Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hải Phòng

Điểm thi vào 10 5 2022 Hải Phòng – Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 5 2022 Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/6/2022. Trong bài viết này, Honda Anh Dũng xin san sẻ điểm chuẩn vào lớp 10 5 2022 Hải Phòng, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Điểm thi vào 10 5 2022 Quảng Ninh
  • Điểm thi vào 10 5 2022 Nghệ An

Nhận xét: Honda Anh Dũng sẽ cập nhật điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 5 2022 chỉ mất khoảng sớm nhất. Ngay lúc Sở Giáo dục Hải Phòng ban bố, thí sinh cần để mắt tới theo dõi.

1. Tra cứu Điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

  • Xem Điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 5 2021 Hải Phòng

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hải Phòng

Trần Phú Hải Phòng Điểm chuẩn nhiều năm kinh nghiệm 5 2021

Trần Phú Hải Phòng Điểm chuẩn chuyên nghiệp năm 2021

3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 5 2021 Hải Phòng

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hải Phòng

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hải Phòng

4. Điểm thi tháng 10 5 2020 Hải Phòng

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải PhòngĐiểm chuẩn vào lớp 10 Hải PhòngĐiểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng

4. Điểm sàn xét tuyển vào lớp 10 Chuyên Trần Phú 2020

Lớp Điểm chuẩn
Chuyên ngành Toán học 37,55
chuyên môn hóa 34.05
chuyên môn hóa 37.15
chuyên môn hóa 37.15
Chuyên ngành tin tức 35,00
Không chuyên về vốn đầu tư 28,90
Văn chương chuyên ngành 37.15
Chuyên ngành lịch sử 28,80
Chuyên ngành Địa lý 31,65
Không chuyên về khoa học xã hội 29,90
Chuyên ngành tiếng anh 37,30
Chuyên về tiếng Nhật 37.01
Chuyên về tiếng Nga 31.30
Chuyên ngành tiếng Pháp 33,95
Chuyên ngành tiếng trung 35,50

Xem thông tin hữu dụng khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu béo.

Thông tin thêm

Điểm chuẩn lớp 10 5 2022 Hải Phòng

Điểm thi vào 10 5 2022 Hải Phòng – Kỳ thi vào lớp 10 5 2022 Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/6/2022. Trong bài viết này Honda Anh Dũng xin san sẻ điểm chuẩn lớp 10 5 2022 Hải Phòng, mời các bạn cùng tham khảo.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 5 2022 Quảng Ninh
Điểm thi tuyển sinh lớp 10 5 2022 Nghệ An

Xem xét: Honda Anh Dũng sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 5 2022 Hải Phòng ngay sau lúc Sở giáo dục Hải Phòng ban bố, các bạn thí sinh để mắt tới theo dõi.

1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

Xem điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 5 2021 Hải Phòng

Điểm chuẩn chuyên Trần Phú Hải Phòng 2021

3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 5 2021 Hải Phòng

4. Điểm thi vào 10 5 2020 Hải Phòng

4. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Trần Phú 2020

Lớp
Điểm chuẩn
Chuyên Toán
37,55
Chuyên Lý
34,05
Chuyên Hóa
37,15
Chuyên Sinh
37,15
Chuyên Tin
35,00
Không chuyên TN
28,90
Chuyên Văn
37,15
Chuyên Sử
28,80
Chuyên Địa
31,65
Không chuyên XH
29,90
Chuyên Anh
37,30
Chuyên Nhật
37,01
Chuyên Nga
31,30
Chuyên Pháp
33,95
Chuyên Trung
35,50

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Điểm #chuẩn #lớp #5 #Hải #Phòng

Điểm thi vào 10 5 2022 Hải Phòng – Kỳ thi vào lớp 10 5 2022 Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/6/2022. Trong bài viết này Honda Anh Dũng xin san sẻ điểm chuẩn lớp 10 5 2022 Hải Phòng, mời các bạn cùng tham khảo.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 5 2022 Quảng Ninh
Điểm thi tuyển sinh lớp 10 5 2022 Nghệ An

Xem xét: Honda Anh Dũng sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 5 2022 Hải Phòng ngay sau lúc Sở giáo dục Hải Phòng ban bố, các bạn thí sinh để mắt tới theo dõi.

1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

Xem điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 5 2021 Hải Phòng

Điểm chuẩn chuyên Trần Phú Hải Phòng 2021

3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 5 2021 Hải Phòng

4. Điểm thi vào 10 5 2020 Hải Phòng

4. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Trần Phú 2020

Lớp
Điểm chuẩn
Chuyên Toán
37,55
Chuyên Lý
34,05
Chuyên Hóa
37,15
Chuyên Sinh
37,15
Chuyên Tin
35,00
Không chuyên TN
28,90
Chuyên Văn
37,15
Chuyên Sử
28,80
Chuyên Địa
31,65
Không chuyên XH
29,90
Chuyên Anh
37,30
Chuyên Nhật
37,01
Chuyên Nga
31,30
Chuyên Pháp
33,95
Chuyên Trung
35,50

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Điểm #chuẩn #lớp #5 #Hải #Phòng

Điểm thi vào 10 5 2022 Hải Phòng – Kỳ thi vào lớp 10 5 2022 Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/6/2022. Trong bài viết này Honda Anh Dũng xin san sẻ điểm chuẩn lớp 10 5 2022 Hải Phòng, mời các bạn cùng tham khảo.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 5 2022 Quảng Ninh
Điểm thi tuyển sinh lớp 10 5 2022 Nghệ An

Xem xét: Honda Anh Dũng sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 5 2022 Hải Phòng ngay sau lúc Sở giáo dục Hải Phòng ban bố, các bạn thí sinh để mắt tới theo dõi.

1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

Xem điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2021

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 5 2021 Hải Phòng

Điểm chuẩn chuyên Trần Phú Hải Phòng 2021

3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 5 2021 Hải Phòng

4. Điểm thi vào 10 5 2020 Hải Phòng

4. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Trần Phú 2020

Lớp
Điểm chuẩn
Chuyên Toán
37,55
Chuyên Lý
34,05
Chuyên Hóa
37,15
Chuyên Sinh
37,15
Chuyên Tin
35,00
Không chuyên TN
28,90
Chuyên Văn
37,15
Chuyên Sử
28,80
Chuyên Địa
31,65
Không chuyên XH
29,90
Chuyên Anh
37,30
Chuyên Nhật
37,01
Chuyên Nga
31,30
Chuyên Pháp
33,95
Chuyên Trung
35,50

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Điểm #chuẩn #lớp #5 #Hải #Phòng


#Điểm #chuẩn #lớp #5 #Hải #Phòng

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button