Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 2022

Honda Anh Dũng yêu cầu cho bạn mẫu đơn xin cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý 2022 rất đầy đủ và cụ thể, dùng lúc chỉ dẫn viên muốn đổi, cấp lại, gia hạn thẻ chỉ dẫn viên lúc thẻ bị hư hỏng, mất mát. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017 / TT-BVHTTDL và được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2019 / TT-BVHTTDL chỉ dẫn Luật Du lịch.

Chỉ dẫn thủ tục xin cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

1. Mẫu đơn xin cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

Đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày tháng 5

ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý (Trước hết)

Nhất: Bộ Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh / thị thành …….

– Họ và tên (lá thư tôinhững bông hoa

– Sinh ngày: …… ../ …… ../ …… .. – Giới tính: □ Nam □ Nữ

– Quốc gia tín ngưỡng: ……………………

– Chứng minh quần chúng / Căn cước công dân / Hộ chiếu số: ……………………

– Nơi cấp: …………………… – Ngày cấp: ……………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………

– Trình độ chuyên môn:…………………………

– Trình độ tiếng Anh (dành cho những người đề nghị thẻ chỉ dẫn viên du hý Quốc tế

– Địa chỉ liên lạc:…………………………

– Dế yêu: ……………………………………. – E-mail: ………………………………

Căn cứ các quy định hiện hành, kính đề xuất Bộ Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh / thị thành ………… .. giám định và trừ thẻ chỉ dẫn viên du hý ……. (1)… .. để cấp cho . tôi.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn bổn phận về tính chuẩn xác và thật thà của giấy má xin cấp thẻ chỉ dẫn viên.

ĐỀ XUẤT BẢN ĐỒ
(TRIỆU)ý nghĩ và viết raO Họ và tên)

Chỉ dẫn ghi:

(1) Quốc tế, trong nước hoặc địa phương.

2. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa

Hình ảnh cẩm nang du lịch Việt Nam.
Hình ảnh cẩm nang du hý Việt Nam.

Trình tự tiến hành:

– Người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa nộp giấy má tại Phòng Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Trong thời hạn 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức, Bộ Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ chỉ dẫn viên nội địa cho người đề xuất; trường hợp khước từ phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Thời hạn trả tiền)

Làm thế nào để tiến hành?

Trực tiếp qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận Tiếp nhận giấy má và Trả kết quả khắc phục thủ tục hành chính, Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần, số lượng giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017 / TT-BVHTTDL và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2019 / TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp thị thành trực thuộc Trung ương nơi trú ngụ;

(3) Các tài liệu chứng minh điều kiện về trình độ chuyên môn:

Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn viên; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên và bản sao có chứng nhận Chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý trong nước;

(4) Giđó chứng thực đủ sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng từ khi ngày nộp giấy má;

(5) 02 ảnh màu chân dung cỡ 3 centimet x 4 centimet.

– Số lượng giấy má: 01 (bộ).

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) có đầy đủ năng lực luật pháp dân sự;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng ma tuý;

(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn viên du hý; Nếu tốt nghiệp THPT trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ du hý nội địa.

Phí tổn:

650.000 đồng / thẻ (Thông tư số 33/2018 / TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư).

3. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế

Quy trình + Cách tiến hành + Giá cảGần giống như thủ tục cấp thẻ sách chỉ dẫn nội địa đã nêu ở phần trên.

Thành phần, số lượng giấy má:

* Thành phần giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017 / TT-BVHTTDL và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2019 / TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp thị thành trực thuộc Trung ương nơi trú ngụ;

(3) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn quy định

ko quá 06 tháng từ khi thời khắc nộp giấy má;

(4) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ chuyên môn: bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và bản sao có chứng nhận chứng chỉ chuyên môn của chỉ dẫn viên quốc tế;

(5) Giđó tờ chứng minh đề nghị về trình độ ngoại ngữ: Bản sao có chứng nhận 1 trong các hồ sơ sau:

– Trình độ đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Trình độ đại học trở lên theo chuyên ngành ngoại ngữ;

– Tốt nghiệp đại học trở lên ở nước ngoài;

– Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên của Khung tham chiếu ngoại ngữ chung Châu Âu, có trị giá hoặc được cấp trong thời hạn 5 5 đối với chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ko có thời hạn do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017 / TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017. Văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải được xác nhận. theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(6) 02 ảnh màu chân dung cỡ 3cm x 4cm.

Nhân vật thực thi: Mặt đương đầu; các cơ quan hành pháp; Bộ Du lịch; Kết quả; Bản đồ chỉ dẫn du hý quốc tế.

