN ĐÀO AO, HỒ (SAN HẠ CẢI TẠO MẶT BẰNG) KẾT HỢP TẬN DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP

Kính gửi: – Sở Khoáng sản và Môi trường

– UBND huyện ….

(Tên tổ chức, tư nhân) ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: …………………………………., Fax: …………………………………..

Diện tích khu vực xin đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng): ………………..(ha, m2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… thuộc xã ……, huyện ……, tỉnh…………….

Độ sâu xin đào ao, hồ (độ cao mặt bằng xin san hạ, cải tạo): …… mét;

Lý do, mục tiêu xin đào ao hồ (san hạ mặt bằng):………………………………………..

Khối lượng nguyên liệu san lấp xin tận dụng từ việc đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng) sau lúc trừ bờ bảo vệ: ……… m3;

Thời gian tiến hành: …………. tháng, từ tháng …. 5 …. tới tháng ….. 5…….

(Tên tổ chức, tư nhân)………………. cam kết tuân thủ đúng nội dung Giđó phép được cấp, tuân thủ “Quy định về điều hành hoạt động tài nguyên và bảo vệ khoáng sản tài nguyên trên khu vực tỉnh……………” và các quy định khác của luật pháp có liên can, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của luật pháp hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Công nhận của UBND xã 
Ký tên, đóng dấu

Tổ chức, tư nhân làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

3. Chỉ dẫn mẫu đơn xin hạ san lấp mặt bằng

Phần kính gửi của đơn xin phép san lấp mặt bằng ghi chi tiết tên của Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền( Bộ khoáng sản và môi trường, tổng cục địa chất và tài nguyên Việt Nam, Sở khoáng sản và Môi trường).

Phần nội dung của của đơn xin phép san ấp mặt bằng phải có những nội dung sau:

Đề xuất thông tin của tư nhân, tổ chức muốn xin phép san lấp mặt bằng, giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng
Trình bày những lý do vì sao muốn san lấp mặt bằng.
Cuối đơn xin san lấp mặt bằng thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên để làm chứng cứ.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #cải #tạo #san #lấp #mặt #bằng

Nhu cầu san lấp mặt bằng chuyên dụng cho xây dựng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp trước lúc thực hiện san lấp mặt bằng, các bạn phải lằm đơn xin cấp giấy phép cải tạo san lấp mặt bằng chuyên dụng cho cho các nhu cầu như: Đào ao, hồ, xây nhà…

San lấp mặt bằng là công tác xây đắp nền công trình từ khi mở đầu công trình xây dựng. Đơn xin phép san lấp mặt bằng là mẫu được lập ra để gửi đến Ủy ban dân chúng cấp xã nơi diễn ra công tác san lấp mặt bằng. Từ đấy cơ quan có thẩm quyền tiến hành coi xét và cho phép san lấp mặt bằng. Dưới đây là 2 mẫu Mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng mới nhất, được sử dụng tầm thường hiện tại, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho các công tác của tư nhân, gia đình.

1. Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Địa danh, ngày…….tháng…….5 20….

ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại….. với diện tích…..m2/ ha)

Kính gửi:

– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
– TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
– ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
– SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

– Căn cứ Luật Khoáng sản 5 2010.

(Tên tổ chức, tư nhân)…

Trụ sở tại:………………………………….

Dế yêu:……………………. Fax:………………………

Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh hộ cá thể số…/…. ngày …/…/….. (nếu có).

Đang tiến hành việc cải tạo mặt bằng ………….. tại khu vực… xã….. huyện….., tỉnh … theo Quyết định coi xét số …../….. ngày …../…../…. của….. (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất số ngày…/…/…..)

Giđó phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.

Đề xuất được cấp phép khai thác đất san lấp với những tham số sau:

Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.

Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.

Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét tới….. mét, trung bình…. mét.

Lý do, mục tiêu xin san lấp mặt bằng:…

Thời gian tiến hành: …………. tháng, từ tháng …… 5 ……. tới tháng …….. 5…….

Mục tiêu sử dụng:…

(Tên tổ chức, tư nhân)……. cam kết tiến hành đúng quy định của luật pháp về tài nguyên và quy định của luật pháp khác có liên can.

Tổ chức, tư nhân
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 2

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) 
Số: …….. ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng … 5 …

ĐƠN XIN ĐÀO AO, HỒ (SAN HẠ CẢI TẠO MẶT BẰNG) KẾT HỢP TẬN DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP

Kính gửi: – Sở Khoáng sản và Môi trường

– UBND huyện ….

(Tên tổ chức, tư nhân) ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: …………………………………., Fax: …………………………………..

Diện tích khu vực xin đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng): ………………..(ha, m2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… thuộc xã ……, huyện ……, tỉnh…………….

Độ sâu xin đào ao, hồ (độ cao mặt bằng xin san hạ, cải tạo): …… mét;

Lý do, mục tiêu xin đào ao hồ (san hạ mặt bằng):………………………………………..

Khối lượng nguyên liệu san lấp xin tận dụng từ việc đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng) sau lúc trừ bờ bảo vệ: ……… m3;

Thời gian tiến hành: …………. tháng, từ tháng …. 5 …. tới tháng ….. 5…….