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) có đầy đủ năng lực luật pháp dân sự;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng ma tuý;

(4) Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn viên du hý; Nếu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ chỉ dẫn viên quốc tế;

(5) Sử dụng thuần thục ngoại ngữ đăng ký hành nghề: phục vụ 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên;

– Có trình độ học thức nhiều năm kinh nghiệm trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Có bằng tốt nghiệp đại học nhiều năm kinh nghiệm trở lên ở nước ngoài;

– Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ bậc 4 trở lên, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên, có trị giá hoặc được cấp trong thời hạn 05 5 đối với chứng chỉ, chứng chỉ ngoại ngữ ko có thời hạn do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017 / TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 5 2017.

Thời hạn trả tiền: 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức.

4. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

Chỉ dẫn viên bao gồm chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý trong nước và chỉ dẫn viên du hý tại chỗ. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý là đề nghị và điều kiện tiến hành thủ tục hành chính nêu tại phần 2 và 3 của bài viết.

Chỉ dẫn về điểm Muốn được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý phải phục vụ các đề nghị, điều kiện như đoàn trưởng du hý trong nước. Ngoài ra, họ còn phải vượt qua kỳ thi sát hạch kĩ năng chỉ dẫn viên tại điểm do Ban chuyên ngành du hý của tỉnh tổ chức.

Mời bạn đọc tham khảo phân mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại phân mục biểu mẫu từ BigData.

  • Giấy má đề xuất xác nhận khu du hý cấp tỉnh
  • Giấy má đề xuất xác nhận khu du hý tổ quốc
  • Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ du hý

Thông tin thêm

Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý 2022

Honda Anh Dũng xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý 2022 rất đầy đủ và cụ thể, được dùng lúc chỉ dẫn viên muốn đổi, cấp lại hoặc cấp mới thẻ chỉ dẫn viên lúc thẻ bị hư hỏng hoặc mất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về chỉ dẫn Luật Du lịch.

Chỉ dẫn xin cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý
1. Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

… … …, ngày … …tháng… …5… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp thẻ chỉ dẫn viên du hý …….(1)…….

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thị thành…….

– Họ và tên (chữ in hoa):……………………………

– Ngày sinh: ……../……../…….. – Giới tính: □ Nam □ Nữ

– Dân tộc:……………………….. – Tín ngưỡng:…………………

– Giđó Chứng minh quần chúng/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………………

– Nơi cấp:…………………………………… – Ngày cấp:……………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………………………………………………………

– Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế):

– Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………

– Dế yêu: ………………………………………. – Email:……………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề xuất Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thị thành……….. giám định và cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý …….(1)….. cho tôi.

Tôi cam kết chịu bổn phận hoàn toàn về tính chuẩn xác, thật thà của nội dung giấy má đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ(Ký và ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn ghi:

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.

2. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa

Hình ảnh chỉ dẫn viên du hý Việt Nam.
Trình tự tiến hành:

– Người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa nộp giấy má tới Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Trong thời hạn 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa cho người đề xuất; trường hợp khước từ, phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Thời hạn khắc phục)

Bí quyết tiến hành

Gửi trực tiếp, qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp thu giấy má và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần, số lượng giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ;

(3) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:

Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng nhận chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý nội địa;

(4) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn ko quá 06 tháng tính tới thời khắc nộp giấy má;

(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 centimet x 4 centimet.

– Số lượng giấy má: 01 (bộ).

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng chất ma túy;

(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý nội địa.

Lệ phí:

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư).

3. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế

Trình tự tiến hành + Bí quyết tiến hành + Lệ phí: Gần giống như thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa đã nêu tại phần trên.

Thành phần, số lượng giấy má:

* Thành phần giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ;

(3) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời

hạn ko quá 06 tháng tính tới thời khắc nộp giấy má;

(4) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ: Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng nhận chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý quốc tế;

(5) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ ngoại ngữ: Bản sao có chứng nhận 1 trong các hồ sơ sau :

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

– Chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong khoảng 05 5 đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ ko quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng thực do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải được xác nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(6) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 centimet x 4 centimet.

Nhân vật tiến hành: Tư nhân; Cơ quan tiến hành; Sở Du lịch; Kết quả thật hiện; Thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế.

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng chất ma túy;

(4) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý quốc tế;

(5) Sử dụng thuần thục ngoại ngữ đăng ký hành nghề: phục vụ 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

– Có chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong khoảng 05 5 đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ ko quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017.

Thời hạn khắc phục: 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức.

4. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

Chỉ dẫn viên du hý bao gồm chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý nội địa và chỉ dẫn viên du hý tại điểm. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý chính là đề nghị, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính đã được nêu rất cụ thể trong phần 2 và 3 của bài.

Chỉ dẫn viên du hý tại điểm muốn được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý thì phải phục vụ đủ các đề nghị, điều kiện gần giống như chỉ dẫn viên du hý nội địa. Ngoài ra còn phải đạt đề nghị rà soát nghiệp vụ chỉ dẫn du hý tại điểm do cơ quan chuyên môn về du hý cấp tỉnh tổ chức.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao trong mục biểu mẫu của Honda Anh Dũng.

Đơn đề xuất xác nhận khu du hý cấp tỉnh
Đơn đề xuất xác nhận khu du hý tổ quốc
Đơn đề xuất cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách

#Đơn #đề #nghị #cấp #thẻ #hướng #dẫn #viên #lịch

Honda Anh Dũng xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý 2022 rất đầy đủ và cụ thể, được dùng lúc chỉ dẫn viên muốn đổi, cấp lại hoặc cấp mới thẻ chỉ dẫn viên lúc thẻ bị hư hỏng hoặc mất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về chỉ dẫn Luật Du lịch.

Chỉ dẫn xin cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý
1. Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

… … …, ngày … …tháng… …5… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp thẻ chỉ dẫn viên du hý …….(1)…….

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thị thành…….

– Họ và tên (chữ in hoa):……………………………

– Ngày sinh: ……../……../…….. – Giới tính: □ Nam □ Nữ

– Dân tộc:……………………….. – Tín ngưỡng:…………………

– Giđó Chứng minh quần chúng/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………………

– Nơi cấp:…………………………………… – Ngày cấp:……………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………………………………………………………

– Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế):

– Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………

– Dế yêu: ………………………………………. – Email:……………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề xuất Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thị thành……….. giám định và cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý …….(1)….. cho tôi.

Tôi cam kết chịu bổn phận hoàn toàn về tính chuẩn xác, thật thà của nội dung giấy má đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ(Ký và ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn ghi:

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.

2. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa

Hình ảnh chỉ dẫn viên du hý Việt Nam.
Trình tự tiến hành:

– Người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa nộp giấy má tới Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Trong thời hạn 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa cho người đề xuất; trường hợp khước từ, phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Thời hạn khắc phục)

Bí quyết tiến hành

Gửi trực tiếp, qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp thu giấy má và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần, số lượng giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ;

(3) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:

Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng nhận chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý nội địa;

(4) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn ko quá 06 tháng tính tới thời khắc nộp giấy má;

(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 centimet x 4 centimet.

– Số lượng giấy má: 01 (bộ).

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng chất ma túy;

(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý nội địa.

Lệ phí:

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư).

3. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế

Trình tự tiến hành + Bí quyết tiến hành + Lệ phí: Gần giống như thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa đã nêu tại phần trên.

Thành phần, số lượng giấy má:

* Thành phần giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ;

(3) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời

hạn ko quá 06 tháng tính tới thời khắc nộp giấy má;

(4) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ: Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng nhận chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý quốc tế;

(5) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ ngoại ngữ: Bản sao có chứng nhận 1 trong các hồ sơ sau :

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

– Chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong khoảng 05 5 đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ ko quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng thực do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải được xác nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(6) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 centimet x 4 centimet.

Nhân vật tiến hành: Tư nhân; Cơ quan tiến hành; Sở Du lịch; Kết quả thật hiện; Thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế.

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng chất ma túy;

(4) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý quốc tế;

(5) Sử dụng thuần thục ngoại ngữ đăng ký hành nghề: phục vụ 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

– Có chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong khoảng 05 5 đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ ko quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017.

Thời hạn khắc phục: 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức.

4. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

Chỉ dẫn viên du hý bao gồm chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý nội địa và chỉ dẫn viên du hý tại điểm. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý chính là đề nghị, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính đã được nêu rất cụ thể trong phần 2 và 3 của bài.

Chỉ dẫn viên du hý tại điểm muốn được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý thì phải phục vụ đủ các đề nghị, điều kiện gần giống như chỉ dẫn viên du hý nội địa. Ngoài ra còn phải đạt đề nghị rà soát nghiệp vụ chỉ dẫn du hý tại điểm do cơ quan chuyên môn về du hý cấp tỉnh tổ chức.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao trong mục biểu mẫu của Honda Anh Dũng.