(Tên tổ chức, tư nhân)………………. cam kết tuân thủ đúng nội dung Giđó phép được cấp, tuân thủ “Quy định về điều hành hoạt động tài nguyên và bảo vệ khoáng sản tài nguyên trên khu vực tỉnh……………” và các quy định khác của luật pháp có liên can, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của luật pháp hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Công nhận của UBND xã 
Ký tên, đóng dấu

Tổ chức, tư nhân làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

3. Chỉ dẫn mẫu đơn xin hạ san lấp mặt bằng

Phần kính gửi của đơn xin phép san lấp mặt bằng ghi chi tiết tên của Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền( Bộ khoáng sản và môi trường, tổng cục địa chất và tài nguyên Việt Nam, Sở khoáng sản và Môi trường).

Phần nội dung của của đơn xin phép san ấp mặt bằng phải có những nội dung sau:

Đề xuất thông tin của tư nhân, tổ chức muốn xin phép san lấp mặt bằng, giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng
Trình bày những lý do vì sao muốn san lấp mặt bằng.
Cuối đơn xin san lấp mặt bằng thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên để làm chứng cứ.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #cải #tạo #san #lấp #mặt #bằng

Nhu cầu san lấp mặt bằng chuyên dụng cho xây dựng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp trước lúc thực hiện san lấp mặt bằng, các bạn phải lằm đơn xin cấp giấy phép cải tạo san lấp mặt bằng chuyên dụng cho cho các nhu cầu như: Đào ao, hồ, xây nhà…

San lấp mặt bằng là công tác xây đắp nền công trình từ khi mở đầu công trình xây dựng. Đơn xin phép san lấp mặt bằng là mẫu được lập ra để gửi đến Ủy ban dân chúng cấp xã nơi diễn ra công tác san lấp mặt bằng. Từ đấy cơ quan có thẩm quyền tiến hành coi xét và cho phép san lấp mặt bằng. Dưới đây là 2 mẫu Mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng mới nhất, được sử dụng tầm thường hiện tại, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho các công tác của tư nhân, gia đình.

1. Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Địa danh, ngày…….tháng…….5 20….

ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại….. với diện tích…..m2/ ha)

Kính gửi:

– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
– TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
– ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
– SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

– Căn cứ Luật Khoáng sản 5 2010.

(Tên tổ chức, tư nhân)…

Trụ sở tại:………………………………….

Dế yêu:……………………. Fax:………………………

Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh hộ cá thể số…/…. ngày …/…/….. (nếu có).

Đang tiến hành việc cải tạo mặt bằng ………….. tại khu vực… xã….. huyện….., tỉnh … theo Quyết định coi xét số …../….. ngày …../…../…. của….. (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất số ngày…/…/…..)

Giđó phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.

Đề xuất được cấp phép khai thác đất san lấp với những tham số sau:

Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.

Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.

Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét tới….. mét, trung bình…. mét.

Lý do, mục tiêu xin san lấp mặt bằng:…

Thời gian tiến hành: …………. tháng, từ tháng …… 5 ……. tới tháng …….. 5…….

Mục tiêu sử dụng:…

(Tên tổ chức, tư nhân)……. cam kết tiến hành đúng quy định của luật pháp về tài nguyên và quy định của luật pháp khác có liên can.

Tổ chức, tư nhân
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 2

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) 
Số: …….. ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng … 5 …

ĐƠN XIN ĐÀO AO, HỒ (SAN HẠ CẢI TẠO MẶT BẰNG) KẾT HỢP TẬN DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP

Kính gửi: – Sở Khoáng sản và Môi trường

– UBND huyện ….

(Tên tổ chức, tư nhân) ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: …………………………………., Fax: …………………………………..

Diện tích khu vực xin đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng): ………………..(ha, m2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… thuộc xã ……, huyện ……, tỉnh…………….

Độ sâu xin đào ao, hồ (độ cao mặt bằng xin san hạ, cải tạo): …… mét;

Lý do, mục tiêu xin đào ao hồ (san hạ mặt bằng):………………………………………..

Khối lượng nguyên liệu san lấp xin tận dụng từ việc đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng) sau lúc trừ bờ bảo vệ: ……… m3;

Thời gian tiến hành: …………. tháng, từ tháng …. 5 …. tới tháng ….. 5…….

(Tên tổ chức, tư nhân)………………. cam kết tuân thủ đúng nội dung Giđó phép được cấp, tuân thủ “Quy định về điều hành hoạt động tài nguyên và bảo vệ khoáng sản tài nguyên trên khu vực tỉnh……………” và các quy định khác của luật pháp có liên can, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của luật pháp hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Công nhận của UBND xã 
Ký tên, đóng dấu

Tổ chức, tư nhân làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

3. Chỉ dẫn mẫu đơn xin hạ san lấp mặt bằng

Phần kính gửi của đơn xin phép san lấp mặt bằng ghi chi tiết tên của Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền( Bộ khoáng sản và môi trường, tổng cục địa chất và tài nguyên Việt Nam, Sở khoáng sản và Môi trường).

Phần nội dung của của đơn xin phép san ấp mặt bằng phải có những nội dung sau:

Đề xuất thông tin của tư nhân, tổ chức muốn xin phép san lấp mặt bằng, giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng
Trình bày những lý do vì sao muốn san lấp mặt bằng.
Cuối đơn xin san lấp mặt bằng thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên để làm chứng cứ.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Đơn #xin #cải #tạo #san #lấp #mặt #bằng


#Đơn #xin #cải #tạo #san #lấp #mặt #bằng

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button