Đơn đề xuất xác nhận khu du hý cấp tỉnh
Đơn đề xuất xác nhận khu du hý tổ quốc
Đơn đề xuất cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách

#Đơn #đề #nghị #cấp #thẻ #hướng #dẫn #viên #lịch

Honda Anh Dũng xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý 2022 rất đầy đủ và cụ thể, được dùng lúc chỉ dẫn viên muốn đổi, cấp lại hoặc cấp mới thẻ chỉ dẫn viên lúc thẻ bị hư hỏng hoặc mất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về chỉ dẫn Luật Du lịch.

Chỉ dẫn xin cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý
1. Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

… … …, ngày … …tháng… …5… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp thẻ chỉ dẫn viên du hý …….(1)…….

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thị thành…….

– Họ và tên (chữ in hoa):……………………………

– Ngày sinh: ……../……../…….. – Giới tính: □ Nam □ Nữ

– Dân tộc:……………………….. – Tín ngưỡng:…………………

– Giđó Chứng minh quần chúng/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………………

– Nơi cấp:…………………………………… – Ngày cấp:……………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………………………………………………………

– Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế):

– Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………

– Dế yêu: ………………………………………. – Email:……………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề xuất Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thị thành……….. giám định và cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý …….(1)….. cho tôi.

Tôi cam kết chịu bổn phận hoàn toàn về tính chuẩn xác, thật thà của nội dung giấy má đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ(Ký và ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn ghi:

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.

2. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa

Hình ảnh chỉ dẫn viên du hý Việt Nam.
Trình tự tiến hành:

– Người đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa nộp giấy má tới Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Trong thời hạn 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa cho người đề xuất; trường hợp khước từ, phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Thời hạn khắc phục)

Bí quyết tiến hành

Gửi trực tiếp, qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp thu giấy má và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Du lịch Hà Nội, địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần, số lượng giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ;

(3) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:

Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng nhận chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý nội địa;

(4) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn ko quá 06 tháng tính tới thời khắc nộp giấy má;

(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 centimet x 4 centimet.

– Số lượng giấy má: 01 (bộ).

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng chất ma túy;

(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý nội địa.

Lệ phí:

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư).

3. Thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế

Trình tự tiến hành + Bí quyết tiến hành + Lệ phí: Gần giống như thủ tục cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa đã nêu tại phần trên.

Thành phần, số lượng giấy má:

* Thành phần giấy má:

(1) Đơn đề xuất cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và được sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL);

(2) Sơ yếu lý lịch có công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi trú ngụ;

(3) Giđó chứng thực sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời

hạn ko quá 06 tháng tính tới thời khắc nộp giấy má;

(4) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ: Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; hoặc bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng nhận chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý quốc tế;

(5) Giđó tờ chứng minh điều kiện về trình độ ngoại ngữ: Bản sao có chứng nhận 1 trong các hồ sơ sau :

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

– Chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong khoảng 05 5 đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ ko quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017. Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng thực do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp phải được xác nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(6) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 centimet x 4 centimet.

Nhân vật tiến hành: Tư nhân; Cơ quan tiến hành; Sở Du lịch; Kết quả thật hiện; Thẻ chỉ dẫn viên du hý quốc tế.

Đề xuất, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh lây nhiễm, ko sử dụng chất ma túy;

(4) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chỉ dẫn du hý; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ chỉ dẫn du hý quốc tế;

(5) Sử dụng thuần thục ngoại ngữ đăng ký hành nghề: phục vụ 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình tập huấn bằng tiếng nước ngoài;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

– Có chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong khoảng 05 5 đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng thực ngoại ngữ ko quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức đề nghị theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 5 2017.

Thời hạn khắc phục: 15 ngày từ khi ngày thu được giấy má hợp thức.

4. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý

Chỉ dẫn viên du hý bao gồm chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý nội địa và chỉ dẫn viên du hý tại điểm. Điều kiện cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý chính là đề nghị, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính đã được nêu rất cụ thể trong phần 2 và 3 của bài.

Chỉ dẫn viên du hý tại điểm muốn được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý thì phải phục vụ đủ các đề nghị, điều kiện gần giống như chỉ dẫn viên du hý nội địa. Ngoài ra còn phải đạt đề nghị rà soát nghiệp vụ chỉ dẫn du hý tại điểm do cơ quan chuyên môn về du hý cấp tỉnh tổ chức.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao trong mục biểu mẫu của Honda Anh Dũng.

Đơn đề xuất xác nhận khu du hý cấp tỉnh
Đơn đề xuất xác nhận khu du hý tổ quốc
Đơn đề xuất cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách

#Đơn #đề #nghị #cấp #thẻ #hướng #dẫn #viên #lịch


#Đơn #đề #nghị #cấp #thẻ #hướng #dẫn #viên #lịch

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button